biên bản họp hội đồng thanh lý tscđ

Biên bản họp hội đồng ĐHQG HCM

Biên bản họp hội đồng ĐHQG HCM

Tài liệu khác

... viên Hội đồng ĐHQG-HCM- TS. Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM- PGS.TS Lê Quang Minh, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM- PGS.TS. Dương Ái Phương, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM - PGS.TS. Hồ Thanh ... xin ghi nhận ý kiến của Hội đồng. Trong thời gian sớm chúng ta sẽ xây dựng các nhóm nghiên cứu này.Vấn đề tổ chức Hội đồng: sắp tới sẽ bổ nhiệm lại Hội đồng, Hội đồng cũng sẽ cân nhắc xem ... tướng Chính phủ.2. Thông qua chương trình họp 3. Thông qua biên bản phiên họp Hội đồng ĐHQG-HCM lần thứ 12 khóa IIIII. Nội dung họp 1. PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa trình bày báo cáo tuyển sinh đại...
 • 22
 • 3,294
 • 0

Biên bản họp hội đồng cổ đông 2012 công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản sài gòn

Biên bản họp hội đồng cổ đông 2012 công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản sài gòn

Tài liệu khác

... qua Biên bản Đại hội: Đại hội không có ý kiến gì thêm và đồng ý thông qua với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100%Đại hội kết thúc lúc 11giờ 45 cùng ngày. Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 1 bản ... BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊNNĂM 2010Hơm nay, vào lúc 8giờ 00 ngày 11/12/2010, tại Hội trường Cơng ty cổ phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gịn, đã tiến hành phiên họp Đại hội ... quản Công tyKhoản 4. Sửa đổi là “ Tổng Giám Đốc”*Điều 16: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đôngKhoản 1. Sửa lại: “ Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Cty. Đại hội đồng...
 • 12
 • 2,287
 • 5

Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM

Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM

Biểu mẫu

... lệ của Đại hội cổ đông tổ chức vào ngày 26/01/2008, sửa đổi bổ sung theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 08/01/2011.- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản ... đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị dự họp - Số phiếu không tán thành:0 phiếu- Không có ý kiến: 0 phiếu4. Hội đồng quản trị: Quyết định thông qua nội dung thành ... phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM2. Ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng quản trị dự họp :Hoàn toàn đồng ý với nội dung lập chi nhánh đại diện của công ty.3. Biểu quyết:- Số phiếu...
 • 8
 • 3,731
 • 16

Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Biểu mẫu

... lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.500.00 0đồng/ tháng+ Ủy viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 1.000.00 0đồng/ tháng+ Ủy viên Ban kiểm soát: 700.00 0đồng/ tháng.Đại ... I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đựơc quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường ... VINACONEX 20Số: 01/2012/NQ/V20-ĐHĐCĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcNghệ An, ngày 11 tháng 04 năm 2012.BIÊN BẢN HỌPĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CÔNG TY...
 • 10
 • 1,585
 • 0

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ

Biểu mẫu

... tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ theo Quyết ... phủ Hôm nay, ngày tháng năm 20 Hội đồng chính sách xã (phường, thị trấn) huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh) tỉnh (thành phố) Chúng tôi gồm: 1. Chủ tịch hội đồng chính sách xã chức vụ ………… ... 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính; Đã họp xét, nhất trí đề nghị: Ông (bà): ……………………… Bí danh: sống (chết) …………. Sinh năm:...
 • 2
 • 12,054
 • 31

Trich bien ban hop hoi dong, ban nhan xet cua nguoi huong dan thu viec

Trich bien ban hop hoi dong, ban nhan xet cua nguoi huong dan thu viec

Tin học

... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - hạnh phúcTRÍCH BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG(V/v: xét hết thời gian thử việc cho viên chức là giáo viên)Thời gian:16h30 ngày 04/11/2010Địa điểm: Phòng hội ... Quang trung. Lý dó: Họp xét đề nghị công nhận hết thời gian thử việc cho viên chức là giáo viên.Chủ trì cuộc họp: Nguyễn Đình Hoàng - hiệu trưởngThư ký: Trần Thị Hạnh - thư ký hội đồng. Thành ... viên dạy tin học. Đồng chí Đinh Hải Đường đọc Bản tự nhận xét kết quả thử việc và đơn xin hết thời gian thử việc.3. Đồng chí Nguyễn Đăng Phong - người hướng dẫn giáo viên hợp đồng thử việc lần...
 • 4
 • 5,131
 • 17

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG PTC

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG PTC

Tư liệu khác

... Lê Thị Xinh Chủ tịch hội đồng ……………………………………………………………………………………………………2 Nguyễn Thị Nga PCT. Hội đồng ……………………………………………………………………………………………………3 Phạm Thanh Quang PCT. Hội đồng ……………………………………………………………………………………………………4 ... viên……………………………………………………………………………………………………27 Phan Thị Thanh VânThành viên……………………………………………………………………………………………………28 Phạm Sỹ Loan Thành viên………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29 Nguyễn Thị Thanh ThuThành ... có:… …. .xếp loại A(Tốt) ………….xếp loại B(Khá) ………….xếp loại C(TB) ………. Không xếp loại(Yếu) Biên bản kết thúc hồi lúc……….giờ cùng ngày và đọc lại cho mọi người cùng nghe thống nhất ý kiến 100%Chủ...
 • 6
 • 785
 • 2

Bài giảng biên bản họp hội đồng trường

Bài giảng biên bản họp hội đồng trường

Tiểu học

... vấn đề quan trọng của nhà trường. I. Thành phần hội đồng gồm có: - Thị Hoa – Chủ tịch Hội đồng trường- Ngô Thị Tư – Phó Chủ tịch Hội đồng trường - Nguyễn Thị Lan – Thư kí HĐT - Ma ... trách chung, chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng trường, chủ trì các hội nghị của Hội đồng trường, đại diện cho Hội đồng trường thảo luận với Hiệu trưởng những vấn đề liên ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hùng Lợi, ngày … tháng …. năm 2010 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG Hôm nay, ngày tháng 12 năm...
 • 4
 • 9,205
 • 37

Tài liệu Biểu mẫu " Biên bản hợp hội đồng" ppt

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xác nhận của cơ quan chủ trì CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC(ký tên và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)...
 • 2
 • 1,480
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008