bài tập ngôn ngữ mô tả phần cứng

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Bài tập tham khảo

Kỹ thuật lập trình

... '0'; END arc; Kết quả phỏng: Hình 9.4. Kết quả phỏng bộ so sánh có dấu Bộ so sánh không dấu 1: Phần mã VHDL sau đây là bản sao của phần mã đã được trình bày (ở bộ ... trạng thái 0. Bài toán này sẽ được chia thành 2 phần: + Trong phần đầu: diện mạo cơ bản liên quan đến thiết kế bộ điều khiển máy bán hàng (như trong hình 9.11) . + Trong phần 2: Các chức ... p(n-1)…p(1)p(0); g = g(n-1)…g(1)g(0) Trường ĐHSPKT Hưng Yên Tìm hiểu về VHDL - 119 - Chương 9: Bài tập tham khảo Phần này chúng ta sẽ trình bày các mạch sau: + Barrel shifter + Bộ so sánh không...
 • 31
 • 5,178
 • 33

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ SỐ DÙNG NGÔN NGỮ TẢ PHẦN CỨNG docx

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ SỐ DÙNG NGÔN NGỮ MÔ TẢ PHẦN CỨNG docx

Điện - Điện tử

... STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);626.4.4. Tinh lọc các đặc tả 6.4.5. Tổng hợp phần cứng, biên dịch phần mềm.6.4.6. Đồng tổng hợp và phỏng6.5. Các bài toán tối ưu trong quá trình thiết kếASIP6.5.1. ... SystemC6.7. CASLE1,2,3 Giảng13 Bài tập, thảo luận chương 5, 6 1,2,3 Thảo luận16. Bài tập lớn17. Phần thí nghiệmĐề cương chi tiết này đã được thông qua bộ môn làm cơ sở giảng dạy cho cáclớp ... ARCHITECTURE (trong phần khai báo của nó), trong khi VARIABLE cóthể được tả bên trong một phần của mã tuần tự (trong PROCESS). Do đó,trong khi giá trị của phần ở trước có thể là toàn cục, phần ở sau...
 • 131
 • 1,111
 • 15

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL

Kỹ thuật lập trình

... ieee, std, work, … • ENTITY: tả các chân vào ra (I/O pins) của mạch • ARCHITECTURE: chứa mã VHDL, tả mạch sẽ họat động như thế nào. Một LIBRARY là một tập các đọan Code thường được ... (d AND s1 AND s0); END pure_logic; Kết qủa phỏng. Hình 5.3. phỏng kết quả của ví dụ 5.1 5.3. Mệnh đề WHEN. WHEN là môt thành phần của các khối lện song song. Nó xuất hiện ... bao gồm cả gói std_logic_arith (dòng 4 của mỗi giải pháp), có tả kiểu dữ liệu SIGNED. Nhớ lại rằng một giá trị SIGNED được mô tả giống như một vector, nghĩa là, tương tự như STD_LOGIC_VECTOR,...
 • 150
 • 5,879
 • 89

Ngôn ngữ tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Ngôn ngữ mô tả phần cứng với VHDL - Giới thiệu

Kỹ thuật lập trình

... Chương 1: Giới thiệu 1.1. VHDL là gi ? VHDL là ngôn ngữ tả phần cứng cho các mạch tích hợp tốc độ rất cao, là một loại ngôn ngữ tả phần cứng được phát triển dùng cho trương trình VHSIC ... VHDL - 5 - - Thứ tư là khả năng tả mở rộng: VHDL cho phép tả hoạt động của phần cứng từ mức hệ thống số cho đến mức cổng. VHDL có khả năng tả hoạt động của hệ thống trên nhiều ... được một ngôn ngữ phỏng phần cứng tiêu chuẩn và thống nhất cho phép thử nghiệm các hệ thống số nhanh hơn cũng như cho phép dễ dàng đưa các hệ thống đó vào ứng dụng trong thực tế. Ngôn ngữ VHDL...
 • 6
 • 585
 • 4

Ngôn ngữ tả phần cứng VHDL

Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

Điện - Điện tử

... : Giới thiệu tập lênh trong ngôn ngữ VHDL Thiết kế các ứng dụng trên Kit FPGA Spartan III 1 CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU TẬP LỆNH TRONG NGÔN NGỮ VHDL VDHL là ngôn ngữ tả phần cứng cho các ... Chương 2 : Dùng ngôn ngữ VHDL tả các mạch số cơ bản Thiết kế các ứng dụng trên Kit FPGA Spartan III 45 2.5 Thành phần thực hiện các phép toán logic số học (ALU): Thành phần này gọi ... Chương 2 : Dùng ngôn ngữ VHDL tả các mạch số cơ bản Thiết kế các ứng dụng trên Kit FPGA Spartan III 33 Muốn thu gọn biểu thức logic a để thuận tiện trong việc tả mạch sau này ta...
 • 137
 • 1,567
 • 1

Ngôn ngữ tả phần cứng VERILOG

Ngôn ngữ mô tả phần cứng VERILOG

Điện - Điện tử

... giữa ngôn ngữ tả phần cứng nói chung (ngôn ngữ Verilog HDL nói riêng) và ngôn ngữ lập trình nói chung (ngôn ngữ C nói riêng)? 4. Tìm hiểu sự khác biệt giữa hai loại ngôn ngữ tả phần cứng ... đòi hỏi bởi phần cứng sẽ được chú trọng một cách đặc biệt. Trong Verilog, một linh kiện phần cứng được tả bởi một cấu trúc ngôn ngữ gọi là module. Sự tả một module sẽ tả danh sách ... blocks) của Verilog cho phép tả thuật toán của những cấu trúc phần cứng. Những cấu trúc này tương tự với ngôn ngữ lập trình phần mềm nhưng có khả năng tả phần cứng. 1.2.2.6 Những tiện ích...
 • 236
 • 1,292
 • 11

Bài tập ngôn ngữ lập trình C có giải

Bài tập ngôn ngữ lập trình C có giải

Kỹ thuật lập trình

... CCK02TH2 5 Trường: Đại Học Quốc Gia TP.HCM BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM  BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNGC++Họ Tên: ... ĐỐI TƯỢNGC++Họ Tên: Mai Đình NgọcLỚP: CCK02TH2Khoa Công Nghệ Thông TinHà Nội – 2011BÀI TẬP C++ Bài 1:Xây dựng lớp cơ sở HOCSINH có các thông tin: Họ tên, Lớp, Điểm toán, lý, hoá và các ... trung bình.Mai Đình Ngọc - CCK02TH2 1 Trường: Đại Học Quốc Gia TP.HCM BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++getch();} Bài 6. Xây dựng lớp XE gồm các thông tin: Nhãn hiệu, Giá, Năm sản xuất...
 • 13
 • 15,103
 • 124

Bài tập Ngôn ngữ C

Bài tập Ngôn ngữ C

Kỹ thuật lập trình

... nhập từ bàn phím.BÀI 19: Tìm UCLN của 2 số nhập từ bàn phím.BÀI 20: Nhập một số thực x, nếu x>0 thì tính căn bậc 2 của x, nếu x<=0 thì thông báo ‘x không phải số dương’.BÀI 20: In bảng ... chon sai so’.- Trình bày diện tích ra màn hình.- Chấm dứt.BÀI 17. Viết chương trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0.BÀI 18: Viết chương trình giải hệ phương trình: a1x + b1y...
 • 2
 • 602
 • 7

Bài tập Ngôn ngữ C 1

Bài tập Ngôn ngữ C 1

Kỹ thuật lập trình

... = ? b = ? Bài 23:Viết chương trình nhập vào 2 số kiểu int, in ra màn hình số lớn trong 2 số đó. Bài 24:Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 4 số nguyên nhập vào từ bàn phím. Bài 25:Viết ... la: x1 gio: y1 phut: z1 giay Bài 27:Viết chương trình giải phương trình bậc nhất: ax + b = 0. Bài 28:Viết chương trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + y = 0. Bài 29:Viết chương trình ... của hàng thứ (n+1) là một tổ hợp chập k của n:ToHop(n,k) = n!/(k!*(n-k)!); Bài 35:Áp dụng các giải thuật của bài tập trước, viết các hàm sau đây:+ Tính chu vi, diện tích của hình vuông, hình...
 • 6
 • 1,084
 • 18

Hướng dẫn giải bài tập ngôn ngữ lập trình c

Hướng dẫn giải bài tập ngôn ngữ lập trình c

Kỹ thuật lập trình

... cuongntit@yahoo.com–cuongntit@gmail.com - Tel: 0912.402.279Trang 18HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN HỌC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CPHẦN 6: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CON (HÀM CON) Bài 6.01. Viết chương trình con in ra màn hình mảng ... cuongntit@yahoo.com–cuongntit@gmail.com - Tel: 0912.402.279Trang 38HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN HỌC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CPHẦN 1. CÂU LỆNH ĐƠN GIẢN scanf, printf Bài 1.01. Lập chương trình khai báo các biến lưu điểm ... cuongntit@yahoo.com–cuongntit@gmail.com - Tel: 0912.402.279Trang 1HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN HỌC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C}getch();} //ket thuc chuong trinh Bài 3.22. Giải bài toán dân gian sau: "Vừa gà vừa chó. Bó...
 • 47
 • 14,935
 • 51

Bài tập ngôn ngữ lập trình VB docx

Bài tập ngôn ngữ lập trình VB docx

Kỹ thuật lập trình

... Step -1 Call DieuChinhNut(i, N, DS) Next End Sub BÀI TP LP TRÌNH HNG S KIN Biên son: B môn CNPM–HSPKT HY 2005 Trang 4 Bài tp 31-Tách Câu: Nhp vào mt xâu ký t bt k, kt ... H s lng. PH LC 1 Di đây là t mt s hàm rt hay dùng trong VB đ bn tham kho trong khi lp trình và cho các bài tp sau này . Tên hàm t Ví d Abs (x) Hàm tính giá tr ... (N>0) : ") S = 0 i = 1 Do While i <= N BÀI TP LP TRÌNH HNG S KIN Biên son: B môn CNPM–HSPKT HY 2005 Trang 32 Bài tp 37 a. Hng dn: Kim tra tng v trí A[i,j]...
 • 173
 • 703
 • 6

Bài tập ngôn ngữ lập trình c

Bài tập ngôn ngữ lập trình c

Kỹ thuật lập trình

... B từ bàn phím. ( 2 điểm) b) Tính hiệu hai ma trận A và B. ( 2 điểm) c) So sánh số lợng phần tử âm và phần tử dơng của ma trận A. ( 1 điểm) #include <stdio.h> #include <conio.h> ... trận vuông kích thớc nxn. HÃy lập chơng trình a) Nhập A từ bàn phím. (2 điểm) b) Tính tổng các phần tử trên đờng chéo chính. (1 điểm) Với k là một số bất kỳ nhập từ bàn phím, hÃy in ra số lân ... chơng trình a) Nhập A, B từ bàn phím. (2 điểm) b) Tính tổng hai ma trận A và B. (1 điểm) c) Tìm phần tử nhỏ nhất của ma trận A. (2 điểm) #include <stdio.h> #include <conio.h>...
 • 53
 • 3,951
 • 91

Bài tập ngôn ngữ lập trình C/C++ có code

Bài tập ngôn ngữ lập trình C/C++ có code

Điện - Điện tử

... hinhtron::nhap()giây.Lớp Time có các thành phần sau:- Các thuộc tính tả giờ, phút, giây;- Các hàm thành phần dùng để xác lập giá trị cho từng thành phần giờ, phút, giây(Có kiểm tra điều kiện ... các thành phần sau: - Các thuộc tính: tendem, ho, ngaysinh, ngayvaolam. Chú ý : sử dụng con trỏ char cho tendem, ho và ngaysinh, ngayvaolam có kiểu lớp date1 vừa xây dựng ở bài tập trước.- ... image *i ) có các thành phần sau: - Các thuộc tính : real , image;- Hàm tạo có sử dụng tham số mặc định- Nạp chồng các toán tử sau:+ Toán tử cộng (+) + Toán tử cộng thành phần real của số phức...
 • 80
 • 7,405
 • 6

bài tập ngôn ngữ hình thức

bài tập ngôn ngữ hình thức

Cơ sở dữ liệu

... là RL. Bài tập lý thuyết chương 4 Các đặc tính của ngôn ngữ chính qui Môn: Automata và Ngôn ngữ hình thức. Bổ đề bơm 1. Chứng minh các ngôn ngữ dưới đây không phải là ngôn ngữ chính ... | n > m}. g) {0n12n | n ≥ 1}. h) Tập các chuỗi 0, 1 với số lượng 0 bằng số lượng 1. 2. Chứng minh các ngôn ngữ dưới đây không phải là ngôn ngữ chính qui: a) {0n | n là số chính phương}. ... Tính đóng của ngôn ngữ chính qui 1. Gọi L là ngôn ngữ trên bảng chữ cái Σ, a ∈ Σ. Khi đó, L/a là thương (quotient) của L và a....
 • 3
 • 1,173
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25