các bài toán về khoảng cách trong không gian

Các bài toán về khoảng cách và góc hình học không gian trọng tâm trong đề thi đh

Các bài toán về khoảng cách và góc hình học không gian trọng tâm trong đề thi đh

Toán học

...  Trong  Q , hạ OH b tại H . Bước 2: OH là khoảng cách từ O đến  P . Tính độ dài của đoạn OH là khoảng cách từ O đến  P . Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng, khoảng cách ... 0989189380 2. Để tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau, ta lựa chọn một trong các cách sau: Cách 1: Tính độ dài đoạn vuông góc chung (nếu có). Cách 2: Tính   ,d a với ... http://baigiangtoanhoc.com Biên soạn: Đỗ Viết Tuân – hotline: 0989189380 Chủ đề 13: CÁC BÀI TOÁN VỀ GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN Dạng 1: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng Định nghĩa: Góc giữa đường...
 • 17
 • 9,187
 • 29

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT TRONG TẬP N

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ CHIA HẾT TRONG TẬP N

Trung học cơ sở - phổ thông

... d tiếp thu hơn và thấy đợc trong từng bài toán ta nên áp dụng kiến thức nào cho phù hợp. Mỗi dạng toán tôi chọn 1 số bài toán cơ bản điển hình để học sinh hiểu cách làm, song sau khi gii giỏo ... để làm các bài tập mang tính tơng tự và dần nâng cao lên. Trong quá trình làm dạng toán này tôi đặc biệt chú ý đến nội dung các bài toán có sự sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó và các dạng ... thu c lòng các ki n th c trong SGK l . Chính vìằ ỉ ầ ọ ộ ế ứ à đủ v y m các em ti p thu ki n th c m t cách th ng, không t m y mò,ậ à ế ế ứ ộ ụ độ ự à khám phá ki n th c m i, h u h t các em u...
 • 35
 • 2,692
 • 30

Tài liệu Các bài toán tính khoảng cách (Bài tập và hướng dẫn giải) pdf

Tài liệu Các bài toán tính khoảng cách (Bài tập và hướng dẫn giải) pdf

Cao đẳng - Đại học

... Hoàng Đạo Thúy Tel: (094)-2222-408Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2010 BÀI TẬP VỀ NHÀ (06/02) Các bài toán tính khoảng cách. Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, có SA ... 2010 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ LUYỆN BG SỐ 2 Quan hệ vuông góc trong không gian. (Các em tự vẽ hình vào các bài tập)• BTVN – 04/02/2010: Bài 1: Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và ... = ⇒ = =+: Bài 2: Cho chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 3 ,acạnh bên bằng 2 .a Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC.HDG: Trong tam giác...
 • 9
 • 2,092
 • 86

Tài liệu CÁC BÀI TOÁN VỀ LƯỢNG GIÁC TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH-CĐ 2002-2009 pdf

Tài liệu CÁC BÀI TOÁN VỀ LƯỢNG GIÁC TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH-CĐ 2002-2009 pdf

Toán học

...          2_B_2008 23sin cos2 sin2 4sin cos2xx x x x   CÁC BÀI TOÁN VỀ LƯỢNG GIÁC TRONG CÁC ĐỀ THI ĐH-CĐ 2002-2009 A_2009 (1 2sin )cos3(1 2sin )(1 sin )xxxx ... 2cos2 cos 2tan 1 2x x x   1_A _2003_Câu 5 Tính các góc của ABCbiết rằng 4 ( )2 3 3sin sin sin2 2 2 8p p a bcA B C. Trong đó , , ,2abcBC a CA b AB c p   ... tích bằng 32, ,BC a ,CA b AB c. Gọi ,,a b ch h h tương ứng là độ dài các đường cao kẻ từ các đỉnh A, B, C của tam giác. Chứng minh rằng: 1 1 1 1 1 13a b ca b c h h h...
 • 7
 • 1,124
 • 19

Tài liệu Các bài toán về hệ số trong khai triển nhị thức Newton (Bài tập và hướng dẫn giải) pptx

Tài liệu Các bài toán về hệ số trong khai triển nhị thức Newton (Bài tập và hướng dẫn giải) pptx

Cao đẳng - Đại học

... (094)-2222-408Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010 BTVN NGÀY 02-04 Các bài toán về hệ số trong khai triển nhị thức Newton. Bài 1 : Tìm hệ số của x3 trong khai triển: 22nxx + ÷ . Biết n thõa ... = + + + + = Bài 5 : Tính tổng: 2 2 2 21 2 3 2 3 4 1nn n n nC C C CSn       = + + + + ÷  ÷  ÷  ÷+        Cách làm bài này tương tự bài trên nhưng các bạn dung ... + = Bài 2 : Cho 0 1 2 22 2 2 6561n nn n n nC C C C+ + + =. Tìm hệ số của số hạng chứa x7 và tổng tất cả các hệ số của các số hạng trong khai triển: 23nxx − ÷  Bài 3...
 • 7
 • 16,624
 • 203

Dạng 3: Bài toán về khoảng cách potx

Dạng 3: Bài toán về khoảng cách potx

Toán học

... IH AH     Cách 2: Dùng công thức 1sin2S ab C và sử dụng 1 sin 1C   Dạng 3: Bài toán về khoảng cách A, lý thuyết và phương pháp giải: Khoảng cách giữa hai điểm: ... ĐS: I(1; -3) Câu 4: Trong mp Oxy cho 3 đường thẳng : 03:1 yxd , 04:2 yxd , 02:3 yxd . Tìm 3dM  sao cho khoảng cách từ M đến 1d bằng 2 lần khoảng cách từ M đến 2d . (Khối ... 0).IB = ID suy ra B(0; 0), D(2; 0) Câu 7: Tính khoảng cách từ A(2; 1) đến đường thẳng a : x = 5 và đường thảng b : y + 4 = 0 Câu 8: Tính khoảng cách từ A(2; 1) đến đường thẳng: a, d: 3x – 4y...
 • 6
 • 454
 • 0

Bài tập khoảng cách trong không gian

Bài tập khoảng cách trong không gian

Toán học

... (ABCD) bằng 600. a) Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (SCD). b) Tính khoảng cách từ D tới mặt phẳng (SBC). c) Tính khoảng cách giữa hai đường AD và SB. d) Tính khoảng cách giữa hai đường AC ... của BC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và B’C. Dặn dò các em: Bài toán về khoảng cách có xác suất vào trong đề thi đại học là rất cao nên để làm tốt chuyên đề này, các em nắm thật ... và 3AB a. a) Tính khoảng cách từ AA’ đến (BCC’B’). b) Tính khoảng cách từ A đến (A’BC). c) Chứng minh rằng AB vuông góc (ACC’A’). Tính khoảng cách từ A’ tới (ABC’). Bài 19. (ĐH khối D –...
 • 2
 • 3,605
 • 113

Nguyên lí ánh xạ kkm và bài toán cân bằng vectơ trong không gian vectơ tôpô

Nguyên lí ánh xạ kkm và bài toán cân bằng vectơ trong không gian vectơ tôpô

Thạc sĩ - Cao học

... bản về sự tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng vectơ cho hàm đơn trị theo cách tiếp cận nêu trên. Trước đó chúng tôi trình bày ngắn gọn một số kết quả tiêu biểu cho cách tiếp cận này ở bài toán ... mở rộng cách tiếp cận này ở bài toán vectơ. Để tiện cho việc trình bày bài toán vectơ, trước hết chúng tôi đưa vào một số kiến thức chuẩn bị. Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong chương ... không gian tuyến tính nhỏ nhất trong C và được gọi là phần trong tuyến tính của nón C. Nón lồi C trong Y được gọi là nhọn nếu  ( ) 0lC . Rõ ràng tập  0 và cả không gian...
 • 68
 • 517
 • 0

Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Toán học

... =uuuuuurrrGiải: CỦNG CỐ1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo ... =uuuuurrr2 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1đường thẳng2 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1đường thẳng[ ][ ]0 0, ' . '( , '), 'u u M Mdu u∆ ∆ =rr rr r Bài tập về nhà: (các bài tập ... vtcpur'ur∆∆’Ví dụ 3: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:x +1 y - 2 z - 2Δ' : = =1 2 -1 1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳngnr0xyz•M0H Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz...
 • 10
 • 3,059
 • 51

Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Toán học

... ( ,( ))1172 8 7d d d d M P+ + − −= = =+ + KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz)KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz)0. Định nghiã khoảng cách Điểm và điểm A.. BĐiểm và đường thẳngA.(d)HĐiểm ... qua M2 có vtcp Dựng hình hộp Khoảng cách giữa (d1) và(d2) là khoảng cách hai đáyNhận xét: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau cũng là: - khoảng cách từ đường thẳng này đến mặt ... tập SGK trang 102, 103. Bài học kết thúc Bài tập: Bài tập:614 Bài 1: Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng 2x – y + 3z + 4 = 0 và 2x – y + 3z – 2 = 0. Bài 2: Tính khoảng cách giưã mặt phẳng x...
 • 9
 • 1,609
 • 16

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008