bai tap trac nghiem lap trinh can ban c

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Toán học

... )5 sin x cos x sin 3x cos3x 2 2 2 sin 2x+ + − = + c c c nghiệm là:a. x k24π= + π b. x k24π= − + π c. x k22π= + π d. x k22π= − + π62. Cho phương trình cos 2x.cos x sin x.cos3x sin ... Cho phương trình: sin x cos x sin x cos x m 0− − + =, trong đó m là tham số th c. Để phương trình c nghiệm, c c giá trị thích hợp c a m là:a. 12 m 22− ≤ ≤ − −b. 12 m 12− − ≤ ≤ c. ... sin 2x sin 3x3cos x cos2x cos3x+ +=+ + c nghiệm là:a. x k3 2π π= +b. x k6 2π π= + c. 2x k3 2π π= +d. 5x k6 2π π= +52. C c nghiệm thu c khoảng ( )0;π c a phương trình:...
 • 6
 • 6,935
 • 248

Bộ bài tập trắc nghiệm vật lý 12- banbản

Bộ bài tập trắc nghiệm vật lý 12- ban cơ bản

Vật lý

... ,QH%l,R'Y'*T%R)"HFP' C u 74: Chọn c u sai trong những c u sau:A. nh sáng đơn s c là ánh sáng không bị tán s c khi đi qua lăng kínhB. Mỗi ánh sáng đơn s c kh c nhau c màu s c nhất định kh c nhauBiên ... Văn Hùng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị1MBộ c u hỏi tr c nghiệm vật lý 12 – ôn thi tốt nghiệp Ban c bảnA. 1 Cv m s=B. 1 1 Cv m s= C.  Cv m s=D. 1 C 1v m s=066:D,24 ... Y'DP*XU*P'=‘RŠ*"]PP%PV^D;MXD;MMột mạch điện gồm một tụ điện C, một cuộn c m L thuần c m kháng và một, biến trở R đư c m c nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 1202cos120pt (V)...
 • 75
 • 1,436
 • 22

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm vật lý cơ bản (full) pptx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm vật lý cơ bản (full) pptx

Cao đẳng - Đại học

... C. Không x c định D. Kh c xạ 7 C u 47 Chu kỳ dao động c a con l c đơn phụ thu c A. Khối lượng c a con l c B. Vị trí dao động c a con l c C. Điều kiện kích thích ban đầu cho con l c ... thích? A) Chỉ c a) và c) B) Chỉ c b) và c) C) Chỉ c c) Đ D) Chỉ c b ) C u 85 ĐH SP 1 Một c i đĩa nằm ngang, c khối lượng M, đư c gắn vào đầu trên c a một lò xo thẳng đứng c độ c ng ... tc di V ca qu cu v cng lc cng Q ca dõy treo ph thuc g c lch a ca dõy treo di dng: 38 C u 1. phát biểu nào sau đay là đúng khi nói về tụ điện A. chỉ cho dòng một chiều qua C. Chỉ cho...
 • 110
 • 725
 • 5

Bài tập và lý thuyết lập trình căn bản ppt

Bài tập và lý thuyết lập trình căn bản ppt

Kỹ thuật lập trình

... sách c c tham số){Khai báo c c biến c c bộ C c câu lệnh / khối lệnh hay lời gọi đến hàm kh c. }• Kiểu dữ liệu c bản hay kiểu dữ liệu c c u tr c: Kiểu dữ liệu tùy theo m c đích c a hàm c n ... 25 đã chứa ký tự kết th c chuỗi ‘\0’ )� C ch 2: Con trỏ char *< Tên chuỗi >;Ví dụ : char *chuoi;I.3. C c thao t c trên chuỗia. Nhập chuỗi S : gets(S);Nhập c c ký tự từ phím cho đến ... Tách / ghép mảngKĩ thuật tách c bản : Cho mảng a kích thư c n (n chẵn). Tách mảng a thành 2 mảng b và c sao cho: b c ½ phần tử đầu c a mảng a, ½ phần tử c n lại đưa vào mảng c. void TachMang(int...
 • 83
 • 399
 • 0

Lập trình căn bản kiểu tập tin

 Lập trình căn bản kiểu tập tin

Kỹ thuật lập trình

... M c đích yêu c u Nắm vững c ch sử dụng kiểu dữ liệu tập tin. Phân biệt nó với tất c c c kiểu dữ liệu c c u tr c đã h c. Làm quen và biết c ch thao t c trên tập tin. Vận dụng c c kiến th c ... một c u tr c có 2 trường: mã và họ tên. Do đó, ta c n khai báo c ấu tr c này và sử dụng c c hàm đ c/ ghi tập tin nhị phân với kích thư c mỗi phần tử c a tập tin là chính kích thư c cấu tr c đó. ... mảng, kiểu c u tr c thì dữ liệu đư c tổ ch c trong bộ nhớ trong (RAM) c a máy tính nên khi kết th c vi c th c hiện chương trình thì dữ liệu c ng bị mất; khi c n chúng ta bắt bu c phải nhập...
 • 10
 • 482
 • 3

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan và thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - banbản

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan và thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Khoa học tự nhiên

... BaCO3 + CO2 + H2O Ba(HCO3)2. B. Ca(HCO3)2 CaCO3+ CO2 + H2O. C. CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O. D. CaCO3 0t CaO + CO2. C u 24. Cho c c chất : Ca, Ca(OH)2, ... Ca(OH)2, CaCO3, CaO. Dựa vào mối quan hệ giữa c c chất vô c , hãy chọn dãy biến đổi nào sau đây c thể th c hiện đư c. A. Ca  CaCO3  Ca(OH)2  CaO. B. CaCO3  Ca  CaO  Ca(OH)2. C. Ca ... 2 chiều c bản : một chiều là chiều c c nội dung quy định trong chương trình và chiều kia là chiều c c m c tiêu dạy h c hay c c yêu c u kiến th c, kĩ năng, năng l c của HS … c n đạt đư c. ...
 • 118
 • 1,274
 • 2

Ôn tập kiến thức cơ bản Ngữ văn 7 (Bằng hệ thống bài tập trắc nghiệm)

Ôn tập kiến thức cơ bản Ngữ văn 7 (Bằng hệ thống bài tập trắc nghiệm)

Ngữ văn

... gió b c nó đánh l c la l c l c trên c nh C u 25: C m từ nào sau đây không c c u tr c của một thành ngữ bốn tiếng nh Gió dập sóng dồi?A. Lên th c xuống ghềnh C. Nhà rách vách nát.B. N c non ... nào sau đây c nghĩa gần với thành ngữ Bảy nổi ba chìm?A. C m niêu n c lọ. B. Lên th c xuống ghềnh. C. nhà rách vách nát. D. C m thừa canh c n. C u 62: Trong c c dòng sau, dòng nào c quan hệ ... nghiệp c ch mạng c a Hồ Chủ Tịch. C. Bày tỏ niềm ngỡng vọng và kính yêu vô hạn c a nhân dân đối với B c Hồ.D. Bày tỏ những tình c m c a t c giả đối với B c. 2.T c giả đà bày tỏ tình c m bằng c ch...
 • 8
 • 3,751
 • 61

Bài tập trắc nghiệm: Giải phương trình lượng giác

Bài tập trắc nghiệm: Giải phương trình lượng giác

Toán học

... Cho phương trình: sin x cos x sin x cos x m 0− − + =, trong đó m là tham số th c. Để phương trình c nghiệm, c c giá trị thích hợp c a m là:a. 12 m 22− ≤ ≤ − −b. 12 m 12− − ≤ ≤ c. ... sin 2x sin 3x3cos x cos2x cos3x+ +=+ + c nghiệm là:a. x k3 2π π= +b. x k6 2π π= + c. 2x k3 2π π= +d. 5x k6 2π π= +52. C c nghiệm thu c khoảng ( )0;π c a phương trình: ... + π62. Cho phương trình cos 2x.cos x sin x.cos3x sin 2x sin x sin 3x cos x+ = − và c c họ số th c: I. x k4π= + π II. x k22π= + π III. 2x k14 7π π= +IV. 4x k7 7π π= +Chọn trả...
 • 6
 • 1,080
 • 14

on tap kien thuc co ban (bang he thong bai tap trac nghiem)

on tap kien thuc co ban (bang he thong bai tap trac nghiem)

Ngữ văn

... văn bản. C. Là vấn đề chủ yếu đ c thể hiện trong văn bản.D. Là c ch bố c c của văn bản. C u 15: C c sự vi c trong văn bản Cu c chia tay cuả những con búp bê đ c liên kết với nhau chủ yếu theo ... giêng đ c sáng t c trong hoàn c nhnào?A. Tr c cách mạng tháng Tám, B c Hồ mới về n c. B. Những năm đầu c a cu c kháng chiến chống Pháp. C. Những năm tháng hòa bình ở miền B c sau kháng chiến chống ... 126: HÃy gạch chân c c từ đ c dùng theo lối chơi chữ trong bài thơ sau?Chàng C c ơi! Chàng C c ơi!Thiếp bén duyên chàng c thế thôiNòng n c đứt đuôi từ đây nhéNghìn vàng khôn chu c dấu bôi vôi.(Hồ...
 • 14
 • 1,428
 • 15

Bài tập trắc nghiệm HKII(Chương trình chuẩn)

Bài tập trắc nghiệm HKII(Chương trình chuẩn)

Vật lý

... vẽđư c một đường s c; B. C c đường s cc c đường cong khépkín ho c vô hạn ở hai đầu; C. Chiều c a c c đường s c là chiều c a từtrường;D. C c đường s c của c ng một từ trường c thể c t nhau.9. ... cm. B. 30 cm. C. 60 cm. D. 80 cm.20. Đặt một vật phẳng nhỏ vuông g c vớitr c chính c a thấu kính hội tụ tiêu c 20 cm c ch kính 100 cm. Ảnh c a vậtA. ngư c chiều và bằng 1/4 vật.B. c ng chiều ... kính 15 cm. Vật phải đặtA. trư c kính 90 cm. B. trư c kính 60 cm. C. trư c 45 cm. D . trư c kính 30 cm.19. Qua một thấu kính hội tụ tiêu c 20 cm,một vật đ c trư c kính 60 cm sẽ cho ảnh c ch vật...
 • 12
 • 355
 • 0

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng java cơ bản

Bài tập thực hành lập trình hướng đối tượng  java cơ bản

Kỹ thuật lập trình

... + X);}}2.1 Cho biết kết quả c a chương trình trên? Liệt kê c c biến trong chương trình? Cho biết c c biến c khai báo final c ý nghĩa gì?Bài tập 5class Demo{public static void main(String[] ... 1985;System.out.println(tuoi);}}Hãy cho biết kết quả c a chương trình trên? Từ bài trên, hãy viết chương trình cho nhập năm sinh và cho biết tuổi? Bài tâp 4class Demo{public static void main(String[] args) { ... java.util.*;class Thu {public static void main(String[] args) {Calendar today = Calendar.getInstance();int tuoi = today.get(Calendar.YEAR) - 1985;System.out.println(tuoi);}}Hãy cho biết...
 • 6
 • 9,250
 • 113

Bài tập trắc nghiệm Bất phương trình

Bài tập trắc nghiệm Bất phương trình

Toán học

... + 2x - 5 > 0 c tập nghiệm là : A). ∅ B). R \ {13} C) . R D). {13} 33). Bất phương trình - 16x2 + 8x - 1 ≥ 0 c tập nghiệm bằng :A). [14; + ∞) B). R \ {14} C) . ∅ D). {14} ... x x m− + + − − + + ≥ c nghiệm.A). 154≤ m ≤ 6 B). 4 ≤ m ≤ 6 C) . m ≥ 6 D). m ≤ 6 35). Bất phương trình 2 1 1x x+ ≤ − c tập nghiệm là :A). [4 ; + ∞) B). [1; 4] C) . [1 ; + ∞) D). (- ∞; ... − c tập nghiệm bằng :A). [1; 2]∪[5; + ∞) B). [1; 5] C) . [2; 5] D). [1; 2] 40). Bất phương trình 3 10 4 ( 3)(10 ) 29x x x x+ + − + + − ≤ c tập nghiệm bằng :A). [6; 10] B). [- 3; 1] C) ....
 • 18
 • 1,856
 • 50

Bài tập trắc nghiệmbản về thấu kính

Bài tập trắc nghiệm cơ bản về thấu kính

Cao đẳng - Đại học

... vuông g c với tr c chính c a một thấu kính phân kỳ cho ảnh cao 2 cm và c ch vật 40 cm. vị trí c a vật, ảnh sẽ là A. d = 80cm, d’ = - 40cm. C. d = 40cm, d’ = - 80cm C. d = - 80 cm, d’ = 40cm ... tiêu c c a nó là bao nhiêu A. 80 cm B. 100 cm C. . 120 cm D. một đáp án kh c C u 18. Một vật sáng AB = 3 cm đặt vuông g c với tr c chính c a thấu kính c ch thấu kính 30 cm. Biết f = 20 cm. ... tụ c ch thấu kính 20 cm, nhìn vào thấu kính ta thấy c ảnh c ng chiều với AB cao gấp 2 lần AB.Cho f c giá trị nào trong c c giá trị sau. A. f= 40 cm B. f = 20 cm C. f = 45cm D. f = 60 cm...
 • 4
 • 3,060
 • 49

Lập trình căn bản - Kiểu tập tin

Lập trình căn bản - Kiểu tập tin

Kỹ thuật lập trình

... M c đích yêu c u Nắm vững c ch sử dụng kiểu dữ liệu tập tin. Phân biệt nó với tất c c c kiểu dữ liệu c c u tr c đã h c. Làm quen và biết c ch thao t c trên tập tin. Vận dụng c c kiến th c ... một c u tr c có 2 trường: mã và họ tên. Do đó, ta c n khai báo c ấu tr c này và sử dụng c c hàm đ c/ ghi tập tin nhị phân với kích thư c mỗi phần tử c a tập tin là chính kích thư c cấu tr c đó. ... *fopen(char *Path, const char *Mode) Trong đó: - Path: chuỗi chỉ đường dẫn đến tập tin trên đĩa. - Type: chuỗi x c định c ch th ctập tin sẽ mở. C c giá trị c thể c a Mode: Chế độ...
 • 10
 • 349
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose