bài tập trắc nghiệm sinh học

Bài tập trắc nghiệm hóa học

Bài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học - Dầu khí

... gam kim loại Al tan hoàn toàn trong dd H2SO4 loãng thu được V1 lít khí H2. Trong một thí nghiệm khác, cho m gam Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 thu được V2 (lít) hỗn hợp Y khí NO2 ... V2 B. V1 = 2V2 C. V1 < V2 D. V1 > V2Câu 52: 0,04 mol Mg tan hết trong HNO3 sinh ra 0,01 mol khí X là sản phẩm khử duy nhất. X là ?A. N2B. NO C. NO2D. N2OCâu 53: Oxi...
 • 8
 • 2,263
 • 67

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC + ĐẠI SỐ 10

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC + ĐẠI SỐ 10

Toán học

... Parabol y = x2 – 4x + 3 là :A. S (4 ; 3) B. S ( 1 ; 3 ) C. S ( 2 ; 1 )D. S (2 ; -1 )BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÌNH HỌC VÀ ĐẠI SỐ 10Tịnh tiến đồ thị hàm số y=f(x) sang trái 2 đơn vị ta có đồ thị hàm...
 • 3
 • 1,153
 • 116

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... Br2, dung dịch KMnO4. D. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.[<br>]Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac N2 (k) + 3H2 (k) t0, xt 2NH3 (k) Khi tăng nồng độ ... trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loạiA. K. B. Na. C. Ba. D. Fe.[<br>]Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?A. Al tác dụng với...
 • 5
 • 9,114
 • 310

Một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học

Một số dạng bài tập trắc nghiệm hóa học

Hóa học

... 12)+ Bài tập trắc nghiệm về thực hành hóa học : kiểm tra kiến thức về kĩ năng thực hành hóa học ,ứng dụng của các chất hóa học trong thực tiễn.+ Bài tập trắc nghiệm về tính toán hóa học : ... hỏi, bài tập có trong SGK và sách bài tập Hóa học lớp 12, tổng kết cách giải từ đó chuyển sang bài tập trắc nghiệm một cách ngắn gọn nhất .Phần II: Đặc điểm của các đề thi trắc nghiệm Hóa học: -Phạm ... : HÓA -HỌC Nội dung gồm có 5 phần: I. Những kiến thức cơ bản. II. Đặc điểm của các đề thi trắc nghiệm Hóa học. III.Cách giải một số dạng bài tập trắc nghiệm .IV.Một số đề thi trắc nghiệm...
 • 22
 • 1,102
 • 19

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12

Hóa học

... ta dùng thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng NaOH và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.II/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.III/ Thí nghiệm 1 dùng Na và thí nghiệm 2 dùng ... dùng thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng quỳ tím.II/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2.III/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 ... thí nghiệm nào:I/ Thí nghiệm 1 dùng quỳ tím và thí nghiệm 2 dùng phản ứng cháy.II/ Thí nghiệm 1 dùng CaCO3 vàø thí nghiệm 2 dùng phản ứng cháy.III/ Thí nghiệm 1 dùng Cu(OH)2 và thí nghiệm...
 • 25
 • 1,784
 • 37

Bài tập trắc nghiệm : Hình học phẳng

Bài tập trắc nghiệm : Hình học phẳng

Toán học

... (d) là : A. B. C. D. 66) Hai cạnh của một hình chữ nhật có phương trình và 119 bài tập trắc nghiệm :HÌNH HỌC PHẲNG1) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng có phương trình x - y + 4 = 0. Hỏi ... A và A’. M’M là đường kính của (C) và song song với trục x’x. Phương trình nào sau đây ghi lại tập hợp các điểm M và M’? A. B. C. D. 116) Điều kiện để hai đường thẳng (d) : và (d’) : cùng ... 2 : Điểm Ta có : Bước 3 : Theo giả thiết ta có AM = 5 nên : hoặc - Với ta có - Với ta có Bài giải trên đúng hay sai ? Nếu sai thì sai ở đâu ? A. Đúng B. Sai từ bước 1C. Sai từ bước 2...
 • 18
 • 1,498
 • 78

bài tập trắc nghiệm hình học chương 1

bài tập trắc nghiệm hình học chương 1

Toán học

... 3: Bài 1. (4 điểm)Trong mp tọa độ Oxy,cho đường thẳng (d): 2x+5y-6=0 và 2 điểm I(5;3), K((-1;2) a) Viết phương trình đường thẳng d1 là ảnh của d qua phép đối xứng tâm I.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ... Hãy dựng 1 đường thẳng d qua C cắt ∆ tạiMvà cắt (O,R) tại điểm thứ 2 là D sao cho CM=2MDĐỀ 4: Bài 1. (4 điểm)Trong mp tọa độ Oxy,cho đường thẳng (d): 3x-4y+2=0 và 2 điểm M(-2;6), N(1;4) c) ... xứng tâm Md) Viết phương trình đường thẳng d2 là ảnh của d qua phép tịnh tiến vectơ MNuuuur Bài 2 (3 điểm) Cho đường tròn (O,R) và đường thẳng ∆ đi qua O cắt (O,R) tại A,B . C là 1 điểm cố...
 • 8
 • 2,880
 • 122

8 Dạng bài tập vận dụng làm bài tập trắc nghiệm Hóa Học

8 Dạng bài tập vận dụng làm bài tập trắc nghiệm Hóa Học

Hóa học

... dạng bài tập thờng đợcvận dụng làm bài trắc nghiệm Hoá.Đây là loại bài tập quan trọng biểu thị đặc trng của môn hoá học. Bài toán hoá sẽ chiếmtỉ lệ đáng kể trong cấu trúc của các bộ đề thi trắc ... trắc nghiệm môn hoá, đồng thời đóng vai trò lớntrong việc đánh giá thí sinh, nhất là phân loại thí sinh. Việc rèn luyện kĩ năng giải các bài toán hoá trắc nghiệm đòi hỏi nắm chắc các loại bài toán ... cùng với phơng pháp giải cụ thể ngắn gọn cho từng loại.Dới đây sẽ giới thiệu những dạng bài toán đó.1. Bài tập toán về cấu tạo nguyên tửVí dụ 36.Tổng số hạt proton, nơtron và electron của một...
 • 12
 • 822
 • 6

Bài tập trắc nghiệm hình học 10 (Nâng cao)

Bài tập trắc nghiệm hình học 10 (Nâng cao)

Toán học

... Phú Môn : Vật lý lớp 12Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm sinh : . . . / . . ./ . . . . . .Nơi sinh : . . . . . . . . . . . . . ... 2a, O là trung điểm AB và số k2 . Tập hợp điểm M sao cho 2MA.BM k=uuur uuur là : A). Đường thẳng vuông góc với AB tại điểm H với OH = 2ka ; B). Tập ∅ ;C). Đường tròn tâm O, bán ... 32). Cho đoạn thẳng AB có độ dài 2a, O là trung điểm AB và số k2 . Tập hợp điểm M sao cho 2MA.BM k=uuur uuur là : A). Tập ∅ ; B). Đường tròn tâm O, bán kính R=2 2a k−;C). Đường tròn...
 • 21
 • 927
 • 62

Xem thêm

Tìm thêm: phân nhóm 4 1 bao gồm những chất sau đây không nằm trong nhóm 3 nhóm 3 bao gồm những chất lỏng có thể bắt lửa và cháy nghĩa là chất lỏng có điểm chớp cháy 61 oc nhóm 3 các chất lỏng dễ cháy phân nhóm 2 3 những chất khí có tính độc như clo phân nhóm 2 2 các loại khí không có khả năng gây cháy không độc như oxy nitơ khí trong dung dịch là khí nén mà khi đóng vào bình vận chuyển thì có thề hoà tan trong dung dịch khác khí hoá lỏng do lạnh khí mà khi đóng vào bình vận chuyển thì có một phần lỏng vì nhiệt độ của nó thấp khí hoá lỏng là khí mà khi đóng vào bình để vận chuyển thì có một phần ở dạng lỏng ở nhiệt độ 20 oc khí nén là khí trừ khi ở trong dung dịch mà khi đóng vào bình dưới một áp lực để vận chuyển thì cũng vẫn hoàn toàn là khí ở 20oc tùy theo trạng thái vật lý khí khi lưu trữ đóng gói ta có các loại ở 50oc có áp suất hơi lớn hơn 300kpa nhóm 2 các chất khí nén hoá lỏng hay hoà tan có áp chất này cháy sau chất khác tạo ra nổ thứ yếu hay ảnh hưởng bắn mảnh ra xung quanh phân nhóm 1 3 chất có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ thứ yếu nguy cơ nổ văng thứ yếu hay cả hai nhưng không phải là nổ khối phần này bao gồm các hạt vật liệu và các chất thoả mãn các yếu tố sau phân nhóm 1 1 chất có nguy cơ nổ khối nhóm 1 chất nổ dùng mã số quốc tế un làm số chỉ định duy nhất cho chất đó và có thể sử dụng dễ dàng thay cho tên hóa học ví dụ butan nhóm 2 khí dễ cháy un no1011 chia thành 9 nhóm dựa trên những mối nguy và tính chất chung chất có khả năng gây ung thư carcinogenicity và đột biến gen dioxin pcdd asen cadmium benzen các hợp chất hữu cơ chứa clo
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập