bai tap ve dinh luat bao toan electron co dap an

bài tập về định luật bảo toàn electron

bài tập về định luật bảo toàn electron

Hóa học

... khan Giá trị m 38,72 g 49,09 g 35,50 g 34,36 g A Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nhiệt độ cao, thời gian ngời ta thu đợc 6,72 gam hỗn hợp gồm chất rắn khác Câu 29 (A) Đem hoà tan ... bột sắt không khí thời gian thu đợc gam chất rắn Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp dd HNO3 loãng thu đợc 1,12 lít khí NO (đktc) Giá trị m 10,08 g 1,08 g 5,04 g 0,504 g C Hoà tan 49,6 gam hỗn hợp X gồm ... phả ứng cho hoà tan hoàn toàn vào dd HCl d thấy bay 13,44 lít H2 đktc Kim loại M Cu Al Zn Fe B Khi hoà tan kim loại M vào dd HNO3 loãng nóng ta thu đợc V1 lít khí NO Nhng hoà tan m gam M vào dd...
 • 15
 • 2,283
 • 33

Bài tập về định luật bảo toàn năng

Bài tập về định luật bảo toàn cơ năng

Vật lý

... ĐS: vB = 2, 45m / s; vE = 5,1m / s CE = 0,64m F = 130 N α m2 Hình 10 α Hình 11 B C Bài 15: Một vật trựơt lên sàn nhẵn với vận tốc v0 = 12m/s lên h cầu nhảy Đến nơi cao nằm ngang rời khỏi cầu nhảy ... xa qẩ cầu bị tuột dây Bài 13: Hai lắc đơn chiều dài l = 50 cm khối lượng m1 = 100g m2 = 50g Ban đầu m1 đứng yên người ta kéo m2 vị trí lí độ góc α = 300 truyền cho vận tốc v = 5( − 1) m ... chạm m1 tính độ cao mà vật đạt m A Bài 14: Một vật khối lượng m = 0,2kg trượt không vật tốc ban đầu mặt bàn phẳng nghiêng từ A đến B rơi xuống đất điểm E (Hình vẽ) cho biết AB = 1,3 m ; BC...
 • 2
 • 18,657
 • 272

Vật lý 10 nâng cao - CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG docx

Vật lý 10 nâng cao - CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG docx

Vật lý

... - Đọc trước - Chuẩn bị thí nghiậm, tranh vẽ III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Nguyên tắc chuyển động Hoạt...
 • 4
 • 3,111
 • 18

CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC - BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG ppt

CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC - BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG ppt

Vật lý

... phân kín động lượng, biểu diễn tích 3, tìm hệ kín Áp dụng định luật bảo toàn vector động lượng Trong khoảng thời gian động lượng: hình vẽ ngắn đạn nổ, xem hệ kín lúc    mv  m1v1  m v   ... - Chuẩn bị kiến thức vector C.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1(5 phút ) Kiểm tra cũ: Hoạt động học sinh Hoạt động giáo ... hình học để suy trọng lực Đáp số : v2 = 1000m/s độ lớn p2, góc hợp với Kết luận:   p p Biểu diễn vevtor động Mảnh thứ hai bay theo lượng lên hình vẽ phương chếch lên cao, hợp với phương thẳng đứng...
 • 6
 • 1,424
 • 9

CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC - BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG pot

CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC - BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG pot

Vật lý

... 2 Học sinh - Đọc trước - Chuẩn bị thí nghiậm, tranh vẽ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC III Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1: Tìm Trả lời câu C1 Nội...
 • 4
 • 1,488
 • 4

Bài 25 CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG pdf

Bài 25 CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG pdf

Vật lý

... GV : Không khí bị lùa nén trong vũ trụ chân không phần đầu động Cuối phần nhiên liệu, tên lửa mang theo kim phun ét xăng , ét xăng chất oxy hoá Mặt khác nguyên tắc trộn với không khí , cháy ... BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT III BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG Bài 01 : Một người giữ nằm ngang súng trường khối lượng BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG M = kg bắn viên đạn Bài 01 GV :  khối lượng ... ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bài giải Hệ súng đạn coi hệ kín Theo định luật bảo toàn động _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...
 • 7
 • 1,504
 • 6

Bài 32: CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẨO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG pps

Bài 32: CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẨO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG pps

Vật lý

... viên - Trả lời câu hỏi: Thế hệ - GV nêu câu hỏi yêu cầu HS trả kín? Động lượng củ vật, hệ vật lời vectơ động lượng , đơnvị? Phát biểu - Nhận xét trả lời HS cho định luật bảo toàn động lượng điểm...
 • 4
 • 2,122
 • 3

skkn bài tập về ĐỊNH LUẬT bảo TOÀN NĂNG LƯỢNG

skkn bài tập về ĐỊNH LUẬT bảo TOÀN NĂNG LƯỢNG

Giáo dục học

... tốc theo phương ngang không đổi Do đó: vcosα=v1cosβ → cos β = → β = 74o Bài toán 4: Hai vật khối lượng m nối lò xo đặt mặt bàn nằm ngang Hệ số ma sát vật với mặt k F bàn µ Ban đầu lò xo không ... xuyên tâm: N mgcosα - N = man = mv /R α thời điểm vật rời cầu N = nên: v mg v2 = gRcosα (1) - Áp dụng định luật bảo toàn ta có: mv2/2 = v1 β mgR(1-cosα) (2) - Từ (1) (2) ta có: cosα =2/3, v = ... mv1 − mgh 2 ⇔ − µ mgcosα = + Với : 2 mv2 − mv1 − mgs.sinα 2 h = s.sinα , Fms = µ N = µ mgcosα 2 + Suy ra: v2 − v1 = g ( sinα − µ cosα ) s (*) + Kết hợp hệ thức độc lập thời gian: v22 − v12 = 2as...
 • 23
 • 672
 • 2

MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG HỌC CHẤT ĐIỂM

MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM

Vật lý

... Xác định vị trí D T=0 v2 2v ⇒ cosα1 = − Tại D T=0 nên − pcosα1 = m chứng tỏ D l/2 gl l 1 w c = w D ⇔ mg (1 − cosα1 ) + mv = mvc 2 2 ⇒ cosα1 = − suy l 5l h = (1 − cosα1 ) = Vậy D cách A đoạn theo ... ta có: 1 m1v = m1v12 + m2 v2 ⇒ m1v = m1v12 + m2 v2 (4) 2 m2 v2 cosβ = m1v − m1v1cosα Từ (1), suy ra: (m2 v2 ) (cosβ ) = ( m1v − m1v1cosα ) (5) 2 2 (m1v1 ) (sin α ) = (m2 v2 ) (sin β ) Từ (3), suy ... m1v = m1v1cosα + m2 v2 cosβ = m1v1 sin α − m2 v2 sin β Suy ra: m1v1cosα + m2 v2 cosβ = m1v (2) m1v1 sin α = m2 v2 sin β (3) Vì va chạm hoàn toàn...
 • 8
 • 2,338
 • 37

Các định định luật bảo toàn electron (có ví dụ hướng dẫn và bài tập áp dụng)

Các định định luật bảo toàn electron (có ví dụ hướng dẫn và bài tập áp dụng)

Hóa học

... hỗn hợp ban đầu bằng: A.60% B.65,92% C.42,84% D.34,15% Giải => Đáp án B Câu 9: Đốt cháy 16,1 g Na bình chứa đầy khí O 2, sau thời gian thu m g hỗn hợp rắn Y gồm Na2O, Na2O2 Na dư Hòa tan hết toàn ... 17 Định luật bảo toàn electron( phần 3) Trước đọc tiếp phần em coi lại thật kĩ phần , Phần đặc biệt phần phương pháp để hiểu cách tốt giảng phần 3! Bài 1: Cho m gam Fe tan hết vào dung dịch chứa ... m gam cacbon, nung nhiệt độ cao thu hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 , H2, H2O Cho X tác dụng với CuO dư, nung nóng thu hỗn hợp chất rắn Y Hòa tan hết Y dung dịch HNO3thấy thoát 6,72 lít NO sản phẩm...
 • 31
 • 1,441
 • 0

các bài tập về phương pháp bảo toàn ELECTRON

các bài tập về phương pháp bảo toàn ELECTRON

Hóa học

... g ancol metylic thu c hn hp sn phm gm anehit, axit, ancol d v nc Trong ú s mol Anehit gp ln s mol axit em thc hin phn ng bc hon ton hn hp sn phm ny thu c 15,12 g Ag Hiu sut phn ng oxi hoỏ ancol ... 80% D 50% Bi 5: T m kg qu nho chớn cú cha 40% ng nho ( glucoz), ngi ta tin hnh len men thnh ancol ( H1 = 80%), sau ú oxi hoỏ ancol thnh anehit ( H2 = 75%) thu c kg dung dch Ch3CHO 30% Giỏ tr m ... hoỏ ancol la A 40% B 10% C 70% D 30% Bi 7: Bit lng riờng ca ancol etylic l 0,8 g/ml Khi lờn mem m kg gkucoz thu c 200 ml dung dch ancol etylic 300C( H = 96%) Giỏ tr m l A 90,16 B 45,08 C 97,83...
 • 10
 • 3,168
 • 161

Gián án Bài tập trong định luật bảo toàn hạt nhân

Gián án Bài tập trong định luật bảo toàn hạt nhân

Vật lý

... 0,2.108 m/s B 0,2.106 m/s C 0,2.107 m/s D 0,2.105 m/s Giáo viên: Phạm Trung Dũng Nguồn: Trang Hocmai.vn Trang ... Pb Biết khối lượng hạt mPb = 205,9744 u ; mPo = 209,9828 u ; mα = 4,0026 u Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên.Bỏ qua lượng tia γ động hạt α : A 5,4 MeV B 4,7 MeV C 5,8 MeV D 6,0 MeV Câu 14 Bắn ... khối chúng a) Hạt nhân X động giá trị sau đây: A 3,68 MeV B 5,375 MeV C 3,575 MeV D 4,45 MeV Trang b) Năng lượng phản ứng toả thoả mãn giá trị sau đây: A 3,125 MeV B 2,125 MeV Câu 13: Chất phóng...
 • 4
 • 491
 • 0

Bài soạn BÀI TẬP CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Bài soạn BÀI TẬP CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Vật lý

... 10m/s? b Tính lực hãm trung bình quãng đường mà ô tô chạy thời gian hãm phanh 70m Bài Một viên đạn khối lượng 10g bay theo phương ngang với vận tốc 320m/s xuyên qua gỗ dày 6cm Sau xuyên qua gỗ, ... phương nằm ngang góc 450, lực tác dụng lên dây 150N Tính công lực thùng trượt 15m Khi thùng trượt công trọng lực bao nhiêu? Bài 12 Một ô tô khối lượng chuyển động đường thẳng nằm ngang AB dài ... qua ròng rọc gắn mặt phẳng nghiêng hình vẽ ( α = 30o ) Ban đầu, m1, m2 ngang cách chân mặt phẳng nghiêng đoạn h = m Tính độ biến thiên hệ ban đầu vị trí mà m1 xuống 1m m2 α m1 h0 Bài Một người...
 • 5
 • 1,337
 • 12

Bài giảng BÀI TẬP CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Bài giảng BÀI TẬP CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Vật lý

... 10m/s? b Tính lực hãm trung bình quãng đường mà ô tô chạy thời gian hãm phanh 70m Bài Một viên đạn khối lượng 10g bay theo phương ngang với vận tốc 320m/s xuyên qua gỗ dày 6cm Sau xuyên qua gỗ, ... phương nằm ngang góc 450, lực tác dụng lên dây 150N Tính công lực thùng trượt 15m Khi thùng trượt công trọng lực bao nhiêu? Bài 12 Một ô tô khối lượng chuyển động đường thẳng nằm ngang AB dài ... qua ròng rọc gắn mặt phẳng nghiêng hình vẽ ( α = 30o ) Ban đầu, m1, m2 ngang cách chân mặt phẳng nghiêng đoạn h = m Tính độ biến thiên hệ ban đầu vị trí mà m1 xuống 1m m2 α m1 h0 Bài Một người...
 • 5
 • 881
 • 13

Gián án BÀI TẬP CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Gián án BÀI TẬP CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Vật lý

... 10m/s? b Tính lực hãm trung bình quãng đường mà ô tô chạy thời gian hãm phanh 70m Bài Một viên đạn khối lượng 10g bay theo phương ngang với vận tốc 320m/s xuyên qua gỗ dày 6cm Sau xuyên qua gỗ, ... phương nằm ngang góc 450, lực tác dụng lên dây 150N Tính công lực thùng trượt 15m Khi thùng trượt công trọng lực bao nhiêu? Bài 12 Một ô tô khối lượng chuyển động đường thẳng nằm ngang AB dài ... qua ròng rọc gắn mặt phẳng nghiêng hình vẽ ( α = 30o ) Ban đầu, m1, m2 ngang cách chân mặt phẳng nghiêng đoạn h = m Tính độ biến thiên hệ ban đầu vị trí mà m1 xuống 1m m2 α m1 h0 Bài Một người...
 • 5
 • 2,078
 • 32

Tài liệu Bài tập trong định luật bảo toàn hạt nhân docx

Tài liệu Bài tập trong định luật bảo toàn hạt nhân docx

Vật lý

... đây: A 3,68 MeV B 5,375 MeV C 3,575 MeV D 4,45 MeV Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Trang Tài liệu khóa học Luyện kĩ trắc nghiệm Vật lí b) Năng lượng phản ứng toả thoả mãn giá trị sau ... Pb Biết khối lượng hạt mPb = 205,9744 u ; mPo = 209,9828 u ; mα = 4,0026 u Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên.Bỏ qua lượng tia γ động hạt α : A 5,4 MeV B 4,7 MeV C 5,8 MeV D 6,0 MeV Câu 14 Bắn ... 0,2.105 m/s Giáo viên: Phạm Trung Dũng Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Hocmai.vn Trang ...
 • 3
 • 825
 • 1

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Lý) Bài tập trong định luật bảo toàn điện năng_Trắc nghiệm và đáp án docx

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Lý) Bài tập trong định luật bảo toàn điện năng_Trắc nghiệm và đáp án docx

Cao đẳng - Đại học

... đây: A 3,68 MeV B 5,375 MeV C 3,575 MeV D 4,45 MeV Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Trang Tài liệu khóa học Luyện kĩ trắc nghiệm Vật lí b) Năng lượng phản ứng toả thoả mãn giá trị sau ... P Biết khối lượng hạt mPb = 205,9744 u ; mPo = 209,9828 u ; mα = 4,0026 u Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên.Bỏ qua lượng tia γ động hạt α : A 5,4 MeV B 4,7 MeV C 5,8 MeV D 6,0 MeV Câu 14 Bắn ... 0,2.105 m/s Giáo viên: Phạm Trung Dũng Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Hocmai.vn Trang Tài liệu khóa học Luyện kĩ trắc nghiệm Vật lí BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG PHẢN ỨNG HẠT...
 • 4
 • 1,164
 • 7

Lớp 10: Luyện tập về Định luật bảo toàn năng potx

Lớp 10: Luyện tập về Định luật bảo toàn cơ năng potx

Vật lý

... Bài tập định luật bảo toàn quan trọng cho kiểm tra, cần ôn tập thật nhiều dạng để rèn kỹ giải nhanh xác Bài 1: Một vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao 120m Xác ... 1kg trượt không ma sát từ đỉnh mặt phẳng dài 10m nghiêng góc =300 so với mặt phẳng nằm ngang Vận tốc ban đầu không a) Tính vận tốc vật nửa đoạn đường mặt phẳng nghiêng b)Tính vận tốc vật chân ... nghiêng AB dài 8.56 mét nghiêng góc 450 so phương ngang Cho g=10m/s2 a) Tính vận tốc vật B b) Khi đến B, vật tiếp tục chuyển động mặt phẳng ngang với hệ số ma sát =0,525 Đến điểm C vật vận...
 • 6
 • 8,444
 • 91

Bài tập các định luật bảo toàn vật lí 10 potx

Bài tập các định luật bảo toàn vật lí 10 potx

Điện - Điện tử

... = mgl (1 − cosα ) B β WB = mgl (1 − cosβ ) + mv 2 Áp dụng định luật bảo toàn A B WA = WB α mgl (1 − cosα ) = mgl (1 − cosβ ) + mv 2 ⇒ v = gl (cosβ − cosα ) A ⇒ v = 2.10.1(cos45 − cos30) = 3,18 ... lực: AP = AN = (vì cos 900 =0) A Fk = Fk s cos α =1350.100.cos0o =135.103J Afms = Fms s.cos1800 =600.100.cos1800 = - 60.103J Bài tập tự giải : Bài 3: Dưới tác dụng lực không đổi nằm ngang, xe đứng ... đo công sinh đơn vị thời gian P= A = F v.cosα (W) t -Oat công suất thiết bị thực công 1J thời gian 1s 1W=1J/1s *Ý nghĩa: Là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công nhanh hay chậm *Lưu ý: -Vật...
 • 14
 • 1,218
 • 20

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25