bộ đề ôn thi tiếng anh vào lớp 10

bộ đề ôn thi tiếng anh vào lớp 10

bộ đề ôn thi tiếng anh vào lớp 10

Tiếng anh

... ……………………………………………………… 10. There (be) ___ no rain here for six months. 10. ……………………………………………………… (Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc) ………………………………………………………III. Dựa vào từ/cụm từ gợi ý hãy ... Therefore D. For 10. “to happen” means ___. 10. A. to celebrate B. to make C. to occur D. to put 11. ___ the homework done yesterday?11. A. Did B. Was C. Were D. Have 12. Take this road and ... invent) ___, people (13. have) ___ (14. write) ___ everything by hand.- There’s someone behind us. I think we (15. follow) ___.6. 7.8. 9. 10. 11.12. 13.14. 15.III. Đọc kĩ đoạn văn sau, dùng...
 • 11
 • 1,921
 • 60

ôn thi tiếng anh vào lớp 10

ôn thi tiếng anh vào lớp 10

Tiếng anh

... English lesson this morning, but I haven’t done my homework yet,” said a student. Ò_________________________________________________________________________________________________21. “This English ... “I’ll leave tomorrow.” Ò______________________________________________________________________ 10. “He usually arrives home at 3 p.m,” they say. Ò__________________________________________________________11. ... Ò___________________________________________________27. Johnny said to his mother, “I don’t know how to use this computer.” Ò_________________________________________________________________________________________________28....
 • 2
 • 661
 • 10

BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN MÔN TOÁN doc

BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN MÔN TOÁN doc

Toán học

... thẳng vuông góc với BC, đường thẳng này cắt BC tại H và cắt đường tròn tại K (K≠T). Đặt OB = R.a) Chứng minh OH.OA = R2.16NGND NGUYỄN TRÍ HIỆPBỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT ... Chứng minh:14Hy vọng đây là Bộ tài liệu ôn thi có chất lượng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy - học ở các trường THCS và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học ... 2.OM.30II - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN TOÁNĐỀ SỐ 1 Câu 1: Giải các phương trình: a) 224 2x 4 x - 9 0x x   + − − = ÷  ÷    b) ( )()2x + 5 x + 2 1 x 7x + 10 3− +...
 • 143
 • 5,805
 • 128

BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN Môn: TOÁN pot

BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN Môn: TOÁN pot

Toán học

... án).- Môn Toán được viết theo hình thức Bộ đề ôn thi, gồm hai phần: một phần ôn thi vào lớp 10 THPT, một phần ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên dựa trên cấu trúc đề thi của Sở. Mỗi đề thi đều cólời ... kỳ thi sắp tới!Trëng ban biªn tËpNhà giáo Nhân dân,Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà TĩnhNguyễn Trí HiệpA - PHẦN ĐỀ BÀI I - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT2o2o1oefhcba2) Từ giả thi t, ... - b) b) Tính giá trị của biểu thức:A = 22444 42 11 + + 2 0102 010 - 2 010 1 + 2 010 2 010 + - 1 - 2 010 2 010 1 + 2 010   ÷ ÷ Câu 2: a) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh tam giác, chứng...
 • 150
 • 636
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH HỌC KỲ 2

BỘ ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH HỌC KỲ 2

Tiếng anh

... ============ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ 8KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 9I/ 2/ on3/ up4/ off=================================================================BỘ ĐỀ SỐ 7KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI ... of 10 to (3)………………feet.============ HẾT ============ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ 4KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 9I. 1 a 2.c 3.b 4.b 5.c 6.d 7.a 8.a 9.d 10. bII. 1/ 1. troubles 2. pollute 3. nothing ... =>………………………………………………2.Lan /leave / room / without / say / anything .=>………………………………………============ HẾT ============ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ SỐ 10 KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN KHỐI 9I- Một câu đúng (0,8pt).1. C....
 • 31
 • 884
 • 2

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 PTTH

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 PTTH

Tiếng anh

... (TRADITION) “ ”8. He is a ____________________ driver. (CARE)9. This girl is the most ____________________ in her village. (BEAUTY) 10. Pete ____________________ in playing tennis 5 years ago. (SUCCESS)VIII. ... phone you later. (ASSIST)4. What led to the ____________________ of the telephone? (INVENT)5. This school doesn t have any ____________________. (EQUIP)’6. The news that Michael had inherited ... science B. aviation C. adventure D. architecture3. How many years did Bell dedicate to aviation?A. 100 B. 50 C. 35 D. 254. What was Alexander Graham Bell s greatest invention?’A. multiple telegraph...
 • 2
 • 1,564
 • 77

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2008 - 2009

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 năm 2008 - 2009

Tiếng anh

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGĐẮK LẮK NĂM HỌC :2008-2009ĐỀ CHÍNH THỨCMÔN : TIẾNG ANH Thời gian làm bài :60 phút I) Complete the ... flight .II) Rewrite the following sentences as directed (1.5 ms)1. The first thing was a letter. He gave me that thing. (Combine into one sentence, using that)2. You’re quite clever. You can ... enough)3. I _______________ (watch) this film three or four times before.(Complete the sentence, using the correct tense of the verb)4. Someone has brought this child up very badly. (Change...
 • 2
 • 1,049
 • 24

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Chuyên Hạ Long - 2008-2009

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 10 Chuyên Hạ Long - 2008-2009

Tiếng anh

... congress. This was his last contribution, for he died later that year. He is still fondly remembered by Americans as one of the creators of the United States. 1. What is a good description for this ... and 10, 000 cattle so the land (8) ______ be handed back to nature.Today, Ranthambhore is a very different place, with grass tall (9) _____ for tigers to hide in, and there are now at (10) ... ______________________________________________________________________ 10. Why don’t you ask her yourself?I suggest that _____________________________________________________________II. Make full sentences based on given cues. (10 points)1. If...
 • 3
 • 1,468
 • 49

De va dap an luyen thi Tieng Anh vao lop 10

De va dap an luyen thi Tieng Anh vao lop 10

Tư liệu khác

... please don’t do anything dangerous” His wife said to him.His wife………… 5. No one in the class is taller than she is.She is…………………Híng dÉn chÊm m«n TiÕng Anh 3§Ò luyÖn thi líp 9N¨m häc: ... didn’t rain2. left3. was4. telling5. buyingQuestion. II: ( 10 points)1B 6A 2B 7C3A 8C4D 9A5A 10DQuestion. III: ( 10 points)1- for/ with; 2- under; 3- among; 4- during 5- beside; ... – making C – saying D- talking. 7. Everything in the supermaket is marked with a price………… A – notice B – mark C - tag D – stain. 8. You ought………… this to me last wcek.A – to mention B –...
 • 5
 • 1,228
 • 17

Bộ đề luyện thi Ngữ văn vào lớp 10

Bộ đề luyện thi Ngữ văn vào lớp 10

Ngữ văn

... HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC IIhttp://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com Bộ đề ôn thi vào lớp 10 PTTH Bộ GD-ĐTSở GD- ĐT Vĩnh PhúcPhần thứ nhất : Bộ đề các tỉnh Đề thi số ... những thứ tiếng nào ? A . Tiếng Pháp , tiếng Anh , tiếng , tiếng Nga , tiêng Tây Ban Nha B . Tiếng Nga, tiếng Pháp , tiếng Anh , tiếng HoaNGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC IIhttp://Lehuutrac2.com ... ?NGN HNG THI TRNG THPT Lấ HU TRC IIhttp://Lehuutrac2.com BAN SU TM _ smod_forum_ltt@yahoo.com C . Tiếng Anh , tiếng Nga , tiếng Hoa , tiếng Mĩ D . Tiếng Nga , tiếng Hoa , tiếng Pháp , tiếng...
 • 37
 • 3,316
 • 66

Đề ôn thi ngữ văn vào lớp 10

Đề ôn thi ngữ văn vào lớp 10

Tư liệu khác

... của tiếng nớc ngoài.C. Thay đổi hoà toàn cấu tạo và ý nghĩa của các từ cổ.D. Tạo từ ngữ mới44. Trong Tiếng Việt, chúng ta dùng từ mợn của ngôn ngữ nào là nhiều nhất?A. Tiếng HánB. Tiếng Anh C. ... họ tôn trọng lịch sử C. Vì họ luôn ủng hộ kẻ mạnhB. Vì họ có ý thức dân tộc D. Cả A và B đều đúng43. Nhận định nào nói đầy đủ nhất các hình thức phát triển từ vựng tiếng Việt?A. Cả B và D đều ... tố ngôn ngữ nào?A. Cả B, D đều đúngB. Dùng câu lập luậnC. Dùng từ lập luậnD. Cả A, B đều sai.88. Đoạn trích Thuý kiều báo ân báo oán có sử dụng yếu tố nghị luậnkhông?A. Có B. Không89....
 • 10
 • 688
 • 4

30 ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VÀO LỚP 10

30 ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VÀO LỚP 10

Toán học

... /."9$SW$71"9TEH[/`7Q57F8$<V`[/0?;ttT[71`j01.^t71H[,W`tj01ML!,Htj[)Hjt,.`t)$e01.^Ht71`8Ei.$M=1.Ne`/e Đề 10 [1*.H)   + **+ −[)     −−+ ... T<<ML|%7k^8E2=@;L=D40h[L$\2=@;L0h$.!Sl#*=@;L712L$<R=@;01\l.H[7QNH/"9.HA8E7H[LH)A)q/l.p"9$SW"9TEH[gbL!;LH&/[;7F"9$SWO?;e$<p"9$S/_e7bL!;L7F"9$SZH&N`Z[;NWH`eML!":"9$St2HZ[`N]e]..7FH` Đề 9(2,5 điểm)( )+qG +=A     ?  !"#  $%    &,*o* ...  @  l  T6xxyyyx−−=−−8%$4V?^-+−−+= yyxyxS Đề 3[13,0 điểmH)u −+     !"#$%&,+&')*...
 • 30
 • 457
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25