bài tập từ vựng tiếng anh ôn thi đại học

BÀI TẬP TIẾNG ANH (ÔN THI ĐẠI HỌC)

BÀI TẬP TIẾNG ANH (ÔN THI ĐẠI HỌC)

Anh ngữ phổ thông

... he was so busy with his research work that he felt __________ lonely. A. nothing but B. everything but C. anything but D. all but 6. Good health enables people to enjoy life and have the ... brakes as the car took the corner too quickly. A. squawk B. squelch C. screech D. scream 3. This song is not __________ as original as their previous ones. A. nearly B. virtually C. almost...
 • 3
 • 2,433
 • 40

Từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học

Từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh ôn thi đại học

Ngoại ngữ

...  Chúc các em thành công!!!Chúc các em thành công!!!Chúc các em thành công!!!Chúc các em thành công!!! Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh 10 CTC Nguyễn Đặng Hoàng ... finished his homework, he went to bed. (Sau khi Nam hoàn thành bài tập về nhà, anh ấy đi ngủ.) Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh 10 CTC Nguyễn Đặng Hoàng Duy 10 fridge (n) tủ lạnh ... line (n) dây câu Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh 10 CTC Nguyễn Đặng Hoàng Duy 34 II- So sánh nhất: 1) Tính từ ngắn: the + adj + EST cold > the coldest thick > the thickest fast >...
 • 39
 • 2,675
 • 12

Tuyển tập 24 đề thi tiếng anh ôn thi đại học

Tuyển tập 24 đề thi tiếng anh ôn thi đại học

Ngoại ngữ

... They to the theatre twice so far this month. a. are going b. go c. went d. have been http://ebook.here.vn – Tải miễn phí hàng ngàn eBook, ðề thi, Tài liệu học tập 11 Practice Test3 Phần ... ‘Can I ask you something?’ ’Not now, I………. my report.’ a. am writing b. write c. will write d. wrote http://ebook.here.vn – Tải miễn phí hàng ngàn eBook, ðề thi, Tài liệu học tập 38 A. design ... ngàn eBook, ðề thi, Tài liệu học tập 42 a. on b. in c. at d. by 28. Why did you open my letter?. – I’m sorry. I did it mistake. a. about b. on c. by d. in 29. I live the third floor. a....
 • 130
 • 1,479
 • 22

đề thi tiếng anh ôn thi đại học

đề thi tiếng anh ôn thi đại học

Ngữ pháp tiếng Anh

... dream – The End – SỞ GD - ĐT TIỀN GIANG ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ – ANH VĂN 12 - 25 - Trường THPT Đốc Binh Kiều ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 ( gồm 3 trang ) Tổ Ngoại ngữ ( Chương trình: Unit 5 ... TRA ĐỀ NGHỊ – ANH VĂN 12 - 6 - SỞ GD ĐT TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT BÁN CÔNG CHỢ GẠO Độc Lập- Tự do – Hạnh Phúc ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 ( Lần 1 – Học kỳ II ) Thời ... stopped __. He felt thirsty, so he stopped __ some water. A to talk – to have B talking – to have C talking –having D talk -have SỞ GD - ĐT TIỀN GIANG ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ – ANH VĂN 12 - 34...
 • 85
 • 4,889
 • 53

BÀI TẬP QUAN HỆ SONG SONG ÔN THI ĐẠI HỌC

BÀI TẬP QUAN HỆ SONG SONG ÔN THI ĐẠI HỌC

Toán học

... AC và ỊJ không song song với BC. Mặt phẳng α quay quanh IJ cắt cạnh CD ; BD tại M ; Na) Chứng minh MN luôn đi qua một điểm cố định ?b) Tìm tập hợp giao điểm của IN và JM ?c)Tìm tập hợp giao ... định thi t diện của hình lập phơng với mp(MNP)? Thi t diện là hình gì? Tínhdiện tích thi t diện đó Bài 11: Cho hình lăng trụ ABCABC đáy là tam giác đều cạnh a, ABBA, ACCA làcác hình vuông. ... Tính diện tích S của thi t diện thao a và x. 3) Vẫn lấy giả thi t trong câu2). Xác định x để thi t diện có 2 đờng chéo vuông góc. KQ: 2) S = ( )xax23 3) x = ( )a322 Bài8 : Cho hình chóp...
 • 19
 • 1,025
 • 15

Bài tập tổng hợp số 2 ôn thi đại học

Bài tập tổng hợp số 2 ôn thi đại học

Hóa học

... bằng 41/37 khối lượng của este .Công thức cấu tạo của este là A.HCOOCH=CH2B.HCOOC≡CH C.HCOOC2H5D.CH3COOCH320. Công thức tổng quát nào dưới đây là công thức của rượu no mạch hở A.CnH2n+2-x(OH)xB.CnH2n+2O ... KOH 2M .X và Y có công thức cấu tạo nào sau đây A.HCOOH và CH3COOH B.CH3COOH và C2H5COOHC.C2H5COOH và C3H7COOH DCH3COOH và C3H7COOH 28. Một hợp chất X có công thức phân tử là ... với dung NaOH và dung dịch HCl .X có công thức cấu tạo nào sau đây A.H2N-CH2-CH2-COOH B.CH2=CH-COONH4C.H2N-CH(CH3)-COOH D.Tất cả đếu sai29. Từ một tấn mía chứa 13% saccarozoco thể...
 • 2
 • 957
 • 5

BAI TAP QUAN HE VUONG GOC ON THI DAI HOC

BAI TAP QUAN HE VUONG GOC ON THI DAI HOC

Tư liệu khác

... khoảngcách: a) Từ D đến (ABC) b) Từ B đến (ACD)2) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA (ABCD), SA = h. Gọi Olà tâm hình vuông ABCD. Tính khoảng cách: a) Từ B đến (SCD) b) Từ O ... bài2 : Cho hình vuông ABCD cạch a. Từ trung điểm I của AD ta dựng đờng thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và trên đó lấy điểm S sao cho SAD là tam giác đềua) Dựng và tính độ dài đoạn vuông ... định thi t diện của lăng trụ vớimặt phẳng () qua MN và vuông góc (BCC'B'). Tính diện tích thi t diện.5) Cho hình chóp S.ABCD đáy là vuông cạnh a. SA (ABCD) và SA = 2a. Xác định thi tdiện...
 • 20
 • 1,569
 • 32

BAI TAP QUAN HE SONG SONG ON THI DAI HOC

BAI TAP QUAN HE SONG SONG ON THI DAI HOC

Tư liệu khác

... định thi t diện của hình lập phơng với mp(MNP)? Thi t diện là hình gì? Tínhdiện tích thi t diện đó Bài 11: Cho hình lăng trụ ABCABC đáy là tam giác đều cạnh a, ABBA, ACCA làcác hình vuông. ... Tính diện tích S của thi t diện thao a và x. 3) Vẫn lấy giả thi t trong câu2). Xác định x để thi t diện có 2 đờng chéo vuông góc. KQ: 2) S = ( )xax23 3) x = ( )a322 Bài8 : Cho hình chóp ... AC và ỊJ không song song với BC. Mặt phẳng α quay quanh IJ cắt cạnh CD ; BD tại M ; Na) Chứng minh MN luôn đi qua một điểm cố định ?b) Tìm tập hợp giao điểm của IN và JM ?c)Tìm tập hợp giao...
 • 19
 • 749
 • 7

doc hieu tieng anh on thi dai hocx

doc hieu tieng anh on thi dai hocx

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... and I say this under my breath, that most of us work rather as Mr. Micawber lived, hoping for something to (8)_________ up. We'll win the pools, and tell the boss what we really think. We'll ... secretary, it can be something rather surprising. The dictionary calls a secretary “anyone who (0)___B____correspondence, keeps records and does clerical work for others”. But while this particular job ... most suitable word for each space. (Đề thi thử ĐH-CĐ)Have you ever asked yourself what you are working for? If you have ever had the time to consider this taboo question, or put it to others...
 • 4
 • 6,471
 • 312

Cấu trúc Tiếng Anh ôn thi Đại học

Cấu trúc Tiếng Anh ôn thi Đại học

Tiếng anh

... Giải thích:Mệnh đề danh từ That we need to increase our sales luôn có động từ là số ít Cấu trúc cần nhớ:Khi chủ từ là mệnh đề danh từ, to inf. , Ving thì động từ luôn số ít.ví dụ:What he ... động từ , ta luôn phải xem nó thuộc mẫu nào : VOV ( hai động từ cách nhau bằng một túc từ) hay V V ( hai động từ đứng kế nhau không có túc từ ở giữa). Đối với mẫu V V thông thường các động từ ... phía sau , không đảo lên . Hai câu còn lại chỉ cần các em biết công thức là so luôn đi với tính/trạng từ cònsuch đi với danh từ , dễ dàng thấy ngay câu d có so mà không có tính/trạng từ nên loại...
 • 14
 • 1,735
 • 25

Bài tập vẽ biểu đồ cho ôn thi đại học

Bài tập vẽ biểu đồ cho ôn thi đại học

Địa lý

... của thuỷ triều trong sản xuất và đời sống Câu 29: Nhiệt độ không khí là gì? Nguyên nhân sinh ra nhiệt độ không khí? Nhiệt độ không thay đổi theo những yếu tố nào?Câu 30: Nước ta có những vùng ... quanh trục của trái đất sinh ra các hệ quả địa lí nào? Trình bày những hệ quả đób.Một điện tính từ Đông Hà( múi số7) lúc 7h 30’ ngày 20/4/2008 1h sau trao trả cho người nhạnn tai Oa-sin-tơn ... tên cho hình vẽ trên Câu 26: a, Giả sử tỉ lệ tăng dân số Việt Nam là 1.7% và không thay đổi trong suốt thời gian từ 1997- 2001Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu sau:Năm...
 • 4
 • 3,331
 • 45

10 đề thi tiếng anh ôn thi đại học

10 đề thi tiếng anh ôn thi đại học

Ngoại ngữ

... It would make life so much easier. a b c d ðỀ ÔN TẬP THI ðẠI HỌC ,CAO ðẲNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: TIẾNG ANH ðề số 7 (Thời gian làm bài: 90 phút) Question 1: Read the reading passage ... 3, a-worth b-necessary c-important d-useful ðỀ ÔN TẬP THI ðẠI HỌC ,CAO ðẲNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: TIẾNG ANH ðề số 4 (Thời gian làm bài: 90 phút) Question 1:Read the reading passage ... d-for 10, I congratulate him……… his success. ðỀ ÔN TẬP THI ðẠI HỌC ,CAO ðẲNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: TIẾNG ANH ðề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút) Question 1:Fill only one word in each...
 • 28
 • 870
 • 4

phương pháp giải nhanh các bài tập vật lý dành cho ôn thi đại học cao đẳng

phương pháp giải nhanh các bài tập vật lý dành cho ôn thi đại học cao đẳng

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... IminĐộ to của âm: ∆I = I −IminĐộ to tối thi u mà tai phân biệt được gọi là 1 phônTa có: ∆I =1phôn ↔ 10lgI2I1=1dBTh.s Trần AnhTrung 41 Luyện thi đại học www.VNMATH.comPhương pháp giải toán ... L,hayC,hayR để công suất tiêu thụ trênđoạnmạchcựcđại. 451.Tìm L hay C để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại . . . . . . . . . . 462.Tìm R để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại . . . ... vào một qủa cầu cô lập vềđiện. Xác định điện thế cực đại của qủa cầu: . . . . . . . . . . . . . . 105Th.s Trần AnhTrung 12 Luyện thi đại học www.VNMATH.comPhương pháp giải toán Vật Lý 12 Trường...
 • 113
 • 3,345
 • 397

bài tập về kim loại CROM ôn thi đại học

bài tập về kim loại CROM ôn thi đại học

Hóa học

... tả không đúng?1. Thêm dư NaOH vào dd K2Cr2O7 thì dd chuyển từ màu da cam sang màu vàngB. Thêm dư NaOH và Cl2 vào dd CrCl2 thì dd từ màu xanh chuyển thành màu vàngC. Thêm từ từ dd ... :A.Đỏ B.Xanh- đỏ C.Xanh – đen D.XanhCâu 81: Cho dung dịch H2SO4 loãng dư vào dd K2Cr2O7. Dung dịch thu được có màu gì:A. Da cam B. Không màuC. Hồng nhạt D. Vàng chanhCâu 82: ... được có màu:A. Xanh thẫm B. Không màuC. Hồng nhạt D. Vàng chanhCâu 86: Để thu được 78 gam Cr từ Cr2O3 bằng phản ứng nhiệt nhôm. Hiệu suất 100% thì khối lượng Al tối thi u là:A. 12,8g...
 • 10
 • 3,061
 • 66

Bài tập trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học phần sóng cơ học

Bài tập trắc nghiệm vật lý ôn thi đại học phần sóng cơ học

Vật lý

... )32100sin(  Bài tập trắc nghiệm phần sóng cơ học. Giáo viên: LÊ THANH SƠN, ĐT:054.245897, DĐ :0905.930406 Trang 1PHẦN SÓNG CƠ HỌCCâu 1: Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng ... với biên độ cực đại và không dao động trừ S1, S2 :A. có 9 điểm dao động với biên độ cực đại và 9 điểm không dao động.B. có 11 điểm dao động với biên độ cực đại và 10 điểm không dao động.C. ... 2sin(6,25d) cos(200t - 5) cm. Hết Bài tập trắc nghiệm phần sóng cơ học. Giáo viên: LÊ THANH SƠN, ĐT:054.245897, DĐ :0905.930406 Trang 6Câu 66: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường...
 • 10
 • 742
 • 0

Xem thêm