bài tập chuyên đề khoảng cách trong không gian

Bài tập khoảng cách trong không gian

Bài tập khoảng cách trong không gian

Toán học

... điểm của BC. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và B’C. Dặn dò các em: Bài toán về khoảng cách có xác suất vào trong đề thi đại học là rất cao nên để làm tốt chuyên đề này, các em nắm ... (ABCD) bằng 600. a) Tính khoảng cách từ A tới mặt phẳng (SCD). b) Tính khoảng cách từ D tới mặt phẳng (SBC). c) Tính khoảng cách giữa hai đường AD và SB. d) Tính khoảng cách giữa hai đường AC ... và 3AB a. a) Tính khoảng cách từ AA’ đến (BCC’B’). b) Tính khoảng cách từ A đến (A’BC). c) Chứng minh rằng AB vuông góc (ACC’A’). Tính khoảng cách từ A’ tới (ABC’). Bài 19. (ĐH khối D –...
 • 2
 • 3,605
 • 113

Chuyên đề khoảng cách trong hàm số pdf

Chuyên đề khoảng cách trong hàm số pdf

Cao đẳng - Đại học

... Hay : Khoảng cách từ M đến trục hoành bằng k lần khoảng cách từ M đến trục tung )c. Khoảng cách từ M đến I ( là giao hai tiệm cận ) là nhỏ nhất .CÁCH GIẢIA. Đối với câu hỏi : Tổng khoảng cách ... M(-2/3;0) thỏa mãn yêu cầu bài toán . B. Đối với câu hỏi : Tìm m trên (C) sao cho khoảng cách từ M đến Ox bằng k lần khoảng cách từ M đến trục Oy .CÁCH GIẢI - Theo đầu bài ta có : ( )( ); ... d : Ax +By+C=0 , thì khoảng cách từ M đến d :( )0 02 2Ax;By Ch M dA B+ +⇔ =+3. Khoảng cách từ ( )0 0;M x y đến tiệm cận đứng : x=a là 0h x a= −4. Khoảng cách từ ( )0 0;M...
 • 22
 • 553
 • 3

Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Toán học

... =uuuuuurrrGiải: CỦNG CỐ1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng1 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo ... =uuuuurrr2 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1đường thẳng2 .Khoảng cách từ 1 điểm đến 1đường thẳng[ ][ ]0 0, ' . '( , '), 'u u M Mdu u∆ ∆ =rr rr r Bài tập về nhà: (các bài tập ... vtcpur'ur∆∆’Ví dụ 3: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:x +1 y - 2 z - 2Δ' : = =1 2 -1 1. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phngnr0xyzãM0H Trong khụng gian vi h ta Oxyz cho...
 • 10
 • 3,059
 • 51

Khoảng cách trong không gian

Khoảng cách trong không gian

Toán học

... ,( ))1172 8 7d d d d M P+ + − −= = =+ + KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz)KHOẢNG CÁCH (trong không gian Oxyz)0. Định nghiã khoảng cách Điểm và điểm A.. BĐiểm và đường thẳngA.(d)HĐiểm ... SGK trang 102, 103. Bài học kết thuùc Bài tập: Bài tập: 614 Bài 1: Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng 2x – y + 3z + 4 = 0 vaø 2x – y + 3z – 2 = 0. Bài 2: Tính khoảng cách giưã mặt phẳng ... qua M2 coù vtcp Dựng hình hộp Khoảng cách giữa (d1) và(d2) là khoảng cách hai đáyNhận xét: Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau cũng là: - khoảng cách từ đường thẳng này đến mặt...
 • 9
 • 1,609
 • 16

Bài giảng Bài tập Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài giảng Bài tập Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán học

... HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN b) Gọi M, N là các điểm lần lượt thuộc các đường thẳng AB và DB sao cho MA k MB=uuur uuur;ND k NB=uuur uuur. Tính góc giữa MN và BC.Dạng 2: Các bài toán về ... Q.a) CMR: MNPQ là hình thang vuông.b) Đặt x = AM. Tính diện tích MNPQ theo a, x. Bài 10. Cho tứ diện ABCD trong đó góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng α. Gọi M là 1 điểm bất kỳ thuộc cạnh ... đạt giá trị lớn nhất.b) Chứng minh rằng chu vi của thiết diện nêu trên không phụ thuộc vào x khi và chỉ khi AB = CD. Bài 11: Cho hình chop S.ABCD có đáy là hình bình hành, mặt bên SAB là tam...
 • 2
 • 4,039
 • 119

Tài liệu Bài tập Phương pháp tọa độ trong không gian doc

Tài liệu Bài tập Phương pháp tọa độ trong không gian doc

Cao đẳng - Đại học

... yz−==− 13 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN I/ PHÉP TOÁN VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. Bài 1: Cho ΔABC có trong tâm G và M là điểm tùy ý trong ko gian. a/ CMR: MA2 + MB2 + MC2 ... 3032217xyzxyz−+==−++=⎧⎨⎩ Bài 3: Tính khoảng cách từ M(1; –1; 2), N(3; 4; 1); P(–1; 4; 3) ñeán mp(Q): x + 2y + 2z – 10 = 0. Bài 4: Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng: (P): 2x – ... giữa (P) và (Q). d/ Viết p.trình đ.thẳng d’ qua A, vuông góc với d và nằm trong (P). C/ KHOẢNG CÁCH. Bài 1: Tìm khoảng cách: a/ Từ điểm A(3; –6; 7) ñeán mp(β): 4x – 3z –1 = 0. b/ Giữa mp(α):...
 • 13
 • 1,672
 • 51

Tài liệu Chuyên đề 8: Vectơ trong không gian pptx

Tài liệu Chuyên đề 8: Vectơ trong không gian pptx

Cao đẳng - Đại học

... 2OMJJJJG 2 CHUYÊN ĐỀ 8 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN Các định nghóa và phép toán của vectơ trong không gian cũng giống như trong mặt phẳng, ta cần lưu ý đến các vấn đề cơ bản thông dụng ... giá của chúng cùng song song hoặc nằm trong một mặt phẳng . 0G . Bất kỳ vectơ a 0 nào đồng phẳng với hai vectơ không cùng phương , trong không gian, đều có thể phân tích theo G≠G1eG2eG1eG, ... ∈ R) và sự phân tích trên là duy nhất . . Bất kỳ vectơ a nào trong không gian cũng có thể phân tích được theo 3 vectơ không đồng phẳng , , có nghóa : G≠0G1eG G G2e3e a = +...
 • 3
 • 541
 • 1

Tài liệu Bài tập hình học giải tích trong không gian ppt

Tài liệu Bài tập hình học giải tích trong không gian ppt

Cao đẳng - Đại học

... CtnSharing.Com – Download Ebook Free !!!BÀI TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN Câu 1: Trong không gian với hệ trục 0xyz cho điểm A ( 1; 2; 1) , B ( 3; -1; 2). Cho ... Tính khoảng cách giữa hai đường AB và CDb. Tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A lên mp (BCD)c. Viết phương trình đường d đối xứng với đường thẳng AB qua mp (BCD)Câu 9: Trong không gian ... minh d1 và d2 chéo nhau. Tính khoảng cánh 2 đường đób. Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với (P) đồng thời cắt cả d1, d2.Câu 8: Trong không gian cho tứ diện ABCD với A(7;4;3),...
 • 2
 • 946
 • 19

Bài tập hình học giải tích trong không gian lớp 12 tham khảo

Bài tập hình học giải tích trong không gian lớp 12 tham khảo

Toán học

... (P).Giải.Mặt cầu có tâm dtttI ∈+−−−+ )1;1;22(.8 HHGTTKG- LTDHBÀI TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN. Bài 1. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(0; -2; -6), B(2; 0; -2) và mặt cầu (S) ... )2 11 29+ Bài 38. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng 1 1 2:2 1 1x y z− − −∆ = =− và điểm A(2;1;2). Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa ∆ sao cho khoảng cách từ A ... 173= 0 Bài 40. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(10; 2; -1) và đờng thẳng d có phơng trình31121 == zyx. Lập phơng trình mặt phẳng (P) đi qua A, song song với d và khoảng cách...
 • 22
 • 807
 • 0

bài tập hình học tọa độ trong không gian 12

bài tập hình học tọa độ trong không gian 12

Toán học

... Tìm toạ độ điểm I thuộc đờng thẳng AB (I khác B)sao cho khoảng cách từ I tới mp(P) bằng khoảng cách từ B tới mp(P). Bài 18 .Trong không gian Oxyz , cho điểm A(1 ; 1 ; 3) và đờng thẳng d : 21z1y1x ... C1N. Bài 17. Trong không gian Oxyz , cho mp(P) : x+ y + z 4 = 0 và hai điểm A(3 ; 3 ; 1), B(0 ; 2 ; 1). a, Viết phơng trình đờng thẳng d , biết d nằm trong mp(P) và mỗi điểm của d cách đều hai ... Bài 10. Trong không gian Oxyz, cho đờng thẳng d : 13z23y11x =+= và mặt phẳng (P) : 2x + y 2z + 9 = 0 . a, Tìm toạ độ điểm I thuộc đờng thẳng d sao cho khoảng cách từ I...
 • 2
 • 860
 • 9

bai tap hinh hoc toa do trong khong gian 12

bai tap hinh hoc toa do trong khong gian 12

Toán học

... Bài tập ph ơng pháp toạ độ trong không gian Bài 1. Trong không gian Oxyz cho điểm A(2 ; 5; 3)và đờng thẳng d : 22z1y21x == ... đờng thẳng d. 2, Viết phơng trình mặt phẳng () chứa đờng thẳng d sao cho khoảng cách từ A đến mp () . Bài 2. Trong không gian Oxyz cho ba ®iÓm A(0 ; 1 ; 2), B(2 ; - 2 ; 1) , C(-2 ; 0 ; 1). 1, ... có bán kính bằng 3. 2, Tìm toạ độ M thuộc mặt cầu (S) sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) là lơn nhất. Bài 6. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1 ; 4 ; 2) , B(- 1 ; 2 ; 4) và đờng...
 • 2
 • 683
 • 7

Xem thêm