bài tập trắc nghiệm phương pháp tính

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Bài tập trắc nghiệm phương trình lượng giác lớp 11 nâng cao

Toán học

... Thoại: 0914 379466; 031 36771013 Phương trình lượng giác1. Phương trình sin xx 18π= có mấy nghiệm: a. 1 nghiệm b. 2 nghiệm c. 3 nghiệm d. vô số nghiệm 2. Phương trình 5 1sin cos x3 2 ... 2 = ữ cú my h nghim?a. 1 họ nghiệm b. 2 họ nghiệm c. 3 họ nghiệm d. 4 họ nghiệm 3. Phương trình ( )sin8x cos6x 3 sin 6x cos8x− = + có các họ nghiệm là:a. x k4x k12 7π= + ... +π=12. Phương trình 2cot 2x 3cot3x tan 2x− = có nghiệm là:a. x k3π=b. x k= π c. x k2= π d. Vô nghiệm 13. Phương trình 4 6cos x cos2x 2sin x 0− + = có nghiệm là:Nguyễn...
 • 6
 • 6,929
 • 248

Bài giảng bai tap trac nghiem ve luong tinh song hat

Bài giảng bai tap trac nghiem ve luong tinh song hat

Vật lý

... 3Trong các thí nghiệm sau đây thí nghiệm nào có thể sử dụng để đo bớc sóng ánh sánga. Thí nghiệm Newtonb. Thí nghiệm tổng hợp ánh sáng trắngc. Thí nghiệm giao thoa khe Youngd. Thí nghiệm về ánh ... 0,1643 àmB . = 0,2643 àmC. = 0,3643 àmD. = 0,4643 àm Bài giảiTheo cụng thc Anhtanh: Câu hỏi trắc nghiệm môn vật lýPhần trắc nghiệm chơng 7 và 8Câu 1. Hiện tợng giao thoa chứng tỏ rằng:a. ... tiểu. Tính góc tớia. 100b. 250c. 600d. 750Câu 9Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau 2 mm và cách màn D = 1,2 m. ta đợc khoảng vân i = 0,3 mm.Tính...
 • 12
 • 830
 • 2

Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG

Vật lý

... cho S di chuyển theo phương S1S2 về phía S1 một đọan x0B. tăng khi cho S di chuyển theo phương S1S2 về phía S1 một đọan x0C. giảm khi cho S di chuyển theo phương S1S2 về phía ... kết hợpd) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young, S1 và S2 là 2 nguồn sóng kết hợp vì cùng dẫn xuất từ nguồn sáng SCâu 66 ). Chọn câu trả lời đúng. Công thức tính hiệu đường đi δ= ... kính buồng tối là A. tập hợp nhiều chùm tia song song màu trắng B. chùm phân kì gồm nhiều màu đơn sắc khác nhau C. chùm tia hội tụ gồm nhiều màu đơn sắc khác nhau D. tập hợp nhiều chùm tia...
 • 47
 • 639
 • 4

Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG pdf

Tài liệu BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VII: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG pdf

Cao đẳng - Đại học

... trị khácCâu 61.: Màn đặt cánh nguồn S một khỏang 2,5m. Tính khỏang vân a) i= 0,45mm b) i= 0,14mm c) i= 0,40mm d) Một giá trị khácCâu 62.: Tính độ rộng của trường giao thoa trên màn a) 25cm ... thì được 6mm.Câu 63.: Tính bước sóng của bc x a) = 0,55àm b) = 0,45àm c) = 0,35àm d) = 0,53àmCõu 64.: Bit chit suất của chất làm lăng kính là n=1,5. Tính góc chiết quang A ... 65.: Tính số vân sáng quan sát được trên màn ứng với 2 bức xạ và : a) n= 27, n’=21 b) n=21, n’=27 c) n= 37, n’= 31 d) n= 31, n’= 37Câu 66+67+68 : Chọn câu trả lời đúng. Để thực hiện thí nghiệm...
 • 49
 • 457
 • 2

191 bai tap trac nghiem sinh 12 tinh quy luat cua hien tuong di truyen

191 bai tap trac nghiem sinh 12 tinh quy luat cua hien tuong di truyen

Sinh học

... CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN1 .Tính trạng tương phản là cách biểu hiện A. khác nhau của một tính trạng. B. khác nhau của nhiều tính trạng.C. giống nhau của một tính trạng. ... Xác định trường hợp P thuần chủng F1 phân tính? a. Thí nghiệm về đậu Hà Lan. b. Thí nghiệm về ruồi giấm.c. Thí nghiệm về hoa liên hình. d. Thí nghiệm về hoa loa kèn.172. Trường hợp trội không ... AAXBdXBD.182. Tính trạng trội không hoàn toàn được xác định khi thế hệ con có:a. Tính trạng biểu hiện một bên. b. Tính trạng biểu hiện cả hai bên.c. Tính trạng biểu hiện giữa bố và mẹ. d. Tính trạng...
 • 11
 • 1,893
 • 17

Bài tập trắc nghiệm chương 3: Tĩnh học và vật rắn pptx

Bài tập trắc nghiệm chương 3: Tĩnh học và vật rắn pptx

Vật lý

... 1 Bài tập trắc nghiệm chương 3 1. Tác dụng của một lực lên một vật rắn là không đổi khi: A. Lực đó trượt trên giá của nó. B. Giá của lực quay một góc 900. C. Lực đó dịch chuyển sao cho phương ... treo cách vai người thứ nhất 60 cm và cách vai người thứ hai 48 cm. Bỏ qua trọng lượng của đòn, tính lực tác dụng lên vai người thứ hai. A. 500 N. B. 450 N. C. 400 N. D. 600 N. 23. Một xe tải ... Khi thấy tốc độ của vật thay đổi thì chắc chắn là đã có mômen lực tác dụng lên vật. 11. Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào: A. Khối lượng của vật. B. Hình dạng và...
 • 6
 • 1,335
 • 13

Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 10 TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT pptx

Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 10 TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT pptx

Hóa học - Dầu khí

... 2a. Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 10 TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT Trong một số câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chúng ta có thể gặp mốt số trường hợp đặc biệt sau: - Có một số bài ... cho việc tính toán. - Có một số bài toán người ta cho ở dưới dạng giá trị tổng quát như a gam, V lít, n mol hoặc cho tỉ lệ thể tích hoặc tỉ lệ số mol các chất Như vậy kết quả giải bài toán ... 7,21 2x8   x = 0,05. Hiệu suất phản ứng tính theo N2 là 0,05 10025%0,2. (Đáp án D) Cách 2: Chọn đúng tỉ lệ lượng chất trong đầu bài đã cho. Cách 3: Chọn cho thông số một giá...
 • 22
 • 444
 • 1

Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 9 CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT pptx

Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 9 CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT pptx

Hóa học - Dầu khí

... ankan là x 2x 2C H Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 9 CÁC ĐẠI LƯỢNG Ở DẠNG KHÁI QUÁT Trong các đề kiểm tra và thi tuyển sinh theo phương pháp trắc nghiệm chúng ta thấy ... hỏi và bài tập khá nhiều và đa dạng bao trùm toàn bộ chương trình hóa học phổ thông. Rất nhiều các phương pháp, các dạng bài đã được bạn đọc biết đến. Sau đây là một số ví dụ về dạng bài tìm ... BM. Đầu bài: 0,06 0,16 0,08  Cu và H+ phản ứng hết Phản ứng: 0,06  0,16  0,04  0,04 mol  V2 tương ứng với 0,04 mol NO. Như vậy V2 = 2V1. (Đáp án B) MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG...
 • 27
 • 385
 • 0

Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 8 SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO potx

Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 8 SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO potx

Hóa học - Dầu khí

... 2 36V M 32 48 36     Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 8 SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO Bài toán trộn lẫn các chất với nhau là một dạng bài tập hay gặp trong chương trình hóa ... thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Ta có thể giải bài tập dạng này theo nhiều cách khác nhau, song việc giải loại dạng bài tập này theo phương pháp sơ đồ đường chéo theo tác giả là tốt nhất. ... lượng riêng của H2O là d = 1g/ml. Sau đây là một số ví dụ sử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo trong tính toán các bài tập. Ví dụ 1: Để thu được dung dịch HCl 25% cần lấy m1 gam dung dịch...
 • 15
 • 272
 • 0

Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 7 QUI ĐỔI HỖN HỢP NHIỀU VỀ SỐ LƯỢNG CHẤT ÍT HƠN doc

Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 7 QUI ĐỔI HỖN HỢP NHIỀU VỀ SỐ LƯỢNG CHẤT ÍT HƠN doc

Hóa học - Dầu khí

... D. 6,9 gam. Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 7 QUI ĐỔI HỖN HỢP NHIỀU CHẤT VỀ SỐ LƯỢNG CHẤT ÍT HƠN Một số bài toán hóa học có thể giải nhanh bằng các phương pháp bảo toàn ... song phương pháp quy đổi cũng tìm ra đáp số rất nhanh và đó là phương pháp tương đối ưu việt, có thể vận dụng vào các bài tập trắc nghiệm để phân loại học sinh. Các chú ý khi áp dụng phương pháp ... giản việc tính toán. 3. Trong quá trình tính toán theo phương pháp quy đổi đôi khi ta gặp số âm đó là do sự bù trừ khối lượng của các chất trong hỗn hợp. Trong trường hợp này ta vẫn tính toán...
 • 13
 • 273
 • 2

Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 6 TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG pot

Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 6 TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG pot

Hóa học - Dầu khí

... (1080,03)  (640,015) = 17,28 gam. (Đáp án C) Phương pháp làm bài nhanh trắc nghiệm Phương pháp 6 TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG Nguyên tắc của phương pháp là xem khi chuyển từ chất A thành chất B ... lượng của dung dịch muối. Do đó: m = 3,28  0,8 = 2,48 gam. (Đáp án B) MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIẢM KHỐI LƯỢNG 01. Cho 115 gam hỗn hợp gồm ACO3, B2CO3, R2CO3 ... Như vậy nếu biết khối lượng của rượu và khối lượng của este ta dễ dàng tính được số mol rượu hoặc ngược lại. Với bài tập cho kim loại A đẩy kim loại B ra khỏi dung dịch muối dưới dạng tự do:...
 • 26
 • 382
 • 0

Bài tập ôn thi phương pháp tinh

Bài tập ôn thi phương pháp tinh

Cao đẳng - Đại học

... môn Toán Ứng Dụng Btập n PPTính – Trang 1 Ngày 19/12/06 Câu 1: Cho phương trình ()02cos2.114.272=⎟⎠⎞⎜⎝⎛−−+=xxxxfπ có khoảng cách ly nghiệm . Dùng phương pháp lặp Newton, chọn ... theo điều kiện Fourier, tính nghiệm gần đúng và đánh giá sai số []1,00x1x1xΔ theo công thức đánh giá sai số tổng quát Kết quả: =1x1xΔ = Câu 2: Cho hệ phương trình . Với ⎩⎨⎧=+−=+−131753252121xxxx()[]Tx ... trình . Với ⎩⎨⎧=+−=+−131753252121xxxx()[]Tx 0,00=, hãy tìm vectơ bằng phương pháp Gauss – Seidel ()3xKết quả: ()=31x()32x = Caâu 3: Cho . Tìm A, B, C, D...
 • 2
 • 206
 • 1

Xem thêm