bài tập trắc nghiệm ankan và xicloankan

Phân dạng phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan

Phân dạng và phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm khách quan

Kỹ thuật lập trình

... có hai loại : trắc nghiệm tự luận (thường gọi là bài tập tự luận) trắc nghiệm khách quan (thường gọi là bài tập trắc nghiệm) . Bài tập trắc nghiệm khách quan (TNKQ) đòi hỏi học sinh phải nhanh ... chất rắn khan. x y có giá trị là:A. 0,2 0,3mol B. 0,15 0,3molC. 0,2 0,35mol D. 0,15 0,2mol Bài tập 2: [10] Có dung dịch X, dung dich này chỉ chứa hai cation hai anion trong ... hai dung dịch A B.A. 0,08M 2,458g B. 0,016M 2,185gC. 0,008M 2,297g D. 0,08M 2,607g Bài tập 4: [7] Dung dịch A chứa x mol Al3+, y mol Cu2+, z mol −24SO và 0,4 mol −Cl-...
 • 66
 • 5,556
 • 25

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan và thiết kế máy vi tính để nâng cao chất lượng giảng dạy phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản

Khoa học tự nhiên

... học vấn đề xã hội Bài 45. Hóa học vấn đề môi trường Câu 7. Kim loại có tính dẫn điện tốt nhất kim loại có tính dẻo nhất lần lượt là A. Vàng bạc. B. Bạc vàng. C. Đồng vàng. ... Bài 31. Sắt Bài 32. Hợp chất của sắt Bài 37. Luyện tập : Tính chất hóa học của sắt hợp chất của sắt Bài 33. Hợp kim của sắt Bài 38. Luyện tập : Tính chất hóa học của crom, đồng ... thống bài tập TNKQ phần hóa vô cơ lớp 12 - ban cơ bản chương trình trắc nghiệm trên máy vi tính không?  69% GV rất mong muốn có hệ thống bài tập TNKQ.  31% GV mong muốn có hệ thống bài tập...
 • 118
 • 1,276
 • 2

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan, sử dụng một số phần mềm để dạy học và tạo các đề kiểm tra trắc nghiệm cho phần hóa học vô cơ lớp 9

Khoa học tự nhiên

... tôi xây dựng bảng ma trận dựa vào từng bài theo Bảng 2.3 Bảng 2.4 sau: Bảng 2.3. Bảng trọng số xây dựng số lượng các bài tập chương 2 CHƯƠNG 2 BÀI DẠNG BÀI TẬP 15 16 17 18 19 20 21 22 ... (1) (2) (3) C. (2) (3) (4) D. (3) (5)”. Bài tập trên: Nhận xét:  Việc sử dụng bài tập TN: Bài tập TN đang bắt đầu được sử dụng nhưng bài tập tự luận được sử dụng thường xuyên hơn. ... một số bài tập chưa phù hợp với đa số HS lớp 9. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, GV có thể sử dụng các phần mềm để soạn, lưu trữ bài tập theo chủ đề, đưa các bài tập TN vào bài giảng,...
 • 120
 • 2,645
 • 3

Dùng máy tính Casio fx-570ES 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Dùng máy tính Casio fx-570ES và 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12

Trung học cơ sở - phổ thông

... nhanh, chính xác rất hiệu quả một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12. Các em HS thử dùng CÔNG CỤ MÁY TÍNH CASIO fx–570ES & Fx- 570ES Plus !!! Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT ... π/4) (cm). Tính biên độ dao động pha ban đầu của dao động thành phần thứ 2: A. 8cm 0 . B. 6cm π/3. C. 8cm π/6 . D. 8cm π/2. Câu 5: Một vật đồng thời ... vẽ . Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều , điện áp tức thời giữa các điểm A M , M B có dạng : ( )AMu 15 2 cos 200 t / 3 (V)= π − π Và ( )MBu...
 • 16
 • 34,327
 • 237

Câu bị động các dạng bài tập trắc nghiệm

Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm

Trung học cơ sở - phổ thông

... hình thức làm các bài tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm. Vì vậy tôi chọn đề tài Câu bị động câc dạng bài tập trắc nghiệm làm vấn đề nghiên cứu trong sáng kiến kinh nghiệm của mình.II.Mục ... các bài tập viết về chuyển sang câu bị động thì sẽ dễ dàng làm đợc các bài tập trắc nghiệm. Sau đây là một số bài tập dới hình thức trắc nghiệm , sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức làm bài ... trong câu bị động một số bài tập viết, bài tập trắc nghiệm t ơng ứng để củng cố cho phần kiến thức ở trên , nhằm giúp học sinh hiểu nắm đợc những kiến thức cơ bản nâng cao của câu...
 • 19
 • 8,420
 • 39

Giúp học sinh học tốt câu bị động một số dạng bài tập trắc nghiệm

Giúp học sinh học tốt câu bị động và một số dạng bài tập trắc nghiệm

Trung học cơ sở - phổ thông

... thì sẽ dễ dàng làm được các bài tập trắc nghiệm. Sau đây là một số bài tập dưới hình thức trắc nghiệm , sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức làm bài tập trắc nghiệm về câu bị động tốt hơn.Exercise ... chuyển từ hình thức làm các bài tập tự luận sang bài tập trắc nghiệm ngược lại. Vì vậy tôi chọn đề tài “ Giúp học sinh học tốt câu bị động một số dạng bài tập trắc nghiệm làm vấn đề nghiên ... trong câu bị động… một số bài tập viết, bài tập trắc nghiệm tương ứng để củng cố cho phần kiến thức ở trên , nhằm giúp học sinh hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản nâng cao của câu...
 • 16
 • 5,162
 • 13

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

Hóa học

... tạo bởi 2 nguyên tố A, B có KLPT là 76, A B có số oxy hoá cao nhất trong các oxit là +n0 +m0 có số oxy hoá âm trong các hợp chất với hyđro là -nH -mH thoả mÃn các điều ... cho bài toán trở nên phức tạp, để phát hiện giải quyết những bài toán của dạng toán này, yêu cầu các em phải nắmđợc những nội dung sau:1. Nguyên nhân có lợng chất d:a. Lợng cho trong bài ... chất cho vào sau phản ứng.b. Tác dụng với chất tạo thành sau phản ứng.3. Cách phát hiện có lợng chất d hớng giải quyết.Chất d trong bài toán hoá học thờng biểu hiện hai mặt: định lợng định...
 • 160
 • 1,057
 • 12

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Hóa học

... Al Mg trong dung dịch HCl d. Sau phản ứng khối lợngdung dịch axit tăng thêm 7,0g. Khối lợng nhôm magie trong hỗn hợp đầu là:A. 2,7g 1,2g B. 5,4g 2,4gC. 5,8g 3,6g D. 1,2g ... của chì Pb20682, số lần phân rà là :A. 6 phân rà 8 lần phân rà B. 8 phân rà 6 lần phân rà C. 8 phân rà 8 lần phân rà D. 6 phân rà 6 lần phân rà 16. Số họ phóng xạ ... hởng đến sự chuyển dịch cân bằng hoá học trên?A. Nhiệt độ nồng độ.B. áp suất nồng độ.C. Nồng độ chất xúc tác.D. Chất xúc tác nhiệt độ.68. Từ thế kỷ XIX, ngời ta đà nhận ra rằng...
 • 193
 • 793
 • 2

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

Hóa học

... tạo bởi 2 nguyên tố A, B có KLPT là 76, A B có số oxy hoá cao nhất trong các oxit là +n0 +m0 có số oxy hoá âm trong các hợp chất với hyđro là -nH -mH thoả mÃn các điều ... toán, cho phép ta giải nhanh chóng các bài toán phức tạp, đặc biệt là toán hoá học. Mặt khác thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhng số lợng bài thì rất nhiều, đòi hỏi các em phải nắm ... nNO3-, nên nNO3- còn d.Thêm HCl vào tức thêm H+ vào dd nên Cu d tiếp tục phản ứng với H+ NO3- cho khí NO bay ra.* Khi nhúng thanh kim loại A vào dd muối của kim loại B (kém hoạt...
 • 160
 • 710
 • 8

ly thuyet va bai tap trac nghiem chuong amin-aminoaxit

ly thuyet va bai tap trac nghiem chuong amin-aminoaxit

Hóa học

... H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH.C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH.D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP AMIN - AMINO AXIT PROTEIN.Câu 56 : Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với ... mol; 0,005mol 0,02mol B. 0,05 mol; 0,005mol 0,02molC. 0,05 mol; 0,002mol 0,05mol. D. 0,01 mol; 0,005mol 0,02molCâu 79. Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp gồm đimetylamin 2 hiđrocacbon ... NH2; C2H5NH2 C3H7NH2B. C2H3 NH2; C3H5NH2 C4H7NH2C. C2H5 NH2; C3H7NH2 C4H9NH2D. C3H7 NH2; C4H9NH2 C5H11NH2Câu 68....
 • 6
 • 4,243
 • 259

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÁC ĐỀ KIỂM TRA 8TUẦN LỚP 6

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA 8TUẦN LỚP 6

Toán học

... ==========================================@========================================`==========================================@======================================== Bài tập trắc nghiệm các đề kiểm tra 9 Năm học 2005- 2006 Họ tên : Lớp 6 Trờng THCS Hải Hậu ==========================================@======================================== Bài tập ... ==========================================@======================================== Bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 6I Trắc nghiệm nhiều lựa chọn Em hÃy khoanh tròn vào chữ cái đứng trớc câu trả lời mà em cho là đúng nhất :Câu 1. Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 10 nhỏ ... tính:==========================================@======================================== Bài tập trắc nghiệm các đề kiểm tra 6 Năm học 2005- 2006 Họ tên : Lớp 6 Trờng THCS Hải Hậu ==========================================@========================================...
 • 11
 • 1,441
 • 28

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÁC ĐỀ KIỂM TRA KÌ I LỚP 6

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA KÌ I LỚP 6

Toán học

... điền chữ Đ câu nào sai điền chữ S vào ô trống tơng ứng:a) Tia BA tia By là 2 tia đối nhau. b) Tia By tia Cy trùng nhau. c) Điểm B nằm giữa 2 điểm A C. d) Đờng thẳng AB đờng thẳng ... HN HM + HN = MN.Câu 7. a) Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp:ã Thay IA = IB vào (1) ta có : AI + IB = AB ị2AI = AB ị ã Vì I là trung điểm của đoạn AB nên: AI + IB = AB (1) ... hình vẽ: Hai tia Ax By là hai tia yxBAa. Đối nhau b.Chung gốc c.Phân biệt d.Trùng nhau 10/ Nếu AB +CB = AC Thì a. B nằm giữa A C b. C nằm giữa A Bc. A nằm giữa B C d. Không có...
 • 9
 • 1,632
 • 48

Xem thêm