câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 2

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 pot

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 pot

Kiến trúc - Xây dựng

... 150x250 DPT1 20 0x300 DC71 300x500DPP2 150x250 DPX2 20 0x300 DPT2 20 0x300 DPO1 150x250DPP3 150x250 DPL1 150x250 DPT3 20 0x300 DPO2 150x250DPP4 150x250 DPL2 150x250 DPT4 20 0x300 DPO3 150x250Dầm ... diệnDMA1 20 0x350 DMA 32 200x300 DMA5 20 0x300 DMA54 25 0x400DMA11 20 0x300 DMA33 20 0x300 DMA51 20 0x350 DMA55 25 0x400DMA2 20 0x350 DMA41 20 0x300 DMA 52 200x400DMA3 20 0x350 DMA 42 200x300 DMA53 20 0x400DMA31 ... Vật liệu sử dụng:1. tông :- tông có Mác 20 0 có: Rb = 85 kG/cm 2 , Rbt = 7.5 kG/cm 2 , γb = 0.9 2. Cốt thép :SVTH: HUỲNH HỒNG ÂN Page 4ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: TRƯƠNG VĂN...
 • 128
 • 2,727
 • 67

Đồ án tông cốt thép 2

Đồ án bê tông cốt thép 2

Kiến trúc - Xây dựng

... 1 .2 0.8 0.6 0.60 72 2. 10 67 50 118 1 7.8 55 1 .2 0.8 0.6 0.60 72 2. 10 67 50 118 2 11.7 55 1 .2 0.8 0.6 0.74 72 2. 10 83 62 145 3 15.6 55 1 .2 0.8 0.6 0.74 72 2. 10 ... hồi E = 23 000 Mpa. 2. Cốt thép : Cốt thép sử dụng là Φ6, Φ8 có : + cường độ chịu kéo tính toán Rs = 22 5 MPa, Rsw = 175 MPa. + cường độ chịu nén tính toán Rsc = 22 5 MPa. Cốt thép sử ... hành lang . N 2 = qhl.) 2 1,4 2 2,4( 2 4 ,2  = 727 ,61 ,2 4,15 = 3 623 ,44 daN. + Lực dọc do tải trọng tường ngăn dày 20 0mm. N3 = gtltht =441(6,5 /2 + 2) 3,9 = 9 029 ,5 daN. (Ở...
 • 62
 • 1,765
 • 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... uốn cốt thép? - Trong mỗI đoạn dầm cốt thép đuợc tính toán cho tiết diện có momen max. Càng xa tiết diện đó cốt thép cần thiết càng giảm. Để tiết kiệm vật liệu cần cắt hoặc uốn chuyển vùng cốt ... hỏi + Đáp án : Bảo vệ đồ án Be tong 1 ch.doc 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu? - Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và đặt theo cấu tạo. 2. Vì sao phảI ... tránh phá sự hoại cục bộ. Cách tinh toán:bố trí cốt treo hai bên dầm phụ trong đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng dầm phụ -h1 l hiệu độ cao dầm chính với chiều cao dầm phụ. 1 Câu hỏi...
 • 4
 • 34,349
 • 1,242

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... 02X544 5 8 8 7 7 5 5-5 2 30 2 25 2 12 2ỉ30 2 122 ỉ 12 2ỉ30 2 28 7-7 8-8 2 30 2 30 2 25 2 28 2 12 sơ đồ bố trí cốt thép dọc trong cột giữa39001000119006000 đồ án tông cốt thép ... cặp 1: ).cm(45 ,26 F 2 a= = 22 8 + 23 0; ).cm(6,7F 2, a= = 22 2 )cm (22 174)5,430).(6,745 ,26 (J 42 a=+=Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X5 29 đồ án tông cốt thép II Bài này ... = 21 ,21 (cm 2 ); ,aF = 22 8 + 125 = 17 ,27 (cm 2 ).- ).cm( 924 5)5,4 2 40.(48,38)a 2 h).(FF(J 422 ,aaa==+=.46,1)045,0 2 4.0.(8 72, 80479,15)045,0 2 4.0.(8 72, 80343,01)a 2 h.(NM)a 2 h.(NM1Kdhdhdh=+++=+++= 27 9,01,0516,01,011,01,0he1,011,0S0=++=++=).kg (20 4075) 924 5.10 .22 13330.10 .29 .46,1 27 9,0.(9754,6N64 2 th=+.66,1 20 4075808 72 11NN11th===).cm(76,495,4 2 4064 ,20 .66,1a 2 he.e0=+=+=).cm(13,1840.130 )27 ,1 721 ,21 .(3400808 72 b.RF.RF.RNxn,a,aaa=+=+=)cm(1 ,20 5,35.565,0h.00==...
 • 51
 • 6,047
 • 9

Đồ án tông cốt thép số I

Đồ án bê tông cốt thép số I

Báo cáo khoa học

... Bộ môn công trình tông cốt thép Trờng đại học xây dựng hà nội 9 422 ,3kGm.3 02, 5kGm3 02, 5kGm 24 00 24 00 24 00 21 75 22 20 22 20180180 180 22 20 22 20340 21 75 Đồ án tông cốt thép I Nguyễn đức ... Fa(cm 2 ) Chn ct thp Din tch(cm 2 ) h0(cm)Nhp bin 15,81 322 +22 2 16,49cm 2 63,8Gi B 19,07 318+ 322 19,03cm 2 62, 1Nhp 2 10,6654 318+ 122 11,431cm 2 62, 2Gi C 15,105 422 15,2cm 2 62, 7B tr ... cm 2 216+145,559cm 2 3144, 62 cm 2 216 +1145,559 cm 2 3144, 62 cm 2 3144, 62 cm 2 216 +1145,559 cm 2 3144, 62 cm 2 Bộ môn công trình tông cốt thép Trờng đại học xây dựng hà nội 8 Đồ án tông cốt thép...
 • 24
 • 1,326
 • 3

Tài liệu Đồ án tông cốt thép pdf

Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... 426 .4 480 906.4Ơ 12 426 .4 24 0 666.4Ơ 13 426 .4 480 906.4Ơ 14 426 .4 480 906.4Ơ 15 426 .4 24 0 666.4SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 22 2 0 12. 2 23 00410090136.0cmxxxRxbxhxRAsbs===ξVậy ... TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 10 021 2.05.6100901071056.80 2 2 2 0===xxxxbxhRMbIImα 021 4.0 021 2. 021 121 1 =−−=−−= xxmαξ 2 0544.0 23 005.610090 021 4.0cmxxxRxbxhxRAsbs===ξVậy ... Minh NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 24 Cắt ơ sàn có bề rộng b=1m để tính 29 .05 .21 0090109867.167 2 2 2 0===xxxxbxhRMbImα351. 029 . 021 121 1 =−−=−−= xxmαξ 2 043.3 23 005 .21 0090351.0cmxxxRxbxhxRAsbs===ξVậy...
 • 30
 • 6,001
 • 53

Thuyết minh đồ án tông cốt thép 1

Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... + 21 2 8 ,29 4146,16 21 4+3106,473166,03 21 4 +21 67,1314+3106,98314 + 21 2 6,88Một số phơng án bố trí cốt thép đợc ghi trong bảng dới đây:1 21 8 + 3 14 21 6 + 314 21 6 + 21 2 21 6 + 21 4 21 6 ... 42, 3 0,11 32 0,94337 3441,36 Nhịp 2 414; 6,16 42, 30, 025 440,98 72 8 7343,06Cạnh nhịp 2 uốn 21 4còn 21 4; 3,08 42, 30,0 123 70,99381 3 625 ,85Gối C 21 4 +21 6; 7,1 42, 20 ,26 17 2 0,86914 729 1,54Cạnh ... 21 4 21 6 + 21 2 2 316 + 21 4 316 + 21 2 316 314 + 21 2 316 3 3 16 +21 4 116 +414 414 21 6 + 21 4 21 6 + 21 2Nhận xét, Các phơng án trên đều phối hợp tốt cốt thép giữa gối và nhịp dầm. Phơng án1 , dùng...
 • 34
 • 2,794
 • 8

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

Kiến trúc - Xây dựng

... Tp. HCM - Đồ án tông cốt thép 2 V/ CHỌN VẬT LIỆU:- Mác b tông 25 0 có :110=nR Kg/cm 2 ; 8,8=kR Kg/cm 2 ; 25 /.1065 ,2 cmKGEb×= - Cốt thép dọc dùng thép nhóm CII có : 26 00=′=aaRR ... TGm 21 .55)66, 021 , 324 6 622 ,056.10.(5,01=××++××+= ) 2 (5,0 22 122 agGLagGGkm+++= TGm96,48)66, 021 , 321 6 622 , 024 ,9.(5,0 2 =××++××+=- Các lực 1mG,2mG đặt cách trục định vị 0,15m. 2. Tónh ... =1, 52 maxR = 0,94 2, 711,958 2, 538 2, 1 02 Trường Đại học Kiến Trúc Tp. HCM - Đồ án tông cốt thép 2 Svth: Nguyễn Văn Minh - Lớp: XDLTPY08 Trang 1Trường Đại học Kiến Trúc Tp. HCM - Đồ án tông...
 • 49
 • 2,121
 • 6

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 3

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 3

Kiến trúc - Xây dựng

... 1155530 82. 1 x = 577 ( cm 2 )Vậy ta chọn kích thước cột 25 x25 cm có A = 750 cm 2 Tầng 1 và tầng 2 Tầng 3 và tầng 4Cột trục A – 4 25 x25 cm 2 25x25 cm 2 Cột trục B – 4 25 x35 cm 2 25x25 cm 2 Cột ... 27 1P(A2m) 27 1P(C2m) = P(D2m)1 Do sàn S3 truyền vào :P(C2m) = 75x((3.8+(3.8-3.1))x(3.1/4) = 837P(C2m) 26 2SVTH: Nguyễn Văn Thành – Lớp XDLTPY09 Trang: 12 Đồ án Môn Học B tông Cốt Thép IIISVTH: ... XDLTPY09 Trang :2 Đồ án Môn Học B tông Cốt Thép IIIb) Cột trục B :Diện truyền tải vào cột B : 2 21LLBSA+= = 2 1.61.58.3+ = 21 .28 ( m 2 )Lực dọc do tải phân bố đều trên sàn tầng 2, 3,4N1...
 • 23
 • 853
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008