bài tập trắc nghiệm peptit và protein

bài tập trắc nghiệm amin-aminoaxit-protein

bài tập trắc nghiệm amin-aminoaxit-protein

Hóa học

... CH3C6H4NH2 CH3CH2CH2NH2B. C2H5C6H4NH2 CH3CH2CH2NH2C. CH3C6H4NH2 CH3CH2CH2CH2NH2D. C2H5C6H4NH2 CH3CH2CH2CH2NH2 Bài tập trắc nghiệm ... Cu(OH)2.B. Dùng vài giọt HNO3 đặc, dùng Cu(OH)2, đùng dung dịch iot.C. Dùng dung dịch iot, dùng Cu(OH)2.D. Dùng vài giọt HNO3 đặc, đun nóng, dùng dung dịch iot. Bài tập trắc nghiệm amino ... C3H7NH2 C4H9NH2B. CH3NH2 C2H5NH2C. C2H5NH2 C3H7NH2D. C4H9NH2 C5H11NH2 Bài tập trắc nghiệm amino axit Trang 2 trên 6 ...
 • 6
 • 3,375
 • 157

Bài tập trác nghiêm THCS THPT

Bài tập trác nghiêm THCS và THPT

Hóa học

... 2 kim loại đó là:A: Mg CaB: Be MgC: Ca SrD: Sr BaCâu94: cho hỗn hợp muối CaCO3 NaHCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl .khí sinh ra được dẫn vàoBa ( OH)2 dư được 19,7g ... HCl 0,2 mol H2SO4 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH 0,1 mol Ba(OH)2.Hỏi dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím chuyển màu gì khối lượng chất rắn thu được là baonhiêu?A: màu xanh ... được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư ,kết tủa thu được mang nung ở nhiệt độ cao. Khối lượng CaO thể tích CO2 ở đktc thu được là:A:5,6 g 2,24 lít B:11,2 g 4,48 lítC:2,8 g 1,12...
 • 10
 • 538
 • 0

Phân dạng phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan

Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan

Kỹ thuật lập trình

... có hai loại : trắc nghiệm tự luận (thường gọi là bài tập tự luận) trắc nghiệm khách quan (thường gọi là bài tập trắc nghiệm) . Bài tập trắc nghiệm khách quan (TNKQ) đòi hỏi học sinh phải nhanh ... chất rắn khan. x y có giá trị là:A. 0,2 0,3mol B. 0,15 0,3molC. 0,2 0,35mol D. 0,15 0,2mol Bài tập 2: [10] Có dung dịch X, dung dich này chỉ chứa hai cation hai anion trong ... hai dung dịch A B.A. 0,08M 2,458g B. 0,016M 2,185gC. 0,008M 2,297g D. 0,08M 2,607g Bài tập 4: [7] Dung dịch A chứa x mol Al3+, y mol Cu2+, z mol −24SO và 0,4 mol −Cl-...
 • 66
 • 5,553
 • 25

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan và thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Khoa học tự nhiên

... học vấn đề xã hội Bài 45. Hóa học vấn đề môi trường Câu 7. Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất kim loại có tính dẻo nhất lần lượt là A. Vàng bạc. B. Bạc vàng. C. Đồng vàng. ... Bài 31. Sắt Bài 32. Hợp chất của sắt Bài 37. Luyện tập : Tính chất hóa học của sắt hợp chất của sắt Bài 33. Hợp kim của sắt Bài 38. Luyện tập : Tính chất hóa học của crom, đồng ... thống bài tập TNKQ phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản chương trình trắc nghiệm trên máy vi tính không?  69% GV rất mong muốn có hệ thống bài tập TNKQ.  31% GV mong muốn có hệ thống bài tập...
 • 118
 • 1,272
 • 2

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9

Khoa học tự nhiên

... tôi xây dựng bảng ma trận dựa vào từng bài theo Bảng 2.3 Bảng 2.4 sau: Bảng 2.3. Bảng trọng số xây dựng số lượng các bài tập chương 2 CHƯƠNG 2 BÀI DẠNG BÀI TẬP 15 16 17 18 19 20 21 22 ... (1) (2) (3) C. (2) (3) (4) D. (3) (5)”. Bài tập trên: Nhận xét:  Việc sử dụng bài tập TN: Bài tập TN đang bắt đầu được sử dụng nhưng bài tập tự luận được sử dụng thường xuyên hơn. ... một số bài tập chưa phù hợp với đa số HS lớp 9. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, GV có thể sử dụng các phần mềm để soạn, lưu trữ bài tập theo chủ đề, đưa các bài tập TN vào bài giảng,...
 • 120
 • 2,635
 • 3

Dùng máy tính Casio fx-570ES 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Dùng máy tính Casio fx-570ES và 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... nhanh, chính xác rất hiệu quả một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12. Các em HS thử dùng CÔNG CỤ MÁY TÍNH CASIO fx–570ES & Fx- 570ES Plus !!! Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT ... π/4) (cm). Tính biên độ dao động pha ban đầu của dao động thành phần thứ 2: A. 8cm 0 . B. 6cm π/3. C. 8cm π/6 . D. 8cm π/2. Câu 5: Một vật đồng thời ... vẽ . Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều , điện áp tức thời giữa các điểm A M , M B có dạng : ( )AMu 15 2 cos 200 t / 3 (V)= π − π Và ( )MBu...
 • 16
 • 34,315
 • 237

Câu bị động các dạng bài tập trắc nghiệm

Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm

Trung học cơ sở - phổ thông

... hình thức làm các bài tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm. Vì vậy tôi chọn đề tài Câu bị động câc dạng bài tập trắc nghiệm làm vấn đề nghiên cứu trong sáng kiến kinh nghiệm của mình.II.Mục ... các bài tập viết về chuyển sang câu bị động thì sẽ dễ dàng làm đợc các bài tập trắc nghiệm. Sau đây là một số bài tập dới hình thức trắc nghiệm , sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức làm bài ... trong câu bị động một số bài tập viết, bài tập trắc nghiệm t ơng ứng để củng cố cho phần kiến thức ở trên , nhằm giúp học sinh hiểu nắm đợc những kiến thức cơ bản nâng cao của câu...
 • 19
 • 8,405
 • 39

Giúp học sinh học tốt câu bị động một số dạng bài tập trắc nghiệm

Giúp học sinh học tốt câu bị động và một số dạng bài tập trắc nghiệm

Trung học cơ sở - phổ thông

... thì sẽ dễ dàng làm được các bài tập trắc nghiệm. Sau đây là một số bài tập dưới hình thức trắc nghiệm , sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức làm bài tập trắc nghiệm về câu bị động tốt hơn.Exercise ... chuyển từ hình thức làm các bài tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm ngược lại. Vì vậy tôi chọn đề tài “ Giúp học sinh học tốt câu bị động một số dạng bài tập trắc nghiệm làm vấn đề nghiên ... trong câu bị động… một số bài tập viết, bài tập trắc nghiệm tương ứng để củng cố cho phần kiến thức ở trên , nhằm giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản nâng cao của câu...
 • 16
 • 5,152
 • 13

Xem thêm