các quy tắc về trọng âm tiếng anh

nguyên tắc nhấn trọng âm tiếng anh

nguyên tắc nhấn trọng âm tiếng anh

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... NGUYÊN TẮC 2: 3 âm ết• Các động từ 3 âm tiết có âm tiết cuối chưa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết đầu nhận trọng âm. • ... tiết đầu nhận trọng âm. • Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn ow, el, er… hoặc kết thúc không nhiều hơn một nguyên âm thì âm tiết thứ 2 sẽ nhận trọng âm. ; NGUYÊN TẮC 3: Từ ghép< ... I0:$32→ S003:→ 0T2H3→ :34:0!LƯU Ý Lưu ý 1: các hậu tố không ảnh hưởng đến âm nhấn của từ:Lưu ý 2: các hậu tố nhấn trọng âm  L$32 A; 2< U D FE R2O...
 • 2
 • 548
 • 8

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

Tiếng anh

... StressTập hợp các quy tắc tìm trọng âm từI/ Các từ hai vần th ờng th ờng ta nhấn vào vần đầu. mother, father, window, season, reason, pardon, accent/dấu nhấn, absentII/ Các từ hai vần có ... thoại viênvvVI/ Một số tiếp vị ngữ là tiếng Latinh và tiếng Pháp nhấn ngay trên tiếp vị ngữ( các từ tiếng Pháp th ờng nhấn vần cuối) Ade lemonade/nớc chanh, alustrade/bao lơn, escapade/sự tẩu ... untie/cởi dây .( trừ các tiếp vị ngữ là ESE và TEEN: Chinese, sixteen .)III/ Một số động từ hai vần nhất là các động từ có tận cùng là các vần ( xem bảng dới đây) thì trọng âm rơi vào vần sau:ade,...
 • 3
 • 1,164
 • 47

cách nhấn trọng âm tiếng anh

cách nhấn trọng âm tiếng anh

Tiếng anh

... 'injury.Danh từ chỉ cácc môn học có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiếtEx: ge'ology, bi'ologyTừ có tận cùng bằng -ate, -ite, -ude,-ute có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiếtEx: ... âm tiết nào là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, xét từ âm tiết cuối lên đầu. Qui tắc đối với DANH TỪ:Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối trở về trước + Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm ... nhấn+ Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm thứ 2 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi thì nhấn vào âm tiết thứ 2:Ex: poTAtodiSASter+ Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc...
 • 25
 • 1,728
 • 33

quy tac nhan trong am

quy tac nhan trong am

Tiếng anh

... nguyên âm) .- Hầu hết các chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong các âm tiết không có trọng âm thì được phát âm thành /ə/: teacher, owner - Chữ u trong tiếng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là ... decisive D. decimal CÁC DẤU HIỆU CỦA TỪ MANG TRỌNG ÂM + sự thay đổi về độ cao của giọng: Vần nào mang trọng âm thì được đọc cao hơn.+ độ dài của vần: tất cả các vần mang trọng âm sẽ được đọc dài ... phát âm là /ʊ/ hoặc /ʌ/ trong các cách viết khác như full, sun. Khi từ có 2 chữ oo viết cạnh nhau thì hầu hết sẽ được phát âm thành /u:/ trừ các trường hợp âm cuối là k: book, look, cook - Các...
 • 3
 • 377
 • 0

trong am tieng anh

trong am tieng anh

Tiếng anh

... (từ có 2 âm tiết nếu tận cùng chỉ có 1 phụ âm thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu) *********stop*******accent consent frequent present7. Các từ kết thúc bằng đuôi HOW, WHAT, WHERE trọng âm nhấn ... Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A thì sẽ có trọng âm nhấn vào vần thứ 2.abed about above aback again alive ago asleep abroad asidealone achieve abuse afraid alike 11. Các từ tận cùng bằng các ... lunatic – arabric – politics – arithmetic 12. Các từ kết thúc bằng ATE, nếu 2 vần thì trọng âm nhấn ở vần thứ nhất, nếu 3 vần hoặc trên 3 vần thì trọng âm nhấn ở từ thứ 3 từ cuối lên.senate playmate...
 • 3
 • 1,148
 • 42

Trong am Tieng Anh

Trong am Tieng Anh

Tiếng anh

... vào âm tiết đầu vì các âm tiết này đều chứa nguyên âm mạnh.6. Key: AHint: Hầu hết danh từ có 3 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất tuy nhiên xét từ bacteria trọng âm lại rơi vào âm ... từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Tuy nhiên từ machine có kết thúc bằng một nguyên âm (âm tiết mở) nên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết cuối. (Âm tiết mở bao giờ phát âm cũng ... từ 2 âm tiết nên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ 2 do đó từ employment có trọng âm tương tự vì đuôi –ment không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu. Các từ company, atmosphere, customer trọng âm đều...
 • 3
 • 603
 • 11

Gián án quy tac danh trong am

Gián án quy tac danh trong am

Tiếng anh

... gốc‘-eous’‘-graphy’‘-ial’‘-ic’‘-ion’‘-ious’‘-ity’‘-ive’d/ Các hậu tố ‘-ance’, ‘-ant’ và ‘-ary’, trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất hoặc thứ hai của từ gốc theo các quy tắc trọng âm của các từ đơn2/ Tiền tố: tiền tố thường không ảnh hưởng đến trọng âm ... TIENG ANH I/ Từ có 2 âm tiết:1/ Với động từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm dài hoặc một nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng hai phụ âm trở lên thì trọng âm sẽ rơi vào âm ... Với danh từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhấtVí dụ:money / 'mʌni / product /'prɔdəkt /b/ các trường hợp còn lại trọng âm rơi...
 • 3
 • 418
 • 4

Tài liệu Trọng âm tiếng anh ppt

Tài liệu Trọng âm tiếng anh ppt

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... 'injury.Danh từ chỉ cácc môn học có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiếtEx: ge'ology, bi'ologyTừ có tận cùng bằng -ate, -ite, -ude,-ute có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiếtEx: ... âm tiết nào là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, xét từ âm tiết cuối lên đầu. Qui tắc đối với DANH TỪ:Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối trở về trước + Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm ... số danh từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết đầuraincoat /'reinkuot/ :áo mưaTính từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết đầuEx: homesick/'houmsik/( nhớ nhàWinkTrạng từ ghép có trọng âm rơi...
 • 26
 • 696
 • 7

Nhấn trọng âm tiếng anh

Nhấn trọng âm tiếng anh

Ngoại ngữ

... some, ful, ed, dom. + traveler ['trævlә] + happily ['hæpili] Note: Ngoài các quy luật trên, các trường hợp còn là ngoại lệ Ví dụ: Study ['st di] ...
 • 2
 • 676
 • 13

TRỌNG ÂM TIẾNG ANH

TRỌNG ÂM TIẾNG ANH

Ngữ pháp tiếng Anh

... trọng âm ở âm tiết ñầu ñược ñọc ở vị trí thấp nhât của khung âm thanh > âm tiết có trọng âm ñược ñọc ở vị trí cao nhất của khung âm thanh. ** Mặc dù không có quy luật ñánh dấu trọng âm, ... thực tế chúng ta có một số quy tắc ñánh trọng âm như sau; A) Quy tắc ñánh trọng âm dựa vào số lượng âm tiết. 1) Phần lớn những từ có 2 âm tiết trọng âm rơi vào âm tiết ñầu ♥ Eg: Family ... [ˈdǢktә(r)] > 2 âm tiết 2. Trọng âm: Chia làm hai loại trọng âm từ và trọng âm câu a) Trọng âm từ ( the word stress): là sự nhấn mạnh vào âm tiết của một từ so với các âm tiết còn lại...
 • 13
 • 2,396
 • 13

Tài liệu Tổng hợp nguyên tắc về trọng âm từ doc

Tài liệu Tổng hợp nguyên tắc về trọng âm từ doc

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... Tổng hợp nguyên tắc về trọng âm từ I. Tiếp vĩ ngữ(Suffixes) 1. Trọng âm nằm ở phần tiếp vĩ ngữ: Đối với các từ gốc(sterm) mang các vĩ ngữ sau đây, thì trọng âm nằm chính ở phần vĩ ... phụ âm +) Nếu âm tiết cuối có nguyên âm ngắn và có một hoặc không có phụ âm cuối thì +) Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm đó KHÔNG đc nhấn +) Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm thứ ... nhấn vào âm tiết thứ 1: Ví dụ: ENter – không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn (các bạn xem ở phần phiên âm nhé) ENvy-không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn...
 • 10
 • 531
 • 4

Mẹo ghi nhớ trọng âm tiếng Anh. pot

Mẹo ghi nhớ trọng âm tiếng Anh. pot

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... ‘blackboard, ‘homesick a Trọng âm trong tiếng Anh được ví như dấu trong tiếng Việt. Nếu phát âm sai, bạn sẽ làm sai nghĩa của từ đó trong câu. Thực tế, phát âm tiếng Anh là trở ngại rất lớn ... mình, bởi các yếu tố biến đổi đa sắc màu trong ngữ điệu và trọng âm khác nhiều so với tiếng Việt. 1. Trọng âm rơi vào gốc từ Trong tiếng Anh, khá nhiều từ được tạo thành bằng cách ghép một ... hai âm tiết, trọng tâm thường rơi vào âm tiết thứ hai: Ví dụ: de’cide, re’fer, per’ceive, de’ny, ad’mit … Ngoại lệ: ‘suffer, ‘enter 6. Những từ được tạo thành bởi hai gốc từ, trọng âm thường...
 • 5
 • 819
 • 16

Xem thêm