bài tập sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng nhiệt

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Vật lý

... học I SỰ TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC II SỰ CHUYỂN HỐ GIỮA CÁC DẠNG NĂNG, GIỮA NĂNG NHIỆT NĂNG III SỰ BẢO TỒN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT ... Câu : * Năng suất toả nhiệt nhiên liệu ? * Cơng thức tính lượng toả nhiên Câu : Ý nghĩa suất toả nhiệt củi liệu bị đốt cháy ? * Đơn vị lượng toả nhiệt ? Bài 27 Sự bảo tồn lượng tượng nhiệt Thời ... ví dụ truyền năng, nhiệt từ vật sang vật khác ; chuyển hố dạng năng, nhiệt Phát biểu định luật bảo tồn chuyển hố lượng Dùng định luật bảo tồn chuyển hố lượng để giải thích số tượng đơn giản...
 • 36
 • 704
 • 0

BÀI 27:SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT

BÀI 27:SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT

Vật lý

... Trọng SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật khác II SỰ CHUYỂN ... Trọng SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật khác II SỰ CHUYỂN ... II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG NĂNG, GIỮA NĂNG NHIỆT NĂNG chuyển hóa từ dạng sang dạng khác III SỰ BẢO TOÀN NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆTNăng lượng không tự sinh không...
 • 13
 • 577
 • 0

giáo án vật lý 8 bài 27 sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng nhiệt

giáo án vật lý 8 bài 27 sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Vật lý

... động Tìm hiểu bảo toàn lượng (10 phút) GV: III Sự bảo toàn lượng - Thông báo cho HS biết bảo toàn tượng nhiệt lượng tượng - HS đọc nội dung định luật bảo toàn nhiệt chuyển hoá lượng - Yêu cầu HS ... trả lời; năng, nhiệt - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Từ truyền từ vật sang vật khác tượng em rút nhận xét gì? Hoạt động Tìm hiểu chuyển hoá nhiệt (10 phút) II Sự chuyển hoá dạng năng, nhiệt HS: ... lời: Năng lượng chuyển - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Từ hoá từ dạng sang dạng khác, từ tượng bảng 27.2, em nhận động sang năng, từ xét chuyển hóa lượng sang nhiệt ngược lại Hoạt động Tìm hiểu bảo...
 • 3
 • 1,319
 • 3

BÀI 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT

BÀI 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT

Vật lý

... vật khác II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG NĂNG, GIỮA NĂNG NHIỆT NĂNG chuyển hóa từ dạng sang dạng khác III SỰ BẢO TOÀN NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆTNăng lượng không ... ………………… SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật khác II SỰ CHUYỂN ... chuyển hóa thành nhiệt …………………… miếng đồng SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền...
 • 13
 • 382
 • 0

Bai 27. Su bao toan nang luong trong cac hien tuong co va nhiet

Bai 27. Su bao toan nang luong trong cac hien tuong co va nhiet

Vật lý

... vật khác II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG NĂNG, GIỮA NĂNG NHIỆT NĂNG chuyển hóa từ dạng sang dạng khác III SỰ BẢO TOÀN NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆTNăng lượng không ... chuyển hóa thành nhiệt …………………… miếng đồng SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền ... tuyền năng, nhiệt từ vật sang vật khác; chuyển hóa dạng nhiệt SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ...
 • 11
 • 272
 • 0

Bai 27 T32 Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng nhiệt

Bai 27 T32 Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Vật lý

... vật khác II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG NĂNG, GIỮA NĂNG NHIỆT NĂNG chuyển hóa từ dạng sang dạng khác III SỰ BẢO TOÀN NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆTNăng lượng không ... ………………… SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật khác II SỰ CHUYỂN ... chuyển hóa thành nhiệt …………………… miếng đồng SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền...
 • 10
 • 380
 • 0

Bài giảng bài sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng nhiệt vật lý 8 (5)

Bài giảng bài sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt vật lý 8 (5)

Vật lý

... sang dạng khác III SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG NHIỆT: ( Định luật bảo toàn chuyển hoá lượng – SGK ) Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG NHIỆT Bằng quan ... sang dạng khác III SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG NHIỆT: ( Định luật bảo toàn chuyển hoá lượng – SGK ) Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG NHIỆT VẬN DỤNG ... NĂNG, GIỮA NĂNG NHIỆT NĂNG: - năng, nhiệt chuyển hoá từ dạng sang dạng khác III SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG NHIỆT: ( Định luật bảo toàn chuyển hoá lượng – SGK...
 • 17
 • 232
 • 0

Bài giảng bài sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng nhiệt vật lý 8 (2)

Bài giảng bài sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt vật lý 8 (2)

Vật lý

... 31 SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT I HIỆN TƢỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật khác II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC ... ………………… SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƢỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật khác II SỰ CHUYỂN ... chuyển hóa thành nhiệt …………………… miếng đồng SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƢỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền...
 • 8
 • 285
 • 0

Giáo án vật lý 8 - Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng nhiệt docx

Giáo án vật lý 8 - Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng Cơ và nhiệt docx

Vật lý

... năng" III Sự bão toàn chất "Chuyển hóa" thẻ truyền từ vật lượng "Truyền" sang vật khác lượng tượng nhiệt: * Hoạt động 4: Tìm hiểu SGK bảo toàn lượng. (7ph) GV: Thông báo cho học sinh biết bảo ... - "Nhiệt năng" không khí nước chuyển hóa thành "Cơ năng" nút Trong tượng GV: Thống ý kiến nhiệt "Cơ năng" học sinh, yêu cầu học sinh thể chuyển hóa thành phát biểu xác tính dạng khác, "Nhiệt ... chuyển hóa C2: "Thế năng" chuyển nhiệt nhiệt (8ph) dần thành "Động năng" năng: - "Cơ năng" tay ta GV: Yêu cầu học sinh chuyển hóa thành "Nhiệt Cho vớ vụ nghiên cứu, tìm hiểu tranh năng" miếng kim...
 • 5
 • 963
 • 0

Vật lý 8 - SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT pps

Vật lý 8 - SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT pps

Vật lý

... (12) đồng nóng lên Em điền vào dấu chấm cột phải? III/ Sự bảo toàn lượng tỏng HS: (9) năng (10) Nhiệt tượng nhiệt: HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu bảo toàn Định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng tượng ... phần Hiện tượng lắc” (8) Thế HS: Quan sát, lắng nghe GV: Em điền vào dấu chấm cột phải (9) HS: (5) năng; (6) động năng, (7) động (10) Nhiệt năng; (8) (11) Nhiệt GV: Dùng tay cọ xát vào miếng ... lạnh Miếng nhôm truyền cho nước? II/ Sự chuyển hóa dạng năng, HS: nhiệt cho nước nhiệt năng: HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu chuyển hóa dạng C2: (5) Thế năng, nhiệt năng: (6) Động GV: Treo hình vẽ bảng...
 • 5
 • 665
 • 1

Tiết 27:Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng nhiệt

Tiết 27:Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Vật lý

... vật khác II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG NĂNG, GIỮA NĂNG NHIỆT NĂNG chuyển hóa từ dạng sang dạng khác III SỰ BẢO TOÀN NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆTNăng lượng không ... ………………… SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật khác II SỰ CHUYỂN ... chuyển hóa thành nhiệt …………………… miếng đồng SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền...
 • 11
 • 312
 • 0

Tiết 31: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng nhiệt

Tiết 31: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Vật lý

... nng v nhit nng Trong quỏ trỡnh chuyn hoỏ ú, cỏc dng nng lng trờn tuõn theo mt nhng nh lut tng quỏt nht m chỳng ta s nghiờn cu bi hc ny Tiết 31: Sự bảo toàn lợng Bài 27: tợng nhiệt I S TRUYN ... 2: C nng, nhit nng cú th chuyn hoỏ t dng ny sang dng khỏc Tiết 31: Sự bảo toàn lợng Bài 27: tợng nhiệt III S BO TON NNG LNG TRONG CC HIN TNG C NHIT: * nh lut: Nng lng khụng t sinh cng khụng t ... nc lnh * S truyn nng lng: (2) nhit nng Ming nhụm truyn cho cc nc lnh Tiết 31: Sự bảo toàn lợng Bài 27: tợng nhiệt I S TRUYN C NNG, NHIT NNG T VT NY SANG VT KHC: * Hin tng: Viờn n t nũng sỳngngoi...
 • 17
 • 339
 • 0

Giáo án Vật Lý lớp 8: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT pot

Giáo án Vật Lý lớp 8: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT pot

Vật lý

... dấu chấm cột phải? HS: (9) năng (10) Nhiệt HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu bảo toàn lượng tượng III/ Sự bảo toàn lượng tỏng tượng nhiệt:  Định luật bảo toàn chuyển nhiệt: hóa lượng (sgk) GV: Cho hs đọc ... cho nước? HS: nhiệt cho nước HOẠT ĐỘNG 2: II/ Sự chuyển hóa dạng năng, nhiệt năng: Tìm hiểu chuyển hóa dạng năng, nhiệt năng: GV: Treo hình vẽ bảng 27.2 lên bảng Đọc phần Hiện tượng lắc” HS: ... GV: Em điền vào dấu chấm cột phải (9) HS: (5) năng; (6) động năng, (7) (10) Nhiệt động năng; (8) (11) Nhiệt GV: Dùng tay cọ xát vào miếng đồng, miếng đồng nóng lên Em điền vào (12) dấu chấm...
 • 6
 • 681
 • 0

SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT pdf

SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT pdf

Vật lý

... (10) Nhiệt HOẠT ĐỘNG 3: Tỡm hiểu bảo toàn (9) (10) Nhiệt (11) Nhiệt lượng tượng nhiệt: (12) GV: Cho hs đọc phần sgk HS: Thực III/ Sự bảo toàn lượng tỏng GV: Cho hs ghi đl vào tượng nhiệt: ... HS: nhiệt cho nước HOẠT ĐỘNG 2: (3) nhiệt Tỡm hiểu chuyển hóa dạng năng, II/ Sự chuyển hóa dạng năng, giữa nhiệt năng: nhiệt năng: GV: Treo hỡnh vẽ bảng 27.2 lờn bảng Đọc phần Hiện tượng ... điền vào dấu chấm cột phải (7) Động HS: (5) năng; (6) động năng, (7) động năng; (8) (8) Thế GV: Dùng tay cọ xát vào miếng đồng, miếng đồng nóng lên Em hóy điền vào dấu chấm cột phải? HS: (9) năng ...
 • 6
 • 392
 • 0

SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT ppt

SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT ppt

Vật lý

... năng (10) Nhiệt HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu (10) Nhiệt (11) Nhiệt (12) bảo toàn lượng tượng nhiệt: III/ Sự bảo toàn lượng tỏng GV: Cho hs đọc phần sgk tượng nhiệt: HS: Thực  Định luật bảo toàn chuyển ... cho nước? HS: nhiệt cho nước HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu chuyển hóa dạng năng, nhiệt năng: II/ Sự chuyển hóa dạng năng, nhiệt năng: GV: Treo hình vẽ bảng 27.2 lên bảng Đọc phần Hiện tượng lắc” C2: ... điền vào dấu chấm cột (7) Động phải (8) Thế HS: (5) năng; (6) động năng, (7) động năng; (8) GV: Dùng tay cọ xát vào miếng đồng, (9) miếng đồng nóng lên Em điền vào dấu chấm cột phải? HS: (9) năng ...
 • 5
 • 770
 • 3

Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng nhiệt potx

Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt potx

Vật lý

... (sự chuyển hóa dạng năng) chuyển hóa thành nhiệt ngược lại III- Sự bảo toàn lượng Hoạt động : Tìm hiểu bảo toàn lượng tượng nhiệt - GV thông báo bảo toàn lượng - HS ghi định luật bảo toàn lượng ... "động năng" thay cho điền "cơ năng" không sai Yêu cầu : (1) điền "cơ năng" câu C1 lưu ý mô tả truyền (2) điền "nhiệt năng" nhiệt nên sử dụng từ điền "cơ năng" (3) điền "cơ năng" (4) điền "nhiệt ... tượng nhiệt tượng nhiệt vào - Yêu cầu HS nêu ví dụ thực tế minh họa bảo toàn lượng tượng nhiệt - Nêu ví dụ minh họa, tham gia thảo luận lớp ví dụ IV Vận dụng Hoạt động : Vận dụng C5 : Trong tượng...
 • 7
 • 347
 • 0

SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT doc

SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT doc

Vật lý

... Em III/ Sự bảo toàn lượng tỏng điền vào dấu chấm cột phải? HS: (9) năng (10) Nhiệt tượng nhiệt:  Định luật bảo toàn HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu bảo toàn lượng chuyển hóa lượng (sgk) tượng nhiệt: GV: ... phần Hiện tượng (8) Thế lắc” HS: Quan sát, lắng nghe (9) GV: Em điền vào dấu chấm cột phải HS: (5) năng; (6) động năng, (7) động năng; (8) (10) Nhiệt (11) Nhiệt (12) GV: Dùng tay cọ xát vào ... lạnh Miếng nhôm truyền cho nước? HS: nhiệt cho nước II/ Sự chuyển hóa dạng HOẠT ĐỘNG 2: năng, nhiệt năng: Tìm hiểu chuyển hóa dạng năng, nhiệt C2: (5) Thế năng: GV: Treo hình vẽ bảng 27.2 lên...
 • 6
 • 168
 • 0

Tiết 31. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT

Tiết 31. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT

Vật lý

... vật khác II SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG NĂNG, GIỮA NĂNG NHIỆT NĂNG chuyển hóa từ dạng sang dạng khác III SỰ BẢO TOÀN NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆTNăng lượng không ... ………………… SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật khác II SỰ CHUYỂN ... chuyển hóa thành nhiệt …………………… miếng đồng SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền...
 • 10
 • 173
 • 0

Tiet 32 su bao toànnăng lượng trong các hiện tượng co nhiệt

Tiet 32 su bao toànnăng lượng trong các hiện tượng co và nhiệt

Vật lý

... chuyn húa thnh dng nng lng no? Bài học kết thúc đây.KíNH CHúC CáC THầY GIáO MạNH KHỏE CáC EM HọC SINH ,HọC GIỏI Bài học kết thúc KíNH CHúC CáC THầY GIáO MạNH KHỏE CáC EM HọC SINH ,HọC GIỏI ... DNG C NNG, GIA C NNG V NHIT NNG C nng cú th chuyn húa t dng ny sang dng khỏc III S BO TON C NNG TRONG CC HIN TNG C V NHIT Nng lng khụng t nú sinh cng khụng t nú mt i; nú ch truyn t vt ny sang ... DNG C NNG, GIA C NNG V NHIT NNG C nng cú th chuyn húa t dng ny sang dng khỏc III S BO TON C NNG TRONG CC HIN TNG C V NHIT Nng lng khụng t nú sinh cng khụng t nú mt i; nú ch truyn t vt ny sang...
 • 15
 • 193
 • 0

Bài soạn Sự bảo toàn năng lượng trong quá trình nhiệt vật li 8

Bài soạn Sự bảo toàn năng lượng trong quá trình cơ và nhiệt vật li 8

Vật lý

... ………………… SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền từ vật sang vật khác II SỰ CHUYỂN ... chuyển hóa thành nhiệt …………………… miếng đồng SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  năng, nhiệt truyền ... tuyền năng, nhiệt từ vật sang vật khác; chuyển hóa dạng nhiệt SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG NHIỆT Bài 27: I HIỆN TƯỢNG TRUYỀN NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ...
 • 11
 • 493
 • 0

Xem thêm