các quy tắc đánh trọng âm tiếng anh

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

QUY TAC DANH TRONG AM (CUC DE NHO)

Tiếng anh

... StressTập hợp các quy tắc tìm trọng âm từI/ Các từ hai vần th ờng th ờng ta nhấn vào vần đầu. mother, father, window, season, reason, pardon, accent/dấu nhấn, absentII/ Các từ hai vần có ... thoại viênvvVI/ Một số tiếp vị ngữ là tiếng Latinh và tiếng Pháp nhấn ngay trên tiếp vị ngữ( các từ tiếng Pháp th ờng nhấn vần cuối) Ade lemonade/nớc chanh, alustrade/bao lơn, escapade/sự tẩu ... untie/cởi dây .( trừ các tiếp vị ngữ là ESE và TEEN: Chinese, sixteen .)III/ Một số động từ hai vần nhất là các động từ có tận cùng là các vần ( xem bảng dới đây) thì trọng âm rơi vào vần sau:ade,...
 • 3
 • 1,165
 • 47

Gián án quy tac danh trong am

Gián án quy tac danh trong am

Tiếng anh

... gốc‘-eous’‘-graphy’‘-ial’‘-ic’‘-ion’‘-ious’‘-ity’‘-ive’d/ Các hậu tố ‘-ance’, ‘-ant’ và ‘-ary’, trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất hoặc thứ hai của từ gốc theo các quy tắc trọng âm của các từ đơn2/ Tiền tố: tiền tố thường không ảnh hưởng đến trọng âm ... TIENG ANH I/ Từ có 2 âm tiết:1/ Với động từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai của động từ có chứa một nguyên âm dài hoặc một nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng hai phụ âm trở lên thì trọng âm sẽ rơi vào âm ... Với danh từ:a/ Nếu âm tiết thứ hai có chứa một nguyên âm ngắn thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhấtVí dụ:money / 'mʌni / product /'prɔdəkt /b/ các trường hợp còn lại trọng âm rơi...
 • 3
 • 418
 • 4

tap hop cac quy tac danh dau trong am

tap hop cac quy tac danh dau trong am

Tiếng anh

... viênvv2Chuyên đề Tiếng Anh 11 THPTVI/ Một số tiếp vị ngữ là tiếng Latinh và tiếng Pháp nhấn ngay trên tiếp vị ngữ( các từ tiếng Pháp th ờng nhấn vần cuối) ade lemonade/nớc chanh, alustrade/bao ... Chuyên đề Tiếng Anh 11 THPT volve, voke,ydissolve/hoà tan, resolve/ phân tích,giải quy t, absolve/xá tộievolve/tiến hoá, revolve/biến chuyển, ... nhẫn,occasion.ety Society, variety, impiety/sự bất hiếuity Gravity /trọng lực, quantity, câpciy/khả năngic Atomic/nguyên tử, supersonic/siêu thanh, automaticTrừ: politic,lunatic/ngời điên,catholic/công...
 • 3
 • 1,479
 • 45

Một số qui tắc đánh trọng âm I

Một số qui tắc đánh trọng âm I

Tiếng anh

... trạng từ thì trọng âm rơi vào từthứ 2, tận cùng bằng -edEx: well-dressed/ wel'drest/( ăn mặc sang trọng) Các hậu tố không có Trọng âm ( khi thêm hậu tố thì không thay đổi trọng âm) V+ment: ... thông cảm)adj+ness : 'bitter ( đắng)=> 'bitterness( nỗi cay đắng) Các từ có trọng âm nằm ở âm tiết cuối là các từ có tận cùng là : -ee, -eer,- ese,- ain, -aire,-ique,-esqueEx: de'gree,...
 • 2
 • 437
 • 12

Một số qui tắc đánh trọng âm II

Một số qui tắc đánh trọng âm II

Tiếng anh

... và tính từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ 2: im’port; ex’port; im’pact; …; co’rrect; e’xact;…- Đối với danh từ có 2 âm tiết, thì trọng âm hầu hết nằm ở âm tiết thứ nhất: ... ‘fragmentary…(nhưng đây là quy tắc yếu vì có nhiều trường hợp trọng âm nằm ngaytrước nó chứ không cách: ,satis’factory, ,manu’factory; hay trong từchỉ có 3 âm tiết: ‘sensory…)4. Một số quy tắc khác - Đối ... tạo nên âm tiết thứ nhất,không kết hợp với phụ âm) : e’mergen-t/ce/cy; occuren-t/ce;…- Đối với từ có 2 âm tiết (đặc biệt là danh từ) thì trọng âm thường nằmở âm tiết thứ nhất khi có các hậu...
 • 2
 • 402
 • 5

cách nhấn trọng âm tiếng anh

cách nhấn trọng âm tiếng anh

Tiếng anh

... 'injury.Danh từ chỉ cácc môn học có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiếtEx: ge'ology, bi'ologyTừ có tận cùng bằng -ate, -ite, -ude,-ute có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiếtEx: ... âm tiết nào là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, xét từ âm tiết cuối lên đầu. Qui tắc đối với DANH TỪ:Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối trở về trước + Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm ... nhấn+ Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm thứ 2 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi thì nhấn vào âm tiết thứ 2:Ex: poTAtodiSASter+ Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc...
 • 25
 • 1,730
 • 33

quy tac nhan trong am

quy tac nhan trong am

Tiếng anh

... nguyên âm) .- Hầu hết các chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong các âm tiết không có trọng âm thì được phát âm thành /ə/: teacher, owner - Chữ u trong tiếng Anh có 3 cách phát âm: Phát âm là ... decisive D. decimal CÁC DẤU HIỆU CỦA TỪ MANG TRỌNG ÂM + sự thay đổi về độ cao của giọng: Vần nào mang trọng âm thì được đọc cao hơn.+ độ dài của vần: tất cả các vần mang trọng âm sẽ được đọc dài ... phát âm là /ʊ/ hoặc /ʌ/ trong các cách viết khác như full, sun. Khi từ có 2 chữ oo viết cạnh nhau thì hầu hết sẽ được phát âm thành /u:/ trừ các trường hợp âm cuối là k: book, look, cook - Các...
 • 3
 • 378
 • 0

trong am tieng anh

trong am tieng anh

Tiếng anh

... (từ có 2 âm tiết nếu tận cùng chỉ có 1 phụ âm thì trọng âm rơi vào âm tiết đầu) *********stop*******accent consent frequent present7. Các từ kết thúc bằng đuôi HOW, WHAT, WHERE trọng âm nhấn ... Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A thì sẽ có trọng âm nhấn vào vần thứ 2.abed about above aback again alive ago asleep abroad asidealone achieve abuse afraid alike 11. Các từ tận cùng bằng các ... lunatic – arabric – politics – arithmetic 12. Các từ kết thúc bằng ATE, nếu 2 vần thì trọng âm nhấn ở vần thứ nhất, nếu 3 vần hoặc trên 3 vần thì trọng âm nhấn ở từ thứ 3 từ cuối lên.senate playmate...
 • 3
 • 1,148
 • 42

Xem thêm