cách tính tiền lương tiền thưởng và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng 48

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ xd cosevco.doc

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lơng tại công ty cp gốm sứ và xd cosevco.doc

Kế toán

... 622, 627 Tiền lương, tiền công CNSX TK 241 Tiền lương, tiền công Công nhân XDCB TK 641, 642 TK 111, 112 Tiền lương CNV BH, NV QL DN Thanh toán lương, thưởng , BHXH, khoản cho CNV TK 4311 Tiền nhân ... Tài khoản 334 dùng để phản ảnh với khoản toán với công nhân viên doanh nghiệp tiền lơng, tiền công, phụ cấp, BHXH ,Tiền thởng khoản thuộc thu nhập họ Bên nợ: - Các khoản khấu trừ vào tiền công, tiền ... nớc phát triền Công ty ngày lớn mạnh 2/ Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty: Công ty Cổ phần Gốm sứ xây dựng Cosevco chịu quản lý Tổng công ty Xây dựng Miền Trung Nhà nớc, Công ty có nhiệm vụ...
 • 87
 • 2,551
 • 24

công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lươnng tại công ty tnhh minh trí

công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươnng tại công ty tnhh minh trí

Kế toán

... tớnh lng theo lng khoỏn sn phm c ỏp dng k t ngy 1/7/2010 * Phng phỏp tớnh lng theo lng thi gian: Cụng thc tớnh: Lơng Thu theo cấp nhp = bậc cán công CNV việc + Số công làm tháng + Các khoản phụ ... khon ph cp theo lng: Hin cụng ty ang ỏp dng phng phỏp tớnh lng ú l phng phỏp tớnh lng theo thi gian v phng phỏp tớnh lng theo lng khoỏn sn phm Phng phỏp tớnh lng theo thi gian c cụng ty ỏp dng ... nguyờn vt liu ny ch yu c mua nc ca cỏc cụng ty nh: Cụng ty Phong Phỳ, Cụng ty Hoa Vit, Cụng ty An Bỡnh, Cụng ty Thnh Tin D.2, Phõn loi nguyờn vt liu: - Cụng ty TNHH Minh Trớ phõn chia nguyờn vt liu...
 • 83
 • 737
 • 4

Kê toán tiền lương các khoản trích theo lưong tại công ty TNHH hồng hưng hà sô 46a phô hàng khoai hoàn kiếm hà nội

Kê toán tiền lương và các khoản trích theo lưong tại công ty TNHH hồng hưng hà sô 46a phô hàng khoai hoàn kiếm hà nội

Kế toán

... lượng kết lao động người lao động Tính đúng, toán kịp thời tiền lương khoản trích theo lương cho người lao động - Tính toán, phân bổ xác tiền lương, tiền công khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ cho đối ... toán tiền lương hàng tháng, vào bảng chấm công, kế toán phải lập bảng toán tiền lương Trên bảng toán tiền lương cần ghi rõ khoản mục phụ cấp, trợ cấp, khoản khấu trừ khoản định tính Các khoản ... hạch toán : a) Trả lương cho công nhân viên : * Hàng tháng tính tổng số tiền lương khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương phải trả cho công nhân viên, bao gồm : Tiền lương, tiền công, phụ cấp khu...
 • 35
 • 273
 • 0

Kế toán vốn chủ sở hữu các khoản nợ phải trả tại công ty xây dưng Mỹ Đà.doc

Kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả tại công ty xây dưng Mỹ Đà.doc

Kế toán

... ca cụng ty xõy dng M theo dừi khon tr cho ngi mua, k toỏn s dng ti khon 131-Phi thu ca khỏch hng Ti khon ny dựng phn ỏnh tỡnh hỡnh toỏn vi khỏch hng Ti khon ny c theo dừi chi tit theo tng ... chộp theo trỡnh t thi gian v theo ni dunh kinh t (theo ti khon k toỏn) trờn mt s k toỏn tng hp nht l s nht ký s cỏi S nht ký s cỏi gm phn: phn nht ký dựng phn ỏnh cỏc nghip v kinh t phỏt sinh theo ... vụ kinh tế phát sinh Hàng ngày, vào chừng từ gốc, trớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung sau làm để vào sổ Nhật ký chung để ghi sổ Cái theo tài khoản kế toán phù hợp Nếu đơn vị...
 • 113
 • 1,976
 • 20

Kế toán vốn chủ sở hữu các khoản nợ phải trả tại công ty xây dựng Mỹ Đà

Kế toán vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả tại công ty xây dựng Mỹ Đà

Kế toán

... ca cụng ty xõy dng M theo dừi khon tr cho ngi mua, k toỏn s dng ti khon 131-Phi thu ca khỏch hng Ti khon ny dựng phn ỏnh tỡnh hỡnh toỏn vi khỏch hng Ti khon ny c theo dừi chi tit theo tng ... chộp theo trỡnh t thi gian v theo ni dunh kinh t (theo ti khon k toỏn) trờn mt s k toỏn tng hp nht l s nht ký s cỏi S nht ký s cỏi gm phn: phn nht ký dựng phn ỏnh cỏc nghip v kinh t phỏt sinh theo ... vụ kinh tế phát sinh Hàng ngày, vào chừng từ gốc, trớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung sau làm để vào sổ Nhật ký chung để ghi sổ Cái theo tài khoản kế toán phù hợp Nếu đơn vị...
 • 113
 • 631
 • 0

Kế toán tiền lương các khoảng trích theo lươn tại công ty máy tính thanh bình

Kế toán tiền lương và các khoảng trích theo lươn tại công ty máy tính thanh bình

Kinh tế - Thương mại

... phải trả - Số tiền - Số tiền CBCNV khoản phải trừ tạm ứng vào lơng 2.2 Quỹ tien lơng cua công ty Quỹ lơng công ty toàn số tiền lơng trả cho cán CNV công ty Hiện công ty xây dựng qũy tiền lơng tổng ... khoản trích theo lơng công ty 1.kế toán lao đông công ty 1.1 đặc điểm phân loại lao động Công ty máy tính bình công ty vừa va nhỏ với kinh tế công ty phấn đấu để trở thành nhng công ty phát triên ... toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty TNHH máy tính Thanh Bình đặc biệt trình sản xuất kinh doanh công ty Đề tài đa đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lơng khoản trích theo...
 • 41
 • 1,127
 • 2

Kế toán lao động tiền lương các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4.

Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4.

Kế toán

... nợ: Các khoản tiền lơng tiền công tiền thởng khoản khác toán cho công nhân viên Bên có: Các khoản tiền lơng, tiền công, tiền thởng khoản khác phải trả cho công nhân viên D có: Các khoản tiền ... 23/3/1992 Hợp xí nghiệp xây dựng số công ty xây dựng số lấy tên CTXD số Năm 1995, Bộ có định nhập công ty xây dựng số vào tổng công ty xây dựng Hà Nội Từ năm công ty xây dựng số doanh nghiệp nhà ... động công ty xây dựng số4: 1.Đặc điểm chung công ty xây dựng số Công ty xây dựng số doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc xây dựng thuộc tổng công ty xây dựng nhà nớc Hiện trụ sở công ty đóng 243A...
 • 33
 • 374
 • 3

Kế toán lao động tiền lương các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4

Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4

Kế toán

... nợ: Các khoản tiền lơng tiền công tiền thởng khoản khác toán cho công nhân viên Bên có: Các khoản tiền lơng, tiền công, tiền thởng khoản khác phải trả cho công nhân viên D có: Các khoản tiền ... 23/3/1992 Hợp xí nghiệp xây dựng số công ty xây dựng số lấy tên CTXD số Năm 1995, Bộ có định nhập công ty xây dựng số vào tổng công ty xây dựng Hà Nội Từ năm công ty xây dựng số doanh nghiệp nhà ... động công ty xây dựng số4: 1.Đặc điểm chung công ty xây dựng số Công ty xây dựng số doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc xây dựng thuộc tổng công ty xây dựng nhà nớc Hiện trụ sở công ty đóng 243A...
 • 33
 • 375
 • 7

Kế toán lao động tiền lương các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4.doc

Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4.doc

Kế toán

... nợ: Các khoản tiền lơng tiền công tiền thởng khoản khác toán cho công nhân viên Bên có: Các khoản tiền lơng, tiền công, tiền thởng khoản khác phải trả cho công nhân viên D có: Các khoản tiền ... 23/3/1992 Hợp xí nghiệp xây dựng số công ty xây dựng số lấy tên CTXD số Năm 1995, Bộ có định nhập công ty xây dựng số vào tổng công ty xây dựng Hà Nội Từ năm công ty xây dựng số doanh nghiệp nhà ... động công ty xây dựng số4: 1.Đặc điểm chung công ty xây dựng số Công ty xây dựng số doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc xây dựng thuộc tổng công ty xây dựng nhà nớc Hiện trụ sở công ty đóng 243A...
 • 31
 • 300
 • 1

Kế toán lao động tiền lương các khoản trích theo lương của Công ty xây dựng số 4

Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty xây dựng số 4

Kế toán

... nợ: Các khoản tiền lơng tiền công tiền thởng khoản khác toán cho công nhân viên Bên có: Các khoản tiền lơng, tiền công, tiền thởng khoản khác phải trả cho công nhân viên D có: Các khoản tiền ... 23/3/1992 Hợp xí nghiệp xây dựng số công ty xây dựng số lấy tên CTXD số Năm 1995, Bộ có định nhập công ty xây dựng số vào tổng công ty xây dựng Hà Nội Từ năm công ty xây dựng số doanh nghiệp nhà ... động công ty xây dựng số4: 1.Đặc điểm chung công ty xây dựng số Công ty xây dựng số doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc xây dựng thuộc tổng công ty xây dựng nhà nớc Hiện trụ sở công ty đóng 243A...
 • 32
 • 357
 • 0

Hạch toán lao động tiền lương các khoản trích theo lươngCông ty xây dựng 48

Hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty xây dựng 48

Kế toán

... 1,58 1,58 II CÁCH TÍNH TIỀN LƯƠNGTIỀN THƯỞNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CƠNG TY XÂY DỰNG 48 Cơng ty thực quản lý tập trung chế độ trả lương, thưởng BHXH, hàng tháng Cơng ty giải cho ... CƠ BẢN VỀ HẠCH TỐN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM HẠCH TỐN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Khái niệm lao động tiền lương BHXH - Lao động : Là hoạt ... hạch tốn lao động, tiền lương khoản trích theo lương cơng ty xây dựng 48 Phần thứ ba: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác lao động, tiền lương khoản trích cơng ty xây dựng 48 Do thời gian thực...
 • 77
 • 185
 • 0

hạch toán, kế toán, tiền tương các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009

hạch toán, kế toán, tiền tương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009

Kinh tế - Thương mại

... với công nhân viên doanh nghiệp tiền lơng, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, tiền thởng khoản khác thuộc thu nhập họ Kết cấu tài khoản nh sau: Bên Nợ: - Các khoản khấu trừ vào tiền công, tiền ... BHXH: hàng tháng trích 20% tổng quỹ lơng cấp bậc công nhân viên công ty, đó, công ty trích 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, 5% trừ vào tiền lơng công nhân viên Quỹ BHYT: trích 3% tổng quỹ ... toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty viễn thông Hà nội I Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật Công ty ảnh hởng đến công tác kế toán: Quá trình hình thành phát triển Công ty: Ngày 01/07/1987 tiền...
 • 72
 • 2,914
 • 9

Kế toán lao động tiền lương các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4

Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4

Kế toán

... nợ: Các khoản tiền lơng tiền công tiền thởng khoản khác toán cho công nhân viên Bên có: Các khoản tiền lơng, tiền công, tiền thởng khoản khác phải trả cho công nhân viên D có: Các khoản tiền ... 23/3/1992 Hợp xí nghiệp xây dựng số công ty xây dựng số lấy tên CTXD số Năm 1995, Bộ có định nhập công ty xây dựng số vào tổng công ty xây dựng Hà Nội Từ năm công ty xây dựng số doanh nghiệp nhà ... động công ty xây dựng số4: 1.Đặc điểm chung công ty xây dựng số Công ty xây dựng số doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc xây dựng thuộc tổng công ty xây dựng nhà nớc Hiện trụ sở công ty đóng 243A...
 • 34
 • 232
 • 0

Luận văn tốt nghiệp “Kế toán lao động tiền lương các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4”

Luận văn tốt nghiệp “Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4”

Báo cáo khoa học

... hot ng ca cụng ty xõy dng s4: 1.c im chung ca cụng ty xõy dng s Cụng ty xõy dng s l mt doanh nghip nh nc trc thuc b xõy dng thuc tng cụng ty xõy dng nh nc Hin tr s chớnh ca cụng ty úng ti 243A ... nh nhp cụng ty xõy dng s vo tng cụng ty xõy dng H Ni T nm ú cho n cụng ty xõy dng s l mt doanh nghip nh nc trc thuc tng cụng ty xõy dng H Ni Tri qua 40 nm trng thnh v phỏt trin cụng ty xõy dng ... 4.Tớnh BHXH, BHYT, KPC cụng ty s 25 4.1 BHXH: Theo ngh nh s 12CP ngy 26/1/95 ca chớnh ph cụng ty ó trớch np BHXH l 20% Trong ú: Cụng ty: 15% Ngi lao ng: 5% 4.2 BHYT: Theo thụng t liờn b s 15/TTLB...
 • 37
 • 511
 • 2

Tiểu luận Kế toán lao động tiền lương các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4

Tiểu luận Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4

Báo cáo khoa học

... tiết tiền lương khoản trích theo lương 11 3.Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương .11 Phần II: Thực tế công tác kế toán lao động tiềnlương khoản trích theo lương công ... lương, thưởng, bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân viên Bên nợ: Các khoản tiền lương tiền công tiền thưởng khoản khác toán cho công nhân viên Bên có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng ... thưởng khoản khác phải trả cho công nhân viên Dư có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng khoản khác phải trả cho công nhân viên cuối kỳ Dư nợ(cá biệt): Các khoản tiền lương, tiền công, tiền...
 • 31
 • 973
 • 2

BCTT Kế toán tiền lương các khoản trích BHXH, BHYT tại công ty Thép Việt Nam

BCTT Kế toán tiền lương và các khoản trích BHXH, BHYT tại công ty Thép Việt Nam

Kế toán

... đặc điểm kinh doanh công ty Báo cáo nghiệp vụ PHẦN II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM I Kế toán tiền lương Tổng Công ty thép Việt Nam Lao ... gắn kết tiền lương với kết lao động, việc theo dõi phức tạp Tiền lương ngày Tiền lương = Số làm việc theo quy định Tiền lương thời gian tính theo đơn giá tiền lương cố định gọi tiền lương thời ... hình thức thưởng sau: - Thưởng đột xuất: Phần tiền thưởng không nằm kế hoạch khen thưởng Tổng công ty, áp dụng cách linh hoạt Nguồn lấy từ quỹ khen thưởng Tổng công ty - Thưởng Tổng công ty: Hình...
 • 46
 • 957
 • 1

Luận văn Kế toán lao động tiền lương các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4 pot

Luận văn Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4 pot

Tài chính - Ngân hàng

... toán lương, thưởng, bảo hiểm xã hội phải trả cho công nhân viên Bên nợ: Các khoản tiền lương tiền công tiền thưởng khoản khác toán cho công nhân viên Bên có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền ... tiền thưởng khoản khác phải trả cho công nhân viên Dư có: Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng khoản khác phải trả cho công nhân viên cuối kỳ Dư nợ(cá biệt): Các khoản tiền lương, tiền công, ... 23/3/1992 Hợp xí nghiệp xây dựng số công ty xây dựng số lấy tên CTXD số Năm 1995, Bộ có định nhập công ty xây dựng số vào tổng công ty xây dựng Hà Nội Từ năm công ty xây dựng số doanh nghiệp nhà...
 • 36
 • 354
 • 0

hạch toán lao động tiền lương các khoản trích theo lươngcông ty xây dựng 48

hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty xây dựng 48

Kinh tế - Quản lý

... 1,58 1,58 II CÁCH TÍNH TIỀN LƯƠNGTIỀN THƯỞNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CƠNG TY XÂY DỰNG 48 Cơng ty thực quản lý tập trung chế độ trả lương, thưởng BHXH, hàng tháng Cơng ty giải cho ... CƠ BẢN VỀ HẠCH TỐN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM HẠCH TỐN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Khái niệm lao động tiền lương BHXH - Lao động : Là hoạt ... hạch tốn lao động, tiền lương khoản trích theo lương cơng ty xây dựng 48 Phần thứ ba: Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác lao động, tiền lương khoản trích cơng ty xây dựng 48 Do thời gian thực...
 • 77
 • 231
 • 0

Xem thêm