bộ ba di chuyển 7 8

năng lượng sinh học

năng lượng sinh học

Sinh học

... lượng  Bộ ba di chuyển  Miếng dán E-Guard cản xạ điện từ 46 WinWinWinGroup.com Bộ Ba Di Chuyển (1 /8) 47 WinWinWinGroup.com Bộ Ba Di Chuyển (2 /8) 48 WinWinWinGroup.com Bộ Ba Di Chuyển (3 /8) 49 ... 48 WinWinWinGroup.com Bộ Ba Di Chuyển (3 /8) 49 WinWinWinGroup.com Bộ Ba Di Chuyển (4 /8) 50 WinWinWinGroup.com Bộ Ba Di Chuyển (5 /8) 51 WinWinWinGroup.com ... chuyền lượng  Ống lượng  Bộ ba di chuyển  Miếng dán E-Guard cản xạ điện từ WinWinWinGroup.com Outline  Đĩa lượng sinh học  Mặt dây chuyền lượng  Ống lượng  Bộ ba di chuyển  Miếng dán E-Guard...
 • 63
 • 620
 • 0

Đề bài thiết kế bộ máy di chuyển xe con mang hàng của cầu trục (thuyết minh + bản vẽ)

Đề bài thiết kế bộ máy di chuyển xe con mang hàng của cầu trục (thuyết minh + bản vẽ)

Kỹ thuật

... 375 .i x2 t 375 .t ph ph 0* Trong : W1 = G0 M ph = (3- 58 TTMT) 2.à + f d 2.0,3 + 0,015.60 = 10000 = 75 ( N ) Dbx 200 75 .0,2 10000.0,2 1300.0 ,85 1,2.2,455.1300 + + = 14,255( Nm) 2.20,41.0 ,85 375 .0 ,88 8 ... 1,2 (Gi Di2 ) roto + (Gi Di2 ) khop = 1,2.(2,2 + 0,255) = 2,946( Nm) tổng mômen vôlăng chi tiết máy quay thu trục động (Gi Di2 ) = 4,26 + 2,946 = 7, 206( Nm) M d = 8, 81 4,26 = 5,2 08( Nm) 7, 206 ... 250 = = 66 ,7( N / mm ) , [ n].k 1,5.2,5 Các hệ số [n] , k tra bảng (1 -8) (1-5) TTMT _Vậy đờng kính trục tiết di n bánh xe cần có : d M td 682 384 , 07 =3 = 41 ,8( mm) 0,1.[ ] 0,1.66 ,7 _Ta chọn trục...
 • 21
 • 1,134
 • 19

Thiết kế bộ máy di chuyển cầu trục

Thiết kế bộ máy di chuyển cầu trục

Kỹ thuật

... amax = 584 50.0,2 584 50.0,02.130 9 ,81 + 29 87 , 25 30000 + 180 000 1,2 80 0 amax = 0,323 (m/s2) tm = 15 60.0,323 Mđ = = 0 ,77 (s) (30000 + 180 000).0 ,8 885 375 .149 0 ,77 .0 ,85 = 21 ,8 (Nm) Mđ ... Mp = - Trờng Đại Học GTVT Bộ môn Máy Xây Dựng 0,33 (s) 29 87 , 25 0 ,8 460000.0 ,8 2 .88 5.0 ,85 1,15.3 ,8. 885 + + = 2.149.0 ,85 375 .0,33 375 .149 2.0,33 102 (Nm) Chọn loại phanh má TKT-200 có mômen phanh ... 200, mm Thời gian phanh cấu di chuyển cầu lăn mang tải ( Q + G x + G c ) Dbx n dc + C. G i Di2 = 375 ( M p + M t ) i0 ( = 460000.0 ,8 2.0 ,85 88 5 +1,15.3 ,8 375 (130 + 9,4 ) 149 ) , (s)...
 • 19
 • 1,470
 • 7

Thiết kế bộ máy di chuyển xe con mang hàng dùng cáp kéo của cần trục tháp

Thiết kế bộ máy di chuyển xe con mang hàng dùng cáp kéo của cần trục tháp

Kỹ thuật

... máy di chuyển xe dùng cáp kéo 10639 C D RC RD 269 10639 = 88 88N 322 53 RC = 10639 = 175 1N 322 RD = Sơ đồ tính momen trục tang mF=0 175 0. 372 +88 88. 50-RE.422=0 RE=2596,6 N RE+RF= 175 1 +88 88 RF =80 42,4 ... thớc Q + Z3 Q k =8 = 180 67, 5.1 + 451 68 ,75 .0 ,75 8 + 271 01,25.0,2 = 22 589 ,5 10 10 = = 2,14 Z td 22 589 ,5 = ;' k =2 58. 2,14 = 552,5 N/mm2 -1 = 132.2,14= 282 ,5 N/mm2 +Hệ số xét đến ảnh hởng ... BC C Lớp MXDB-39 Thiết kế máy di chuyển xe dùng cáp kéo Wu M u 9292150 = = 570 11mm = 57cm3 160 [ ] u Chọn thép U số hiệu 18 theo OTC 82 40-56 -Đối với AB Wu M u 570 785 2,5 = = 34996mm = 35cm3 [ ]...
 • 17
 • 1,262
 • 19

thuyết minh thiết kế môn học máy nâng vận chuyển đề bộ máy di chuyển cầu trục

thuyết minh thiết kế môn học máy nâng vận chuyển đề bộ máy di chuyển cầu trục

Kỹ thuật

... amax = 584 50.0,2 584 50.0,02.130 9 ,81 + 29 87 , 25 30000 + 180 000 1,2 80 0 amax = 0,323 (m/s2) tm = 15 = 0 ,77 (s) 60.0,323 Mđ = (30000 + 180 000).0 ,8 885 = 21 ,8 (Nm) 375 .149 0 ,77 .0 ,85 Mđ ... gian phanh ko tải cấu di chuyển cầu lăn t0 = p Vc 60.a p = 15 = 0,33 (s) 60.0 ,75 29 87 , 25 0 ,8 460000.0 ,8 2 .88 5.0 ,85 1,15.3 ,8. 885 Mp = = 102 (Nm) + + 2.149.0 ,85 375 .0,33 375 .149 2.0,33 Chọn loại ... 4 475 81 mm 16 2.d 16 2.135 a = max = a = max = M u 9026 482 ,5 = = 43 , 78 N / mm W 2061 57 M x 3323200 = = 7, 42 N / mm Wo 4 475 81 Tra bảng có 7- 4 (TKCTM) có: = 0 ,74 = 0,53 Tra bảng có 7- 8 (TKCTM)...
 • 17
 • 594
 • 0

thiết kế bộ máy di chuyển cầu trục điện, q = 12t

thiết kế bộ máy di chuyển cầu trục điện, q = 12t

Cơ khí - Vật liệu

... dc 375 ì i dc ì t dc 375 ì t ph M ph với: Wt M ph = = G0 ì 2ì + f ì d ì 0 ,8 + 0,02 ì 120 = 140.000 ì = 78 8( N ) Dbx 71 0 78 8 ì 0 ,71 140.000 ì 0 ,71 2 ì 944 ì 0 ,85 1,2 ì 14,29 ì 944 + + = 172 ,4(Nm) ... truyền chung truyền cấu di chuyển, idc = 18 n1: số vòng quay trục I động Mm 2191ì 0 ,71 140.000 ì 0 ,71 2 ì 944 1,2 ì 14,29 ì 944 = 288 (Nm) = + + ì 18 ì 0 ,85 375 ì 18 ì 2,9 ì 0 ,85 375 ì 2,9 Đối với động ... suất uốn (trang 185 -TTMT) Ztđ = 3,15.106. 18 + 1,05.106.0,6 28 + 1,05.106.0, 4 78 + +5,25.106.0,2 48 = 3, 18. 106 Giới hạn mỏi tính toán theo uốn: = ' 10 10 = 25 08 = 288 ,5 (N/mm2) Z td 3, 18. 10 Số chu kỳ...
 • 23
 • 430
 • 1

Đặc điểm phân bốdi chuyển các thành phần hóa học trong nước tự nhiên vùng Chợ Đồn Bắc Kạn, Việt Nam

Đặc điểm phân bố và di chuyển các thành phần hóa học trong nước tự nhiên vùng Chợ Đồn Bắc Kạn, Việt Nam

Hóa học

... Day Ta Dieng Nghia Ta 80 60 40 80 60 60 80 20 40 60 40 20 Ca Cl Yen Nhuan SO4 20 80 20 40 60 80 20 40 60 40 20 Na+K HCO3+CO3 Nam Cuong 80 60 40 80 Ca 40 20 20 80 Ban Thi Mg SO4 60 40 20 80 60 ... ngầm Mn 0, 580 0,1400 1,051 5,52.10-5 1,33.10-5 As 0,0 07 0,0030 0, 073 1,01.10-5 4,09.10-5 -5 7, 72.10-5 TT (A) Cd 0,003 0,0012 0,015 1 ,79 .10 Pb 0,012 0,00 18 0,6 87 1 ,75 .10-6 2,54.10 -7 Zn 0,539 0,1533 ... ngầm pH 5, 18, 1 5, 18, 0 TDS - Fe Zn Cd Cu Al Mn As 332 0, 17 1,35 125 0,19 0,46 0,0005 0,001 0,016 0,0 67 0,1 57 0,005 2 ,7 0,9 2,9 0,004 Pb mg/l 8, 0 0,011 0,012 0,149 0 ,8 17 0,015 11 0 ,8 2,2 5,2 3,0...
 • 10
 • 357
 • 0

Bố trí lại mặt bằng sản xuất trên cơ sở giảm chi phí, thời gian di chuyển.doc

Bố trí lại mặt bằng sản xuất trên cơ sở giảm chi phí, thời gian di chuyển.doc

Quản trị kinh doanh

... Cái 9241 3 180 000 3156 13 386 56 HB-09 Vỏ cứng cỡ M Cái 9241 3 180 000 3156 13 386 56 HB-10 Vỏ cứng cỡ L Cái 1 171 5 9 579 073 0 73 58 59522 577 HB-10 Vỏ cứng cỡ L Cái 1 171 5 9 579 073 0 73 58 59522 577 10 HB-20 ... chỉnh Cái 26 981 570 571 7 177 688 44 HB-15 vòng đầu (Đai L) Chân mũ cỡ L 10490 11 Cái 5200 16 87 2 192 474 9 151 082 16 12 HB-32 Bộ dây quai mũ Bộ 13 14 HB- 57 KINH- cỡ M Đai nhựa L Kính M zu 10 87 0 10390000 ... Kính M zu 10 87 0 10390000 100 1200 203424 11 470 27 1500 33000000 4035 8 87 8 5294 15 02 KHOA- Khóa mũ bảo 10 hiểm VT-20 30000 189 00000 50000 671 5 485 4 Cái Cái Bộ b> Lập kế hoạch vật tư  Kiểm soát mua...
 • 51
 • 880
 • 1

Thiết kế bộ biến đổi điện tử công suất ứng dụng cho truyền động di chuyển của xe vận chuyển tự hành

Thiết kế bộ biến đổi điện tử công suất ứng dụng cho truyền động di chuyển của xe vận chuyển tự hành

Điện - Điện tử

... (mm) W 520/ 685 520/ 685 520/ 685 520/ 685 cng nõng ng kớnh (mm) A 74 70 /82 70 74 70 /82 70 74 70 /82 70 74 70 /82 70 bỏnh trc ng kớnh (mm) B 180 ì50/200ì50 180 ì50/200ì50 180 ì50/200ì50 180 ì50/200ì50 bỏnh ... H1 75 /85 75 /85 75 /85 75 /85 nõng thp (mm) nht Chiu cao H2 190/200 190/200 190/200 190/200 nõng cao (mm) nht Chiu di L 1150/1220 1150/1220 1150/1220 1150/1220 cng nõng Chiu rng (mm) W 520/ 685 520/ 685 ... FEELER 385 0 3000-6000 FEELER 4010 3000-6000 H3(mm) L2(mm) Km/h KW Kw V (option) 2130 1150/1220 13/15 8. 2 48 (option) 2 180 1150/1220 13/15 6.3 8. 6 48 (option) 2 180 1150/1220 13/15 6.3 11 48 Vụ lng...
 • 76
 • 887
 • 3

Địa 7-Bài 3 - Quần cư-Đô thị hóa

Địa 7-Bài 3 - Quần cư-Đô thị hóa

Địa lý

... sống chủ yếu đâu ? I/Q̀N CƯ NƠNG THƠN-Q̀N CƯ ĐƠ THI ̣ Q̀ n cư là gì ? ( Đo ̣c th ̣t ngữ Trang 188 SGK ) Quan sát các hinh ảnh sau: ̀ Quang cảnh nơng thơn Quang cảnh thi ̣ Hoa ̣t ̣ng kinh ... ở thi ̣ Qua các hình ảnh vừa quan sát kế t hơ ̣p với sự hiể u biế t của ba n thân , hay trình ba y các đă ̣c điể m về : ̃ mật đợ dân sớ ;nhà cửa ,đường sá và hoạt đợng ... ̀ Vào ́ giơ ̉ XVIII siêu Sothếnh kyilươ baỏ lê dân thi đớ c nướ naytriể ̃dân 50% , sa sớ ̣ Trên lu ̣cthế ̀ o cocó ̣ngutisiêụđơ thi giừ ̃ a8ca5% , từc nlêń t nhấ ttrên trơtên ? ?...
 • 20
 • 358
 • 0

Cấp thông báo chuyển trả đối với người lao động là đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng đi làm việc ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ

Cấp thông báo chuyển trả đối với người lao động là đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng đi làm việc ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ

Tài liệu khác

... khai nhân Ban quản lý lao động cấp (đối với người lao động làm việc Liên bang Thành phần hồ sơ Đức phải có Giấy xác nhận đóng góp xây dựng Tổ quốc) Hộ chiếu thu hồ hộ chiếu Số hồ sơ: 1bộ Yêu cầu ... kiểm tra giấy quan thực tờ ,cấp thông báo chuyển trả cho người lao động vòng 01 ngày làm việc Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản giấy chứng nhận (hoặc Quyết định) Ban Quản lý lao động xác nhận thời gian ... sau 01/10/1990 cần có thêm giấy xác nhận đóng góp xây dựng Tổ quốc Ban quản lý lao động cấp Trường hợp giấy chứng nhận Quyết định Ban Quản lý lao động cần có giấy tờ sau: + Quyết định cử Hợp tác...
 • 4
 • 338
 • 1

Đăng ký, sang tên, di chuyển xe phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Đăng ký, sang tên, di chuyển xe phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Tài liệu khác

... TT 28_ Dang ky, sang ten, di chuyen xe phuong tien GTCG duong bo, duong sat.doc TT 28 mau 03.doc YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN: Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đăng ký, sang tên, di chuyển ... nghiệp vụ CĂN CỨ PHÁP LÝ: + Luật Giao thông đường số 23/20 08/ QH12 ngày 13/11/20 08 + Thông tư số 06/2009/TT-BCA ngày 11/3/2009 Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số loại ... 16/4/2003 Bộ trưởng Bộ Tài quy định chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký biển số phương tiện giao thông giới đường + Thông tư số 115/2004/TT-BTC ngày 03/12/2004 Bộ trưởng Bộ Tài...
 • 2
 • 1,151
 • 6

Nghiên cứu ứng dụng biến tần ACS355 của hãng ABB dùng cho khởi động và điều chỉnh tốc độ động cơ dị bộ ba pha lồng sóc

Nghiên cứu ứng dụng biến tần ACS355 của hãng ABB dùng cho khởi động và điều chỉnh tốc độ động cơ dị bộ ba pha lồng sóc

Điện - Điện tử - Viễn thông

... DCOM: đầu vào số chung + DI1 : dừng (DI1 =0) khởi động động (DI1 =1) + DI2 : đảo chiều quay động quay thuận (DI2 =0), quay ngƣợc (DI2 =1) + DI3 , DI4 : chọn tốc độ không đổi + DI5 : chọn thời gian tăng ... số DI DI4 để mã hóa cấp tốc độ khác nhƣ sau: + Nếu DI3 = 0, DI4 = có nghĩa switch vị trí DI3 DI4 vị trí “0” động đƣợc thay đổi tốc độ thông qua AI1 + Nếu DI3 = 1, DI4 = nghĩa switch vị trí DI3 ... động không đồng Pha, 220V/0. 37 11 kW, 380 V/0. 37 22 kW - Hệ số công suất: 0. 98 - Tần số điện áp cấp: 48 – 63Hz - Tần số ngõ ra: – 500Hz - Khả tải: 150% – phút/10 phút, 180 % – giây - Nhiệt độ hoạt...
 • 43
 • 1,376
 • 6

Thiết kế kết cấu thép phần chân và bộ di chuyển cổng trục

Thiết kế kết cấu thép phần chân và bộ di chuyển cổng trục

Kỹ thuật

... nghiệp SV: Nguyễn Huy Bình M = M1 + M2 + M3 M = 86 6 972 40 + 177 60000 + 14326200 = 11 87 8 3440 Nmm Do tính đợc = M 11 87 8 3440 = = 78 ,02 N / mm Ư Wx 1522 576 Mà [] = 160N/mm2 = [ ] Vậy chân giá đỡ đạt ... 2 Wt 0* Dbx Gc Dbx n1.dc .(Gi Di ) I n1 = + + 2.idc dc 375 .idc t 375 t ph ph 84 3,23.0,65 203000.0,652.36.0 ,85 1,2 + 0,52.36 + + 2.1,6.0 ,85 375 .1,6 2.1, 87 5 375 .1, 87 5 = 1256,2 Nm M ph = M ph Căn ... ) 470 0 2.4 70 0 Rd = (Q + G xc + Gc ). 470 0 RD = 2. 470 0 600000 + 70 0000 + 70 000 = = 370 000 N Vậy RA = RD = 370 000 N Tải trọng lớn tác dụng lên chốt A D đợc xac định nh sau: ( R A 83 8 + R D 12 38) ...
 • 63
 • 653
 • 2

Tính toán thiết kế bộ di chuyển cầu trục 18 tấn khẩu độ 20 m

Tính toán thiết kế bộ di chuyển cầu trục 18 tấn khẩu độ 20 m

Kỹ thuật

... 2510 * 0 .8 = = 28. 56( N m) 29( N m) * ic * dc * 47 * 0 .75 Suy ra: t ph = 1.2 * 7. 89 * 940 ( 255000 + 180 000) * 0 .82 * 0 .85 * 940 + = 1. 87 ( s ) 375 * (1 27 + 29 ) 375 * (1 27 + 29 ) * 47 gia tốc ... đó: n: số vòng quay yêu cầu bánh xe Qtd = 1 479 27. 78* 3.33 0.1 *1 + 0.4 *1 * 0. 87 3.33 + 0.15 *1 * 0. 58 3.33 + 0.5 *1 * 0. 48 3.33 =1 479 27. 78* 0 .77 =113 984 .4 (N) Đại học Giao thông Vận Tải -Hà Nôi ... Quang - Máy Xây dợng B - K 38 8 8 Ztđ =Z1 Q1 + Z Q2 + Z Q3 + Z Q4 Q Q Q Q =2.6 48* 106 18 + 6.62 *106 * 0. 87 8 + 3. 97 *106 * 0. 588 + 13.24 *106 * 0. 488 =4.909*10 Giới hạn tính...
 • 70
 • 1,310
 • 3

Tài liệu Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam cấp ppt

Tài liệu Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam cấp ppt

Tài liệu khác

... người lái thuộc Cục Đường Việt Nam tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục di chuyển quản lý Giấy phép lái xe Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị di chuyển quản lý Giấy phép lái xe Hồ sơ gốc lái xe Giấy phép...
 • 3
 • 300
 • 0

Tài liệu Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý doc

Tài liệu Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý doc

Tài liệu khác

... đường tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục di thủ tục chuyển Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng Hoá đơn tài hợp đồng mua bán giấy chuyển nhượng theo quy định pháp ... TTHC:Giấy di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ Phòng Quản lý vận tải Nộp hồ sơ phương tiện người lái thuộc Khu Quản lý đường bộ, đề ... sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ khai cấp đăng ký, sang tên, di chuyển Quyết định số xe máy chuyên dùng 4 381 /2001/QĐ-BG Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui...
 • 4
 • 465
 • 0

Di chuyển cửa sổ Windows 7 bằng bàn phím pot

Di chuyển cửa sổ Windows 7 bằng bàn phím pot

Hệ điều hành

... trừ laptop có phím nóng chuyển đổi chế độ hình Windows có sẵn tiện ích hỗ trợ bạn việc kết nối máy tính với máy phóng hay hình thứ hai Đó tính chuyển đổi hình hiển thị (displayswitch.exe) Bạn ... phục chiều cao cửa sổ Chuyển chế độ hiển thị với máy phóng hay hình lớn Nếu sử dụng máy laptop, bạn có cần kết nối với máy phóng (projector) hay hình lớn để thực trình di n (presentation) hay ... thị máy phóng hay hình thứ hai) Bạn tiếp tục dùng tổ hợp phím Windows + P để chuyển tới tùy chọn muốn (mỗi lần nhấn chuyển qua chế độ), sau nhấn Enter để thực thi Bạn có thề dùng hai phím mũi...
 • 3
 • 335
 • 0

Di chuyển cửa sổ Windows 7 bằng bàn phím pptx

Di chuyển cửa sổ Windows 7 bằng bàn phím pptx

Kỹ thuật lập trình

... trừ laptop có phím nóng chuyển đổi chế độ hình Windows có sẵn tiện ích hỗ trợ bạn việc kết nối máy tính với máy phóng hay hình thứ hai Đó tính chuyển đổi hình hiển thị (displayswitch.exe) Bạn ... phục chiều cao cửa sổ Chuyển chế độ hiển thị với máy phóng hay hình lớn Nếu sử dụng máy laptop, bạn có cần kết nối với máy phóng (projector) hay hình lớn để thực trình di n (presentation) hay ... phép bạn làm tác vụ cách dùng tổ hợp phím: • Windows + Mũi tên trái hay Windows + Mũi tên phải: di chuyển cửa sổ sang nửa bên trái hay bên phải hình • Windows + Mũi tên lên hay Windows + Mũi tên...
 • 5
 • 305
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008