bài giảng hình học 7 chương 3

Giáo án hình học 7 chương 3

Giáo án hình học 7 chương 3

Toán học

... : 11,12, 13, 14/p.59, SGK. Giáo viên : Lê Văn Thơ - Trường THCS TT Mộc hóa 93 Giáo án Hình học 7 – Năm học 20 07 - 2008 Tiết 70 – Tuần 35 .ND : TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM(PHẦN HÌNH HỌC) Giáo ... xOy.Hoạt động 3 : CỦNG CỐ - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 2 phút)- Học thuộc bài cũ.- Làm BT 35 , p .71 , SGK. Giáo viên : Lê Văn Thơ - Trường THCS TT Mộc hóa1 07 Giáo án Hình học 7 – Năm học 20 07 - 2008 ... đã học. Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, ghi GT-KL.- Làm BT 47, 48,49, p.82, 83, SBT. Giáo viên : Lê Văn Thơ - Trường THCS TT Mộc hóa 131 Giáo án Hình học 7 – Năm học 20 07 - 2008 Tiết 55 – Tuần 30 .ND...
 • 46
 • 764
 • 3

Bài giảnghọc đất - Chương 7

Bài giảng Cơ học đất - Chương 7

Cao đẳng - Đại học

... số áp lực đất chủ động.GE c’RACHE c’EcGR) 3 ˆ2ˆ(1801ˆ)(9 03 ˆ2ˆ+−=+−=−=ooδαϕθ)(βiαδϕ)(ωθ2ˆ 3 ˆ1ˆ)( )3 ˆsin()sin(.1ˆsin2ˆsin.'θϕθϕθfGEcGcEEc=+−−=⇒==⇒KcHEcfEc ... động.HH /3 EczzMzcKcp γ=z.γcpHcKcp γ=.z ; 1z3γσσσσ====xcpKccKcztgctgzpooc.2 )2/45(.2)2/45( 2−=−−−=⇒γϕϕγ)2/45(2ϕ−=otgKc)(*)2/045(.2)2/045(2. 31 ϕϕσσ+++=tgctg ... kết cấu chắn giữ một khối đất.2-Công dụng: giữ cho khối đất sau lưng tường được ổn định. Chương 7: Áp lực đất lên tường chắn.$1- Khái niệm chung:Tường bên của cống nướcTường bên của tầng...
 • 37
 • 1,609
 • 48

Bài tập nâng cao Hình học 7 chương II và III

Bài tập nâng cao Hình học 7 chương II và III

Toán học

... nhất 3 Bài 3: Cho ∆ ABC, các trung tuyến AD, BE, CF cắt nhau tại G. Chứng minh rằng: a/ 2ACABAD+<; b/ BC2 3 CFBE>+c/ 4 3 chu vi ∆ ABC < AD + BE + CF < chu vi ∆ ABC Bài ... bằng nhau đặc biệt của tam giác vuông Bài 1: Cho ∆ ABC, trung tuyến AM cũng là phân giác.a/ Chứng minh rằng ∆ ABC cânb/ Cho biết AB = 37 , AM = 35 , tính BC. Bài 2: Một tam giác có ba đường cao ... Định lý Py-ta-go Bài 1: Tam giác ABC có góc A tù, Cˆ= 30 0; AB = 29, AC = 40. Vẽ đường cao AH, tính BH. Bài 2: Tam giác ABC có AB = 25, AC = 26, đường cao AH = 24. Tính BC. Bài 3: Độ dài các...
 • 7
 • 33,937
 • 1,020

LE KHAC HUNG BAI GIANG HINH HOC LOP 7

LE KHAC HUNG BAI GIANG HINH HOC LOP 7

Toán học

... GS. 3 2 3 1212 3 2 3 GEDFH 3/ Cho DH = 12cm tìm DG, HG ?Giải:Ta có:2 2 12.28 3 12 3 3DG DGDG cmDH= => = => = =1 124 3 3 3 GH DHGH cmDH= => = = = Dặn dò: Học ... hành: (SGK/65) Bài 23/ 23: Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH.Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?; 3 1;21==DHGHDHDG; 3 2 ;3 ==DGGHGHDGĐSSS ... ABC. 3 2===CFCGBEBGADAG96=ADAG 3 2= 3 296==BEBG 3 296==CFCGACBEFGDBa đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Bài 24/66:Hãy điền số thích hợp vào chỗ...
 • 10
 • 783
 • 4

LE KHAC HUNG TRUONG THCS TRUNG CHINH NONG CONG THANH HOA BAI GIANG HINH HOC LOP 7

LE KHAC HUNG TRUONG THCS TRUNG CHINH NONG CONG THANH HOA BAI GIANG HINH HOC LOP 7

Toán học

... hợp bằng nhau nói trên? Hình 5JLPO Hình 4HKEI Hình 3 QMNP Bài tập củng cố:1) Tìm trong các hình sau có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao? Hình 2CBADTRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ ... B’C’- Hình 2: AC = AD (gt)CB = DB (gt)AB cạnh chung Suy ra ∆ABC = ∆ABD (C.C.C) Hình 2CBAD∆ABC và ∆ABD có:- Hình 3: MN = QP (gt)Suy ra ∆MNQ = ∆ QPM (c.c.c)MQ chungNQ = PM (gt) Hình 3 QMNP∆MNQ ... chungSuy ra ∆EHK = ∆IKH (c.c.c) Hình 4HKEI- Hình 4:OL = OJ (gt)LP = JP (gt) PO chung Hình 5:Suy ra ∆OLP = ∆OJP (c.c.c)∆OLP và ∆OJP có: Hình 5JLPO4 3 2156 7 8 - Nếu ba cạnh của tam...
 • 14
 • 618
 • 2

Bài giảng HINH HOC 6 TIET 7

Bài giảng HINH HOC 6 TIET 7

Tư liệu khác

... yêu cầu bài 33 Cả lớp làm bài HS đứng tại chỗ trả lờiHS nhận xét bài làm của bạn+ Đọc bài 34 trang 116 -SGK.HS lên bảng vẽ hình và trình bày lời giải.HS thực hiện vào vở+ HS vẽ hình và ... đoạn thẳng, yêu cầu HS quan sát hình và mô tả. Trên hìnhhình ảnh của đoạn thẳng, đường thẳng hay tia? Các hình đó có đặc điểm như thế nào?+ Hình 34 , 35 , GV đặt câu hỏi tương tự.– Nêu ... nhau.– Làm BT 39 – SGK, BT 32 , 37 trang 100 SBT.– Đọc trước 7, chuẩn bị thước thẳng có vạch chia độIV/Rút kinh nghiệm;GV:Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An+ Y/c HS làm BT 33 –SGK.GV yêu...
 • 3
 • 335
 • 0

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 3

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 3

Cao đẳng - Đại học

... (3 .7) (mK = 0,8) 2 .3 Mäüng hai ràng: Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån Trang 33 c. Kh nàng chëu lỉûc ca 1 chãm trong liãn kãút: T= min(Ttr,ch; Tem,ch; Ttr,CK) (3. 21) ... kờnh (cm) Goùc 1,2 1,6 2 2,4 ọỳi vồùi chọỳt gọự 30 60 90 0,95 0 ,75 0 ,70 0,9 0 ,7 0,6 0,90 0,65 0,55 0,9 0,6 0,5 1,0 0,8 0 ,7 Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån Trang ... cáúu gäù Hunh Minh Sån Trang 37 - Kh nàng chëu lỉûc T ca mäüt màût càõt chäút l trë nh nháút ca 3 trë säú: T = min (Tema,Temc, Tu) (3. 26) 3. Tênh säú chäút trong liãn kãút:...
 • 17
 • 630
 • 5

Bài giảng kết cấu thép - Chương 3

Bài giảng kết cấu thép - Chương 3

Kiến trúc - Xây dựng

... cắt có hệ số của một bu lông là 0,8.0 ,38 0,8.0 ,38 .31 4. 830 .1 79 230 N 79 , 23 kNnbubsRAFNφ== == Sức kháng cắt có hệ số của bốn bu lông là 4 .79 , 23 3 17 kNnRφ== Simpo PDF Merge and Split ... lông Pt (kN) Đường kính bu lông (mm) Bu lông A325M Bu lông A490M 16 91 114 20 142 179 22 176 221 24 205 2 57 27 2 67 33 4 30 32 6 408 36 475 595 Bảng 2.5 Các trị số của Kh Cho các lỗ ... Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn 22TCN 272 -05- Đào Văn Dinh 2011 57 80 75 50503x75t=1050t=1650 Hình 2.16 Hình cho ví dụ 2 .3 Lời giải Bu lông A325 có cường độ...
 • 20
 • 1,070
 • 2

Bài giảng cơ lưu chất - Chương 3

Bài giảng cơ lưu chất - Chương 3

Cơ khí - Chế tạo máy

... )2Ruπ)R(4r2ruπ2rdrπ2Rr1uQ21Rr2421R02211=−=−==∫22Ry 7 1 7 15 7 6 7 82 7 1R0 7 1R022Ruπ6049R15y7R8y7uπ2dyRyydyRyRuπ2Q =−=−−==−∫∫21u 30 49u =⇒VI ... điểm t(x,y,z)Phương trình đường dòng:zyxudzudyudx==(L. Euler, nhà toán học người Thụy Só, 170 7- 178 3) 2. Phương pháp EulerVí dụ 2: Xác định đường dòng của một dòng chảy có : ux= ... tính:UmaxdrdA=2πrdrrLưu lượng : 3 Ruπ 3 r2RrRuπ2rdrπ2)rR(RuQ2maxRr 32 maxR0max=−=−==∫chảy phân bố theo quy luật tuyến tính:)rR(Ruumax−= 3 uAQVmax==s/cm4V =V....
 • 21
 • 1,956
 • 18

Bài giảnghọc đất - Chương 4

Bài giảng Cơ học đất - Chương 4

Cao đẳng - Đại học

... +=⇒+==zrzRzrRRzPMzπσzrkzrkzPkMzzrzPzrzzPMz∈⇒+==⇒+=+=2/52)(1.2 3 ;2.2/52)(1.2 3 .22/52)(1.5 3 .2 3 πσππσPxyzxrRyMz2.zPkMz=σ BiÓu ®å chung vÒ øng suÊt trong nÒnglzσbtzσ 2)-Tải trọng thẳng đứng hình băng ... 2pllM 1 p22bp1p $4. Phân bố ứng suất trong nền - bài toán không gian:1 -Bài toán cơ bản của Butxinet:)1(2/12)(1.222(*)5.2 3 .3 +=⇒+==zrzRzrRRzPMzπσzrkzrkzPkMzzrzPzrzzPMz∈⇒+==⇒+=+=2/52)(1.2 3 ;2.2/52)(1.2 3 .22/52)(1.5 3 .2 3 πσππσPxyzxrRyMz2.zPkMz=σ ... )/;/(,,...bzbxkkkpkpkpkxzxzxxzz∈===τττσσ1σbzM(x,z)pA Bdq=dp.dxx1σ 3 σαN)sin.( 3, 1ααπσ±=p +Tại các điểm bất kỳ, dùng Phương pháp điểm góc: :”Biến điểm cần tính ƯS trở thành góc của hình chữ nhật mới,sau đó áp dụng...
 • 29
 • 2,928
 • 106

Xem thêm