bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn địa sử tiếng anh

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn lịch sử ngữ văn gdcd, địađề tài phù đổng văn hóa và di sản

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp môn lịch sử ngữ văn gdcd, địa lý đề tài phù đổng văn hóa và di sản

Trung học cơ sở - phổ thông

... hương) V Thi t bị dạy học học liệu 5.1 Thi t bị dạy học - Phòng học môn - Hệ thống máy chiếu đa - Bảng phụ, bút dạ, máy đa vật thể - Tranh ảnh … 5.2 Học liệu - Một số hình ảnh, video Đền Gióng, ... Khối lớp: khối IV Ý nghĩa dự án 4.1 Ý nghĩa dự án thực tiễn dạy học - Qua việc dạy học dự án giúp học sinh có tư duy, vận dụng kiến thức nhiều môn học khác để giải vấn đề sống Đó phát huy giá trị ... Thị Thanh Thủy Điện thoại: 0913532046; Email: thanhthuyc2phudong@gmail.com I Tên dự án dạy học Lịch sử địa phương “ PHÙ ĐỔNG - VĂN HÓA VÀ DI SẢN” II Mục tiêu dạy học Kiến thức: 1.1 Môn Lịch sử -...
 • 45
 • 2,444
 • 21

Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 Thông tin trái đất năm 2000

Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 Thông tin trái đất năm 2000

Ngữ văn

... TRANH V CA HS 44 Bc tranh ca em Nỡnh A Cao HS lp Bc tranh ca em Tng Múc Ci HS lp Bc tranh ca em L Múc Dỡn HS lp 45 Bc tranh ca em Nỡnh Th Dung HS lp Bc tranh ca em Nỡnh L Vn HS lp Bc tranh ... nhiu cõy xanh ci thin bu khụng khớ xung quanh * Mụn lch s: HS hiu thờm v thi khỡ khỏng chin chng M ca dõn tc ta (1954-1975), M ó di cht c húa hc (i-ụ-xin) xung Vit Nam; hin chỳng ta ang theo ui ... da , ng Phong Nha Bi mi Gii thiu bi: (Chiu Slide 3) Ngun ụ nhim mụi trng quan trng nht l rỏc thi, bao gm rỏc thi cụng nghip v rỏc thi sinh hot Trỏch nhim x lớ rỏc thi cụng ngip thuc v cỏc nh...
 • 50
 • 25,190
 • 307

Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp Giáo dục công dân 9 Bài 8 Năng động sáng tạo

Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp Giáo dục công dân 9 Bài 8 Năng động sáng tạo

Giáo dục công dân

... Hoạt động dạy học tiến trình dạy học - Mô tả hoạt động dạy học qua giáo án: Tiết 10 “Năng động, sáng tạo” để dạy học theo chủ đề tích hợp môn học VII/ Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh * ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập tự hạnh phúc PHIẾU DỰ THI : DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN I/ Tên dự án dạy học: Năng động, sáng tạo II/ Mục tiêu dạy học - Kiến thức, ... vai trò dự án - Dự án có vai trò quan trọng đời sống thực tiễn dạy học *Đối với thực tiễn dạy học: + Dự án góp phần giúp cho việc dạy học đảm bảo tốt việc thực chuẩn kiến thức, kĩ + Tích hợp kiến...
 • 25
 • 11,775
 • 99

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp luyện tập các bài toán về tỷ số

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp luyện tập các bài toán về tỷ số

Trung học cơ sở - phổ thông

... 1 Tên dự án dạy học: Dạy học tích hợp môn học: Hình học, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Giáo dục môi trường Thông qua chủ đề : Luyện tập toán tỉ số hai số Mục tiêu dạy học: - Kiến thức, ... thái độ học dự án là: Hình học, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Giáo dục môi trường… - Học sinh cần có lực vận dụng kiến thức liên môn Số học – Hình học, Số học – Hóa học, Số học – Vật lý, Số họcĐịa ... Địa lý, Số học – Giáo dục môi trường để giải vấn đề dự án dạy học đặt Đối tượng dạy học dự án: Học sinh khối trường PT DTNT Quan Hóa Ý nghĩa dự án: Gắn kết kiến thức, kỹ thái độ môn học với nhau,...
 • 7
 • 4,083
 • 140

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Trung học cơ sở - phổ thông

... HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập tự hạnh phúc PHIẾU DỰ THI : DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP I/ Chủ đề : Dạy học tích hợp mơn học : Hình học, Vật lí, hố học, dân số mơi trường thơng qua chủ đề : ... hạn chế sau chúng tơi giới thi u sản phẩm nhóm thi t kế Mơ tả hoạt động dạy học qua giáo án tốn tiết (52.- 53): Luyện tập Để dạy học theo chủ đề tích hợp mơn học , chủ đề Giải tốn cách lập phương ... mơn học với nhau, với thực tiễn đời sống xã hội , làm cho học sinh u thích mơn học u sống V/ Thi t bị dạy học: - Đèn chiếu - Bảng nhóm - Bút - Giấy A4 VI/ Hoạt động dạy học tiến trình dạy học...
 • 7
 • 2,440
 • 66

BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP. Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP.     Chủ đề: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Khoa học tự nhiên

... BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Chủ đề: Giải toán cách lập phương trình PHIẾU DỰ THI : DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Chủ đề : Dạy học tích hợp môn học : Hình học, Vật lí, hoá học, ... động dạy học tiến trình dạy học Do thời gian hạn chế sau giới thi u sản phẩm nhóm thi t kế Mô tả hoạt động dạy học qua giáo án toán tiết (52.- 53): Luyện tập Để dạy học theo chủ đề tích hợp môn học ... tiết kiệm điện thông qua chủ đề : Giải toán cách lập phương trình Mục tiêu dạy học: Kiến thức , kĩ , thái độ môn học đạt dự án : Môn hình học, môn vật lí , môn hoá học, địa lí , giáo dục dân số...
 • 10
 • 1,681
 • 3

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên thcs chủ đề bảo vệ sự đa dạng của thực vật

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên thcs chủ đề bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Trung học cơ sở - phổ thông

... thi t khác học sinh học theo học: + HS áp dụng đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, chủ động sáng tạo + HS chưa hiểu rõ ý thức học liên môn môn học + Dự án thức hiện: Chủ đề “ Bảo vệ đa dạng ... BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* - Đặc điểm cần thi t khác học ... Bùi Thị Sinh BÀI DỰ THI: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC ******************************************************************************************* Chủ đề: BẢO VỆ SỰ...
 • 19
 • 1,603
 • 10

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn lịch sử ngữ văn mĩ thuật địa lí chuyên đề thăng long hà nội thời lí

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn lịch sử ngữ văn mĩ thuật địa lí chuyên đề thăng long hà nội thời lí

Trung học cơ sở - phổ thông

... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự - Hạnh phúc PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN I TÊN HỒ SƠ DẠY HỌC: DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN LỊCH SỬ - ĐỊ LÝ - NGỮ VĂN ... sinh - Để dạy học theo chủ đề tích hợp môn học cần thay đổi số tập SGK nêu ra, thay vào số tập có liên quan đến môn học khác như: môn Địa lí, môn Ngữ văn, Lịch sử, Mĩ thuật.… Để giải tập học sinh ... kiến thức liên môn vào môn học Lịch sử môn nà cần thi t, gây hứng thú học tập cho học sinh điều thực mang lại hiệu tốt Các em học giỏi môn mà cần biết cách kết hợp kiến thức liên môn học lại với...
 • 22
 • 7,678
 • 60

Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp ai đã đặt tên cho dòng sông

Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp ai đã đặt tên cho dòng sông

Trung học cơ sở - phổ thông

... Hà Nội Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp- "Ai đặt tên cho dòng sông" CHÙA THI N MỤ LĂNG MINH MẠNG Nhóm GV Tổ Văn- Trường THPT Nhân Chính- Hà Nội Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp- "Ai ... Chính- Hà Nội Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp- "Ai đặt tên cho dòng sông" BẢN ĐỒ SÔNG HƯƠNG Nhóm GV Tổ Văn- Trường THPT Nhân Chính- Hà Nội Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp- "Ai đặt ... 5.1 Thi t bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng dạy học: - Máy chiếu Projecto - Bản đồ, tranh ảnh minh họa: Nhóm GV Tổ Văn- Trường THPT Nhân Chính- Hà Nội Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp- ...
 • 21
 • 6,106
 • 105

bài dự thi dậy học theo chủ đề tích hợp bài 9 tổng hợp và phân tích lực

bài dự thi dậy học theo chủ đề tích hợp bài 9 tổng hợp và phân tích lực

Vật lý

... KIỂM TRA BÀI CŨ Tổng hợp lực ? Phát biểu quy tắc hình bình hành?Định lí cosin tam giác để tìm độ lớn lực ? Công thức tính độ lớn hợp lực trường hợp đặc biệt ? * Tổng hợp lực là: thay ... HỢP, PHÂN TÍCH LỰC ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM BÀI 1: Những lực tác dụng lên cầu Các lực vật gây ra? BÀI 1: Đáp án: T = P => m = T/ g = kg T P Bài 2: Dùng quy tắc để tìm hướng hợp lực ? ... TỔNG HỢP HAI LỰC Bước 1: Tịnh tiến lực điểm đặt Bước 2: Các lực không phương áp dụng quy tắc HBH để xác định lực tổng hợp Bước 3: Sử dụng công định lí cosin tam giác để tìm độ lớn KIỂM TRA BÀI...
 • 26
 • 1,156
 • 4

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp bài đập đá ở côn lôn

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp bài đập đá ở côn lôn

Ngữ văn

... 19/11/1978 Môn: Ngữ Văn - Điện thoai: 0972696089 Email: thuyphuongltv@gmail.com BÀI DỰ THIDẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP” 1.Tên hồ sơ Tích hợp môn Giáo dục công dân, môn Địa lý, môn Lịch sử vào môn ... bảo vệ Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa 5 .Thi t bị dạy học, học liệu - Sử dụng máy chiếu, loa kết nối với máy tính - Học liệu: + SGK môn học Giáo dục công dân lớp 6,7, Địa lý 8, Lịch sử 8, Ngữ Văn + Tư ... nắm kiến thức học kiến thức liên môn sử dụng - Qua học với kiến thức liên môn sử dụng bài, học sinh có hứng thú học, thể lực tư tốt - Học sinh làm việc nhóm, tham gia hoạt động học, đặc biệt thực...
 • 21
 • 3,802
 • 57

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp Giáo dục tình yêu thương con người

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp Giáo dục tình yêu thương con người

Trung học cơ sở - phổ thông

... Năm học 2014 - 2015 BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP: “GIÁO DỤC TÌNH YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI” Phần B: NỘI DUNG 1) Vai trò dạy học theo chủ đề tích hợp trường THCS Dạy học theo chủ đề tích hợp ... tổng hợp liên quan đến nhiều môn học Dạy học cần phải tăng cường theo hướng tích hợp, Dạy học theo chủ đề tích hợp có nghĩa đưa nội dung giáo dục có liên quan vào trình dạy học môn học như: tích ... đủ lực dạy học kiến thức tích hợp Thế hệ giáo viên tương lai đào tạo dạy học theo chủ đề tích hợp trình đào tạo giáo viên trường phạm 3) Vai trò dạy học theo chủ đề tích hợp: “GIÁO DỤC HỌC SINH...
 • 32
 • 2,210
 • 9

Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn bài hình tượng người lính trong thơ hiện đại

Bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn bài hình tượng người lính trong thơ hiện đại

Báo cáo khoa học

... DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN Giáo viên: Phan Thị Thúy Vân Trường THCS Thanh Thùy Bài dự thi dạy theo chủ đề tích hợp liên môn Năm học: 2014-2015 BÀI DỰ THI DẠY HỌC ... THCS Thanh Thùy Bài dự thi dạy theo chủ đề tích hợp liên môn Giáo viên: Phan Thị Thúy Vân 22 Năm học: 2014-2015 Trường THCS Thanh Thùy Bài dự thi dạy theo chủ đề tích hợp liên môn Năm học: 2014-2015 ... THCS Thanh Thùy Bài dự thi dạy theo chủ đề tích hợp liên môn Giáo viên: Phan Thị Thúy Vân 26 Năm học: 2014-2015 Trường THCS Thanh Thùy Bài dự thi dạy theo chủ đề tích hợp liên môn Năm học: 2014-2015...
 • 37
 • 6,913
 • 106

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp vận dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy hoá học vô cơ

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp vận dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy hoá học vô cơ

Báo cáo khoa học

... THPT” II- MỤC TIÊU DẠY HỌC Nhằm góp phần đổi hình thức tổ chức dạy học, tăng cường hiệu sử dụng thi t bị dạy học, trình giảng dạy môn Hóa học, nhận thấy việc xây dựng cho học sinh kiến thức, ... trình dạy học tích hợp phần hoá học vô IV- Ý NGHĨA CỦA BÀI HỌC Giúp học sinh có cảm hứng học tập môn Hoá học vận dụng vào đời sống thực tiễn, định hướng lựa chọn công việc tương lai V- THI T BỊ DẠY ... kích học sinh học cách toàn diện (Không kiến thức chuyên mônhọc lực từ ứng dụng kiến thức đó) + Nội dung dạy học có tính động dự trữ + Người học tích cực, chủ động, độc lập hơn, Một học mà học...
 • 22
 • 2,642
 • 20

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn bài NHỮNG THÀNH tựu CHỦ yếu và ý NGHĨA LỊCH sử của CÁCH MẠNG KHOA học – kĩ THUẬT

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn bài NHỮNG THÀNH tựu CHỦ yếu và ý NGHĨA LỊCH sử của CÁCH MẠNG KHOA học – kĩ THUẬT

Báo cáo khoa học

... Trờng THCS Quảng An Dạy học theo chủ đề tích hợp Năm học 2014 - 2015 Giáo viên : Nguyễn Công Đức Năm học : 2014 - 2015 Trờng THCS Quảng An Dạy học theo chủ đề tích hợp S GIO DC V O TO THNH ... Năm học : 2014 - 2015 Trờng THCS Quảng An Dạy học theo chủ đề tích hợp in thoi : 098.303.1169 Email : nguyencongduc87@gmail.com PHIU Mễ T H S DY HC D THI CA GIO VIấN Tờn h s dy hc : Dy hc theo ... ỏn bn gene ngi Theo Bỏch khoa ton th m Wikipedia Giáo viên : Nguyễn Công Đức 29 Năm học : 2014 - 2015 Trờng THCS Quảng An Dạy học theo chủ đề tích hợp D ỏn Bn gen Ngi (ting Anh: Human Genome...
 • 45
 • 1,191
 • 9

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn sơ lược về mĩ thuật việt nam thời kì cổ đại

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn sơ lược về mĩ thuật việt nam thời kì cổ đại

Trung học cơ sở - phổ thông

... ca khỳc t nc li ru , Ni trng lờn cỏc bn i Thit b dy hc, hc liu: Giỏo viờn: - Mỏy tớnh, mỏy chiu; - Tranh nh, bng hỡnh; Bn Vit Nam, s t chc nh nc thi Hựng Vng - Kin thc t cỏc ngun t liu SGK, ... Vn Lang - Su tm tranh nh, t liu theo yờu cu cu giỏo viờn Hot ng dy hc v tin trỡnh dy hc: *n nh t chc: * Kim tra bi c: Hóy nờu cỏch chộp tit trang trớ dõn tc? *Bi mi: Hot ng Gii thiu bi: GV tớch ... dõn ta thi ú ? ( Tớch hp vi ng 6) SN TINH-THY TINH - Núi v hot ng chng l lt, bo v sn xut nụng nghip, cũn th hin s on kt ca nhõn dõn chng thi n tai bo v mng ? Qua ú ta thy nhõn dõn ta thi y gp...
 • 16
 • 1,841
 • 12

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC MÔN VẬT LÝ 9 BÀI 37 MÁY BIẾN ÁP

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC MÔN VẬT LÝ 9 BÀI 37 MÁY BIẾN ÁP

Báo cáo khoa học

... hành sử dụng tiết kiệm điện nói riêng dạng lượng khác nói chung - Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tích cực bảo vệ trồng thêm xanh cách hợpThi t bị dạy học học liệu 5.1 Thi t bị dạy học ... thấy việc kết hợp kiến thức liên môn vào môn học việc làm cần thi t, có hiệu rõ rệt học sinh Giúp em học sinh giỏi môn mà cần biết cách kết hợp kiến thức môn học lại với để trở thành người phát ... học học - Học sinh trường THCS Châu can – Phú xuyên – T.P Hà nội - Số lượng: 30 học sinh - Số lớp: lớp - Khối lớp: Ý nghĩa học 4.1 Ý nghĩa thực tiễn dạy học - Qua việc dạy học học học sinh có...
 • 11
 • 1,004
 • 1

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP ĐẠT GIẢI NHÌ TỈNH

BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP ĐẠT GIẢI NHÌ TỈNH

Đề thi

... Bài dự thi Vân dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tiễn Phụ lục III Phiếu mô tả dự án dự thi giáo viên 1.Tên dự án dạy học: MÔN: NGỮ VĂN LỚP TIẾT 87 + 88 VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ BÀI ... lớp: Ý nghĩa dự án Qua thực tế trình dạy học thấy việc kết hợp kiến thức liên môn học vào để giải vấn đề môn học việc làm cần thi t Điều đòi hỏi người giáo viên môn không nắm môn dạy mà phải không ... vệ danh lam thắng cảnh, bảo vệ tài nguyên môi trường Đối tượng dạy học dự án Đối tượng dạy học dự án học sinh Trường THCS Tân Đông- Tân Châu- Tây Ninh Bài dự thi Vân dụng kiến thức liên môn để...
 • 24
 • 1,635
 • 4

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn ngữ văn 6 truyện ngụ ngôn ếch ngồi đáy giếng

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn ngữ văn 6 truyện ngụ ngôn ếch ngồi đáy giếng

Trung học cơ sở - phổ thông

... đồng ruộng Thi t bị dạy học, học liệu: Giáo án, giảng, thi t bị dạy học, tư liệu dạy học (Băng hình, hình ảnh, tài liệu ) Hoạt động dạy học tiến trình dạy học: * CÁCH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Ổn định ... THỊ THANH THUỶ - Ngày sinh: 20-09-1974 Môn: Ngữ Văn - Điện thoại: 0983016074 Email: thuychaudan@gmail.com PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN 1.Tên hồ sơ: Dạy học theo chủ đề tích hợp ... chuẩn bị : - Học thuộc phần ghi nhớ, nắm vững nội dung học, thực hành biện pháp - Tích hợp Kiến thức môn Mỹ thuật Bài : Đề tài ước mơ em - Mỗi tổ vẽ tranh chủ đề: “Giấc mơ em ”, không chủ quan,...
 • 24
 • 10,947
 • 115

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp nhận diện và giải quyết vấn đề xâm hại tình dục trẻ em

bài dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp nhận diện và giải quyết vấn đề xâm hại tình dục trẻ em

Trung học cơ sở - phổ thông

... thuytn2@thcslengochan.com PHỤ LỤC PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN Tên hồ sơ dạy học: “Nhận diện giải vấn đề xâm hại tình dục trẻ em” Mục tiêu học: * Về kiến thức: Sau học, học sinh (HS) có được: - Một ... trường, tổ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp - Thực đổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng Trước tiến hành nghiên cứu học giáo viên dạy môn sinh học, địa lí giáo dục công dân - Chuẩn bị tài liệu - Giới thi u ... hành dạy học theo tiết gồm thực bước tiến trình phần 6.4 Dự kiến hoạt động dạy học tiến trình dạy học: Buổi Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Bước 1: Tình xuất phát câu hỏi nêu vấn đề Hoạt...
 • 85
 • 1,020
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25