các dạng bài tập bảo toàn e

Giải các dạng bài tập toán A3.doc

Giải các dạng bài tập toán A3.doc

Cao đẳng - Đại học

... 2karctgttdt)2t111(2t1dt2ttdt2t13t2C+−∫=+−=∫+=⋅∫+=⇒2kxarctgex e +−⇒=x2 e1 x2 e x e x2 e1 x3 e x e. 2'Cx2 e x3 e 2'C1'C+−=−⋅+−=−−=−−−=∫+=⇒ dxx2 e1 x2 e 1C Đặt tdtdxxet =⇒=1k)x2 e1 ln(211k)2t1ln(21dt2t1ttdt2t12t1C++=++=∫ ... ∫+=⋅+=⇒⇒Pt ko thuần nhất có No[ ]xxxxxearctgeeKeeKy32221)1ln(21−−−++++=xarc tgex3 e x2 e) x2 e1 (ln2x2 e x3 e 2Kx2 e 1K−−−++⋅−+−+−=b) Pt đặc trưng ... ln)()(ln1t e dtt e dttettdttett e dttqdttpeJtdttVậy⇒No t/quát:)22.(22lnCt e tCt e tey+=+=Thay t = lnx , )22(ln Cxxyxt e +=⇒=do:22)( e ey =thay...
 • 37
 • 11,788
 • 49

Các dạng bài tập mẫu bảo hiểm

Các dạng bài tập mẫu bảo hiểm

Bảo hiểm

... ã Xe B ang tham gia bảo hiểm thân vỏ xe với số tiền bảo hiểm bng 100% giỏ tr b phn tham gia BH. ã Theo bảng tỷ lệ cấu thành xe, bộ phận thân vỏ chiếm 60% giá trị xe Vì bảo hiểm thân xe là ... trị 50%. Xe tải đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm [1] CÁC DẠNG BÀI TẬP MẪU BẢO HIỂM Câu 1: Một lô hàng trị giá 2.000.000 USD ( giá CFR ) được bảo hiểm cho toàn bộ giá trị cộng lãi ước ... -Người lái xe: 20 trđ -Hành khách thứ nhất: 25 tr -Hnh khỏch th hai: 8 tr ã Lỗi 30% 70% Xe tải A tham gia bảo hiểm bộ phận thân vỏ đúng giá trị tại Bảo Minh Xe B tham gia bảo hiểm thân xe với...
 • 5
 • 6,387
 • 100

Các dạng bài tập mẫu bảo hiểm và đáp án

Các dạng bài tập mẫu bảo hiểm và đáp án

Cao đẳng - Đại học

... định số tiền em học sinh nhận được từ các hợp đồng bảo hiểm? Biết rằng:[3] CÁC DẠNG BÀI TẬP MẪU BẢO HIỂMCâu 1: Một lô hàng trị giá 2.000.000 USD ( giá CFR ) được bảo hiểm cho toàn bộ giá trị ... xe: 20 trđ -Hành khách thứ nhất: 25 trđ-Hành khách thứ hai: 8 trã Li 30% 70%Xe ti A tham gia bảo hiểm bộ phận thân vỏ đúng giá trị tại Bảo MinhXe B tham gia bảo hiểm thân xe với số tiền bảo ... Bit:ã Xe B ang tham gia bo him thân vỏ xe với số tiền bảo hiểm bằng 100% giỏ tr b phn tham gia BH.ã Theo bng t lệ cấu thành xe, bộ phận thân vỏ chiếm 60% giá trị xeVì bảo hiểm thân xe là 100%...
 • 5
 • 39,284
 • 926

Nguyên lý bảo hiểm :các dạng bài tập mẫu bảo hiểm

Nguyên lý bảo hiểm :các dạng bài tập mẫu bảo hiểm

Bảo hiểm

... • Chi phí kéo, cẩu xe: 3.000.000 VNĐYêu cầu: Xác định số tiền bồi thường của người bảo hiểm trong vụ tai nạn trên? Biết rằng: Giá trị xe là 300.000.000 VNĐ và tai nạn xảy ra trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểmSTBT = (40.000.000 + 3.000.000) x (240.000.000/300.000.000) = 34.400.000 VNĐCâu 19: Trong quá trình lưu hành xe máy, do sơ suất chị Tâm bị tai nạn gãy xương cổ tay, chấn thương sọ não kín. Chị Tâm đã tham gia bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe với số tiền bảo hiểm 10.000.000VNĐ/chỗ ngồi/vụ. Tai nạn xảy ra trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Hỏi số tiền mà chi Tâm được nhận là bao nhiêu? Nế tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật tương ứng với gãy xương cổ tay là 8%, chấn thương sọ não kín là 20%STBT = (10.000.000 x 8%)+ (10.000.000 x20%) = 2.800.000 VNĐCâu 20: Chị Hoa sinh con đầu lòng và nghỉ việc hưởng trợ cấp theo chế độ thai sản. Tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp nghỉ sinh con của chị Hoa là 410.000 VNĐ. Yêu cầu: Tính số tiền trợ cấp thai sản mà chi Hoa được hưởng theo chế độ Bảo hiểm xã hội? Biết rằng thời gian nghỉ thai sản của chị Hoa là 4 tháng.Số tiền trợ cấp = 410.000 x 4 = 1.640.000 VNĐCâu 21: Xe tải A đâm va với xe khách B gây hậu quả:Xe A Xe B• Về tài sản: ­Thân vỏ: 60 trđ ­Thân vỏ: 120 trđ­Động cơ: 20 trđ ­Động cơ: 30 trđ• Về người: ­Người lái xe: 20 trđ ­Hành khách thứ nhất: 25 trđ­Hành khách thứ hai: 8 trđ• Lỗi 30% 70%Xe tải A tham gia bảo hiểm bộ phận thân vỏ đúng giá trị tại Bảo MinhXe B tham gia bảo hiểm thân xe với số tiền bảo hiểm bằng 80% giá trị xe tại Bảo ViệtYêu cầu: Tính số tiền bồi thường của Bảo Minh cho xe A trong vụ tai nạn trênSTBT = 60 trđ x 70% = 42 trđCâu 22: Xe tải X đâm va vào 1 em học sinh gây hậu quả như sau:• Em học sinh bị gãy xương hàm• Chi phí điều trị hết 5.000.000 VNĐYêu cầu: Xác định số tiền em học sinh nhận được từ các hợp đồng bảo hiểm? Biết rằng:• Xe tải X đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 ở mức bắt buộc tối thiểu (30 trđ về tài sản/vụ và 30 trđ/ng/vụ)• Em học sinh tham gia bảo hiểm toàn diện học sinh với số tiền bảo hiểm 10 trđ• Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm tương ứng với gãy xương hàm là 10%• Lỗi hoàn toàn thuộc về xe tải XSố tiền em học sinh nhận được = 5 trđ + (10 trđ x 10%) = 6 trđCâu 23: Lô hàng máy móc, thiết bị nhập khẩu từ Singapore về Việt Nam trị giá 6.000.000 USD (Tính theo giá CIF). Lô hàng trên đang được bảo hiểm bởi 2 hợp đồng bảo hiểm có rủi ro giống nhau:• Hợp đồng 1 với Bảo Minh có số tiền bảo hiểm: 4.000.000 USD• Hợp đồng 2 với Bảo Việt có số tiền bảo hiểm: 4.000.000 USDTrên hành trình lô hàng bị tổn thất toàn bộ do 1 rủi ro được bảo hiểm gây ra. Yêu cầu: xác định số tiền bảo hiểm của các nhà bảo hiểm cho lô hàng trên? Biết rằng chủ hàng có bảo hiểm cả phần lãi ước tính (lãi ước tính = 10%) ... • Chi phí kéo, cẩu xe: 3.000.000 VNĐYêu cầu: Xác định số tiền bồi thường của người bảo hiểm trong vụ tai nạn trên? Biết rằng: Giá trị xe là 300.000.000 VNĐ và tai nạn xảy ra trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểmSTBT = (40.000.000 + 3.000.000) x (240.000.000/300.000.000) = 34.400.000 VNĐCâu 19: Trong quá trình lưu hành xe máy, do sơ suất chị Tâm bị tai nạn gãy xương cổ tay, chấn thương sọ não kín. Chị Tâm đã tham gia bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe với số tiền bảo hiểm 10.000.000VNĐ/chỗ ngồi/vụ. Tai nạn xảy ra trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Hỏi số tiền mà chi Tâm được nhận là bao nhiêu? Nế tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật tương ứng với gãy xương cổ tay là 8%, chấn thương sọ não kín là 20%STBT = (10.000.000 x 8%)+ (10.000.000 x20%) = 2.800.000 VNĐCâu 20: Chị Hoa sinh con đầu lòng và nghỉ việc hưởng trợ cấp theo chế độ thai sản. Tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp nghỉ sinh con của chị Hoa là 410.000 VNĐ. Yêu cầu: Tính số tiền trợ cấp thai sản mà chi Hoa được hưởng theo chế độ Bảo hiểm xã hội? Biết rằng thời gian nghỉ thai sản của chị Hoa là 4 tháng.Số tiền trợ cấp = 410.000 x 4 = 1.640.000 VNĐCâu 21: Xe tải A đâm va với xe khách B gây hậu quả:Xe A Xe B• Về tài sản: ­Thân vỏ: 60 trđ ­Thân vỏ: 120 trđ­Động cơ: 20 trđ ­Động cơ: 30 trđ• Về người: ­Người lái xe: 20 trđ ­Hành khách thứ nhất: 25 trđ­Hành khách thứ hai: 8 trđ• Lỗi 30% 70%Xe tải A tham gia bảo hiểm bộ phận thân vỏ đúng giá trị tại Bảo MinhXe B tham gia bảo hiểm thân xe với số tiền bảo hiểm bằng 80% giá trị xe tại Bảo ViệtYêu cầu: Tính số tiền bồi thường của Bảo Minh cho xe A trong vụ tai nạn trênSTBT = 60 trđ x 70% = 42 trđCâu 22: Xe tải X đâm va vào 1 em học sinh gây hậu quả như sau:• Em học sinh bị gãy xương hàm• Chi phí điều trị hết 5.000.000 VNĐYêu cầu: Xác định số tiền em học sinh nhận được từ các hợp đồng bảo hiểm? Biết rằng:• Xe tải X đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 ở mức bắt buộc tối thiểu (30 trđ về tài sản/vụ và 30 trđ/ng/vụ)• Em học sinh tham gia bảo hiểm toàn diện học sinh với số tiền bảo hiểm 10 trđ• Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm tương ứng với gãy xương hàm là 10%• Lỗi hoàn toàn thuộc về xe tải XSố tiền em học sinh nhận được = 5 trđ + (10 trđ x 10%) = 6 trđCâu 23: Lô hàng máy móc, thiết bị nhập khẩu từ Singapore về Việt Nam trị giá 6.000.000 USD (Tính theo giá CIF). Lô hàng trên đang được bảo hiểm bởi 2 hợp đồng bảo hiểm có rủi ro giống nhau:• Hợp đồng 1 với Bảo Minh có số tiền bảo hiểm: 4.000.000 USD• Hợp đồng 2 với Bảo Việt có số tiền bảo hiểm: 4.000.000 USDTrên hành trình lô hàng bị tổn thất toàn bộ do 1 rủi ro được bảo hiểm gây ra. Yêu cầu: xác định số tiền bảo hiểm của các nhà bảo hiểm cho lô hàng trên? Biết rằng chủ hàng có bảo hiểm cả phần lãi ước tính (lãi ước tính = 10%) ... • Chi phí kéo, cẩu xe: 3.000.000 VNĐYêu cầu: Xác định số tiền bồi thường của người bảo hiểm trong vụ tai nạn trên? Biết rằng: Giá trị xe là 300.000.000 VNĐ và tai nạn xảy ra trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểmSTBT = (40.000.000 + 3.000.000) x (240.000.000/300.000.000) = 34.400.000 VNĐCâu 19: Trong quá trình lưu hành xe máy, do sơ suất chị Tâm bị tai nạn gãy xương cổ tay, chấn thương sọ não kín. Chị Tâm đã tham gia bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe với số tiền bảo hiểm 10.000.000VNĐ/chỗ ngồi/vụ. Tai nạn xảy ra trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Hỏi số tiền mà chi Tâm được nhận là bao nhiêu? Nế tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật tương ứng với gãy xương cổ tay là 8%, chấn thương sọ não kín là 20%STBT = (10.000.000 x 8%)+ (10.000.000 x20%) = 2.800.000 VNĐCâu 20: Chị Hoa sinh con đầu lòng và nghỉ việc hưởng trợ cấp theo chế độ thai sản. Tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính trợ cấp nghỉ sinh con của chị Hoa là 410.000 VNĐ. Yêu cầu: Tính số tiền trợ cấp thai sản mà chi Hoa được hưởng theo chế độ Bảo hiểm xã hội? Biết rằng thời gian nghỉ thai sản của chị Hoa là 4 tháng.Số tiền trợ cấp = 410.000 x 4 = 1.640.000 VNĐCâu 21: Xe tải A đâm va với xe khách B gây hậu quả:Xe A Xe B• Về tài sản: ­Thân vỏ: 60 trđ ­Thân vỏ: 120 trđ­Động cơ: 20 trđ ­Động cơ: 30 trđ• Về người: ­Người lái xe: 20 trđ ­Hành khách thứ nhất: 25 trđ­Hành khách thứ hai: 8 trđ• Lỗi 30% 70%Xe tải A tham gia bảo hiểm bộ phận thân vỏ đúng giá trị tại Bảo MinhXe B tham gia bảo hiểm thân xe với số tiền bảo hiểm bằng 80% giá trị xe tại Bảo ViệtYêu cầu: Tính số tiền bồi thường của Bảo Minh cho xe A trong vụ tai nạn trênSTBT = 60 trđ x 70% = 42 trđCâu 22: Xe tải X đâm va vào 1 em học sinh gây hậu quả như sau:• Em học sinh bị gãy xương hàm• Chi phí điều trị hết 5.000.000 VNĐYêu cầu: Xác định số tiền em học sinh nhận được từ các hợp đồng bảo hiểm? Biết rằng:• Xe tải X đã tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 ở mức bắt buộc tối thiểu (30 trđ về tài sản/vụ và 30 trđ/ng/vụ)• Em học sinh tham gia bảo hiểm toàn diện học sinh với số tiền bảo hiểm 10 trđ• Tỷ lệ trả tiền bảo hiểm tương ứng với gãy xương hàm là 10%• Lỗi hoàn toàn thuộc về xe tải XSố tiền em học sinh nhận được = 5 trđ + (10 trđ x 10%) = 6 trđCâu 23: Lô hàng máy móc, thiết bị nhập khẩu từ Singapore về Việt Nam trị giá 6.000.000 USD (Tính theo giá CIF). Lô hàng trên đang được bảo hiểm bởi 2 hợp đồng bảo hiểm có rủi ro giống nhau:• Hợp đồng 1 với Bảo Minh có số tiền bảo hiểm: 4.000.000 USD• Hợp đồng 2 với Bảo Việt có số tiền bảo hiểm: 4.000.000 USDTrên hành trình lô hàng bị tổn thất toàn bộ do 1 rủi ro được bảo hiểm gây ra. Yêu cầu: xác định số tiền bảo hiểm của các nhà bảo hiểm cho lô hàng trên? Biết rằng chủ hàng có bảo hiểm cả phần lãi ước tính (lãi ước tính = 10%)...
 • 6
 • 4,665
 • 62

Các dạng bài tập và lời giải kế toán thuế

Các dạng bài tập và lời giải kế toán thuế

Internet Marketing

... khảo:- Tai lieu ke toan - Dich vu ke toan Trang 15 Sách xuất bản năm 2007Chưa kể các chi phí đưa vào sản xuất ở trên, thuế xuất khẩu, thuế TTDB, các chi phí hợp lý khác lien quan đến sản ... phí, thuế môn bài và chi phí khác phục vụ quản lý: 3.450 triệu đồng.- Chi hoa hồng cho đại lý theo số sả phẩm thực tiêu thụ ở trên.- Các thuế phải nộp ở khâu bán hàng.YÊU CẦU: tính các loại thuế ... hàng trên.- Bán sỉ cho các chợ 20.000 thùng bia với giá chưa thuế GTGT là 177.096 đ/thùng.Trang 9 Sách xuất bản năm 2007- Hoc ke toan tong hop - Dich vu ke toan thue Trang 16 Sách xuất...
 • 16
 • 16,587
 • 528

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

Tư liệu khác

... B2)II/ Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: Các khẳng định sau đúng hay sai?6 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 Đ9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối ... SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 2) Giá trị lớn nhÊt cña biÓu thøc: E = 5 - 8x - x2 là:A. E = 21 khi x = - 4; B. E = 21 khi x = 4; C. E = 21 víi mäi x; D. E ... Điểm 9-10Điểm 7-8 Điểm 5-6 §iÓm 3-4 §iÓm 1-217 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 2/ Các dạng bài tập trắc nghiệm: + Câu đúng sai. + Điền khuyết (điền thế)....
 • 18
 • 961
 • 10

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

Tư liệu khác

... B2)II/ Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: Các khẳng định sau đúng hay sai?6 SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 Bài 5: Em hÃy chọn câu trả lời đúng nhất Các số nguyên ... thờng mắc phải của học sinh.b/ Về hình thức: Các bài tập, các bài kiểm tra cần đợc đa dạng hoá về dạng bài, tránh trờng hợp ra quá nhiều bài ở cùng một dạng trong cùng mục tiêu tiêu học gây nhàm ... nghiệp.Phần II : giải quyết vấn đề @ A: các dạng bài tập trắc nghiệm.1/ Những điểm cần lu ý khi xây dựng các bài tập trắc nghiệm:a/ Về nội dung: - Các bài tập trắc nghiêm cần đạt đợc những yêu...
 • 18
 • 820
 • 2

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

SKKN: Xây dựng các dạng bài tập trắc nghiệm toán

Tư liệu khác

... nghiệp.Phần II : giải quyết vấn đề @ A: các dạng bài tập trắc nghiệm.1/ Những điểm cần lu ý khi xây dựng các bài tập trắc nghiệm:a/ Về nội dung: - Các bài tập trắc nghiêm cần đạt đợc những yêu ... thờng mắc phải của học sinh.b/ Về hình thức: Các bài tập, các bài kiểm tra cần đợc đa dạng hoá về dạng bài, tránh trờnghợp ra quá nhiều bài ở cùng một dạng trong cùng mục tiêu tiêu học gây nhàm ... SKKN: Các dạng bài tập trắc nghiệm sử dụng trong chơng I đại số 8 2) Giá trị lớn nhÊt cña biÓu thøc: E = 5 - 8x - x2 là:A. E = 21 khi x = - 4; B. E = 21 khi x = 4; C. E = 21 víi mäi x; D. E...
 • 18
 • 594
 • 1

Các dạng bài tập toán lớp 9 và đề tổng hợp

Các dạng bài tập toán lớp 9 và đề tổng hợp

Toán học

... m E. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Bài 1: Một người đi xe đạp xuất phát từ A. Sau 4 giờ, một người đi xe máy cũng đi từ A và đuổi theo trên cùng một con đường và gặp người đi xe đạp ... thức:−−−+++−−+−+=1x11x2x2x1x2xx3)x3(xPa/ Rút gọn Pb/ Tìm các giá trị x nguyên để P nguyên c/ Tìm các giá trị của x để xP= Bài 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 60 km rồi quay ... Gọi K và I theo thứ tự là trung điểm của CH và BC. Tìm điểm cách đều bốn điểm A, I, C, K.d) Khi M chuyển động trên cung nhỏ AC, tìm tập hợp các trung điểm E của BM. Bài 5: Tìm các cặp(a, b)...
 • 32
 • 5,822
 • 64

Tài liệu Giải các dạng bài tập toán A3 pdf

Tài liệu Giải các dạng bài tập toán A3 pdf

Toán học

... 2karctgttdt)2t111(2t1dt2ttdt2t13t2C+−∫=+−=∫+=⋅∫+=⇒2kxarctgex e +−⇒=x2 e1 x2 e x e x2 e1 x3 e x e. 2'Cx2 e x3 e 2'C1'C+−=−⋅+−=−−=−−−=∫+=⇒ dxx2 e1 x2 e 1C Đặt tdtdxxet =⇒=1k)x2 e1 ln(211k)2t1ln(21dt2t1ttdt2t12t1C++=++=∫ ... ∫+=⋅+=⇒⇒Pt ko thuần nhất có No[ ]xxxxxearctgeeKeeKy32221)1ln(21−−−++++=xarctgex3 e x2 e) x2 e1 (ln2x2 e x3 e 2Kx2 e 1K−−−++⋅−+−+−=b) Pt đặc trưng ... =∫∫∫−dxxQeedxxPdxxP)(.)()(]C+xxxxdxxPedxedxeedxxQeJxdxdxxPI212121.)(.212)(22)(=∫=∫=∫∫=∫ ∫===[ ]2222121.xxxeeCCeeZx+=+=−−⇒no t/quát 2221.xxeeCy...
 • 37
 • 1,800
 • 29

tổng hợp toàn bộ các dạng bài tập tài chính công cho kỳ thi cuối kỳ (GIONG 100% DE THI)

tổng hợp toàn bộ các dạng bài tập tài chính công cho kỳ thi cuối kỳ (GIONG 100% DE THI)

Tài chính doanh nghiệp

... lý,… một cách khôn ngoan các nguồn lực … của quốc gia và đảm bảo việc sử dụng … các nguồnlực này nhằm đạt được kết quả theo chiến lược mong muốn của …Ngô Đức Chiến Trang 13 Bài tập TCCd. ... chọn các …. Phương pháp đó còn gọi là …, là một hệ thống các … thực tiễn được sửdụng để định hướng cho các quyết định chi tiêu công cộng.Phần 3: Bài tập Câu 1: Sở Giao thông Công chính đang xem ... trong phân phối hiệu quả Pareto thể hiện sự lien kết tất cả các điểm đạtphân phối hiệu quả Pareto, đúng hay sai?a. Đúngb. SaiCâu 3: Điều kiện đạt hiệu quả Pareto trong tiêu dung là gì?a....
 • 21
 • 2,569
 • 0

các dạng bài tập cơ bản kế toán quản trịi

các dạng bài tập cơ bản kế toán quản trịi

Cao đẳng - Đại học

... kinh doanh theo cách phân loại chi phí theo chức năng hoạt động.2/ Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo ứng xử của chi phí (sử dụng lãi trên biến phí), tính theo tổng số và theo từng đơn vị ... của công ty đang nghiên cứu việc đặt các máy rang bắp ở các nhà hát này. Những chiếc máy này sẽ trực tiếp rang bắp bán mỗi ngày thay vì các nhà hát phải mua các bịch bắp rang sẵn về bán.Máy rang ... thụ sẽ tăng lên 50%. Với tư cách là chủ doanh nghiệp bạn chọn phương án nào? Giải thích sự lựa chọn đó?Câu 6: Công ty Mickey sản xuất chuột Mickey nhồi bông theo 3 cỡ khác nhau: lớn, vừa,...
 • 19
 • 4,163
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008