biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng sư phạm thái bình

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học phạm kỹ thuật hưng yên giai đoạn 2010 2015

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên giai đoạn 2010  2015

Khoa học xã hội

... cho đội ngũ giảng viên tồn tại, phát triển có vai trò định đến chất lượng đào tạo - Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên làm cho chất lượng đội ngũ giảng ... với đội ngũ khác Chất lượng đội ngũ giảng viên thông qua thuộc tính chất sau: + Số lượng thành viên đội ngũ; + Cơ cấu đội ngũ; + Phẩm chất đội ngũ; + Trình độ đội ngũ; + Năng lực đội ngũ Chất lượng ... ngành theo quy định pháp luật 1.2.5 Chất lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nói chung đội ngũ giảng viên nói riêng yếu...
 • 104
 • 1,809
 • 28

Biện pháp quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên

Sư phạm

... đội ngũ giảng viên trường cao đẳng 24 1.5 Cơ sở pháp quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng 33 viên trường cao đẳng 1.6 Biện pháp quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường ... hợp đồng biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên chất lượng đội ngũ giảng viên nâng cao góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng hiệu đào tạo nhà trường ... luận pháp quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Chƣơng 2: Thực trạng quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên Chƣơng : Một số biện...
 • 123
 • 320
 • 0

Biện pháp quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2010 - 2015 tt

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2010 - 2015 tt

Sư phạm

... lực lượng quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 31 1.6.4 Kiểm tra, đánh giá kết quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 32 1.7 Đặc điểm đội ngũ giảng viên quản ... giảng viên 13 1.4.3 Quản sở pháp quản công tác bồi dưỡng ĐNGV 14 1.5 Vai trò đội ngũ giảng viên trường đại học 22 1.5.1 Đội ngũ giảng viên định chất lượng đào tạo 22 1.5.2 ... công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường đại học tư thục 32 1.7.1 Đặc điểm đội ngũ giảng viên trường đại học tư thục 32 1.7.2 Đặc điểm quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên...
 • 6
 • 343
 • 1

Biện pháp quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2010 - 2015

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô giai đoạn 2010 - 2015

Sư phạm

... 1.4.1 Giảng viên, đội ngũ giảng viên 1.4.2 Bồi dưỡng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 13 1.4.3 Quản sở pháp quản công tác bồi dưỡng ĐNGV 14 1.5 Vai trò đội ngũ giảng viên trƣờng ... sở luận quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Chương 2: Thực trạng quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Đại học Thành Đô Chương 3: Biện pháp nâng cao chất ... bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 32 1.7 Đặc điểm đội ngũ giảng viên quản công tác bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên trƣờng đại học tƣ thục 32 1.7.1 Đặc điểm đội ngũ giảng viên trường...
 • 106
 • 506
 • 1

Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung cấp phạm mẫu giáo nhà trẻ hà nội luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường trung cấp sư phạm mẫu giáo nhà trẻ hà nội luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... luận giảI pháp nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên trờng trung cấp s phạm mẫu giáo nhà trẻ 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 số kháI niệm liên quan đến nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên tr- ... cấp S phạm mẫu giáo nhà trẻ; 1.2.5 Chất lợng đội ngũ giáo viên Trờng Trung cấp S phạm Mẫu giáo Nhà trẻ 1.3 Các yếu tố ảnh hởng tới việc nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên trờng trung cấp s phạm ... giải pháp nâng cao chất 93 lợng đội ngũ giáo viên trờng Trung cấp S phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội Bảng 3.5 Tổng hợp đánh giá tơng quan tính cần thiết tính khả thi 94 giải pháp nâng cao chất lợng đội...
 • 122
 • 589
 • 2

Những biện pháp quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Những biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Khoa học xã hội

... sở luận quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành trường Cao đẳng kỹ thuật Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành Trường Cao đẳng ... cầu nâng cao chất lượng đào tạo trường Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Đề tài đưa biện pháp dựa sở luận thực tiễn nhằm đổi công tác quản đội ngũ giảng viên dạy thực hành Trường Cao đẳng ... Nhà trường xác định chất lượng đào tạo uy tín Nhà trường, giáo viên xác định lực lượng chính, chủ yếu Nhà trường nên chất lượng đào tạo gắn liền với chất lượng đội ngũ giảng viên Đặc biệt đội ngũ...
 • 27
 • 604
 • 2

Biện pháp quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành tại trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành tại trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Bắc Giang

Sư phạm

... (Chủ thể quản lý) ; Quản ai? Quản gì? (Khách thể quản lý) ; Quản nhƣ nào? (Phƣơng thức quản lý) ; Quản gì? (Cơng cụ quản lý) ; quản để làm (Mục tiêu quản lý) từ thấy: + Quản q trình ... sở luận quản cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành Trƣờng Cao đẳng kỹ thuật Chƣơng 2: Thực trạng quản cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành Trƣờng Cao đẳng ... tác quản giáo dục, quản đội ngũ giảng viên dẫn đến Đội ngũ nhà giáo thiếu số lượng nhìn chung thấp chất lượng, chưa đáp ứng u cầu vừa phải tăng nhanh quy mơ vừa phải bảo đảm nâng cao chất...
 • 105
 • 274
 • 0

Những biện pháp quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I.PDF

Những biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I.PDF

Sư phạm

... số nguyên tắc xác định hệ thống biện pháp bồi 72 d-ỡng đội ngũ giảng viên dạy thực hành 3.1.1 Các biện pháp quản phải góp phần thực xây dựng đội ngũ giảng viên thực hành có cấu đồng 3.1.2 ... đội ngũ giảng viên dạy thực hành Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I 50 2.2.1 Về số l-ợng 2.2.2 Về cấu 50 2.2.3 Về chất l-ợng 52 2.3 Thực trạng quản công tác bồi d-ỡng đội ngũ giảng ... 56 viên dạy thực hành Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 61 Công nghiệp I 2.3.1 Thực trạng công tác quy hoạch đội ngũ giảng viên dạy thực hành 61 2.3.2 Thực trạng quản công tác bồi d-ỡng đội ngũ...
 • 113
 • 357
 • 0

Biện pháp quản lí công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng du lịch hà nội trong giai đoạn 2013 2020

Biện pháp quản lí công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng du lịch hà nội trong giai đoạn 2013 2020

Sư phạm

... 3.3 Các biện pháp nâng cao chất lượng quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 3.3.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cán quản đội ngũ giảng viên vai trò, nhiệm vụ giao 3.3.2 Biện pháp 2: ... quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Chƣơng 2: Thực trạng quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Chƣơng 3: Biện pháp nâng cao chất lượng Quản ... đây: phẩm chất trị, đạo đức, trình độ lực đội ngũ giảng viên Vậy hiểu, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên kiến thức, phẩm chất đạo đức giảng viên Mục...
 • 121
 • 358
 • 0

Biện pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng phạm thái bình

Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng sư phạm thái bình

Khoa học xã hội

... trạng chất lượng biện pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường CĐSP Thái Bình Chƣơng III: Một số biện pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường CĐSP Thái Bình ... Khảo sát thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên Trường CĐSP Thái Bình 5.3 Đề xuất biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường CĐSP Thái Bình Giới hạn phạm vi nghiên cứu ... Biện pháp quản nâng cao chất lượng ĐNGV Trường CĐSP Thái Bình. ” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV Trường CĐSP Thái...
 • 19
 • 588
 • 2

Biện pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng phạm Thái Bình

Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Sư phạm

... Ch th qun lý: l mt cỏ nhõn, mt nhúm hay mt t chc to nhng tỏc ng qun ( qun lý? ) - Khỏch th qun lý: l i tng qun lý, ú cú th l ngi (qun ai?), vt ( qun cỏi gỡ?) hay s vic ( qun vic no? ... phỏp qun lý, bin phỏp qun l t hp nhiu cỏch thc tin hnh c th ca ch th qun nhm tỏc ng n khỏch th qun gii quyt nhng cụng tỏc qun lý, lm cho h qun hnh t c mc tiờu m ch th qun ó ra, ... giỏo Song v ti Bin phỏp qun nõng cao cht lng i ng ging viờn Trng CSP Thỏi Bỡnh cha c nghiờn cu 1.2 Mt s khỏi nim c bn 1.2.1 Qun v qun giỏo dc 1.2.1.1 Qun l gỡ? Trong lch s phỏt trin...
 • 101
 • 599
 • 1

Một số giải pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng cộng đồng hà nội giai đoạn 2012 2020 luận văn thạc sĩ khoa học quản

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng cộng đồng hà nội giai đoạn 2012  2020 luận văn thạc sĩ khoa học quản lý

Khoa học xã hội

... chất lượng đội ngũ giảng viên công tác quản chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội 5.3 Đề xuất giải pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng ... .8 1.2.1 Quản quản giáo dục .8 1.2.2 Giảng viên, đội ngũ giảng viên 11 1.2.3 Chất lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, quản chất lượng đội ngũ giảng viên ... chương: CHƯƠNG Cơ sở luận vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên CHƯƠNG Thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên công tác quản chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hà...
 • 39
 • 1,100
 • 13

Một số giải pháp quản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề kỹ thuật việt đức nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề kỹ thuật việt  đức nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... số giải pháp quản nâng cao chất lượng đội ngũ GV Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt – Đức Nghệ An Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ... cực đến chất lượng đội ngũ 1.3.2 Phẩm chất đội ngũ giảng viên Phẩm chất đội ngũ giảng viên tạo linh hồn đội ngũ, làm cho sức mạnh đội ngũ trường tồn ngày phát triển Phẩm chất đội ngũ giảng viên ... cho đội ngũ giảng viên tồn tại, phát triển hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 1.4 Ý nghĩa việc nâng cao chất lượng đội ngũ GV Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên làm cho chất lượng đội ngũ giảng viên...
 • 118
 • 852
 • 2

Một số giải pháp quản nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng y tế quảng nam

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng y tế quảng nam

Khoa học xã hội

... Cơ sơ luận đề tài Chương II: Thực trạng chất lượng ĐNGV trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam Chương III: Một số giải pháp QL nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế Quảng ... pháp QL nhằm nâng cao chất lượng ĐNGV trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: - Nếu đề xuất số giải pháp có sở khoa học đồng tính khả thi cao nâng cao chất lượng ĐNGV trường Cao đẳng ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN TIẾN LONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản Giáo dục Mã số:...
 • 123
 • 604
 • 3

Một số biện pháp quản nâng các chất lượng hoạt động dạy học ở các trường tiểu học quận 1 thành phố hồ chí minh

Một số biện pháp quản lý nâng các chất lượng hoạt động dạy học ở các trường tiểu học quận 1 thành phố hồ chí minh

Sư phạm

... tài, luận dạy học, HĐDH, chất lượng, quản lý, quản nâng cao chất lượng HĐDH, biện pháp quản lý, biện pháp quản nâng cao chất lượng HĐDH trường TH, nhận thức sâu sắc rằng: - Quản hoạt ... tr.8] 1.2.5 Khái niệm quản nâng cao chất lượng hoạt động dạy học Quản nâng cao chất lượng quản phẩm chất, giá trị người, vật, tượng Quản nâng cao chất lượng quản tập hợp đặc tính ... phẩm chất tư cách đạo đức xã hội chủ nghĩa cho HS Phương hướng chung để nâng cao chất lượng dạy học phải cải tiến biện pháp phạm biện pháp quản Các biện pháp quản nhằm nâng cao chất lượng...
 • 150
 • 257
 • 0

Biện pháp quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại trường cao đẳng nghề đà nẵng trong giai đoạn hiện nay

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại trường cao đẳng nghề đà nẵng trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... SỞ LUẬN VỀ CƠNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Chƣơng 1- CƠ SỞ LUẬN VỀ CƠNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Chƣơng 3- BIỆN PHÁP QUẢN CƠNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG ... xuất biện pháp quản cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trƣờng Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6.1 Phạm vi đối tƣợng khảo sát Khảo sát cán quản (CBQL), đội ngũ giáo viên cơng ... sở luận quản cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên - Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quản cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trƣờng Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng - Đề xuất biện...
 • 25
 • 603
 • 1

Luận văn: BIỆN PHÁP QUẢN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY pdf

Luận văn: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY pdf

Kinh tế - Thương mại

... SỞ LUẬN VỀ CƠNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Chƣơng 1- CƠ SỞ LUẬN VỀ CƠNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Chƣơng 3- BIỆN PHÁP QUẢN CƠNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG ... xuất biện pháp quản cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trƣờng Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6.1 Phạm vi đối tƣợng khảo sát Khảo sát cán quản (CBQL), đội ngũ giáo viên cơng ... sở luận quản cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên - Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng quản cơng tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trƣờng Trƣờng Cao đẳng Nghề Đà Nẵng - Đề xuất biện...
 • 25
 • 530
 • 2

Luận văn:Biện pháp quản công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại trường cao đẳng nghề Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay pdf

Luận văn:Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tại trường cao đẳng nghề Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay pdf

Kinh tế - Thương mại

... Đê nâng cao ch ất lượng giáo dục khâu then ̉ chốt phải nâng cao chất lượng quản công tác GDĐĐ cho sinh viên 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ... tác GDĐĐ biện pháp xây dựng với câu hỏi: tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản GDĐĐ Từ kết khảo sát cho thấy biện pháp: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán quản lý, cán ... trạng quản công tác GDĐĐ cho sinh viên Trương Cao đẳng Công nghê va Kinh doanh Viêt Tiên Đa Năng ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̃ Chương 3: Các biện pháp quản công tác GDĐĐ cho sinh viên Trường Cao đẳng Công...
 • 26
 • 468
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng tài chính quản trị kinh doanh, văn lâm, hưng yên

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng tài chính quản trị kinh doanh, văn lâm, hưng yên

Kinh tế

... V NÂNG CAO CH T LƯ NG ð I NGŨ GI NG VIÊN TRƯ NG CAO ð NG 2.1 Cơ s lu n 2.1.1 Nh ng khái ni m b n liên quan ñ n v n ñ nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ gi ng viên 2.1.2 ð i ngũ gi ng viên nâng cao ... ñ i ngũ gi ng viên nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ gi ng viên c a trư ng Cao ñ ng Tài chính- Qu n tr kinh doanh, Văn Lâm- Hưng Yên - ð xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ gi ng viên ... II CƠ S LU N VÀ TH C TI N V NÂNG CAO CH T LƯ NG ð I NGŨ GI NG VIÊN TRƯ NG CAO ð NG 2.1 Cơ s lu n 2.1.1 Nh ng khái ni m b n liên quan ñ n v n ñ nâng cao ch t lư ng ñ i ngũ gi ng viên 2.1.1.1...
 • 104
 • 613
 • 5

Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật nghệ an

Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật nghệ an

Khoa học xã hội

... 2 VINH - 2010 B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH NGễ XUN THNH CáC GIảI PHáP NÂNG CAO CHấT LƯợNG ĐộI NGũ GIảNG VIÊN TRƯờNG CAO ĐẳNG KINH Tế - Kỹ THUậT NGHệ AN CHUYấN NGNH QUN Lí GIO DC M S: 60.14.05 ... hc(bao gm c cao ng) cu thnh mt t chc v l ngun nhõn lc quan trng ca t chc ú 1.1.3 Khỏi nim v qun lý, qun ngun nhõn lc, qun i ng ging viờn 1.1.3.1 Qun Cú nhiu khỏi nim v qun lý, nhng õy ... trng Cao ng Kinh t - K thut Ngh An 3.2 i tng nghiờn cu Cỏc gii phỏp nhm nõng cao cht lng i ng ging viờn trng Cao ng Kinh t - K thut Ngh An Nhim v nghiờn cu - Xỏc nh c s lun ca nõng cao cht...
 • 111
 • 825
 • 5

Xem thêm