báo cáo nghiên cứu khoa học quả quất

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn năm bình

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn năm bình

Môi trường

... tháng hoặc định kỳ in ra các báo cáo phát sinh chi tiết (sổ chi tiết), sổ cái, từ các báo cáo này kế toán trưởng tổng hợp và lên bảng cân đối tài khoản và lập ra các báo cáo tài chính. ... tượng nghiên cứu: Tập hợp các khoản thu, chi của các hoạt động để xác định kết quả kinh doanh, phân tích kết quả kinh doanh của từng hoạt động tại Công ty TNHH Năm Bình. - Phạm vi nghiên cứu: ... tra, phân tích có hệ thống hiệu quả kinh doanh của công ty, theo dõi công nợ, kế hoạch tiền lương, báo cáo tài chính đúng kỳ, - Bộ phận kinh doanh: tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, thỏa thuận...
 • 94
 • 777
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN DỰA TRÊN THÀNH PHẦN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... nghiên cứu khả năng sử dụng lại, hiệp hội QSM, Inc., báo cáo dây chuyền thành phần dẫn đến việc giảm 70% về quá trình phát triển, giảm 84% về giá dự án. IV. KẾT LUẬN Phần mềm tốt là kết quả ... DỰA TRÊN THÀNH PHẦN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Lê Văn Tường Lân Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Thế giới thực luôn biến động. Do vậy, để thích nghi, các hệ thống phần mềm ... LIỆU THAM KHẢO 1. Đoàn Văn Ban. Phân tích thiết kế và lập trình hướng đối tượng, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (1996). 2. Ngô Trung Việt. Kỹ nghệ Phần mềm - bản dịch, Nhà...
 • 11
 • 633
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU GIẢM NGHÈO THEO PHƯƠNG PHÁP CÙNG THAM GIA Ở XÃ BÌNH THÀNH HUYỆN HƯƠNG TRA, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... (1997). 88KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU GIẢM NGHÈO THEO PHƯƠNG PHÁP CÙNG THAM GIA Ở XÃ BÌNH THÀNH HUYỆN HƯƠNG TRA, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Nguyễn Ngọc Châu Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Xã ... nghèo đói và biện pháp xóa đói giảm nghèo sẽ phù hợp với thực tiễn hơn. II. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Kết quả đánh giá của nhóm thứ nhất (nhóm những người am hiểu) a. Xác định các nguyên nhân ... tôi đã chọn Bình thành là một trong những xã làm điểm nghiên cứu dự án giảm nghèo cho cư dân lưu vực sông Hương. I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nguyên nhân nghèo đói ở xã Bình Thành được xác định...
 • 16
 • 554
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG GÒ MÁ CUNG TIẾP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... mặt, Tạp chí Y học Việt Nam, 264 (10), (2001) 132 - 136. 2. Nguyễn Thế Dũng. Gãy xương gò má: Nghiên cứu lâm sàng và phương pháp điều trị, Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học Răng hàm ... bệnh nhân. 2. Đánh giá kết quả điều trị gãy xương gò má cung tiếp tại Bệnh viện Trung ương Huế. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu: 127 bệnh nhân gãy xương ... Y học Việt nam, 240 - 241 (10 - 11), (1999) 113 - 117. 4. Lâm Hoài Phương. Kỹ thuật điều trị tạo hình trong chấn thương và di chứng gãy cung tiếp gò má, Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học...
 • 23
 • 1,381
 • 6

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC TỪ XA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... tượng nghiên cứu: Là các học viên (HV) đang học theo chương trình đào tạo đại học theo phương thức từ xa của TTĐTTX Đại học Huế, các cán bộ giảng dạy (CBGD) của Đại học Huế và ngoài Đại học Huế ... Đại học Huế và các cán bộ quản lý (CBQL) thuộc các chi nhánh, các Sở Giáo dục và Đào tạo hiện đang tham gia quản lý và sử dụng HV theo học đại học của TTĐTTX Đại học Huế. 2.2. Nội dung nghiên ... 19KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC TỪ XA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ Nguyễn Đức Hưng Đại học Huế 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Ở các nước phát triển cũng như ở nước ta giáo dục đại học đóng...
 • 27
 • 474
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC TỪ XA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... tài liệu, học liệu, cơ sở vật chất d) Công tác tổ chức, quản lý của cơ sở đào tạo e) Vai trò của các chi nhánh, các địa phương có đặt lớp f) Trình độ đầu vào và ý thức học tập của học viên ... 31ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC TỪ XA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ Hoàng Hữu Hòa, Nguyễn Đức Hưng Đại học Huế Sau ... mức trung bình chung, nhưng ngành có sự đánh giá thấp so với yêu cầu là ngành Sinh học. Khối các ngành khoa học xã hội (KHXH) và ngành Luật được đánh giá chất lượng thấp so với yêu cầu (12,4%),...
 • 24
 • 581
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ ĐẦU VÀO ĐỐI VỚI KẾT QUẢ NUÔI TÔM CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU TỪ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... KẾT QUẢ NUÔI TÔM CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN PHÚ VANG, THỪA THIÊN HUẾ TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU TỪ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG Thái Thanh Hà Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 1. Mở đầu: Nuôi tôm quảng ... tố đầu vào đối với các hộ nuôi trồng thủy sản tại đầm phá Cầu Hai, Thừa Thiên Huế. Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp Bộ. (2001) 4. Susan C. Access to capital: comparison of men and women-owned ... từ kết quả nghiên cứu này mà các kết luận và kiến nghị có thể được đưa ra nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác cho vay tín dụng của các ngân hàng của Thừa Thiên Huế. 2. Phương pháp nghiên cứu: ...
 • 11
 • 579
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI TÔM Ở VÙNG ĐẦM PHÁ HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... hơn nữa hiệu quả kinh tế nghề nuôi tôm ở huyện Quảng Điền là vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu. Mục đích nghiên cứu: Đánh giá thực trạng tình hình nuôi tôm vùng đầm phá huyện Quảng Điền; ... công tác NTTS các xã Quảng Công, Quảng Phước, Quảng Thành huyện Quảng Điền, tỉnh TTH (2000 - 2003). 2. Báo cáo tình hình NTTS từ năm 2000 - 2003, phòng Nông nghiệp, huyện Quảng Điền, tỉnh TTH. ... nâng cao hiệu quả kinh tế nuôi tôm của địa phương trong những năm đến. Phương pháp nghiên cứu: ba xã có tình hình nuôi tôm phát triển nhất ở huyện, bao gồm Quảng Công, Quảng Thành, Quảng Phước...
 • 14
 • 505
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " TÌNH HÌNH DAO ĐỘNG GIÁ CÀ PHÊ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI TRONG NHỮNG NĂM QUA VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... hết sức cần thiết - đây chính là mục đích của nghiên cứu này. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để phân tích giá cà phê trên thị trường trong nghiên cứu này chúng tôi đã sử dụng số liệu thống kê ... đó: σ2 là phương sai giá cà phê trong thời kỳ nghiên cứu pt là giá cà phê ở năm t, để loại trừ ảnh hưởng của yếu tố lạm phát, trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng giá thực tế (real coffee ... thực tế (real coffee prices). pµ là giá bình quân cà phê trong thời kỳ nghiên cứu n là số năm trong thời kỳ nghiên cứu Trong khi đó độ lệch tiêu chuẩn (σ) là căn bậc hai của phương sai giá....
 • 13
 • 586
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RUỘT THỪA VIÊM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Đối tượng nghiên cứu: gồm những bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp hoặc mãn có chỉ định mổ cấp cứu hoặc mổ chương trình tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế. ... Huế. Thời gian tiến hành nghiên cứu từ 01/04 đến 01/05. Tất cả bệnh nhân do một người mổ thực hiện. 2.2. Phương pháp nghiên cứu: là một nghiên cứu lâm sàng mô tả tiền cứu có can thiệp, không ... thiệp, không so sánh và theo dõi dọc. 2.2.1. Nghiên cứu lâm sàng và cận lâm sàng: Nghiên cứu đặc điểm bệnh nhân viêm ruột thừa: mỗi bệnh nhân được nghiên cứu về: lứa tuổi, giới tính, thời gian khởi...
 • 13
 • 1,355
 • 10

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CON LAI (NGAN X VỊT) VÀ CÁC DÒNG BỐ, MẸ CỦA CHÚNG " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... 39 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CON LAI (NGAN X VỊT) VÀ CÁC DÒNG BỐ, MẸ CỦA CHÚNG Nguyễn Đức Hưng Đại học Huế Lương ThịThủy Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế I. ... nhân giống tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên (Hà Tây) thuộc Viện chăn nuôi quốc gia, bước đầu cho kết quả tốt, nhưng để đưa ra sản xuất đại trà cần phải được nghiên cứu thêm. Với quan điểm, ... bình của bố. 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. Khối lượng con lai (ngan- vịt) và các dòng bố, mẹ của chúng: Theo dõi sự phát triển khối lượng của 3 nhóm đối tượng nghiên cứu kết quả trình bày trên...
 • 13
 • 401
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHỤC HỒI RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI BẢN HẠ LONG, XÃ PHONG MỸ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... nhưng nhóm nghiên cứu đã đạt được thành công ban đầu. Kết quả nghiên cứu của đề tài mở ra triển vọng lớn trong hoạt động phục hồi rừng được giao cho cộng đồng tại địa bàn nghiên cứu nói riêng ... loài cây ưu thế Kết quả nghiên cứu tổ thành loài cây ưu thế được thể hiện ở bảng sau: Bảng 01. Tổ thành loài cây ưu thế trong trạng thái rừng IIA tại địa bàn nghiên cứu STT Tên cây Số ... Cạn). Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội (2002) 5. Trường Đại học Lâm nghiệp. Một số kết quả nghiên cứu khoa học 2000-2004 (2004) 59 Khả năng chăm sóc 3 1 1 2 3 1 1 2 1 2 Kinh nghiệm của...
 • 13
 • 652
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRONG NHỮNG NĂM QUA - SỬ DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUI TƯƠNG QUAN PHƯƠNG SAI KHÔNG ĐỒNG NHẤT CÓ ĐIỀU KIỆN (ARCH) " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... hơn vào giá cà phê thế giới. Kết quả là sự dao động lớn của giá cà phê ở nước ta phần lớn do nhân tố này tác động. 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Từ kết quả nghiên cứu này chúng tôi rút ra một số ... phê nước ta. Theo một số kết quả nghiên cứu, theo sau quá trình tự do hóa thương mại, diện tích cà phê thế giới đã gia tăng nhanh ở các nước sản xuất cà phê. Kết quả là cung cà phê tăng nhanh ... sự dao động của giá cà phê ở nước ta, kết quả mô hình hồi quy tự tương quan phương sai không đồng nhất có điều kiện có kết quả như sau. Bảng 2: Kết quả mô hình ARCH 41 Thuế xuất khẩu (Ti)...
 • 15
 • 533
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học "HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING - MIX TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN, QUA VÍ DỤ TẠI KHÁCH SẠN SÀI GÒN MORIN - HUẾ " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... phù hợp với yêu cầu của thị trường trong thời gian tới. Những vấn đề được nghiên cứu và trình bày trong đề tài nghiên cứu này sẽ không đánh giá hết tất cả những nỗ lực marketing mà khách sạn ... chọn các phương thức quảng bá sản phẩm đến hiệu quả của chính sách marketing-mix của toàn công ty. 3.3 Các vấn đề tồn tại trong chính sách Marketing-mix Qua nghiên cứu thực trạng công tác ... thị trường. Nghiên cứu các yếu tố cấu thành chính sách marketing-mix của khách sạn Sài Gòn Morin, chúng tôi nhận thấy rằng, bên cạnh những ưu thế vượt trội có thể marketing hiệu quả cho sản...
 • 13
 • 2,463
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA MIỀN TRUNG THÔNG QUA SỰ SO SÁNH VÀ KIỂM ĐỊNH THỐNG KÊ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH PCI 1 QUA HAI NĂM 2005 VÀ 2006 " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo khoa học

... vào đối tượng trong nghiên cứu này. III. Phương pháp và kết quả nghiên cứu Dựa vào nguồn số liệu của cả nước mà VNCI thực hiện trong qua các năm 2005 và năm 2006, nghiên cứu này đã lọc và ... khu vực kinh tế tư nhân”. Báo cáo tóm tắt. 13. VNCI và VCCI (2006)” Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh của Việt Nam, báo cáo tóm tắt và báo cáo tác động” 14. Niên giám ... và VCCI. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh của Việt Nam, báo cáo tóm tắt và báo cáo tác động (2006) 5. Niên giám thống kê các năm 2001, 2002, 2003, 2004 và 2005 6....
 • 22
 • 532
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25