bài giảng kỹ thuật vi xử lý ngành điện tử viễn thôngđại học bách khoa đà nẵngcủa hồ viết việt khoa cntt đtvt

Tài liệu BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ " CHƯƠNG 1 CÁC HỆ THỐNG SỐ, MÃ HÓA, LINH KIỆN SỐ CƠ BẢN" pptx

Tài liệu BÀI GIẢNG KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

Điện - Điện tử

... Integration): Vi mạch tích hợp cỡ lớn VLSI (Very Large Scale Integration) :Vi mạch tích hợp cỡ cực lớn SSI: Các cổng logic and, or, xor, not MSI: Các giải mã, Các chốt, đệm LSI,VLSI: Các vi xử lý, vi điều ... Các linh kiện điện tử số Phân chia linh liện số theo mật độ tích hợp: SSI, MSI, LSI, VLSI SSI (Small Scale Integration): Vi mạch tích hợp cỡ nhỏ MSI (Medium Scale Integration): Vi mạch tích hợp ... đếm nhị phân (Binary) Còn gọi Hệ đếm số hai Sử dụng hai hiệu (bit): (Các hệ thống điện tử số sử dụng hai mức điện áp?) Kích cỡ, LSB, MSB số nhị phân Số nhị phân không dấu (Unsigned) Số nhị phân...
 • 50
 • 650
 • 1

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật Vi xử - Chương 1 Các hệ thống số, mã hoá, linh kiện số cơ bản doc

Tài liệu Bài giảng Kỹ thuật Vi xử lý - Chương 1 Các hệ thống số, mã hoá, linh kiện số cơ bản doc

Điện - Điện tử

... Integration): Vi mạch tích hợp cỡ lớn VLSI (Very Large Scale Integration) :Vi mạch tích hợp cỡ cực lớn SSI: Các cổng logic and, or, xor, not MSI: Các giải mã, Các chốt, đệm LSI,VLSI: Các vi xử lý, vi điều ... Các linh kiện điện tử số Phân chia linh liện số theo mật độ tích hợp: SSI, MSI, LSI, VLSI SSI (Small Scale Integration): Vi mạch tích hợp cỡ nhỏ MSI (Medium Scale Integration): Vi mạch tích hợp ... đếm nhị phân (Binary) Còn gọi Hệ đếm số hai Sử dụng hai hiệu (bit): (Các hệ thống điện tử số sử dụng hai mức điện áp?) Kích cỡ, LSB, MSB số nhị phân Số nhị phân không dấu (Unsigned) Số nhị phân...
 • 50
 • 610
 • 1

môn kĩ thuật điện - chương 7 - hệ thống số cơ bản

môn kĩ thuật điện - chương 7 - hệ thống số cơ bản

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Boole Bài gi ng mơn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh 32 VI CÁC ð NH ð nh (ð nh đ i ng u) M t m nh đ đư c g i đ i ng u v i m t m nh đ khác ta thay th : ↔ 1; (+) ↔ (.) Phát bi u đ nh lý: ... 1TB = 210GB Bài gi ng mơn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh 13 b Các phép tốn s h c s nh phân a Phép c ng: 0 1 + + + + 1 = = = = 1 nh 1 1 1 1 1 0 b Phép tr : 0 1 - 1 = = = = mư n 1 Bài gi ng mơn ... 0 Bài gi ng mơn K thu t ði n t GV: Lê Th Kim Anh 26 Các phép tốn c ng tr s có d u - Th c hi n gi ng s khơng d u - Th c hi n tốn h ng có chi u dài bit, k t qu có s bit - K t qu n u n m ph m vi...
 • 84
 • 394
 • 0

Hệ thống số cơ bản ( góc 50 )

Hệ thống số cơ bản ( góc 50 )

Tư liệu khác

... phê Cón nhiều cách tính ép phê khác dành cho số khác nữa, nên tập "ép phê đồng hồ" hay hiệu quà Một số danh thủ Vi t Nam sử dụng cách Có không hiểu Chủ Nhật hàng tuần Khiêm có mặt CLB Sinh Đôi, ... bi vào băng không cắt hạt nút bàn số đuôi điểm nhắm Khác chỗ Đây dụ cách "tăng đưa" cho hợp (phải thuộc hình "đạn về" biết trúng) Lần đầu "tăng đưa" chưa xác, loại từ từ ta đường trúng ... Lưu ý giùm Khiêm điều tính từ rìa trái bi "tâm bi" nha Tuy sườn cần phải canh nút số để đảm bảo vi c ghi điểm thành công quen dần cách canh số (đừng dựa vào cảm giác) ép phê hình vẽ, ép phê Đây...
 • 5
 • 4,880
 • 28

Chương 1: Các hệ thống số và mã

Chương 1: Các hệ thống số và mã

Phần cứng

... 1214,67510 1.3.2 Đổi số từ hệ 10 sang hệ b Đây toán tìm dãy hiệu cho số N vi t hệ b Tổng quát, số N cho hệ 10, vi t sang hệ b có dạng: N = (anan-1 a0 , a-1a-2 a-m)b = (anan-1 a0)b + ... 62510 có mã BCD 0110 0010 0101 Mã BCD dùng thuận lợi : mạch điện tử đọc số BCD hiển thị đèn bảy đoạn (led LCD) hoàn toàn giống người đọc vi t số thập phân 1.5.3 Mã Gray Mã Gray hay gọi mã cách khoảng ... KĨ THUẬT SỐ Chương I : Các Hệ Thống Số I-1 Phần nguyên: Giá trị phần nguyên xác định nhờ triển khai: PE(N) = anbn + an-1bn-1 + + a1b 1+ a0b0 Hay vi t lại PE(N)...
 • 11
 • 476
 • 3

Tài liệu vi xử - Các hệ thống số dùng trong máy tính và các loại mã

Tài liệu vi xử lý - Các hệ thống số dùng trong máy tính và các loại mã

Điện - Điện tử

... khối vi xử Phạm Hùng Kim Khánh Trang 14 Tài liệu vi xử Đại cương 4.2.4 Sơ đồ khối hệ vi xử ADDRESS BUS Input Port µP Memory Output Port DATA BUS CONTROL BUS Hình 1.9 – Sơ đồ khối hệ vi xử ... trí memory cell (flipflop hay tụ điện) Three-state driver: lái ngõ trạng thái để đệm ngõ Giới thiệu vi xử 4.1 Các hệ vi xử - Thế hệ (1971 – 1973): vi xử bit, đại diện 4004, 4040, 8080 ... Output Port DATA BUS CONTROL BUS Hình 1.9 – Sơ đồ khối hệ vi xử Mọi hoạt động hệ vi xử giống nhau, khơng phụ thuộc loại vi xử hay q trình thực µP đọc lệnh từ nhớ (memory), thực thi lệnh...
 • 21
 • 783
 • 0

Các hệ thống số và mã

Các hệ thống số và mã

Hệ điều hành

... 1214,67510 1.3.2 Đổi số từ hệ 10 sang hệ b Đây toán tìm dãy hiệu cho số N vi t hệ b Tổng quát, số N cho hệ 10, vi t sang hệ b có dạng: N = (anan-1 a0 , a-1a-2 a-m)b = (anan-1 a0)b + ... 62510 có mã BCD 0110 0010 0101 Mã BCD dùng thuận lợi : mạch điện tử đọc số BCD hiển thị đèn bảy đoạn (led LCD) hoàn toàn giống người đọc vi t số thập phân 1.5.3 Mã Gray Mã Gray hay gọi mã cách khoảng ... KĨ THUẬT SỐ Chương I : Các Hệ Thống Số I-1 Phần nguyên: Giá trị phần nguyên xác định nhờ triển khai: PE(N) = anbn + an-1bn-1 + + a1b 1+ a0b0 Hay vi t lại PE(N)...
 • 11
 • 322
 • 0

CHƯƠNG 1: Các hệ thống số dùng trong máy tính và các loại mã

CHƯƠNG 1: Các hệ thống số dùng trong máy tính và các loại mã

Kỹ thuật lập trình

... khối vi xử Phạm Hùng Kim Khánh Trang 14 Tài liệu vi xử Đại cương 4.2.4 Sơ đồ khối hệ vi xử ADDRESS BUS Input Port µP Memory Output Port DATA BUS CONTROL BUS Hình 1.9 – Sơ đồ khối hệ vi xử ... trí memory cell (flipflop hay tụ điện) Three-state driver: lái ngõ trạng thái để đệm ngõ Giới thiệu vi xử 4.1 Các hệ vi xử - Thế hệ (1971 – 1973): vi xử bit, đại diện 4004, 4040, 8080 ... Output Port DATA BUS CONTROL BUS Hình 1.9 – Sơ đồ khối hệ vi xử Mọi hoạt động hệ vi xử giống nhau, khơng phụ thuộc loại vi xử hay q trình thực µP đọc lệnh từ nhớ (memory), thực thi lệnh...
 • 21
 • 579
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ & MÃ docx

Tài liệu CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ & MÃ docx

Cao đẳng - Đại học

... 1214,67510 1.3.2 Đổi số từ hệ 10 sang hệ b Đây toán tìm dãy hiệu cho số N vi t hệ b Tổng quát, số N cho hệ 10, vi t sang hệ b có dạng: N = (anan-1 a0 , a-1a-2 a-m)b = (anan-1 a0)b + ... 62510 có mã BCD 0110 0010 0101 Mã BCD dùng thuận lợi : mạch điện tử đọc số BCD hiển thị đèn bảy đoạn (led LCD) hoàn toàn giống người đọc vi t số thập phân 1.5.3 Mã Gray Mã Gray hay gọi mã cách khoảng ... KĨ THUẬT SỐ Chương I : Các Hệ Thống Số I-1 Phần nguyên: Giá trị phần nguyên xác định nhờ triển khai: PE(N) = anbn + an-1bn-1 + + a1b 1+ a0b0 Hay vi t lại PE(N)...
 • 11
 • 490
 • 1

Các hệ đếm và mã hoá thông tin trong máy tính

Các hệ đếm và mã hoá thông tin trong máy tính

Điện - Điện tử

... tự vậy, số hệ hai vi t sau: 10111,01 Sẽ có giá trị số tổng tích hệ số 1,0,1,1,1,01,1 với trọng số 2i tương ứng lần lược sau: =1.24 +0.23 +1.22 +1.21 +1.20 +0.2-1 +1.2-2 Các thuật tốn thường dùng ... säú BCD vi út theo kiãøu ny gi l dảng BCD chøn hay cn âỉåüc gi l dảng BCD gọi (packed BCD) Khi lỉu trỉỵ, hiãûn thë hồ c truưn giỉỵa cạc thiãút bë cạc giạ trë säú 9, thỉûc cháút ta lm vi ûc våïi ... di cỉûc âải ca kãút qu trỉåìng håüp ny l bit Nãúu ta cọ cạc toạn hảng (hồ c 16) bit thç âäü di cỉûc âải ca kãút qu l 16 (hồ c 32) bit Mäùi láưn nhán bit khạc ca säú nhán våïi säú bë nhán ta thu...
 • 9
 • 459
 • 2

Bài giảng điện- Chương 1: Các hệ thống Số và Mã pdf

Bài giảng điện- Chương 1: Các hệ thống Số và Mã pdf

Điện - Điện tử

... 1214,67510 1.3.2 Đổi số từ hệ 10 sang hệ b Đây toán tìm dãy hiệu cho số N vi t hệ b Tổng quát, số N cho hệ 10, vi t sang hệ b có dạng: N = (anan-1 a0 , a-1a-2 a-m)b = (anan-1 a0)b + ... 62510 có mã BCD 0110 0010 0101 Mã BCD dùng thuận lợi : mạch điện tử đọc số BCD hiển thị đèn bảy đoạn (led LCD) hoàn toàn giống người đọc vi t số thập phân 1.5.3 Mã Gray Mã Gray hay gọi mã cách khoảng ... KĨ THUẬT SỐ Chương I : Các Hệ Thống Số I-1 Phần nguyên: Giá trị phần nguyên xác định nhờ triển khai: PE(N) = anbn + an-1bn-1 + + a1b 1+ a0b0 Hay vi t lại PE(N)...
 • 11
 • 373
 • 0

Kiến trúc về máy tính các hệ thống số

Kiến trúc về máy tính  các hệ thống số

Hệ điều hành

... Decimal Code • Số BCD dùng để tính toán số thập phân hệ nhị phân • Số BCD số vi t theo hệ 16 giá trị tính theo hệ 10 – Số 12BCD vi t hệ 0001 0010 có giá trị 12 thay 18 (1216= 1810) – Dùng bit để mã ... • Bộ mã đa ngôn ngữ • Có hỗ trợ tự tiếng Vi t 47 Xin Cảm Ơn ! • • • • Đặng Nhân Cách ĐT: 0919 1010 86 Skype: tucach Email: cachphong@yahoo.com 48 Bài tập Chỉ số 10-bít bù hai biểu diễn giá ... hơn, byte thấp lưu trữ ngăn nhớ có địa lớn • Intel 80x86 Pentium ⇒ Little-endian • Motorola 680x0 xử RISC ⇒ Bigendian • Power PC Itanium ⇒ hai 21 Thứ tự lưu trữ byte liệu 22 3.3 Biểu diễn số nguyên...
 • 50
 • 259
 • 0

Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng linh kiện máy tính

Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng linh kiện máy tính

Điện - Điện tử - Viễn thông

... ĐỀ THUYẾT 10 Chƣơng I : Thƣơng mại điện tử 10 1.1 Khái niệm thƣơng mại điện tử 10 1.2 Đặc trƣng thƣơng mại điện tử 10 1.3 Lợi ích thƣơng mại điện tử ... Hình - Mô hình thương mại điện tử Thương mại điện tử doanh nghiệp với khách hàng (B2C - Business to Customer ) : Mô hình đƣợc thực qua mẫu biểu điện tử, thƣ điện tử, điện thoại, trang web với ... mại điện tử làm giảm chi phí thu thập, xử lý, phân phối, lƣu trữ sử dụng thông tin Thƣơng mại điện tử tạo khả chuyên môn hóa cao kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp thƣơng mại Thƣơng mại điện tử...
 • 56
 • 565
 • 1

Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ cơ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp

Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ cơ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp

Thạc sĩ - Cao học

... nguyờn lm vi c c a mỏy ộp vi n phõn 40 4.2.1 L a ch n nguyờn ộp t o vi n phõn 40 4.2.2 L a ch n k t c u v nguyờn lm vi c c a mỏy ộp vi n phõn 42 4.3 M t s thụng s c a nguyờn li u v vi n ... li u 36 4.1 Vi n phõn hỡnh qu bng (vi n phõn c) 37 4.2 Vi n phõn m i 38 4.3 Cỏc giai ủo n lm vi c chớnh c a mỏy ộp vi n phõn: 41 4.4a S ủ nguyờn (a) v s ủ c u t o (b) c a mỏy ộp vi n ki u quay ... nghiờn c u l mỏy ộp phõn vi n nộn Nguyờn li u ủ c chia lm nhúm ng v i vi n ủ m nộn (N), vi n NK nộn v vi n NPK Qua kh o nghi m vi c nộn vi n phõn ủ m (N) l nộn d nh t vi n NPK l nộn khú nh t,...
 • 92
 • 1,219
 • 4

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN – HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN – HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN

Hóa học - Dầu khí

... trình hoá học lớp 10 ban giúp học sinh hình thành phát triển kỹ duy, sáng tạo vi c học môn hoá học nhà trường trung học phổ thông Đối tượng, phạm vi, kế hoạch nghiên cứu 4.1 Đối tượng - Vi c xây ... tượng học sinh nên vi c học không nhàm chán Như ta kết luận vi c sử dụng hợp câu hỏi tập phát triển giảng dạy hóa học với nội dung biện pháp nêu đem lại kết cao : học sinh hứng thú học tập; ... tập hoá học giảng dạy hoá học : Trong giáo dục học đại cương, tập phương pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy Đối với học sinh, giải tập phương pháp học tập tích cực Một học sinh...
 • 21
 • 1,687
 • 14

Các hệ thống sơ đồ và hệ thống cấp thoát nước

Các hệ thống sơ đồ và hệ thống cấp thoát nước

Môi trường

... lm sảch Cỉía x nỉåïc â xỉí l säng III – LỈÛA CHN SÅ ÂÄƯ HTCN Vi ûc lỉûa chn så âäư HTCN cho mäüt âäúi tỉåüng củ thãø thiãút kãú l vi ûc ráút quan trng vç s quút âënh giạ thnh xáy dỉûng v giạ ... chøn dng nỉåïc tàõm sau ca sn xút âỉåüc qui âënh l 300 l/giåì cho mäüt bäü vi tàõm hỉång sen våïi thåìi gian tàõm l 45 Säú vi tàõm theo säú lỉåüng cäng nhán ca âäưng nháút v âàûc âiãøm vãû sinh ca ... CÁÚP THOẠT NỈÅÏC Bng : Säú vi tàõm theo säú lỉåüng cäng nhán NHỌM QUẠ TRÇNH SN XÚT I II ÂÀÛC ÂIÃØM VÃÛ SINH CA QUẠ TRÇNH SN XÚT SÄÚ NGỈÅÌìI SỈÍ DỦNG TÊNH CHO MÄÜT BÄÜ VI HỈÅNG SEN (Ngỉåìi) a/ Khäng...
 • 19
 • 1,530
 • 10

Xây dựng hệ thống bài tập hoá học để củng cố và phát triển kiến thức phần hiđrôcacbon cho học sinh lớp 11 THPT

Xây dựng hệ thống bài tập hoá học để củng cố và phát triển kiến thức phần hiđrôcacbon cho học sinh lớp 11  THPT

Khoa học tự nhiên

... tiếng vi t tập toán đợc giải nghĩa khác nhau: Bài tập cho học sinh để vận dụng điều học; Bài toán vấn đề cần giải phơng pháp khoa học Trong số tài liệu luận dạy học thờng ngời ta dùng thuật ... luyện kỹ sử dụng ngôn ngữ hoá học thao tác t Bài tập hoá học phơng tiện có tầm quan trọng đặc biệt vi c phát triển t hoá học học sinh, bồi dỡng cho học sinh phơng pháp nghiên cứu khoa học Bởi ... tập hoá học với vi c phát triển lực nhận thức 1.2.1 Khái niệm tập hóa học Trong thực tiễn dạy học nh tài liệu giảng dạy, thuật ngữ tập, tập hoá học đợc sử dụng thuật ngữ toán, toán hoá học từ...
 • 115
 • 892
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008