các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng anh

tap hop cac quy tac danh dau trong am

tap hop cac quy tac danh dau trong am

Tiếng anh

... viênvv2Chuyên đề Tiếng Anh 11 THPTVI/ Một số tiếp vị ngữ là tiếng Latinh và tiếng Pháp nhấn ngay trên tiếp vị ngữ( các từ tiếng Pháp th ờng nhấn vần cuối) ade lemonade/nớc chanh, alustrade/bao ... Chuyên đề Tiếng Anh 11 THPT volve, voke,ydissolve/hoà tan, resolve/ phân tích,giải quy t, absolve/xá tộievolve/tiến hoá, revolve/biến chuyển, ... nhẫn,occasion.ety Society, variety, impiety/sự bất hiếuity Gravity /trọng lực, quantity, câpciy/khả năngic Atomic/nguyên tử, supersonic/siêu thanh, automaticTrừ: politic,lunatic/ngời điên,catholic/công...
 • 3
 • 1,475
 • 45

Tiêu Luận về cách đánh dấu trọng âm twf Tiếng Anh (cực HOT)

Tiêu Luận về cách đánh dấu trọng âm twf Tiếng Anh (cực HOT)

Tiếng anh

... stressed.(Đối với danh từ có từ ba âm tiết Nếu âm tiết cuối có chứa nguyên âm ngắn hay [ou],thì âm tiết cuốiđó không mang trọng âm ,nếu âm tiết trớc âm tiết cuối có chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi ... với danh từ có từ ba âm tiết- Nếuâm tiết cuối của từ có chứa một nguyên âm ngắn và âm tiết giữa chứa nguyên âm ngắn và kết thúc không quá một phụ âm, thì trọng âm của từ đó sẽ đợc đánh vào âm ... (Đối với danh từ có từ ba âm tiết Nếu âm tiết cuối cùng của từ có chứa nguyên âmdài hoặc nguyên âm đôi và / hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm, thì trọng âm của từ đo sẽ đợc đánh vào âm tiết đầu).Eg...
 • 15
 • 1,485
 • 12

tiểu luận về cách đánh dấu trọng âm từ Tiếng Anh (Hay lắm)

tiểu luận về cách đánh dấu trọng âm từ Tiếng Anh (Hay lắm)

Tiếng anh

... với động từ có từ ba âm tiết-Nếu âm tiết cuối va âm tiết giữa có chứa nguyên âm đôi hoặc nguyên âm mà có chứa /i/ hoặc /u/ hoặc // , thì trọng âm của từ đó phải đợc đánh vào âm tiết đầu tiên.) ... containing with a short vowel (Đối với danh từ có hai âm tiết thì trọng âm sẽ dợc đánh vào âm tiết thứ nhất nếu danh từ dó có âm tiết thứ hai có chứa nguyên âm ngắn).Eg: product ['prdkt] ... on the first one.(Đối với động từ có ba âm tiết ,nếu cả âm tiết cuối và âm tiết thứ hai đêu là âm tiết yếu ,thì trọng âm của từ dó sẽ đợc đánh vào âm tiết đầu). Eg : advertise['ổdvtaiz]...
 • 15
 • 1,798
 • 52

Phương pháp làm trắc nghiệm ngữ âmtrọng âm môn Tiếng anh

Phương pháp làm trắc nghiệm ngữ âm và trọng âm môn Tiếng anh

Ngoại ngữ

... /'difrənt/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 delighted /dɪˈlaɪtɪd /; /: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 199. A. Exam /ɪɡˈzæm /: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết ... destroy/dɪˈstrɔɪ / detail/ dɪˈteɪl/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 197. D. variety /vəˈraɪəti/: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1: Valuable/ ˈvæljuəbl ... dɪ`ziːz/ :Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Các từ còn lại có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1: service/ `sɜːvɪs/; traffic/`træfɪk/; patient/ `peɪʃnt/; 30. B. fascinated/ `fæsɪneɪtɪd/ :Trọng âm rơi vào âm...
 • 13
 • 1,264
 • 3

Cách học trọng âm từ và trọng âm câu tiếng Anh doc

Cách học trọng âm từ và trọng âm câu tiếng Anh doc

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... về trọng âm để có thể trở thành một người nghe thông minh nhé! Cách học trọng âm từ và trọng âm câu tiếng Anh Trong tiếng Anh có hai loại trọng âmtrọng âm của từ (những âm ... Trong tiếng Anh có hai loại trọng âmtrọng âm của từ (những âm tiết được nhấn mạnh trong một từ) và trọng âm của câu (những từ được nhấn mạnh trong một câu). Trọng âm của từ là chìa khoá giúp ... photoGRAphic Có hai nguyên tắc cần ghi nhớ về trọng âm của từ:  Từ có một âm tiết thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó.  Trọng âm luôn rơi vào nguyên âm. Nhưng hiểu ý nghĩa từng từ...
 • 7
 • 634
 • 14

10 quy tắc của sam walton bằng tiếng anh

10 quy tắc của sam walton bằng tiếng anh

Kế hoạch kinh doanh

... peopleresponsibility before you think they are ready. If an individual hasgood people skills and a strong work ethic and demonstrates awillingness to learn, why not give them a chance to develop ... promotedwere successful, but instead he attributed the success of his asso-ciates to their own strong desire to be successful and to win. Leaders at most organizations don’t move people into ... service, which areas relevant today as they were when he laid them down in the 1960s.Dad believed strongly in the power of people, so it’s fitting thatmost of his rules for business are really about...
 • 273
 • 730
 • 1

Quy tắc để bắt đầu học tiếng anh pdf

Quy tắc để bắt đầu học tiếng anh pdf

Kỹ năng nói tiếng Anh

... Quy tắc để bắt đầu học tiếng anh 1. Chọn một quy n từ điển tốt: Từ điển bạn chọn phải là từ điển Anh- Anh và có thể có phần Anh- Việt trong cuốn từ điển này. Từ điển Anh- Anh sẽ giúp ... thực tập: Hãy tranh thủ mọi tình huống để thực tập các kỹ năng tiếng anh của bạn. Hãy nói chào bằng tiếng anh khi gặp người nước ngoài trên đường, hãy tham gia các câu lạc bộ tiếng ... nói hay viết điều suy nghĩ bằng tiếng Việt và dịch sang tiếng Anh nhưng điều đó không mang lại sự phản xạ nhanh nhẹn trong giao tiếp. Hãy tập suy nghĩ bằng tiếng anh ngay từ hôm nay. 6.Thực tập,...
 • 2
 • 306
 • 0

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

Tiếng anh

... StressTập hợp các quy tắc tìm trọng âm từI/ Các từ hai vần th ờng th ờng ta nhấn vào vần đầu. mother, father, window, season, reason, pardon, accent/dấu nhấn, absentII/ Các từ hai vần có ... thoại viênvvVI/ Một số tiếp vị ngữ là tiếng Latinh và tiếng Pháp nhấn ngay trên tiếp vị ngữ( các từ tiếng Pháp th ờng nhấn vần cuối) Ade lemonade/nớc chanh, alustrade/bao lơn, escapade/sự tẩu ... untie/cởi dây .( trừ các tiếp vị ngữ là ESE và TEEN: Chinese, sixteen .)III/ Một số động từ hai vần nhất là các động từ có tận cùng là các vần ( xem bảng dới đây) thì trọng âm rơi vào vần sau:ade,...
 • 3
 • 1,163
 • 47

Một số Quy tắc đánh trộng âm rất hay.

Một số Quy tắc đánh trộng âm rất hay.

Tiếng anh

... of the syllables. STRESS•STRESS IN SIMPLE WORDS•STRESS IN COMPLEX WORDS PRIMARY STRESSStrongest type of stressThe pitch move from higher to lower pitchOften presented with a vertical...
 • 42
 • 729
 • 10

Gián án quy tac danh trong am

Gián án quy tac danh trong am

Tiếng anh

... gốc‘-eous’‘-graphy’‘-ial’‘-ic’‘-ion’‘-ious’‘-ity’‘-ive’d/ Các hậu tố ‘-ance’, ‘-ant’ và ‘-ary’, trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất hoặc thứ hai của từ gốc theo các quy tắc trọng âm của các từ đơn2/ Tiền tố: tiền tố thường không ảnh hưởng đến trọng âm ... từ TRONG AM TRONG TIENG ANH I/ Từ có 2 âm tiết:1/ Với động từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm dài hoặc một nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng hai phụ âm trở lên thì trọng ... Với danh từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhấtVí dụ:money / 'mʌni / product /'prɔdəkt /b/ các trường hợp còn lại trọng âm rơi...
 • 3
 • 418
 • 4

Tài liệu MỘT SỐ QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM pptx

Tài liệu MỘT SỐ QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM pptx

Anh ngữ phổ thông

... SỐ QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM Các bạn có biết trong quá trình học tiếng Anh , chúng ta hầu như không để ý đến phần trọng âm của từ_ mà phần này thi đại học đấy! Đa số những từ 2 âm tiết có trọng ... từ chỉ cácc môn học có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiết Ex: ge'ology, bi'ology Từ có tận cùng bằng -ate, -ite, -ude,-ute có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiết Ex: institute ... nguyên âm đôi, xét từ âm tiết cuối lên đầu. Qui tắc đối với DANH TỪ: Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối trở về trước + Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm đó KHÔNG đc nhấn + Nếu âm thứ...
 • 8
 • 951
 • 29

Một số quy tắc trọng âm trong tiếng anh

Một số quy tắc trọng âm trong tiếng anh

Ngoại ngữ

... nguyên âm trong các âm tiết không có trọng âm thì ñược phát âm thành /ə/: teacher, owner - Chữ u trong tiếng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là /u:/ (u dài) khi ñứng sau /j/ (June); phát âm là ... Tài liệu học tập Một số quy tắc khác 1) Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất - Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Ví dụ: Danh từ: PREsent, EXport, ... nguyên âm dài, nguyên âm ñôi hoặc kết thúc với nhiều hơn một phụ âm thì âm tiết ñó nhận trọng âm. Ví dụ: proVIDE, proTEST, aGREE - ðối với ñộng từ 3 âm tiết quy tắc sẽ như sau: Nếu âm tiết...
 • 10
 • 3,163
 • 91

Các quy tắc trọng âm và phát âm thường gặp potx

Các quy tắc trọng âm và phát âm thường gặp potx

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... là trọng âm chính, sau đó là trọng âm phụ, còn các âm còn lại thì có thể nuốt đi. Quy tắc: Trọng âm phụ hầu hết đứng cách trọng âm chính 1 âm tiết (trước hoặc sau). Một số ngoại lệ đứng cách ... Các quy tắc trọng âm và phát âm thường gặp quy tắc yếu vì có nhiều trường hợp trọng âm nằm ngay trước nó chứ không cách: ,satis’factory, ,manu’factory; hay trong từ chỉ có 3 âm tiết: ... Ghi chú: Kí hiệu: ‘### trọng âm chính; ,### trọng âm phụ; Thông thường, các trọng âm phụ có thể không được kí hiệu trong một số từ điển, nhưng khi nói, các trọng âm phụ bao giờ cũng được...
 • 8
 • 1,412
 • 13

Xem thêm