bài thi dạy học theo chủ đề tích hợp

Vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương chất khí lớp 10

Vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương chất khí lớp 10

Thạc sĩ - Cao học

... DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 1.1. Khái niệm dạy học theo chủ đề  Quan điểm trên thế giới Dạy học theo chủ đề là một phương pháp dạy học trong đó có sự tích hợp liên môn làm cho nội dung học có ý ... dung và phương pháp dạy học chương “Chất khí” lớp 10 THPT ban Cơ bản theo phương pháp dạy học theo chủ đề . 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu vận dụng phương pháp dạy học theo chủ đề vào chương “Chất ... trong dạy học theo chủ đề [14] 1.4.1. Những định hướng chung Khác với dạy học truyền thống là dạy học từng đơn vị kiến thức cụ thể, trọn vẹn, tương đối độc lập phù hợp với kiểu dạy theo lớp – bài. ...
 • 89
 • 4,366
 • 39

Vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương chất khí lớp 10

Vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương chất khí lớp 10

Thạc sĩ - Cao học

... của mô hình dạy học điều tra. ¾ Thi t kế dạyhọc 2 chủ đề :” Chuyển động thẳng biến đổi đều”,” Các lực cơ học theo mô hình dạy học điều tra. ¾ Thực nghiệm sư phạm dạy học 2 chủ đề: “Chuyển ... ĐIỀU TRA 30 2.1. Thi t kế dạy chủ đề “ Chuyển động thẳng biến đổi đều” theo mô hình dạy học điều tra 30 2.2. Thi t kế dạy chủ đề : “ Các lực cơ học theo mô hình dạy học điều tra 64 2.3. ... nhân, đề cao tính cởi mở của môi trường học tập… 10 Chương 2- THI T KẾ DẠY 2 CHỦ ĐỀ: “CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU”, “CÁC LỰC CƠ HỌC” THEO MÔ HÌNH DẠY HỌC ĐIỀU TRA 2.1. Thi t kế dạy chủ đề...
 • 125
 • 1,532
 • 5

Dạy học theo chủ đề và sự vận dụng nó vào giảng dạy phần kiến thức các định luật bảo toàn

Dạy học theo chủ đề và sự vận dụng nó vào giảng dạy phần kiến thức các định luật bảo toàn

Thạc sĩ - Cao học

... của dạy học truyền thống và dạy học theo chủ đề. Dạy học theo cách tiếp cận truyền thống (giải quyết vấn đề, xây dựng kiến thức mới) Dạy học theo cách tiếp cận hiện đại (dạy học theo chủ đề) ... ngữ, hợp tác + Điểm tương đối tương đồng giữa dạy học chủ đềdạy học truyền thống là vẫn coi trọng việc lónh hội một dung lượng kiến thức nền tảng, vì thế dạy học chủ đề là mô hình dạy học ... khoa học (về tự nhiên) đã từ lâu được biên soạn theo các chủ đề liên môn, tích hợp (ở Tiểu học và Trung học cơ sở, ở đó các môn khoa học về tự nhiên hợp chung thành môn Khoa học) và tích hợp...
 • 141
 • 2,651
 • 16

Luyện thi đại học theo chủ đề

Luyện thi đại học theo chủ đề

Tư liệu khác

... luyện thi Đại học – Môn Vật lý Thạc só Nguyễn Ngọc MinhCho dđđh có đồ thị như hình vẽ. Hãy viết phương trình dđđh.PHẦN 2: SÓNG CƠ HỌC. Bài 1 : (Về quá trình sóng từ 1 nguồn)Một sóng cơ học ... luyện thi Đại học – Môn Vật lý Thạc só Nguyễn Ngọc Minha- Tính số nguyên tử bị phân rã trong 1 năm trong 1(g) U238.b- Hiện nay trong quăïng urani thi n nhiên có lẫn U238 và U235 theo tỉ ... nhiêu?Các dạng bài tập: Bài tập 1 : 1/ Cho khung dây gồm 500 vòng, diện tích 54 cm2quay với vận tốc 50 vòng/giây đi qua tâm và song song với1 cạnh. Đặt cuộn dây trong từ trường đều có cảm ứng...
 • 35
 • 551
 • 1

vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương “từ vi mô đến vĩ mô” lớp 12 thpt ban nâng cao

vận dụng dạy học theo chủ đề trong dạy học chương “từ vi mô đến vĩ mô” lớp 12 thpt ban nâng cao

Kinh tế - Quản lý

... tiếp, hợp tác… 1.2.3. Các đặc trưng cơ bản của dạy học theo chủ đề 1.2.3.1. Mục tiêu của dạy học theo chủ đề [5], [7], [11] Dạy học theo chủ đề cũng như các mô hình dạy học tích cực khác đều ... thức tổ chức dạy học [5], [7], [9] Dạy học theo chủ đề vẫn là sự kết hợp cách tổ chức học theo lớp truyền thống với học theo nhóm hợp tác, nhưng chủ yếu là theo nhóm. Dạy học theo nhóm với ... quả học tập theo chủ đề của HS bao gồm: các bài kiểm tra nhỏ sau mỗi buổi học để GV kịp thời nắm bắt được kết quả học tập của HS và bài kiểm tra đánh giá tổng hợp cuối chủ đề. • Kế hoạch bài...
 • 79
 • 1,206
 • 12

SKKN - Kinh nghiệm dạy học theo quan điểm tích hợp

SKKN - Kinh nghiệm dạy học theo quan điểm tích hợp

Tư liệu khác

... hướng bài dạy theo cách tích hợp thì cũng không khó để tiếp cận và làm quen dần với phương pháp dạy học mới theo quan điểm tích hợp. Giúp học sinh tiếp cận với hệ thống bài đọc- hiểu theo đặc ... cụm bài có điểm giao về nội dung kiến thức kĩ năng, từ đó chú ý thi t kế bài dạy theo hường tích hợp. 2. Phương pháp dạy học ở từng phân môn cụ thể : a/ Dạy Đọc- hiểu văn bản văn học : *Theo ... kết hợp có hiệu quả các phương pháp dạy học để đảm bảo tính tích hợp, thì ngay ở khâu chuẩn bị, GV cần nắm vững cách phân bố chương trình, bài dạy để có hướng tổ chức bài dạy theo từng cụm bài...
 • 17
 • 2,593
 • 16

Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong dạy học các chủ đề vật lý tự chọn thông qua hoạt động nhóm

Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong dạy học các chủ đề vật lý tự chọn thông qua hoạt động nhóm

Thạc sĩ - Cao học

... theo hướng tổ chức tự học cho học sinh. Bảng 1.1. So sánh dạy học truyền thống và dạy học theo hướng tổ chức tự học Các mặt Dạy học truyền thống Dạy học theo hướng tổ chức tự học Mục tiêu - Trang ... của chủ đề bị bó hẹp, định sẵn cho từng tiết học đã đi sai mục tiêu của việc dạy học các chủ đề tự chọn. Tính tích cực, tự lực của học sinh không được phát huy. Việc dạy học các chủ đề tự ... hoạch giảng dạy khác với hình thức dạy học toàn lớp. Trong dạy học theo nhóm, vai trò của giáo viên có một số thay đổi cơ bản như sau : - Chuẩn bị bài dạy: Để tổ chức dạy học theo nhóm, giáo...
 • 153
 • 1,695
 • 12

Bài 2- Dạy học theo dự án

Bài 2- Dạy học theo dự án

Quản lý dự án

... xác định chủ đề (trong môn học hoặc liên môn) và thời gian Học theo dự án phù hợp với điều kiện dạy học của nhà trường và địa phương bạn 2Tóm lượcI. Thi t kế kế hoạch dạy học 1. Thi t kế ... hướng dẫn - GV là: 7Ví dụ Thi t kế hướng dẫn HS Học theo Dự ánSTT Hoạt động của GVMục tiêu1 Giới thi u PP Học theo dự án và hướng dẫn chọn chủ đề HS chọn chủ đề và xây dựng ý tưởng (sơ ... Mục tiêu học tập trong Học theo dự án1. Các mục tiêu học theo dự án dưới đây thuộc cấp độ tư duy nào?a. Liệt kê các địa điểm ô nhiễm trong thành phốb. Giải thích cách tái chế rácc. Thi t kế...
 • 51
 • 2,406
 • 6

Xây dựng website hỗ trợ phương pháp dạy học theo vấn đề để dạy phần mặt trời và các hành tinh cho sinh viên

Xây dựng website hỗ trợ phương pháp dạy học theo vấn đề để dạy phần mặt trời và các hành tinh cho sinh viên

Thạc sĩ - Cao học

... TVH Thi n văn học 20 WEB-PBL Website hỗ trợ dạy - học theo phương pháp dạy học theo vấn đề Chương 2 XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ DẠY HỌC THEO VẤN ĐỀ VÀ ỨNG DỤNG CHO DẠY HỌC THI N VĂN Ở ĐẠI HỌC ... nhất thi t phải nghiên cứu để thay đổi một cách hợp lí các thành tố đó. Có bảy thành tố cơ bản: Dạy - Học - Mục đích dạy học - Nội dung dạy học – PPDH – Đánh giá kết quả và môi trường dạy học. ... truyền thông 11 LLDH Lí luận dạy học 12 MT Máy vi tính 13 PBL Dạy học theo vấn đề (Problem Based Learning) 14 PPDH Phương pháp dạy học 15 QTDH Quá trình dạy học 16 SV Sinh viên 17 TN Thực...
 • 151
 • 547
 • 0

Xem thêm