các bài toán về viết phương trình đường thẳng

Các bài toán thiết lập phương trình đường thẳng (Bài tập và hướng dẫn giải)

Các bài toán thiết lập phương trình đường thẳng (Bài tập và hướng dẫn giải)

Cao đẳng - Đại học

... thiết lập phương trình đường thẳng. Bài 1: Một hình thoi có một đường chéo có phương trình: x+2y-7=0, một cạnh có phương trình: x+3y-3=0. Một đỉnh là (0;1). Viết phương trình 3 cạnh và đường chéo ... BM và đường phân giác trong CD có phương trình lần lượt là: 2x+y+1=0 và x+y-1=0. Viết phương trình đường thẳng BC. Bài 5: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho đường thẳng d có phương trình: ... r Bài 5: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho đường thẳng d có phương trình: 2x+3y+1=02x+3y+1=0 và điểm M(1;1). Viết phương trình đường thẳng đi qua M tạo với d một góc 450 Giải:Xét đường thẳng...
 • 7
 • 1,986
 • 14

CÁC BÀI TOÁN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNGĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẲNG pptx

CÁC BÀI TOÁN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN TRONG MẶT PHẲNG pptx

Toán học

... giác.Giải Phương trình AA’: 5 4 15 0x y− − = Phương trình BB’: 2 2 9 0x y+ − = Phương trình CC’: 2 12 1 0x y− − =II. BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH ĐIỂM NHỜ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG Phương pháp giải các bài toán ... dụng phương trình chùm đường thẳng để giái các bài toán có dạng sau:• Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm I là giao diểm của 2 đường thẳng cho trước và thỏa yêu cầu nào đó. Phương ... 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ CÁT TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒNVÍ DỤ MINH HỌAVí dụ 1: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn ©: 2 22 4 0x y x y+ + − = và đường thẳng d: 1 0x y− + =. Viết phương trình đường thẳng...
 • 38
 • 8,920
 • 51

Ôn thi vào 10 ( các bài toán về hệ phương trình)

Ôn thi vào 10 ( các bài toán về hệ phương trình)

Tư liệu khác

... hệ phơng trình: 2 262 2x xy y mx xy y m+ + = ++ + =a. Giải hệ phơng trình khi m = 3.b. Tìm tất cả các giá trị của m để hệ phơng trình có nghiệm duy nhất. 16. Cho hệ phơng trình: 22 ... ++ =+ a. Giải hệ phơng trình khi m = 52.b. Tìm m để hệ phơng trình vô nghiệm. 32. Cho hệ phơng trình: ( 1) 3 12 5m x my mx y m = = +Xác định tất cả các giá trị của m để hệ có ... hệ phơng trình: 2( 1) 2 12m x my mmx y m+ + = = Xác định tất cả các giá trị của m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) mà tích xy đạtgiá trị lớn nhất. 26. Giải các hệ phơng trình sau:...
 • 6
 • 3,470
 • 56

BÀI TOÁN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNGĐƯỜNG TRONG TRONG MẶT PHẲNG pptx

BÀI TOÁN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRONG TRONG MẶT PHẲNG pptx

Toán học

... nghiệm của bài toán. LOẠI 3: SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT0Ax By C+ + = ĐỂ VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNGKhi sử dụng phương trình dưới dạng này bài toán quy về tìm A,B,C. Thông thường từ các dữ ... dụng phương trình chùm đường thẳng để giái các bài toán có dạng sau:• Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm I là giao diểm của 2 đường thẳng cho trước và thỏa yêu cầu nào đó. Phương ... MẶT PHẲNG I. CÁC BÀI TOÁN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNGNgười ta hay dùng các dạng sau đây để viết phương trình đường thẳng  Phương trinh chính tắc của đường thẳng đi qua điểm ( );o...
 • 38
 • 811
 • 3

BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN

BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN

Toán học

... nhau. Viết phương trình các mặt phẳng (P) và (Q) sao cho (P) chứa d1 , (Q) chứa d2 thỏa( ) ( )P QP.9. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(2,-1,1) và vuông góc với 2 đường thẳng ... viên: Võ Hữu Hoàng Tiến.BÀI TẬP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN Bài toán: Cho 2 đường thẳng chéo nhau d1, d2, viết phương trình 2 mặt phẳng (P) và (Q) sao cho ... đường thẳng cắt nhau song song). Các bài tập1. Cho đường thẳng 2 3 4 0:3 2 5 4 0x y zdx y z− + − =+ − − = Viết phương trình đường thẳng d dưới dạng tham số và chính tắc.2. Lập phương...
 • 6
 • 20,159
 • 122

Các bài toán giải hệ phương trình (Bài tập và hướng dẫn giải)

Các bài toán giải hệ phương trình (Bài tập và hướng dẫn giải)

Cao đẳng - Đại học

... với đường thẳng 1y m= − tại đúng 1 điểm.- Xét hàm 3 24 6 9y x x x= − − với (];1x∈ −∞, lập bảng biến thiên từ đó ta dẫn tới đáp số của bài toán là: 1 11 10m m− < − ⇔ > Bài 2. ... > ⇒ − + =- Phương trình thành: ( )2 22233 3 3 3 13 3tt t t t tt t≥+ + = ⇔ + = − ⇔ ⇔ =+ = −Suy ra { }23 2 0 1;2x x x− + = ⇔ =- Vậy tập nghiệm của phương trình là { ... tương tự như ý bài 1.12Page 8 of 14TRUNG TÂM HOCMAI.ONLINE P.2512 – 34T – Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010 BTVN NGÀY 12-05 Giải các hệ phương trình sau:...
 • 14
 • 7,078
 • 82

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Toán học

... ≠ 0. V. Dạng toán về giải bài toán bằng cách lập bất phương trình một ẩn số(a) Phương pháp giải Các bước giải bài toán bằng cách lập bất phương trình. Bước 1: Lập bất phương trình Chọn ẩn ... vào bất phương trình, ta nhận được bất phương trình theo tham số.Bước 2: Giải bất phương trình theo tham số.đồng 2 vế của bất phương trình về cùng mẫu dương rồi khử mẫu) các bất phương trình ... bản về bất phương trình bậc nhất một ẩn số ta có thể chia các bài tập về bất phương trình bậc nhất chứa tham số thành các dạng sauIV.1. Dạng toán tìm điều kiện của tham số để bất phương trình...
 • 22
 • 14,369
 • 124

Bài soạn Chuyen de Phuong trinh duong thang

Bài soạn Chuyen de Phuong trinh duong thang

Toán học

... + 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng BC.(Báo THTT - 10 -07) Bài 11. Cho tam giác ABC có A(-2; 1) và các đường cao có phương trình 2x - y + 1 = 0; 3x + y + 2= 0. Viết phương trình đường trung ... có phương trình x + 2y - 5 = 0 và 4x + 13y - 10 = 0. (Báo THTT - 10 -07) Bài 10. Cho tam giác ABC có A(-1; 3), đường cao BH nằm trên đường thẳng y = x, phân giác trong góc C nằm trên đường thẳng ... PHẠM HÀ NỘI Phöông trình ñöôøng thaúng =================================================================== Bài 9. Xác định toạ độ đỉnh B của tam giác ABC biết C(4; 3) và đường phân giác trong,trung...
 • 3
 • 1,347
 • 25

Chuyên đề Viết phương trình đường thẳng mặt phẳng mặt cầu

Chuyên đề Viết phương trình đường thẳng mặt phẳng mặt cầu

Toán học

... đc11mt Khi đó đim M(1; 4; 3) Phng trình 1 2: 43 5x td y tz t   tho mãn bài toán Bài tp t gii: Bài 1: Lp phng trình đng thng  song song vi đng ... k = (0;0;1), các vect này đc coi là các vtcp - Bây gi ta s vit phng trình mt phng P đi qua M và song song vi mt phng 0xy còn các mt phng khác làm tng t Cách 1: Mt ... - Các mt phng to đ  đây là Oxy; Oyz; Oxz . Thot đu ta thy các mt phng này không thy vtpt , nhng thc ra chúng có vtpt, các vtpt này đc xây dng nên t các vect đn v trên các...
 • 88
 • 1,219
 • 1

Các bài toán về số nghiệm của một số phương trình-Ôn thi vào 10(phần 3)

Các bài toán về số nghiệm của một số phương trình-Ôn thi vào 10(phần 3)

Toán học

... số nghiệm của phương trình (10) đúng bằng số nghiệm không âm của phương trình (2). Bài toán 4 : Tìm m sao cho phương trình: có hai nghiệm phân biệt. Lời giải : Đặt thì phương trình (11) trở ... bài viết, xin đề nghị các em có thể tự giải các bài tập sau đây : Bài tập 1 : Tìm m để phương trình x2 + 2m|x - 2| - 4x + m2 + 3 = 0 có ít nhất một nghiệm. Bài tập 2 : Chứng minh rằng phương ... - 1 = 0 (9) Phương trình (8) có đúng hai nghiệm phân biệt tương đương với phương trình (9) có nghiệm t1, t2 thỏa mãn t1 < 0 < t2 hoặc t1 = t2 > 03. Phương trình: Để không...
 • 3
 • 607
 • 2

Xem thêm