bài thực tập kế toán tiền lương tại công ty may mặc

Thực trạng kế toán tiền lương tại Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3.DOC

Thực trạng kế toán tiền lương tại Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3.DOC

Kế toán

... tiếp Bảng toán lương đội xây lắp Bảng theo dõi lương toàn Công ty Bảng chấm công Bảng toán lương phòng Bảng toán lương khối VP Sổ theo dõi tổng hợp lương Bảng phân bổ lư ơng Sổ chi tiết TK 334, ... lp Ban toan khụi lng trc tiờp Bảng theo dõi lương toàn công ty Bảng chấm công Bảng toán lư ơng phòng Bảng toán lư ơng khối VP Sổ theo dõi tổng hợp lương Bảng phân bổ lư ơng Sụ cai TK334 3.5 Kờ ... phớ s dung may thi cụng - S dung tai khoan 623-Chi phi s dung may thi cụng - Phng phap kờ toan : Cụng ty tụ chc ụi may thi cụng riờng biờt nhng khụng tụ chc kờ toan riờng cho tng ụi may thi cụng...
 • 65
 • 920
 • 5

phân tích kế toán tiền lương tại công ty TNHH liên doanh công nghiệp thực phẩm An Thái

phân tích kế toán tiền lương tại công ty TNHH liên doanh công nghiệp thực phẩm An Thái

Kế toán

... 1.3.1 Sơ đồ máy kế toán: KẾ TOÁN TRƯỞNG Phó phòng kế toán Kế toán thu chi Kế toán Ngân hàng Kế toán NVL, CCDC Kế toán kho thành phẩm Thủ quỹ 1.3.2 Chức nhiệm vụ phận kế toán: - Kế toán trưởng: + ... chi phí tiền lương Chênh lệch tổng = chi phí tiền lương % thực = Tổng chi phí tiền lương thực - Tổng chi phí tiền lương kế hoạch Tổng chi phí tiền lương thực Tổng chi phí tiền lương kế hoạch ... Thanh toán tiền lương: Khi toán tiền lương cho cán công nhân viên tiền lương thực lĩnh CNV gồm khoản: lương theo sản phẩm lương theo NĐ 26/CP Thực tế công tác chi lương cho cán công nhân viên mà Công...
 • 73
 • 492
 • 0

50 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công ty TNHH Liên Doanh Công Nghiệp Thực Phẩm An Giang

50 Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công ty TNHH Liên Doanh Công Nghiệp Thực Phẩm An Giang

Kế toán

... 1.3.1 Sơ đồ máy kế toán: KẾ TOÁN TRƯỞNG Phó phòng kế toán Kế toán thu chi Kế toán Ngân hàng Kế toán NVL, CCDC Kế toán kho thành phẩm Thủ quỹ 1.3.2 Chức nhiệm vụ phận kế toán: - Kế toán trưởng: + ... chi phí tiền lương Chênh lệch tổng = chi phí tiền lương % thực = Tổng chi phí tiền lương thực - Tổng chi phí tiền lương kế hoạch Tổng chi phí tiền lương thực Tổng chi phí tiền lương kế hoạch ... Thanh toán tiền lương: Khi toán tiền lương cho cán công nhân viên tiền lương thực lĩnh CNV gồm khoản: lương theo sản phẩm lương theo NĐ 26/CP Thực tế công tác chi lương cho cán công nhân viên mà Công...
 • 73
 • 412
 • 0

Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng công trình thừa thiên huế

Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại công ty cổ phần cơ khí  xây dựng công trình thừa thiên huế

Quản trị kinh doanh

... HÇNH CHUNG TẢI CÄNG TY CÄØ PHÁƯN CÅ KHÊ XÁY DỈÛNG CÄNG TRÇNH THỈÌA THIÃN HÚ 1.1 Sỉû hçnh thnh v phạt triãøn ca cäng ty 1.1.1 Giåïi thiãûu så lỉåüc vãư cäng ty COXANO Cäng ty Cäø pháưn Cå Khê ... cäng ty cå khê näng nghiãûp Thỉìa Thiãn Hú theo quút âënh säú 164/1999/QÂ-UB ngy 25/01/1999 ca UBND tènh Thỉìa Thiãn Hú Cäng ty âỉåüc phẹp hoảt âäüng theo lût cäng ty v âiãưu lãû ca cäng ty Cäø ... gian tåïi ca cäng ty 13 1.3 Täø chỉïc bäü mạy qun l ca cäng ty, chỉïc nàng nhiãûm vủ ca v täø chỉïc sn xút ca cäng ty cäø pháưn COXANO 1.3.1 Täø chỉïc bäü mạy qun l ca cäng ty cäø pháưn COXANO...
 • 109
 • 443
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH SÔNG NHUỆ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH SÔNG NHUỆ

Kế toán

... Tính toán phân bổ chi phí tiền lơng, BHXH , BHYT ,kinh phí công đoàn cho đối tợng sử dụng liên quan + Quản lý chi tiêu quỹ lơng công ty + Kế toán toán có nhiệm vụ kế toán nguồn vốn ,theo dõi công ... kinh tế thay mặt phòng kế toán chịu trách nhiệm trứơc công ty - Kế toán tổng hợp ( phó phòng tài kế toán ) Là ngời chịu trách nhiệm ký giải công việc trởng phòng vắng Làm công tác tổng hợp ,lập ... toỏn Nhiệm vụ phận: vt t toán trởng ( trởng phòng tài kế toán ) - Kế Là ngời có quyền lực cao phòng tài kế toán, điều hành xử lý toàn phận có liên quan đến công tác kế toán tham mu cho giám đốc...
 • 43
 • 511
 • 1

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC

Kế toán

... x Hệ số quy đổi Tổng quỹ tiềntiền lương thực lương thực Tiền lương phân bổ cho i gia công = x Tiền lương thực chi phân bổ Lương thực chi phân bổ cho phận Tiền lương thực chi phân bổ i 35 35 + ... trả lương Công ty hình thành quỹ lương tiền lương sản phẩm Công ty quy đổi sản lượng tương đương nên đơn giá tiền lương tính đơn vị sản phẩm Quỹ tiền lương thực Công ty xác định theo sản lượng thực ... kho thành phẩm II CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC Các hình thức trả lương chế độ tiền lương công ty thực phẩm miền bắc...
 • 41
 • 414
 • 0

Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương tại công ty thực phẩm miền bắc

Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương tại công ty thực phẩm miền bắc

Kế toán

... công cụ L Đ Kế toán mua bán thống Kế toán vốn khoản tiền Kế toán công nợ nội Các tổ kế toán trực thuộc công ty Đặc điểm tổ chức máy công ty Hiện công ty hoạt động lĩnh vực đólà: kinh doanh ... Công ty thực phẩm miền Công ty báng kẹo hữu nghị Trạm chăn nuôi thái bình Công ty thực phẩm xuất nam hà Xí nghiệp thực phẩm thăng long Chi nhánh thực phảm hà nội Đặc điểm công ty thực phẩm ... nhập công ty thực phẩm tây nam công ty thực phẩm miền bắc thấy rõ khối lợng công việc mà công ty đảm nhận tơng đối lớn số lĩnh vực trình độ quản lý cha đồng ảnh hởng đến kết chung công ty Cùng...
 • 40
 • 440
 • 0

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình pdf

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình pdf

Báo cáo khoa học

... TC-KT, kế toán tổng hợp, kế toán toán, thủ quỹ 12 Có thể khái quát tổ chức kế toán theo sơ đồ sau: Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tàikế toán Kế toán toán Kế toán tổng hợp Thủ quỹ Trong đó: * Kế ... PHầN II : Thực trạng công tác kế toán tạI công ty thiết Bị quảng cáo truyền hình A- thực trạng chung công tác kế toán tạI công ty thiết bị quảng cáo truyền hình I/ Kế toán vốn bàng tiền, đầu ... máy kế toán …………………………………….…8 Phần II : Thực trạng công tác kế toán công .14 A - Thực trạng chung công tác kế toán công ty Thiết bị Quảng cáo truyền hình………………………………………14 I/ Kế toán vốn tiền, ...
 • 83
 • 602
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Phân tích kế toán tiền lương tại công ty TNHH liên doanh công nghiệp thực phẩm An Thái" ppt

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH Liên Doanh Công Nghiệp Thực Phẩm An Thái” sâu nghiên cứu vấn đề kế toán tiền lương công ty, phân tích, đánh giá ưu khuyết điểm công tác hạch toán kế toán ... 1.3.1 Sơ đồ máy kế toán: KẾ TOÁN TRƯỞNG Phó phòng kế toán Kế toán thu chi Kế toán Ngân hàng Kế toán NVL, CCDC Kế toán kho thành phẩm Thủ quỹ 1.3.2 Chức nhiệm vụ phận kế toán: - Kế toán trưởng: + ... chi phí tiền lương Chênh lệch tổng = chi phí tiền lương % thực = Tổng chi phí tiền lương thực - Tổng chi phí tiền lương kế hoạch Tổng chi phí tiền lương thực Tổng chi phí tiền lương kế hoạch...
 • 74
 • 381
 • 0

Tài liệu Luận văn: Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH liên doanh công nghiệp thực phẩm An Thái doc

Tài liệu Luận văn: Phân Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH liên doanh công nghiệp thực phẩm An Thái doc

Báo cáo khoa học

... Tích Kế Toán Tiền Lương Tại Công Ty TNHH Liên Doanh Công Nghiệp Thực Phẩm An Thái” sâu nghiên cứu vấn đề kế toán tiền lương công ty, phân tích, đánh giá ưu khuyết điểm công tác hạch toán kế toán ... 1.3.1 Sơ đồ máy kế toán: KẾ TOÁN TRƯỞNG Phó phòng kế toán Kế toán thu chi Kế toán Ngân hàng Kế toán NVL, CCDC Kế toán kho thành phẩm Thủ quỹ 1.3.2 Chức nhiệm vụ phận kế toán: - Kế toán trưởng: + ... tế, tiền lương công nhân viên doanh nghiệp chia làm loại: tiền lương tiền lương phụ + Tiền lương chính: tiền lương trả cho công nhân viên thời gian công nhân viên thực nhiệm vụ họ bao gồm: tiền...
 • 77
 • 433
 • 0

Tài liệu ĐỀ TÀI " PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ,THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY TY TNHH SX & TM VIỆT THÀNH " pptx

Tài liệu ĐỀ TÀI

Báo cáo khoa học

... Quân TP Kế toán 293,600 09 Nguyễn Thò Thuý Vy Kế toán 475,200 10 Hồ Thò Thanh Hiền Kế toán 379,200 11 Nguyễn Thò Chính Kế toán 430,400 12 Lê Công Đại Kế toán 340,000 13 Võ Thò Liên Tiền lương 340,000 ... II:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ,THỰC TRẠNG KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CỦA CƠNG TY 2.1 HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2.1.1 Hạch tốn tiền lương Có thể nói hạch tốn tiền lương xác, đắn đòn bẩy ... II:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ,THỰC TRẠNG KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG CỦA CƠNG TY 14 2.1 HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 14 2.2 THỰC TRẠNG HẠCH TỐN TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 19...
 • 34
 • 585
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH TRÂN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHÁNH TRÂN

Kinh tế - Thương mại

... 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KHÁNH TRẦN 2.1 Mô tả quy trình công việc kế toán tiền lương Công ty Khánh Trân 2.1.1 Quy trình kế toán Công ty 2.1.1.1 Quy trình công ... máy kế toán công ty phù hợp với điều kiện trình độ quản lý công tác kế toán công ty Khánh Trần Theo hình thức toàn công tác kế toán tập trung phòng kế toán công ty (Nguồn: Phòng hành công ty) ... thực bốn bước công việc qui trình kế toán, Kế toán viên phải am hiểu vận dụng nguyên tắc, chuẩn mực, phương pháp chế độ kế toán 2.1.2 Công tác kế toán tiền lương Công ty 2.1.2.1 Công tác kế toán...
 • 22
 • 1,175
 • 0

báo cáo thực tập kế toán bán hàng tại công ty tnhh xây dựng công tiến

báo cáo thực tập kế toán bán hàng tại công ty tnhh xây dựng công tiến

Kinh tế - Thương mại

... công tác kế toán Công ty TNHH xây dựng Công Tiến 1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Kế toán trưởng Thủ quỹ kiêm kế toán TSCĐ Kế toán tiền lương BHXH Kế toán toán Kế toán vật tư Kế toán tổng hợp ... chung toàn công tác kế toán công ty, có nhiệm vụ tổng hợp vấn đề liên quan đến tài kế toán công ty, chịu trách nhiệm thông tin phòng kế toán cung cấp cho lãnh đạo công ty - Thủ quỹ kiêm kế toán TSCĐ: ... KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG TIẾN 3.1 Nhận xét chung thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Xây dựng Công Tiến 3.1.1 Ưu điểm Kế...
 • 54
 • 2,790
 • 17

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose