bồi dưỡng hsg môn hóa học

DE THI KHAO SAT HSG- MON HOA HOC 8

DE THI KHAO SAT HSG- MON HOA HOC 8

Hóa học

... PHÒNG GD VÀ ĐT SÔNG LÔ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HOÁ HỌC NĂM HỌC 2009-2010 -*** -CÂU Ý NỘI DUNG Câu 1 xFe2O3 + (3x-2y)CO  t0→ FexOy + (3x-2y)CO2 ... ứng 1,2,3,4 cho ½ số điểm phản ứng đó) a b Câu nKClO3= 122,5 mol, nKMnO4= 158 mol (1,5đ) PTPƯ hoá học: 2KClO3  t0→ 2KCl + 3O2 (1) t0 2KMnO4   → K2MnO4 + O2 + MnO2 (2) 1,5a nKClO = mol 122,5...
 • 3
 • 173
 • 0

DE THI KHAO SAT HSG MON HOA HOC 8.doc

DE THI KHAO SAT HSG MON HOA HOC 8.doc

Tư liệu khác

... PHÒNG GD VÀ ĐT SÔNG LÔ ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HOÁ HỌC NĂM HỌC 2009-2010 -*** -CÂU Ý NỘI DUNG Câu 1 xFe2O3 + (3x-2y)CO  t0→ FexOy + (3x-2y)CO2 ... ứng 1,2,3,4 cho ½ số điểm phản ứng đó) a b Câu nKClO3= 122,5 mol, nKMnO4= 158 mol (1,5đ) PTPƯ hoá học: 2KClO3  t0→ 2KCl + 3O2 (1) t0 2KMnO4   → K2MnO4 + O2 + MnO2 (2) 1,5a nKClO = mol 122,5...
 • 3
 • 251
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN HÓA HỌC

Hóa học

... lai hóa Carl Linus Pauling đề xuất lý thuyết chuẩn xác việc giải thích dạng hình học chất vơ Vậy thử giải mơ hình sau Giải thích dạng hình học TiCl4 theo thuyết lai hóa ? Giải thích dạng hình học ... B2H6: B lai hóa sp3, gồm tứ diện lệch có cạnh chung, liên kết BHB liên kết tâm có electron, electron H electron B XeO3: Xe lai hóa sp3, phân tử dạng tháp đáy tam giác NO2+: N lai hóa sp, cấu ... đa CHO O http://vn.myblog.yahoo.com/volcmttl ĐỀ THI THỬ KÌ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2008 – 2009 MƠN THI: HĨA HỌC ĐẠI CƯƠNG Thời gian làm bài: 180 phút (Khơng kể thời gian...
 • 35
 • 836
 • 6

Đề và đáp án thi HSG môn Hóa học tỉnh Thừa Thiên Huế n ăm 2004 - 2005 pptx

Đề và đáp án thi HSG môn Hóa học tỉnh Thừa Thiên Huế n ăm 2004 - 2005 pptx

Cao đẳng - Đại học

... TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2004-2005 Môn: HOÁ HỌC ( Vòng 2) Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Bài ... THỪA THIÊN HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2004-2005 - ĐÁP ÁN Môn: HOÁ HỌC ( Vòng 1) Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề ) ... - Học sinh giải cách khác (0,75 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2004-2005 - ĐÁP ÁN Môn: ...
 • 8
 • 263
 • 1

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 77 ppt

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 77 ppt

Cao đẳng - Đại học

... Bài : 11565 Cho sơ đồ chuyển hóa : Glucozơ → X → Y → CH3COOH Hai chất X, Y Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 11564 Khi hòa ... án A B C D Đáp án : (D) Bài : 11560 Khi thực phản ứng tách nước rượu (ancol ) X, thu anken Oxi hóa hoàn toàn lượng chất X thu 5,6 lít CO2 (ở đktc) 5,4 gam nước Có công thức cấu tạo phù hợp với...
 • 6
 • 243
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 013 pps

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 013 pps

Cao đẳng - Đại học

... Chọn đáp án A Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon B Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon C Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên ... D Hóa học hữu nghiên cứu biến đổi nguyên tố sinh học Đáp án : (A) Bài : 15430 Những định nghĩa sau sai: Chọn nhiều đáp án A Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu chất có tự nhiên B Hoá học ... hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon C Hoá học hữu nghiên cứu tính chất phần lớn hợp chất cacbon D Hóa học hữu nghiên cứu biến đổi nguyên tố sinh học Đáp án : (A)...
 • 7
 • 196
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 012 pdf

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 012 pdf

Cao đẳng - Đại học

... 15263 Hãy câu sai câu sau: Chọn đáp án A B vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử C hợp chất có lưỡng tính tính bazơ trội D khan dùng để phát nước lẫn dầu hoả...
 • 7
 • 202
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 010 potx

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 010 potx

Cao đẳng - Đại học

... Chọn đáp án A Tốc độ phản ứng hoá học tăng lên có mặt chất xúc tác B Tốc độ phản ứng hoá học đo biến đổi nồng độ chất tham gia phản ứng C Tốc độ phản ứng hoá học tỉ lệ thuận với tích nồng độ chất ... 390kg Đáp án : (C) Bài : 15228 Có ion kim loại sau: Nếu xếp cặp oxi hoá-khử thành dãy điện hoá học theo chiều tính oxi hoá ion kim loại tăng dần cách xếp sau đúng: Chọn đáp án A B C D Kết khác ... Tốc độ phản ứng hoá học tỉ lệ thuận với tích nồng độ chất tham gia phản ứng D Tốc độ phản ứng hoá học thay đổi tăng thể tích dung dịch chất tham gia phản ứng Đáp án : (C) Bài : 15226 Hoà tan hỗn...
 • 7
 • 214
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 07 pptx

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 07 pptx

Cao đẳng - Đại học

... xuất gạch lên (nổi mặt nước) tượng hoá học C Sữa tươi để lâu bị vón cục, tạo thành kết tủa tượng vật lí D Ancol loãng để lâu không khí cho mùi chua tượng hoá học Đáp án : (B) Bài : 15169 Để tách ... 29,5; 70,5 B 28,06; 71,94 C 65; 35 D 50; 50 Đáp án : (B) Bài : 15165 Để so sánh độ hoạt động hoá học mạnh, yếu phi kim thường xem xét qua khả phản ứng: Chọn đáp án A Với hiđro với kim loại B Với...
 • 7
 • 189
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 05 potx

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 05 potx

Cao đẳng - Đại học

... Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số cân phản ứng là: Chọn đáp án A 2, 14, 1, 2, 5, B 3, 14, 1, 4, 30, 14 C 1, 18, 1, 2, 15, D 1, 9, 1, 4, 15, Đáp án : (C) Bài : 15125 Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số...
 • 7
 • 184
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 04 doc

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 04 doc

Cao đẳng - Đại học

... Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số cân phản ứng là: Chọn đáp án A 3, 4, 6, 9, 4, B 1, 7, 2, 3, 1, C 1, 28, 4, 2, 3, 28 D 3, 28, 4, 6, 9, 28 Đáp án : (D) Bài : 15104 Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số ... đáp án A có độ âm điện tăng dần B có điểm nóng chảy giảm dần C tạo ion nhỏ dần D hoạt động hoá học dần Đáp án : (D) Bài : 15102 Cho nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử 9,17,35 Hãy cho biết ... dd B Dùng dd dd NaOH C Dùng dd D Dùng dd NaOH Đáp án : (B) Bài : 15095 Hãy chọn phương pháp hoá học phương pháp sau để phân biệt lọ đựng hỗn hợp Fe + FeO, (tiến hành theo trình tự)? Chọn đáp án...
 • 7
 • 166
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 03 pptx

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 03 pptx

Cao đẳng - Đại học

... đáp án A Phenolphtalein B Quì tím C Dung dịch NaOH D Không xác định Bài : 15081 Một phản ứng hoá học biểu diễn sau: Các chất phản ứng Các sản phẩm Yếu tố sau không ảnh hướng đến tốc độ phản ứng? ... 406 nguyên tử D Không xác định Bài : 15075 Có hỗn hợp bột kim loại Ag Cu Hãy chọn phương pháp hoá học sau để tách riêng Ag Cu? Chọn đáp án A Đốt nóng không khí, hoà tan hỗn hợp vào axit HCl, lọc,...
 • 7
 • 160
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 02 docx

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 02 docx

Cao đẳng - Đại học

... Nguyên tử nguyên tố nhóm có số electron lớp C Các nguyên tố nhóm có tính chất hoá học tương tự D Tính chất hoá học nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn Đáp án : (A) Bài : 15056 Nguyên tố X tạo...
 • 6
 • 163
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 01 pdf

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 01 pdf

Cao đẳng - Đại học

... : (B) Bài : 15041 Đun nóng hợp chất Y X có công thức phân tử hợp muối natri axit thuộc chức hoá học sau đây: dung dịch NaOH hỗn hai sản phẩm khác X Y Chọn đáp án A Este axit B Hai axit đơn chức...
 • 7
 • 145
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 015 pdf

ĐỀ LUYỆN THI HSG MÔN: HÓA HỌC( CÓ ĐÁP ÁN) – ĐỀ SỐ 015 pdf

Cao đẳng - Đại học

... sai Đáp án : (C) Bài : 15018 Các nguyên tố X Y phản ứng để tạo hợp chất Z theo phương trình hoá học sau: 4X + 3Y 2Z Giả thiệt X Y vừa đủ, Chọn đáp án A mol Y phản ứng với B mol Y tạo thành C mol...
 • 7
 • 213
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: every occurrence of root mypaddle x will be replaced with root mypaddle y the script pane above contains an extra closing curly brace flash notifies you of the nature and location of the error in the output window below the options pull down menu of the actions panel contains editing functions for the script pane the scrollbar component controls the scrolling of a text field the property inspector displays the parameters for the scrollbar component you can change the parameters to modify its functionality this scrollbar will affect the vertical scrolling of the text field called mytextfield học sinh trình bày lời giải các bài tập cũ đã cho học sinh làm ở nhà nhằm kiểm tra đưa ra những cách giải khác ngắn gọn hơn hay hơn hoặc vận dụng lý thuyết linh hoạt hơn nếu có thểgiúp hs có thêm công cụ phân tích những sai lầm và nguyên nhân dẫn đến sai lầm đó nếu có cñng cè dæn dß nhën xðt giê häc trên nửa mặt phẳng bờ bc không chứa điểm o dựng tia bx sao cho góc xbc bằng góc abo trên tia bx lấy điểm k sao cho bk bo when you add a component to your flash movie all the necessary symbols are added to the library the component skins folder contains the graphics that define the appearance of your component the core assets folder contains the code that d vẽ hình đúng để làm câu a góc ahm 90o góc aqm 90o góc aqm 90o thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009 đạo đức biết ơn thương binh liệt sĩ tiết 1 hoạt động1 đọc thầm câu chuyện một chuyến đi bổ ích và trả lời các câu hỏi sau đã làm gì để thể hiện sự quan tâm giúp đỡ tới hàng xóm láng giềng tượng lâm vốn là địa bàn cư trú của bộ lạc nào họ thuộc nền văn hóa gì the components panel shows the user interface components flash provides to quickly and easily add interactivity to your movie the linkage properties dialog box for the font symbol in the destination file this font symbol will import the font called font 1 from the file called source swf drag the shared font symbol from the source library left to the destination library right mười nghịch lí thời đại
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập