báo cao phan tich dinh tinh cac nguyen to trong mot hop chat huu co

Phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu

Phân tích định tính các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Hóa học - Dầu khí

... Chú ý: • Dùng CH3COOK t t nh t CH4 t o nhanh, trình ph n ng êm d u h u b t kỳ s n ph m ph M c khác CH3COOK tinh th khan thư ng không c n làm khô • CH3COONa tinh th ng m nư c (CH3COONa.3H2O) nên ... HYDROCACBON NO, KHÔNG NO, THƠM I HYDROCACBON NO Thí nghi m ði u ch tính ch t c a metan Hóa ch t: CH3COONa ho c CH3COOK, vôi xút khan, nư c brom bão hòa, dung d ch KMnO4 loãng, dung d ch Na 2CO3 ... Benzen, toluen, axit H2SO4 ñ c (d=1, 84 g/ml) D ng c : ng nghi m nút l p v i ng thu tinh th ng, c c thu tinh Cách ti n hành thí nghi m: - Cho 0,5ml benzen vào ng nghi m th nh t, 0,5ml toluen...
 • 11
 • 13,486
 • 74

Báo cáo " phân tích sai số giả thiết allievi trong tính toán nước va vì các lưu ý khi sử dụng " doc

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... III Phân tích sai số giả thiết Allievi lưu ý sử dụng a Các trường hợp tính to n kết tính to n: Chúng tiến hành tính to n áp lực nước va gián tiếp lớn hai phương pháp: giải trực tiếp phương trình ... (dấu + trường hợp đóng tuốc bin, dấu - trường hợp mở tuốc bin) Do tiện tính to n nên đến công thức (5) sử dụng để tính to n áp lực nước va pha cuối thứ m việc thiết kế trạm thủy điện [1], [2], ... đầu, gần 50% tính nước va dương pha m cho nước va dương pha cuối) b Phân tích kết tính to n: Trên sở kết tính to n vẽ quan hệ sai số cột nước tĩnh H0 cho trường hợp tiêu biểu: Q=0,1 m3/s, 20 m3/s...
 • 6
 • 338
 • 0

BÁO CÁO " PHÂN TÍCH TỪ VỰNG VÀ NGỮ NGHĨA TRONG CÁC MẪU QUẢNG CÁO TIẾNG PHÁP " doc

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... http://www.definitions-marketing.com/Definition-Texte-publicitaire [21] http://www.comanalysis.ch/ComAnalysis/Publication73.htm [22] http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tonymie ... Brazil v Colombia õy khụng ch n thun l tờn gi chung ca cõy c phờ na, m on thụng ip qung cỏo ny nh qung cỏo ó kt hp nú vi ô Espresso ằ to khỏc bit cho thng hiu ca mỡnh Sn phm l s kt hp vi cỏc tinh ... l ngm ng vt hoang dó Hỡnh (Ngun : http://stangbangers.com) 2.2.3 S chuyn ngha 2.2.3.1 n d ô Je voulais toucher du bois pour rộussir ằ Je toucher du bois ằ l mt cõu thnh ng ca ngi Phỏp ch mt...
 • 8
 • 541
 • 3

BÁO cáo PHÂN TÍCH ĐỊNH GIÁ CÔNG TY cổ PHẦN CAO SU tây NINH

BÁO cáo PHÂN TÍCH ĐỊNH GIÁ CÔNG TY cổ PHẦN CAO SU tây NINH

Đầu tư Chứng khoán

... 40 tỷ ĐT Cao su CTCP Cao su Phú 300 tỷ 48 tỷ 16% 15 tỷ 33 tỷ ĐT Thọ CTCP An Thịnh Việt – Lào Cao su 80 tỷ 16 tỷ 20% 10 tỷ tỷ 2011 CTCP ĐTPT Cao su Cao su 150 tỷ 15 tỷ 10% 15 tỷ - ĐT Cao su N/a ... định hướng tập trung sản xuất mủ cao su ly tâm (lytex), loại mủ dùng ngành sản xuất cao su nhúng cao su hàm lượng kỹ thuật cao, nhu cầu tương đối ổn định Theo báo cáo dẫn VCBS, suất khai thác ... USD/tấn Dự báo cung cầu cao su năm 2012 Nguồn: VCBS, 2011 Đối với thị trường Việt Nam, theo báo cáo dẫn VCBS, nước xuất cao su lớn thứ giới, chất lượng chưa đồng chưa thương hiệu riêng giá cao su...
 • 18
 • 623
 • 3

PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn

PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn

Khoa học tự nhiên

... Lactic> Glycolic - Phức NTĐH với andehyt xeton (β- dixeton) - Phối tử complecxon Thuật ngữ complecxon phổ biến trước tiên với polyamino axit Sau dẫn xuất amino mà nguyên tử hydro thay nhóm cacboxylic ... loại tinh khiết phân tích Meck- Đức - Ce(OH)4 tinh khiết, rắn - CeO2 tinh khiết, rắn - HNO3 đặc - HCl đặc - H2SO4 đặc - H3PO4 đặc - FeSO4.7H2O tinh thể - Fe2(SO4)3.10H2O tinh thể - NiSO4.7H2O tinh ... Ln2(SO4)3.3Na2SO4.12H2O * Các muối đất cacbonat (Ln (CO3 )3) Là chất dạng kết tủa, không tan nước, đun nóng nước chuyển thành cacbonat bazơ Sản phẩm sau oxit Ln 2O3 Muối Ln (CO3 )3 tạo muối kép với cacbonat kim loại...
 • 65
 • 686
 • 2

Phân tích lượng nhỏ các nguyên tố đất hiếm trong lớp mạ hợp kim Ni - Zn

Phân tích lượng nhỏ các nguyên tố đất hiếm trong lớp mạ hợp kim Ni - Zn

Khoa học tự nhiên

... Lactic> Glycolic - Phức NTĐH với andehyt xeton (β- dixeton) - Phối tử complecxon Thuật ngữ complecxon phổ biến trước tiên với polyamino axit Sau dẫn xuất amino mà nguyên tử hydro thay nhóm cacboxylic ... loại tinh khiết phân tích Meck- Đức - Ce(OH)4 tinh khiết, rắn - CeO2 tinh khiết, rắn - HNO3 đặc - HCl đặc - H2SO4 đặc - H3PO4 đặc - FeSO4.7H2O tinh thể - Fe2(SO4)3.10H2O tinh thể - NiSO4.7H2O tinh ... Ln2(SO4)3.3Na2SO4.12H2O * Các muối đất cacbonat (Ln (CO3 )3) Là chất dạng kết tủa, không tan nước, đun nóng nước chuyển thành cacbonat bazơ Sản phẩm sau oxit Ln 2O3 Muối Ln (CO3 )3 tạo muối kép với cacbonat kim loại...
 • 65
 • 433
 • 0

PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn

PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn

Khoa học tự nhiên

... MRS (g/l): Đường glucoza 20,0 CaCO3 5,0 Cao thịt 10,0 Pepton 10,0 Cao nấm men 5,0 Tween 80 ml o pH= 7,0; khử trùng 121 C/15 phút Môi trường dịch thể bỏ thạch CaCO3 K2HPO4 CH3COONa Triamoni xitrat ... tương Search) Lactobacillus plantarum Lactobacillus plantarum Enterococcus faecium Lactobacillus acidophilus Lactobacillus plantarum Lactobacillus plantarum Pediococcus pentosaceus Lactobacillus fermentum ... glucoza môi trường sở (Bacto yeast nitrogen base 6,7g; Bacto yeast extract 50 mg; Bacto casamino acid 50 mg): Larabinoza, D-riboza, D-Xyloza, D-fructoza, D-mannoza, D-mannitol, D-sorbitol, lactoza,...
 • 80
 • 507
 • 1

“Phân tích lượng nhỏ các nguyên tố đất hiếm trong lớp phủ Pyrophotphat bằng phương pháp ICP-MS

“Phân tích lượng nhỏ các nguyên tố đất hiếm trong lớp phủ Pyrophotphat bằng phương pháp ICP-MS

Thạc sĩ - Cao học

... pyrophotphat thêm mu i cacbonat hidroxit x y ph n ng sau: 6xMePO4 + yMe2 (CO3 )3 → x (Me)4(P 2O7)3.(x+y)Me2O3 + 3yCO2 (9) 9xMePO4 +yMe2 (CO3 )3 → x(Me)5(P3O10)3.(2x+y)2Me2O3 + 3yCO2 (10) 6xMePO4 + 2yMe(OH)3 ... Detector ion Detector b ph n bi n dòng ion thành tín hi u n Cũng b phân gi i kh i, detector đư c nghiên c u phát tri n không ng ng nh m nâng cao đ nh y t c đ v.v Cho đ n m t s lo i detector ... pA, d ng tinh th ng m nư c - NiSO4, pA d ng tinh th ng m nư c - NaCl, pA, d ng tinh th - CuSO4, pA, d ng tinh th ng m nư c CuSO4.5H2O - H2O2, pA, dung d ch đ m đ c 30% - NH2OH.HCl, tinh th ...
 • 71
 • 903
 • 5

PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn

PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn

Công nghệ - Môi trường

... Lactic> Glycolic - Phức NTĐH với andehyt xeton (β- dixeton) - Phối tử complecxon Thuật ngữ complecxon phổ biến trước tiên với polyamino axit Sau dẫn xuất amino mà nguyên tử hydro thay nhóm cacboxylic ... loại tinh khiết phân tích Meck- Đức - Ce(OH)4 tinh khiết, rắn - CeO2 tinh khiết, rắn - HNO3 đặc - HCl đặc - H2SO4 đặc - H3PO4 đặc - FeSO4.7H2O tinh thể - Fe2(SO4)3.10H2O tinh thể - NiSO4.7H2O tinh ... Ln2(SO4)3.3Na2SO4.12H2O * Các muối đất cacbonat (Ln (CO3 )3) Là chất dạng kết tủa, không tan nước, đun nóng nước chuyển thành cacbonat bazơ Sản phẩm sau oxit Ln 2O3 Muối Ln (CO3 )3 tạo muối kép với cacbonat kim loại...
 • 30
 • 513
 • 0

PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA Ở VIỆT NAM SỬ DỤNG SỞ DỮ LIỆU ĐIỀU TRA MỨC SỐNG DÂN CƯ

PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA Ở VIỆT NAM SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỀU TRA MỨC SỐNG DÂN CƯ

Nông - Lâm - Ngư

... mạnh mẽ to n châu Á to n giới Cùng với thành công việc áp dụng giống lúa cao năng, phát triển nhanh chóng hệ thống thủy nông, sử dụng nhiều chất hóa học nông nghiệp, sản lượng lương thực to n giới ... san bằng, chí thời điểm cao từ 1-6 USD/tấn Đây kết đáng khích lệ, khẳng định vị gạo Việt Nam thị trường quốc tế (Nguồn: http://baocongthuong.com.vn) 37 Với thị trường to n cầu, gạo Việt Nam ngày ... chất lượng cao Chi phí sản xuất lúa vùng Bắc mức cao gấp đôi so với tỉnh miền 40 Nam, lợi nhuận chiếm khoảng 25% giá bán Trong đợt khảo sát đoàn liên cuối tháng 9/2007, giá thành sản xuất cao kg...
 • 63
 • 2,273
 • 20

báo cáo khoa học 'đánh giá các rủi ro trong dự án xây dựng công trình giao thông ở việt nam hiện nay'

báo cáo khoa học 'đánh giá các rủi ro trong dự án xây dựng công trình giao thông ở việt nam hiện nay'

Báo cáo khoa học

... dự báo nhiều sai sót, dẫn đến hai trạng: ùn tắc giao thông lu lợng phơng tiện thực tế cao dự kiến, gây tổn thất chi phí xã hội mà ngời sử dụng đờng to n cộng đồng phải gánh chịu; hai đờng to ... thời gian dự án Đánh giá nguyên nhân hậu rủi ro khâu to n vốn đầu t, bàn giao đa công trình vào khai thác sử dụng Trong khâu nghiệm thu, to n vốn đầu t, bàn giao đa công trình vào khai thác sử ... trạng phá sản phải chịu lãi suất CT ngân hàng mà không đợc bên A to n Đánh giá nguyên nhân hậu rủi ro khâu lựa chọn nhà thầu Trong khâu dễ xuất rủi ro nh sau: - Các rủi ro không thực trình tự...
 • 8
 • 787
 • 10

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nhân vật tôi trong một số truyện ngắn tính chất hồi ký của Lỗ Tấn" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo khoa học

... the beginning to the end, Lo Tans short stories are told by the character named I revealing the authority of the writer in misleading the readers to admit what he says This article, to some extent, ... short stories Lo Tans short stories, especially the reminiscences ones, display the renovation of the reporting prose compared with the traditional prose Its structure is the same as the autobiographical ... trọng nâng niu tình cảm sáng, ân tình đám bạn bè quê ngoại Trong Mẩu chuyện nhỏ, cảm phục, kính trọng cách c xử đàng hoàng cao anh phu xe Trong Ngời độc, lại ngậm ngùi xót xa cho thay đổi quan...
 • 8
 • 501
 • 2

Xem thêm