các dịch vụ cung cấp cho tầng ứng dụng

Giáo trình môn học mạng máy tính

Giáo trình môn học mạng máy tính

Cao đẳng - Đại học

... lp dnh riờng cho thụng tin trao i gia A v B Tt c cỏc ti nguyờn c cp cho cuc gi ny nh bng thụng ng truyn, kh nng ca cỏc b hoỏn chuyn thụng tin u c dnh riờng cho cuc gi, khụng chia s cho cỏc cuc ... Kờnh truyn vụ tuyn Kờnh truyn vụ tuyn thỡ tht s tin li cho tt c chỳng ta, c bit nhng a hỡnh m kờnh truyn hu tuyn khụng th thc hin c hoc phi tn nhiu chi phớ (rng rm, hi o, nỳi) Kờnh truyn vụ tuyn ... Chc nng ca tng liờn kt d liu Tng liờn kt d liu m nhn cỏc chc nng sau: Cung cp mt giao din c nh ngha chun cho cỏc dch v cung cp cho tng mng X lý li ng truyn iu khin lung d liu nh ú bờn truyn nhanh...
 • 170
 • 874
 • 0

Khảo sát kỹ thuật điều khiển lưu lượng trong IP

Khảo sát kỹ thuật điều khiển lưu lượng trong IP

Công nghệ thông tin

... lượng coi nhận dạng, mức dịch vụ ưu tiên kể có yêu cầu lưu lượng Sử dụng phương pháp FATE, chế lập biểu dịch vụ lập trình sẵn ứng với lớp dịch vụ dựa vào đệm tốc độ tương ứng với tải đệm cụ thể ... đường dẫn tài nguyên đặt trước để đảm bảo QoS cho lưu lượng liệu Điều làm cho kĩ thuật lưu lượng thực dễ dàng dịch vụ phân biệt cung cấp cách sử dụng luồng dựa sách hay phương pháp quản lý mạng ... (ERs) đặc trưng cho LSPs Nhà quản lý mạng sử dụng ERs cho điều khiển luồng lưu lượng cách xác  LSP dự phòng sử dụng trường hợp Router hay Link bị lỗi  Per-LSP tĩnh cung cấp cách xác matric...
 • 46
 • 578
 • 3

Tìm Hiểu Mạng Máy Tính - Điều Khiển Thông Lượng pot

Tìm Hiểu Mạng Máy Tính - Điều Khiển Thông Lượng pot

Quản trị mạng

... thực chất dịch vụ tên mà ứng dụng khác phải phụ thuộc vào Một server phục vụ tên thường sử dụng ứng dụng khác người Sau đó, ứng dụng mạng truyền thống phổ biến giới thiệu, bao gồm dịch vụ MAIL, ... thường gán cho tên thân thiện dịch vụ tên sử dụng để ánh xạ từ tên thân thiện với người dùng sang địa số vốn thân thiện với router Dịch vụ thường ứng dụng cài đặt mạng máy tính cho phép ứng dụng khác ... Tính – V1.0 Chương 8: CÁC ỨNG DỤNG MẠNG Chương tìm hiểu số ứng dụng mạng phổ biến nay, chủ yếu tập trung vào giao thức hoạt động chúng Ví dụ xem xét dịch vụ tên phân tán, dịch vụ cài đặt mạng máy...
 • 10
 • 326
 • 0

điều khiển lưu lượng trong chuyển mạch nhãn đa giao thức mpls

điều khiển lưu lượng trong chuyển mạch nhãn đa giao thức mpls

Công nghệ thông tin

... Cung cấp khả thiết lập nhiều đường để điều khiển lưu lượng mạng đặc trưng thực thi cho loại lưu lượng - MPLS QoS (Quality of service): Dùng QoS nhà cung cấp dịch vụ cung cấp nhiều loại dịch vụ ... sử dụng dịch vụ mạng tăng đáng kể, theo dự đoán số tăng theo hàm mũ Ngày có nhiều dịch vụ chất lượng dịch vụ yêu cầu cao Trước tình hình này, vấn đề mạng bắt đầu bộc lộ, nhà cung cấp mạng nhà cung ... hiệu cao Một số ứng dụng triển khai là: - MPLS VPN: Nhà cung cấp dịch cụ tạo VPN lớp dọc theo mạng đường trục cho nhiều khách hàng, dùng sở hạ tầng công cộng sẵn có, không cần ứng dụng encrytion...
 • 72
 • 306
 • 0

Nguyên tắc và hiệu suất của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong mạng máy tính

Nguyên tắc và hiệu suất của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong mạng máy tính

Công nghệ thông tin

... theo cấp số nhân, giảm theo cấp số cộng (b = 0, c = 1) b) Tăng cấp số nhân, giảm cấp số nhân (b = d = 0) 43 c) Tăng cấp sô cộng, giảm cấp sô cộng (a = c = 1) d) Tăng cấp sỏ' cộng, giám cấp số ... giải hai cách sau: - Tãns dune lượng kết nối cho đáp ứng tốc độ phát cùa B - Hạn chè tốc độ phát tối đa cho B kbps Cách hợp lv kinh tế tốc độ truyền cùa B luôn giá trị cực đại thời gian dài Cách ... thống cách truyền cách nhận cho liệu truyền nhận Khi trạm đích chưa nhận liệu cách xác trạm nguồn truyền lại liệu Dữ liệu bị trạm nhận không đệm thu, hoăc bị lỏi truyền Các gói liệu bị hỏng làm cho...
 • 80
 • 332
 • 0

Nguyên tắc và hiệu suất hoạt động của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong môi trường không đối xứng

Nguyên tắc và hiệu suất hoạt động của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong môi trường không đối xứng

Công nghệ thông tin

... trỏnh tc nghn Quỏ trỡnh s lỏng lờn lii i tc cho (lờn w dt n giỏ tr ti da, tc l gp li hay nhn c gúi xỏc nhn ACK yờu cu phỏt li hav quỏ thi gian ch ti cho phộp Khi dú lỳn ca s phỏt s c giam v quỏ ... kớch c ln cho la cú the khụng cn quan !Ani n ln cựa s nhn v kờnh phỏi cú b m rõt ln Khi co mi kờl núi, (l liu dc ghi vo b m phỏt, thnh cỏc n v cú di cao nht S M SS tnrc dc truyn cho lp mng ... gúi xỏc nhõn A< 'K tng ng Nờu gúi ACK n trc thi im cho phộp (timeout), ln ci s phỏi lng lờn mi vi mi gúi xỏc nhn ACK nhn c v quỏ trỡnh lp li cho n VV(t) bng giỏ tr ngng hav gp li Trong pha ng...
 • 77
 • 365
 • 0

Kỹ thuật điều khiển lưu lượng trong chuyển mạch nhãn đa giao thức

Kỹ thuật điều khiển lưu lượng trong chuyển mạch nhãn đa giao thức

Công nghệ thông tin

... dịch vụ đòi hỏi thời gian thực ( real time)  Data: yêu cầu độ bảo mật xác cao - Một số ứng dụng triển khai:  MPLS VPN: Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp dịch vụ VPN lớp dọc theo mạng đường trục cho ... lưu lượng mạng đặc trưng yêu cầu kỹ thuật dạng lưu lượng dịch vụ  MPLS QoS: nhà cung cấp dịch vụ có khả đảm bảo tối đa chất lượng dịch vụ cho khách hàng  MPLS Unicast/Multicast IP routing 1.2 ... triển phù hợp với yêu cầu điều khiển lưu lượng giai đoạn bùng nổ dịch vụ nhu cầu tăng cao băng thông cung cấp dịch vụ - Một số ứng dụng mà công nghệ MPLS đem lại - Sự so sánh đặc trưng mạng MPLS...
 • 107
 • 468
 • 0

Kỹ thuật điều khiển lưu lượng trong mạng máy tính cụm

Kỹ thuật điều khiển lưu lượng trong mạng máy tính cụm

Thạc sĩ - Cao học

... hƣởng đến ứng dụng dịch vụ cung cấp cho ngƣời dùng cuối (Ngầm định các máy chủ cluster có cấu trúc phần cứng giống nhau) - Nếu tất máy chủ cluster chủ động có nút bị cố, ứng dụng dịch vụ chạy máy ... sàng, ứng dụng dịch vụ chạy nút hỏng đƣợc chuyển sang nút thụ động Vì máy chủ đóng vai trò nút thụ động chƣa chạy ứng dụng hay dịch vụ nên gánh toàn công việc máy chủ hỏng mà không ảnh hƣởng đến ứng ... đƣợc sử dụng chủ yếu để cung cấp hệ thống cluster cần có dịch vụ yêu cầu độ sẵn sàng cao Chúng hoạt động cách cung cấp nút dƣ thừa (tức cung cấp nhiều nút làm nhiệm vụ thực chức năng) Sẽ có tối...
 • 71
 • 316
 • 0

Định tuyến điều khiển lưu lượng trong mạng MPLS

Định tuyến điều khiển lưu lượng trong mạng MPLS

Kỹ thuật

... trước đường cho dòng lưu lượng, RSVP thiết lập trước đường đảm bảo cung cấp đủ băng tần cho đường RSVP không cung cấp hoạt động định tuyến mà sử dụng IPv4 hay IPv6 chế truyền tải giống cách mà giao ... đường dẫn tài nguyên đặt trước để đảm bảo QoS cho lưu lượng liệu Điều làm cho kĩ thuật lưu lượng thực dễ dàng dịch vụ phân biệt cung cấp cách sử dụng luồng dựa sách hay phương pháp quản lý mạng ... tin IP Khi áp dụng ‘điều kiện mở rộng’ định tuyến, địa đích số thông tin sau xem xét đưa định ứng xử: s Địa nguồn s Kích cỡ gói s Loại ứng dụng (căn vào địa cổng ứng dụng) Một sử dụng phương pháp...
 • 68
 • 199
 • 0

Điều khiển lưu lượng trong mạng MPLS

Điều khiển lưu lượng trong mạng MPLS

Kinh tế - Quản lý

... thi gian cựa mch vt lý cho mi k't ni Bi vỡ mch vt lý luụn cú tc bit l hỏng s nốn vic cp phỏt mt khe thi gian trn mch võt lý cho ml kt ni tng ng vi vic cp phỏt bang thng cho kt nũi ú Vớ d: Phan ... khung Trong ATM l t bo Dch v ghộp kờnh thng kờ cho phộp cỏc nh cung cp dch v mang bỏn quỏ kh nng dung lng mng ca h hin cú, ú sinh li nhun iu ny cng cho phộp khỏch hng mua cỏc dch v mng r hn cỏc ... lõn nng trn v nhng LSR khụng cú kh ny s dựng lp saocỏc cho cỏccúLSR cn nht trớ s dng cho cỏc FECnng m chỳng Nu cỏc quyt nh liờn kt nhón cho cỏc FEC khỏc nhau, vi FEC cú th khụng gn vi LSP no...
 • 42
 • 266
 • 0

GIỚI THIỆU về kỹ THUẬT điều KHIỂN lưu LƯỢNG trong mạng internet

GIỚI THIỆU về kỹ THUẬT điều KHIỂN lưu LƯỢNG trong mạng internet

Điện - Điện tử - Viễn thông

... lu lợng tài nguyên mạng Các mục tiêu hiệu suất hớng lu lợng nhằm cải thiện chất lợng dịch vụ cung cấp cho lu lợng mạng Internet đảm bảo tính toàn vẹn thỏa thuận mức dịch vụ (SLA Service Level ... đem lại tạo mô hình dịch vụ kênh ảo mạng Internet (nh phân bổ gói tin theo trình tự gửi), tăng hài lòng khách hàng việc sử dụng hiệu tài nguyên mạng nhà cung cấp dịch vụ 1.3 Các vấn đề định tuyến ... trị (nh thỏa thuận lại khách hàng nhà cung cấp dịch vụ, chấp nhận đáp ứng với mức chất lợng dịch vụ thấp yêu cầu) Quá trình kiểm tra tài nguyên có để đáp ứng yêu cầu QoS đợc gọi trình điều khiển...
 • 101
 • 426
 • 0

nghiên cứu kit điều khiển đo lường và điều khiển hệ thống tự động tưới đa năng cho nhà trồng hoa

nghiên cứu kit điều khiển đo lường và điều khiển hệ thống tự động tưới đa năng cho nhà trồng hoa

Điện - Điện tử - Viễn thông

... trực tiếp ngấm vào tầng đất mương để cung cấp cho trồng - Phương pháp tưới ngập Tưới ngập phương pháp cho nước vào vườn lớp nước định, thời gian xác định để cung cấp nước cho Phương pháp kết ... Một lệnh đọc tiếp sau lệnh cho biết DS1820 sử dụng chế độ cấp nguồn nào, giá trị đọc cấp nguồn đường dẫn liệu cấp nguồn qua đường dẫn riêng b Cách config độ phân giải cho ds18b20 Sơ đồ nhớ ds18b20 ... (22p) - Chân Vref thường nối lên 5v(Vcc), sử dụng ADC chân sử dụng làm điện so sánh, chân phải cấp cho điện áp cố định, sử dụng diode zener: Hình Cách nối chân Vref 34 Khóa luận tốt nghiệp SVTT:...
 • 61
 • 535
 • 3

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trung tâm điều khiển định lượng và cấp phối, chuyên dùng cho hệ thống 4 cân công nghiệp, ứng dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trung tâm điều khiển định lượng và cấp phối, chuyên dùng cho hệ thống 4 cân công nghiệp, ứng dụng trong sản xuất vật liệu xây dựng

Báo cáo khoa học

... khiển chung + Sử dụng PLC kết hợp với mô đun I/O ADC, DAC cho việc quản lý liệu điều khiển + Sử dụng vi điều khiển chế tạo trung tâm điều khiển định lượng cấp phối chuyên dụng + Sử dụng kết hợp máy ... khiển định lượng cấp phối sử dụng vi điều khiển, Viện IMI tiến hành nghiên cứu chế tạo Trung tâm điều khiển định lượng cấp phối, chuyên dùng cho hệ thống cân công nghiệp ứng dụng sản xuất vật ... lượng nhằm cung cấp trình đo lường điều khiển kín cho hệ thống định lượng cấp phối + Có khả kết nối máy tính, đảm bảo cho việc thu thập liệu quản lý liệu 1.4 Lựa chọn công nghệ thiết bị cho đề tài...
 • 68
 • 507
 • 0

luận văn thạc sĩ Điều khiển chất lượng dịch vụ trong hệ thống GPRSUMTS.DOC

luận văn thạc sĩ Điều khiển chất lượng dịch vụ trong hệ thống GPRSUMTS.DOC

Kinh tế

... Hiờn tai GPRS cung cp tục ụ truyờn d liờu t 9,6Kbps n 21,4Kbps cho mụt khe thi gian EDGE s cho phộp truyờn vi tục ụ t 11,2Kbps n 59,2Kbps cho mụt khe thi gian va nu ghộp nhiờu khe s cho tục ụ truyờn ... dich v mang / nha iờu hanh / nha cung cp dich v cung cp cho khach hang cua minh Chớnh nhng khai niờm rụng va a dang cua cht lng dich v t yờu cu chung cho cac nha cung cp dich v thụng tin cng nh ... vụ tuyn chung Gs GPRS h trGr dich v sụ liờu goi tục ụ cao cho A Gc GSM GPRS khac HSCSD ch nhiờu ngi s dng co thờ s dng chung mụt tai Gb nguyờn vụ tuyn, vi th hiờu sut s dng tai nguyờn GGSN vụ...
 • 123
 • 195
 • 0

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ KIT ĐIỀU KHIỂN ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TƯỚI ĐA NĂNG CHO NHÀ TRỒNG HOA

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ KIT ĐIỀU KHIỂN ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TƯỚI ĐA NĂNG CHO NHÀ TRỒNG HOA

Điện - Điện tử - Viễn thông

... trực tiếp ngấm vào tầng đất mương để cung cấp cho trồng - Phương pháp tưới ngập Tưới ngập phương pháp cho nước vào vườn lớp nước định, thời gian xác định để cung cấp nước cho Phương pháp kết ... nối lên 5v(Vcc), sử dụng ADC chân sử dụng làm điện so sánh, chân phải cấp cho điện áp cố định, sử dụng diode zener: Hình Cách nối chân Vref - Chân Avcc thường nối lên Vcc sử dụng ADC chân nối qua ... mềm cho vi điều khiển Atmel AVR Nó cung cấp hỗ trợ rộng rãi cho thiết bị AVR tạo đoạn mã nhỏ gọn hiệu CodeVisionAVR bao gồm thành phần sau: - Trình biên dịch ngôn ngữ C cho AVR; - Trình biên dịch...
 • 43
 • 179
 • 0

Công nghệ hướng đối tượng trong điều khiển phân tán trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

Công nghệ hướng đối tượng trong điều khiển phân tán trong hệ thống điều khiển phân tán.pdf

Điện - Điện tử

... Use case kịch cho phân tích yêu cầu, phân tích hệ thống Biểu đồ lớp cho thiết kế cấu trúc Biểu đồ tương tác cho thiết kế giao diện quan hệ tương tác đối tượng Biểu đồ trạng thái cho thiết kế hành ... hóa vấn đề tốt Bền vững với thay đổi Khả sử dụng lại cao Khả phù hợp với nhiều qui mô khác Hỗ trợ tốt cho phát triển hệ tin cậy an toàn Hỗ trợ tốt cho xử lý cạnh tranh Chương 8: Công nghệ hướng ... ĐKPT { } { } { } { } © 2005 - HMS 49 Biên dịch mã thực thi đối tượng Đăng ký với hệ điều hành Windows trạm cài đặt trạm sử dụng © 2004, HOÀNG MINH SƠN Các bước thực đơn giản với hỗ trợ Visual...
 • 51
 • 814
 • 4

Điều khiển công suất trong hệ thống MC-CDMA 1

Điều khiển công suất trong hệ thống MC-CDMA 1

Kĩ thuật Viễn thông

... khác Các tài nguyên mạng cần cho kiểu chuyển giao gồm tài nguyên cho chuyển giao mềm hai đường cell A B cộng với tài nguyên cho chuyển giao mềm cell B 1.5.2.2 Chuyển giao cứng Chuyển giao cứng ... Walsh-Hardamard Các hàm Walsh tạo từ ma trận vuông đặc biệt N×N gọi ma trận Hadamard Các ma trận chứa hàng toàn số hàng lại có số số số số Hàm Walsh cấu trúc cho độ dài khối N=2j j số nguyên dương Các tổ ... thông tin di động CDMA, thuê bao sử dụng phần tử tập hàm trực giao để trải phổ Khi đó, hiệu suất sử dụng băng tần hệ thống lớn so với trải phổ mã tạo ghi dịch 1.4 Các kiểu trải phổ Có kiểu hệ thống...
 • 11
 • 658
 • 3

Xem thêm