bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh có đáp án

Tài liệu 260 bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều (Có đáp án) pdf

Tài liệu 260 bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều (Có đáp án) pdf

Cao đẳng - Đại học

... i góc biên độ U C Khác pha với i biên độ U I0 R I0 R B Cùng pha với i biên độ U D Chậm pha với i góc I0 R biên độ U I0 R Câu 43) Trong mạch xoay chiều tụ điện C dung kháng tác ... Thiên Huế Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều Câu 51) Trong đoạn mạch điện xoay chiều điện trở R Đặt vào hai đầu R hiệu điện biểu thức u U sin t V cường độ dòng điện qua mạch biểu ... không phân nhánh RLC Nếu tăng tần số hiệu điện xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thì: A Dung kháng tăng B Cảm kháng tăng C Điện trở tăng D Dung kháng giảm cảm kháng tăng Câu 58) Chọn đáp án sai: Hiện...
 • 30
 • 3,375
 • 61

Bài tập trắc nghiệm Môn Vật liệu học (có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm Môn Vật liệu học (có đáp án)

Cơ khí - Chế tạo máy

... 7: Kim loại chất: A tính dẻo, ánh kim, dẫn điện dẫn nhiệt tốt B hệ số nhiệt độ điện trở dương C cấu tạo tinh thể D nhiệt độ nóng chảy cao độ bền cao Câu 8: So sánh kích thước hạt ... môi? A Nguyên tố tỷ lệ nhiều B Nguyên tố nhiệt độ nóng chảy cao C Nguyên tố giữ nguyên kiểu mạng D Nguyên tố bán kính nguyên tử lớn Câu 6: Kim loại chất: A tính dẻo, ánh kim, dẫn điện ... định C kiểu mạng tinh thể nguyên tố hòa tan D liên kết kim loại Câu 17: Kim loại chất: A hệ số nhiệt độ điện trở dương B nhiệt độ nóng chảy cao độ bền cao C tính dẻo, ánh kim,...
 • 47
 • 22,595
 • 1,739

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về cấu hình electron (Có đáp án) pptx

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm về cấu hình electron (Có đáp án) pptx

Cao đẳng - Đại học

... hoàn, nguyên tố tính phi kim mạch là: A Cl B O C F D N 97 Các nguyên tử liên kết với thánh phân tử để: A chuyển sang trạng thái lượng thấp B cấu hình electron khí kiếm C cấu hình electron ... Nguyên tử 15A số electron độc thân là: A B C D 26 Nguyên tử 26Y số electron độc thân là: A B C D 27 Nguyên tử 24X số electron độc thân là: A B C D 28 Nguyên tử nguyên tố X lớp electron ... khí H (đktc) Biết dung dịch B khối lượng lớn nước ban đầu 9,8 gam a giá trị là: A 9,5 B 9,2 C 10,1 D 10,4 95 Nguyên tử A, B phân tử electron lớp 4s A 2+ B2+ số electron lớp nhoài 17...
 • 15
 • 3,157
 • 41

Bài tập trắc nghiệm công nghệ thông tin đáp án

Bài tập trắc nghiệm công nghệ thông tin có đáp án

Cao đẳng - Đại học

... cầu b Hình bán cầu c Hình trụ 31 Hộp thoại fountain fill cho phép ấn định thông số tranparency (trong suốt) a .có b không 32 Hộp thoại foutain fill phím tắt a CTRL+ F b F11 c Không phím tắt ... tròn màu tất cả: a màu b màu c 12 màu d Không rõ Phan photoshop 1.Không gian mầu HSB chế độ làm việc (mode HSB) tương ứng: a b.sai Lệnh Paste phím tắt CTRL+v; lệnh paste into phím ... c.5 kênh 17 Chế độ mầu GrayScale có: a kênh b.3 kênh c.5 kênh 18 Chế độ mầu Lab có: a kênh b.4 kênh c.5 kênh 19 Chế độ mầu RGB có: a kênh b.4 kênh c.5 kênh 20 thể chuyển đổi hình ảnh từ chế...
 • 13
 • 4,509
 • 72

Tuyển tập bài tập trắc nghiệm hóa phổ thông 2014 đáp án

Tuyển tập bài tập trắc nghiệm hóa phổ thông 2014 có đáp án

Hóa học

... nguyên tử oxi? A Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi proton B Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi nơtron C Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi số khối 16 D Chỉ hạt nhân nguyên tử oxi số proton số nơtron ... NH3 dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 Hiện tượng quan sát A dung dịch màu xanh chuyển sang màu xanh thẫm B kết tủa màu xanh lam tạo thành C kết tủa màu xanh lam tạo thành khí màu nâu ... điện trường Ion 18 electron 16 proton mang điện tích A 16+ B 2− C 18− D 2+ Các ion nguyên tử: Ne, Na+, F− điểm chung A số khối B số electron C số proton D số nơtron electron...
 • 137
 • 1,894
 • 0

Bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều đáp án

Bài tập trắc nghiệm dòng điện xoay chiều có đáp án

Vật lý

... i i biên U0 = I0 R C Khác pha v i i biên U0 = I0 R π D Ch m pha v i i m t góc biên U0 = I0 R Câu 22: Trong m ch xoay chi u ch$ t i n C dung kháng tác d ng π A cho i n áp nhanh ... không phânh nhánh RLC l ch pha gi'a i n áp gi'a hai u π toàn m ch c ng dòng i n m ch là: ϕ = ϕ u − ϕ i = thì: A M ch tính dung kháng B M ch tính c m kháng C M ch tính tr kháng D M ch c ... Dung kháng t%ng B C m kháng t%ng C )i n tr t%ng D Dung kháng gi m c m kháng t%ng Câu 21: M ch i n g(m i n tr R Cho dòng i n xoay chi u i = I co s ωt (A) ch y qua i n áp u gi'a hai u R s-: π biên...
 • 18
 • 943
 • 0

bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều đáp án

bài tập trắc nghiệm chuyển động thẳng đều có đáp án

Vật lý

... km C -8 km D km Bài M t v t chuy n ñ ng th ng ñ u v i v n t c v= 2m/ s Và lúc t= 2s v t to ñ x= 5m Phương trình to ñ c a v t A x= 2t +5 B x= -2t +5 C x= 2t +1 D.x= -2t +1 Bài Phương trình ... th ng ñ u Bài 1: Trong ñ th sau ñây, ñ th d ng c a v t chuy n ñ ng th ng ñ u? A ð th a B ð th b d C ð th a c D.Các ñ th a,b c ñ u ñúng x O x a) t O x b) O t x c) t d) O t v(m) O Bài 2.V t ... dương D C ý ñ u ñúng D ng Phương trình c a chuy n ñ ng th ng ñ u Bài Phương trình chuy n ñ ng c a m t ch t ñi m d c theo tr c Ox d ng : x = + 60t (x ño b ng kilômét t ño b ng gi ) Ch t ñi m...
 • 4
 • 3,339
 • 36

Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô đáp án lời giải

Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô có đáp án lời giải

Cao đẳng - Đại học

... Cạnh tranh hoàn hảo 5.1 Chọn câu trả lời Doanh thu cận biên a Nhỏ giá hãng cạnh tranh bán nhiều sản phẩm phải hạ giá b Bằng giá hãng cạnh tranh c Là doanh thu mà hãng nhận từ đơn vị bán thêm ... A xu hướng tăng b Giá hàng hóa A xu hướng giảm c Cả giá lượng cầu hàng hoá A xu hướng tăng d Giá hàng hoá A xu hướng tăng lượng cầu hàng hoá A xu hướng giảm e Giá hàng hoá A ... giá cho Vì lượng bán luôn lượng mua, 25 Giả sử giá vé xem phim 2$ giá bánh 4$ Sự đánh đổi hai hàng hoá là: a Một bánh lấy môt vé xem phim b Hai vé xem phim lấy bánh c Hai bánh lấy vé xem phim...
 • 107
 • 1,855
 • 3

Bài tập trắc nghiệm tĩnh điện lớp 11 đáp án

Bài tập trắc nghiệm tĩnh điện lớp 11 có đáp án

Vật lý

... thì: A Cả hai động năng, electron gia tốc lớn B Cả hai động năng, electron gia tốc nhỏ C prôtôn động lớn electron gia tốc lớn D electron động lớn Electron gia tốc nhỏ ... Trong phòng thí nghiệm số tụ điện loại 6μF Số tụ phải dùng để tạo thành tụ điện dung tương đương 4,5 μF là: A B C D Câu hỏi 2: tụ giống điện dung C, muốn ghép thành tụ điện dung 5C/3 ... Câu Đáp án A D D D D C C B B 10 A A, U, V - Dạng 1: Tính A, U, V lực điện trường - Đề Câu hỏi 1: Một điện trường cường độ 4000V/m, phương song song với cạnh huyền BC tam giác vuông ABC chiều...
 • 26
 • 8,336
 • 132

BÀI tập TRẮC NGHIỆM vật lý lớp 11 đáp án

BÀI tập TRẮC NGHIỆM vật lý lớp 11 có đáp án

Vật lý

... tóc đèn sáng bình thường : A 2A B 1,5A C 1A D 0,5A 66/ Một đèn dây tóc ghi (12V - 6W) công suất dòng điện qua dây tóc đèn sáng bình thường : A 12W B 9W C 6W D 3W 67/ Một đèn dây tóc ghi (12V ... đèn sau thắp sáng bình thường, bóng sáng mạnh nhất? A 220V- 25W B 220V- 100W C 220V- 75W D 110V- 75W 84/ Phát biểu sau đúng? A Nhà máy điện X công suất 100MW B.Nhà máy điện X công suất 100MWh ... không đúng? A R1 = R2 B R1 = R2 C hai dây khối lượng riêng D tiết diện dây1 nhỏ tiết diện dây2 41/ Hai dây đồng, dài Bán kính tiết diện dây gấp đôi bán kính tiết diện dây Kết luận sau đúng?...
 • 21
 • 4,248
 • 4

bài tập trắc nghiệm nguyên lý kế toán đáp án

bài tập trắc nghiệm nguyên lý kế toán có đáp án

Kế toán - Kiểm toán

... 60tr ĐÁP ÁN D 33 Tháng 1, đại lý bán vé máy bay VNA bán đc 500 vé thu đc 800tr đ 300 vé trị giá 500tr thực chuyến bay tháng 1, lại thực tháng Doanh thu tháng a 800tr b 500tr (chỉ ghi nhận doanh ... tin qua mạng d Tất ĐÁP ÁN B 21 Kỳ kế toán năm đvị kế toán đc xác định a Dương lịch b Năm hoạt động c Cả a b d thể a b ĐÁP ÁN D 22 Hai TS giống đc DN mua thời điểm khác nên gía khác nhau, ... 30) + 50 + X = 110 + X Vốn góp: X = 150 –110 = 40 >> ĐÁP ÁN C 10 Bảng CĐKT a BC kế toán b phương pháp kế toán c chứng từ kế toán d a b ĐÁP ÁN D 11 Vốn để DN hoạt động xét thời điểm a Tổng NV bảng...
 • 14
 • 1,720
 • 61

Bài tập trắc nghiệm vật lý hạt nhân đáp án

Bài tập trắc nghiệm vật lý hạt nhân có đáp án

Vật lý

... Giả sử từ Trái Đất chất urani mà chu kì bán rã T = 4,5.1 09 năm Nếu ban đầu 2,72 kg urani lại 1,26 kg B Chất phóng xạ polônin 210Po chu kì bán rã 128 ngày Khối lợng Po độ phóng ... từ bớc sóng từ 10-12 đến 10-15m, truyền với vận tốc ánh sáng, bị lệch từ trờng, đâm xuyên gây iôn hóa môi trờng mạnh, hại ngời 60 28 Hiện 1kg chất phóng xạ côban 27 Co mà chu kì bán ... máy D Một giá trị khác B Phơng pháp nguyên tử đánh dấu C Phơng Trả lời câu hỏi nhờ sử dụng kiện sau: pháp dùng cacbon 14 D A, B C 60 chất phóng xạ - chu kì bán rã T = 5,33 Trả lời câu hỏi...
 • 10
 • 1,157
 • 5

41 chuyên đề bài tập trắc nghiệm luyện thi đại học (có đáp án)

41 chuyên đề bài tập trắc nghiệm luyện thi đại học (có đáp án)

Vật lý

... D 1s Câu 15: Con lắc Phucô treo nhà thờ Thánh Ixac Xanh Pêtecbua lắc đơn chiều dài 98m Gia tốc rơi tự Xanh Pêtecbua 9,819m/s Nếu treo lắc Hà Nội gia tốc rơi tự 9,793m/s bỏ qua ảnh hưởng ... nở dài α = 1,7.10-5K-1 A nhanh 2,94s B chậm 2,94s C nhanh 2,49s D chậm 2,49s Câu 20: Một đồng hồ lắc chạy nhanh 8,64s ngày nơi mặt biển nhiệt độ 100C Thanh treo lắc hệ số nở dài α = 2.10-5K-1 ... lắc α = 2.10-5K-1 Khi mặt đất nhiệt độ 300C, đưa lắc lên độ cao h = 640m so với mặt đất, nhiệt độ 0C Trong ngày đêm đồng hồ chạy nhanh hay chậm ? A nhanh 3.10-4s B chậm 3.10-4s C nhanh...
 • 6
 • 1,377
 • 16

bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án cụ thể) đại học kinh tế tp hcm

bài tập trắc nghiệm kinh tế vi mô (có đáp án cụ thể) đại học kinh tế tp hcm

Cao đẳng - Đại học

... Cạnh tranh hoàn hảo 5.1 Chọn câu trả lời Doanh thu cận biên a Nhỏ giá hãng cạnh tranh bán nhiều sản phẩm phải hạ giá b Bằng giá hãng cạnh tranh c Là doanh thu mà hãng nhận đợc từ đơn vị bán thêm ... "danh sách chờ đợi" DG d Không khẳng định đợc số lợng bỏ trống danh sách chờ đợi không cho độ co dãn e Không câu 63 Chính phủ đánh thuế tiêu thụ đặc biệt 7$ đơn vị bán ngời bán ngành cạnh tranh ... hoá A xu hớng tăng b Giá hàng hóa A xu hớng giảm c Cả giá lợng cầu hàng hoá A xu hớng tăng d Giá hàng hoá A xu hớng tăng lợng cầu hàng hoá A xu hớng giảm e Giá hàng hoá A xu...
 • 104
 • 965
 • 1

Bài tập trắc nghiệm môn quản trị marketing đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn quản trị marketing có đáp án

Chuyên ngành kinh tế

... câu Đáp án: câu d Làm để trở nên tốt so với đối thủ cạnh tranh: Bán rẻ Thông tin nhanh Bán sản phẩm chất lượng cao Làm điều khách hàng cần Đáp án: câu d Mục tiêu chủ yếu khuyến gì? Tăng danh tiếng ... Follower, Nicher Đáp án: câu c 25 Ngày nay, chu kỳ sống sản phẩm/dịch vụ ngày ngắn lại vì: Sự phát triển công nghệ Sự cạnh tranh doanh nghiệp Nhu cầu người tiêu dùng Tất đáp án Đáp án: câu d 26 Trong ... phía, bao gồm: Doanh nghiệp, khách hàng đối thủ cạnh tranh Doanh nghiệp, nhân viên Khách hàng Khách hàng, nhân viên đối thủ cạnh tranh Doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh nhân viên Đáp án: câu b 53...
 • 22
 • 618
 • 2

Bài tập trắc nghiệm quản trị tài chính đáp án

Bài tập trắc nghiệm quản trị tài chính có đáp án

Chuyên ngành kinh tế

... D toán báo cáo ngu n vào s d ng, D toán b n cân đ i k toán c D toán ngân qu , D toán b n cân đ i k toán, D toán báo cáo ngu n vào s d ng d D toán b n cân đ i k toán, D toán ngân qu , D toán báo ... Không m i liên h nh t quán 39 Đi m : Vi c l p d toán thư ng theo trình t : Ch n m t câu tr l i a D toán báo cáo ngu n vào s d ng, D toán ngân qu , , D toán b n cân đ i k toán b D toán ngân ... đoán doanh thu theo nhân viên bán hàng đư c yêu c u d đoán doanh Đi m : thu cho th i kỳ đ n Các thông tin đư c t ng h p vào b ng d đoán doanh thu cho n s n ph m, xây d ng nên m t b ng d toán...
 • 12
 • 967
 • 4

Xem thêm