bài toán khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Toán học

... =uuuuuurrrGiải: CỦNG CỐ1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo ... vtcpur'ur∆∆’Ví dụ 3: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:x +1 y - 2 z - 2Δ' : = =1 2 -1 1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳngnr0xyz•M0H Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ... =uuuuurrr2 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1đường thẳng2 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1đường thẳng[ ][ ]0 0, ' . '( , '), 'u u M Mdu u∆ ∆ =rr rr r Bài tập về nhà: (các bài tập...
 • 10
 • 3,059
 • 51

Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Toán học

... ( ,( ))1172 8 7d d d d M P+ + − −= = =+ + KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz)KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz)0. Định nghiã khoảng cách Điểm và điểm A.. BĐiểm và đường thẳngA.(d)HĐiểm ... tập SGK trang 102, 103. Bài học kết thúc Bài tập: Bài tập:614 Bài 1: Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng 2x – y + 3z + 4 = 0 và 2x – y + 3z – 2 = 0. Bài 2: Tính khoảng cách giưã mặt phẳng x ... qua M2 có vtcp Dựng hình hộp Khoảng cách giữa (d1) và(d2) là khoảng cách hai đáyNhận xét: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau cũng là: - khoảng cách từ đường thẳng này đến mặt...
 • 9
 • 1,609
 • 16

Tài liệu CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG KHÔNG GIAN TOẠ ĐỘ doc

Tài liệu CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG KHÔNG GIAN TOẠ ĐỘ doc

Cao đẳng - Đại học

... trình của )(∆là:192z184y151x−−=−=−HếtBÀI TOÁN 4 (CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG KHÔNG GIAN TOẠ ĐỘ) Bài tập minh hoạ: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng =+−=−=t2zt2yt1x:)d(. ... 5x2x54sin)x(f22+−=α=. Bài Toán 6 (Cực Trị Trong Không Gian Toạ Độ) Bài tập minh hoạ: Trong không gian Oxyz cho hai điểm : A(1;4;2) ; B(-1;2;4) và đường thẳng =+−=−=t2zt2yt1x:d . Trong các ... như sách Bài tập nâng cao lớp 12 trang 240 )2/ Bài toán 6: Cho hai điểm A;B và đường thẳng d. Trong các đường thẳng đi qua A và cắt d, viết phương trình đường thẳng có khoảng cách đến B...
 • 5
 • 1,273
 • 37

Tài liệu BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG KHÔNG GIAN TOẠ ĐỘ doc

Tài liệu BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG KHÔNG GIAN TOẠ ĐỘ doc

Cao đẳng - Đại học

... Công Vĩnh Long, TP Vĩnh Long.Ghi chú: 1/ Có thể xét B=0 , 0B≠ (Tương tự như xét A).2/ Bài toán 4 : Cho hai đường thẳng d và d’. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d và tạo với d’ góc...
 • 2
 • 1,324
 • 31

Bài soạn Chuyên đề Phân loại toán viết ptmp trong không gian

Bài soạn Chuyên đề Phân loại toán viết ptmp trong không gian

Toán học

... loại bài toán viết phơng trình đờng thẳng trong không gian A. Lý do chọn đề tài Bài toán viết phơng trình đờng thẳng là dạng toán hay và không quá khó trong chơng trình lớp 12 , để làm bài toán ... 2Phân loại bài toán viết phơng trình đờng thẳng trong không gian Hoàng Văn Tơi - giáo viên TTGDTX Mỹ Đức - TP Hà Nội 7Phân loại bài toán viết phơng trình đờng thẳng trong không gian phơng ... TTGDTX Mỹ Đức - TP Hà Nội 13Phân loại bài toán viết phơng trình đờng thẳng trong không gian ( đề thi tốt nghiệp THPT phân ban năm 2008) Bài 7: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Cho hai điểm...
 • 28
 • 965
 • 2

Bài tập: Véc tơ trong không gian

Bài tập: Véc tơ trong không gian

Toán học

... về vị trí của điểm E BàI TậP: vec-tơ trong không gian Hoạt động 1: Rèn luyện kĩ năng vận dụng các phép toán vectơ vào bài toán chứng minh đẳng thức vectơ Bài 2/91: Cho hình hộp ABCD.A ... (l,m) thoả mÃn(l,m) thoả mÃnSCmABlMN += DB GECAFH3. Kiểm tra bài cũKiểm tra bài cũ Bài 1/91 Bài 1/91Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.ABCD.Mp (P) cắt các cạnh bên Cho hình lăng ... c¸c phÐp to¸n vect¬ ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm (bµi to¸n dùng h×nh)®iÓm (bµi to¸n dùng h×nh) Bài 5/92 Bài 5/92: Cho hình tứ diện ABCD. HÃy xác định 2 điểm M và E : Cho hình tứ diện ABCD. HÃy...
 • 10
 • 931
 • 4

Bài toán thể tích hình không gian

Bài toán thể tích hình không gian

Toán học

... thể tích hình chóp theo a. Bài 82: Tính thể tích của khối nón xoay biết khoảng cách từ tâm của đáy đến đường sinh bằng3 và thiết diệnqua trục là một tam giác đều. Bài 83: Cho hình chóp S.ABCD ... (SBC). Bài 48: Cho hình thoi ABCD có tâm O, cạnh a và AC = a . Từ trung điểm H của cạnh AB dựng SH vuông gócvới mặt phẳng (ABCD) với SH = a.a) Tính khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SCD).b) Tính khoảng ... khối chóp S.BCD. Bài 130: Cho khối tứ diện đều cạnh bằng a.a/ Tính thể tích khối tứ diện đều trên.b/ M là điểm tùy ý thuộc miền trong của khối tứ diện. Chứng minh tổng các khoảng cách từ điểm M...
 • 16
 • 565
 • 2

Gián án Véc tơ và các phép toán véc tơ trong không gian

Gián án Véc tơ và các phép toán véc tơ trong không gian

Toán học

... a 22222aaa+2322aMN =2a3 vect¬vµ c¸c phÐp to¸n vect¬ trong kh«ng gian 1.Vect¬ trong kh«ng gian 2. C¸c vÝ dô3. C¸c vect¬ ®ång ph¼ngP ... < 0 ka = k a 4. TÝch v« h­íng cña hai vÐc t¬: OA . OB = OA . OB . cos (OA,OB) Vect¬ trong kh«ng gian 1. Vect¬: AB 2.C¸c vect¬ cïng ph­¬ng AB, CD, EFADBCE F3. C¸c vect¬ cïng h­íng: ... Vect¬ trong kh«ng gian AOCBE F1. PhÐp céng vect¬: OA + AC = OC OA + OB = OC2. PhÐp trõ vect¬ : OA - OB...
 • 6
 • 775
 • 1

Tài liệu Chuyên đề Phân loại toán viết ptmp trong không gian

Tài liệu Chuyên đề Phân loại toán viết ptmp trong không gian

Toán học

... loại bài toán viết phơng trình đờng thẳng trong không gian A. Lý do chọn đề tài Bài toán viết phơng trình đờng thẳng là dạng toán hay và không quá khó trong chơng trình lớp 12 , để làm bài toán ... 2009) Bài 12: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đờng thẳng Hoàng Văn Tơi - giáo viên TTGDTX Mỹ Đức - TP Hà Nội 23Phân loại bài toán viết phơng trình đờng thẳng trong không gian phơng ... Văn Tơi - giáo viên TTGDTX Mỹ Đức - TP Hà Nội 13Phân loại bài toán viết phơng trình đờng thẳng trong không gian Bài 6: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz. Cho điểm A(3; -2; -2) và mặt phẳng...
 • 28
 • 1,188
 • 5

Tài liệu BÀI TẬP VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN doc

Tài liệu BÀI TẬP VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN doc

Toán học

... soạn:Tiết:3 BÀI TẬP VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN I.Mục tiêu: Kiến thức: − Nắm được các dấu hiệu nhận biết hai vectơ cùng phương . Biểu diễn một vectơtheo hai vectơ không cùng phương, theo ba vectơ không ... G không thuộc (ABB’A’), nên GG’ // (ABB’A’)HĐ 4: Bài tập 5(Sgk)* Hướng dẫn học sinh về nhà làm* Từ giả thiết ta có A,B,C không thẳng hàng nên ABuuur , ACuuur không cùng phương Bài ... phẳngHĐ 2: Bài tập 3(Sgk)*Hãy sử dụng công cụ vectơ đểgiải bài toán này.* cho học sinh nêu phương phápđể chứng minh GI //CG’* Đặt AA' =uuur ra, AB =uuur rb, AC =uuur rc. Bài 3/91Đặt...
 • 3
 • 2,032
 • 31

Tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN THỂ TÍCH HÌNH KHÔNG GIAN docx

Tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN THỂ TÍCH HÌNH KHÔNG GIAN docx

Toán học

... thể tích hình chóp theo a. Bài 82: Tính thể tích của khối nón xoay biết khoảng cách từ tâm của đáy đến đường sinh bằng3 và thiết diệnqua trục là một tam giác đều. Bài 83: Cho hình chóp S.ABCD ... với mặtphẳng (SBC). Bài 26: Cho hình tứ diện ABCD có cạnh AD vng góc với mặt phẳng (ABD); AC = AD = 4cm; AB = 3cm;BC = 5cm. Tính khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng (ACD). Bài 27: Cho hình chóp ... khối chóp S.BCD. Bài 130: Cho khối tứ diện đều cạnh bằng a.a/ Tính thể tích khối tứ diện đều trên.b/ M là điểm tùy ý thuộc miền trong của khối tứ diện. Chứng minh tổng các khoảng cách từ điểm M...
 • 16
 • 1,331
 • 11

Xem thêm