bien ban hop lop xet ky luat hoc sinh

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Biểu mẫu

... chứng (nếu có) cần trình bày cụ thể nội dung có liên quan đến việc xảy Người đại diện Ban chấp hành công đoàn sở Ban chấp hành lâm thời đơn vị, người bào chữa cho đương sự, đương (cần ghi rõ việc ... Bảo lưu ý kiến thành phần tham dự (nếu có) Kết thúc họp vào lúc ngày tháng năm Đương Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Hiệu trưởng (ký tên, ghi rõ họ, tên) (ký tên, ghi rõ họ, tên) (ký tên, ghi...
 • 3
 • 4,938
 • 16

Biên bản họp chấm thi đua Tiểu học của SGD&ĐT

Biên bản họp chấm thi đua Tiểu học của SGD&ĐT

Tư liệu khác

... học sinh DTTS học sinh có HCKK: - Các đơn vị Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm, Cam Ranh, Ninh Hòa có học sinh DTTS cần có biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng học sinh DTTS Tỉ lệ học sinh ... gìn nhà vệ sinh Tỉ lệ trường có nhà vệ sinh hợp vệ sinh, đảm bảo đủ phục vụ nhu cầu học sinh giáo viên chưa cao Riêng huyện Diên Khánh có giải pháp đề án để cải tạo công trình nhà vệ sinh nên đạt...
 • 3
 • 2,048
 • 3

Bien ban hop lop

Bien ban hop lop

Tiểu học

... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… * Xây dựng học sinh thân thiện, học sinh tích cực: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ... bình: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 10 Phân công trực vệ sinh tuần:……… Thứ 2: …………,3:…………., 4:………………, 5;……………, 6:………, 7:……… 11 Phương hướng tuần: ……………….:...
 • 2
 • 3,171
 • 9

Kỷ luật học sinh

Kỷ luật học sinh

Tư liệu khác

... khiếu nại học sinh cha me học sinh phải xem xét lại vụ kỷ luật trả lời cho đương thời hạn chậm 15 ngày kể từ ngày nhận đơn khiếu nại Giúp đỡ học sinh, xét hạ mức xóa kỷ luật Đối với học sinh bị kỷ ... khiển Hiệu trưởng họp bàn để xét định hạ mức xóa kỷ luật cho học sinh phạm lỗi năm học học sinh có sửa chữa có tiến Học sinh cha mẹ học sinh mời đến tham dự họp này, hội đồng kỷ luật biểu xóa kỷ luật ... quan giáo dục cấp trực tiếp quản lý Phòng GDĐT (đối với học sinh cấp 2) Sở GDĐT (đối với học sinh PTTH) để biết theo dõi Những học sinh sau năm bị đuổi học, có đủ điều kiện muốn học lại phải...
 • 5
 • 2,051
 • 1

Biểu mẫu Kỷ luật học sinh

Biểu mẫu Kỷ luật học sinh

Tư liệu khác

... Điều Ban giám khảo thực nhiệm vụ Ban tổ chức phân công báo cáo kết hoạt động Ban tổ chức trước ngày 16/11/2007 Điều Quyết định có hiệu lực ... năm 2007 QUYẾT ĐỊNH V/v kỉ luật học sinh HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTNT HƯỚNG HOÁ Căn điều 17 Điều lệ Trường Trung học Quy định nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ ... hoạt động nhà trường PTDTNT Ban hành kèm theo Quyết định số 2590/GD – ĐT ngày 14/8/1997; Căn Quyết định số 1118/QĐ-BGD& ĐT ngày 12/02/1987 khen thưởng kỉ luật học sinh; Xét biên kỉ luật lớp:...
 • 3
 • 3,599
 • 12

Gián án TC2-Tchi15 quy trinh ky luat hoc sinh

Gián án TC2-Tchi15 quy trinh ky luat hoc sinh

Ngữ văn

... khiển Hiệu trưởng họp bàn để xét định hạ mức xóa kỷ luật cho học sinh phạm lỗi năm học học sinh có sửa chữa có tiến Học sinh cha mẹ học sinh mời đến tham dự họp này, hội đồng kỷ luật biểu xóa kỷ luật ... nghị Hiệu trưởng định đuổi học hẳn năm Gia đình học sinh có trách nhiệm quản lý giáo dục thời gian học sinh bị đuổi học Đuổi học năm Những học sinh mắc khuyết điểm, sai phạm sau bị Hội đồng kỷ ... quan giáo dục cấp trực tiếp quản lý Phòng GDĐT (đối với học sinh cấp 2) Sở GDĐT (đối với học sinh PTTH) để biết theo dõi Những học sinh sau năm bị đuổi học, có đủ điều kiện muốn học lại phải...
 • 6
 • 791
 • 3

Xem thêm