các dạng đề ôn thi vào lớp 10 môn toán

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết (đề 1)

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết (đề 1)

Tư liệu khác

... tròn đường kính BC AED = ACB (cùng bù với DEB) suy ra AED ACB,3 Giáo viên:Tôn Nữ Bích VânĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 Đề 1Bài 1: Cho biểu thức K = −++−−−1a21a1:aa11aaa. ... y 100 21( sản phẩm) Từ đó có phương trình thứ hai: +x 100 18120y 100 21= Do đó x và y thỏa mãn hệ phương trình: =+=+120y 100 21x 100 18600yx Giải ra được x = 200, y = 400( thỏa ... Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân Theo giả thi t ta có phương trình x + y = 600 Số sản phẩm tăng của tổ I là: x 100 8 (sản phẩm) Số sản phẩm tăng của tổ II là: y 100 21( sản phẩm) Từ...
 • 4
 • 7,164
 • 72

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 2

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 2

Toán học

... của đường tròn tâm O với đường tròn tâm K, bán kính KM.4 Giáo viên:Tôn Nữ Bích VânĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 ĐỀ SỐ 2Bài 1: Cho biểu thức: )x2x2x1x(:)x4x8x2x4(P −−−−++=a) Rút gọn ... khoảng cách NK nhỏ nhất khi và chỉ khi NK ⊥ BM. Dựng hình chiếu vuông góc của N trên BM ta được K. Điểm C là giao của đường tròn tâm O với đường tròn tâm K, bán kính KM.4 Giáo viên:Tôn Nữ ... nhất.1 Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân −=−=⇔=−=− 100 5x23y1mxy3353y2x1ymx(*)Hệ phương trình vô nghiệm ⇔(*) vô nghiệm ⇔m =23(vì đã có –1≠ 100 5)Bài 3: a)...
 • 4
 • 1,178
 • 28

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 3

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 3

Toán học

... Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán (số 3)Bài 1: Cho A = )2x1(21++ + )2x1(21+−a. Tìm x để A có nghĩa b. Rút gọn A c. Tìm các giá ... viên:Tôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng*Ghi chú: Câu 3b và 4d là câu nâng cao, chỉ áp dụng cho trường chuyên.*Chúc các em ôn tập tốt, tự tin, bình tĩnh, chính xác khi làm bài thi ... −==+)2()1m(u.u)1(m2uu322Từ (2) ta có u = m - 1, thay vào (1) ta được: (m - 1) + (m - 1)2 = 2m⇔ m2 - 3m = 0 ⇔m(m-3) = 0⇔ m = 0 hoặc m = 3: Cả hai giá trị này đều thỏa mãn điều kiện (*), tương ứng...
 • 6
 • 955
 • 25

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4

Toán học

... Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà NẵngĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 ĐỀ SỐ 4Bài 1: Cho biểu thứcA = −+−−−−+1xxx:1x1x1x1xx ... là giao điểm của các cặp đường thẳng AB và CD; AD vàCE.a. Chứng minh BC DE.b. Chứng minh các tứ giác CODE; APQC nội tiếp được.c. Tứ giác BCQP là hình gì?Giải: HGiáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- ... 3) (dm2)Theo đề bài ta có hệ phương trình:=−−+−=⇔=+−−=28)6y2x3xy(xyy52x14)3y)(2x(21xy21y52x3 (thỏa mãn điều kiện)Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường...
 • 4
 • 756
 • 12

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4

Toán học

... trình:=−−+−=⇔=+−−=28)6y2x3xy(xyy52x14)3y)(2x(21xy21y52x3 Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà NẵngĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 ĐỀ SỐ 4Bài 1: Cho biểu thứcA = −+−−−−+1xxx:1x1x1x1xx ... đề bài ta có hệ phương trình:=−−+−=⇔=+−−=28)6y2x3xy(xyy52x14)3y)(2x(21xy21y52x3 Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà NẵngĐỀ ÔN ... điểm của các cặp đường thẳng AB và CD; AD vàCE.a. Chứng minh BC DE.b. Chứng minh các tứ giác CODE; APQC nội tiếp được.c. Tứ giác BCQP là hình gì?Giải: (thỏa mãn điều kiện)Giáo viên:Tôn Nữ...
 • 4
 • 723
 • 1

10 Bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

10 Bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Toán học

... kiện x2 =x12. Toan6789.wordpress.com – ON THI VAO LOP 10 - 1 - MÔT Số Đề THI VàO THPT PHÂN BAN I, Phần 1 : Các đề thi vào ban cơ bản Đề số 1 Câu 1 ( 3 điểm ) Cho biÓu thøc : ... cố định trên cạnh AB. Hy xác định vị trí các điểm N, P, Q lần lợt trên các cạnh BC, CD, DA sao cho MNPQ là một hình vuông. đề số 34 Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 2000 Đại học khoa học ... trị nhá nhÊt cña biÓu thøc 10 1016 16 2 2 22 21 112 4( ) ( ) ( )x yQ x y x yy x= + + + − += + + + − += + + + − += + + + + đề số 40 Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên năm 2004 Đại...
 • 121
 • 1,538
 • 2

Các Chuyên Đề Luyên Thi Vào Lớp 10.HSG Toán 9

Các Chuyên Đề Luyên Thi Vào Lớp 10.HSG Toán 9

Toán học

... nhận giá trị là số nguyên.9 cng thi vo 10 Ngi son: Hoàng Văn NgọcChuyờn đề 6: GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNHBài toán chuyển động 1. Hai bến sông ,A B cách nhau 126 km. Một tàu thủy ... cùng quen tất cả các bạn học sinh giỏi toán. Tính số học sinh giỏi văn, giỏi toán. Biết rằng không có học sinh nào vừa giỏi văn vừa giỏi toán. 17.Trong một buổi liên hoan, một lớp khách mời 15 ... : MN luôn đi qua A và tích .AM AN không đổi.c) Chứng minh : tổng hai bán kính của 2 đường tròn tâm ,D E không đổi.d) Tìm tập hợp các trung điểm I của DE .20 cng thi vo 10 Ngi son:...
 • 22
 • 1,504
 • 13

Tài liệu Đề ôn thi vào lớp 10 môn Anh văn pdf

Tài liệu Đề ôn thi vào lớp 10 môn Anh văn pdf

Anh ngữ phổ thông

...  Chú ý cả 2 ví dụ đều chỉ các tình huống ở quá khứ, chứ không phải ở hiện tại.Từ If giúp bạn nhận biết được mệnh đề if. Nhưng không phải lúc nào nó cũng hiện diện. Chú ý các trường hợp đặc ... ụng ang xay ra: ta chia thi quá khứ tiếp diễn còn hành động cắt ngang ta chia thi quá khứ đơn. The simple future (Thì tương lai đơn)1. Công thức: 2. Cách dùng:Dùng để diễn tả ... từ nguyên mẫu không TO) khi chuyển sang câu bị động, nguyên mẫu không TO phải chuyển thành nguyên mẫu có to.Ex: My father made me do that work. Thể bị động với các thì thông dụngHiện tại...
 • 9
 • 2,097
 • 104

Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột

Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột

Trung học cơ sở - phổ thông

... Chứng minh các tam giác OIO’ và AMB là các tam giác vuông. a. Chứng minh các tam giác ACD và AMN đồng dạng. b. Tứ giác MNDC nội tiếp.c. Chứng minh AC . AM = AD . AN và tích này không đổi khi ... tìm được vào phương trình rồi giải phương trình (như cách 2 trình bầy ở trên)+) Cách 2 :Thay giá trị của tham số tìm được vào công thức tổng 2 nghiệm sẽ tìm được nghiệm thứ 2+) Cách 3: thay ... tam giác ABC vuông cân. ÔN TẬP HÌNH HỌC 9Phần 1 : HÌNH HỌC PHẲNGA. LÝ THUYẾT :I.Đường tròn:1,Định nghĩa: Tập hợp các điểm cách điểm 0 cho trước một khoảng cách R > 0 không đổi gọi là...
 • 39
 • 3,794
 • 53

Xem thêm