adn là vật chất di truyền

Tài liệu DNA vật chất di truyền docx

Tài liệu DNA là vật chất di truyền docx

Điện - Điện tử

... và R. DNA vật chất di truyền Năm 1968, Frederich Miescher (Thụy Điển) phát hiện ra trong nhân tế bào bạch cầu một chất không phải protein và gọi nuclein. Về sau thấy chất này có ... hệ giữa DNA và chất di truyền - DNA có trong tế bào của tất cả các vi sinh vật, thực vật, động vật chỉ giới hạn ở trong nhân và thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể. Đó một cấu trúc ... nhân giới hạn trong NST. Nhiều sự kiện cho gián tiếp cho thấy DNA chất di truyền. Mãi đến năm 1944 vai trò mang thông tin di truyền của DNA mới được chứng minh và đến năm 1952 mới được công...
 • 7
 • 1,707
 • 27

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất di truyền

Sinh học

... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 160 Một số lưỡng ... phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp ở vi ... bộ bộ gene. 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông tin...
 • 32
 • 593
 • 0

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền

Sinh học

... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 176 và trên cả phân ... t. t của vật chất di bảo tồn được tính ấyền thông tin di truyền (trái), oàn do Watson và Crick đề xuấ1. Các nguyên tắc và đặc điểm chung của tái bản DNA Tái bản (replication) một đặc ... (trái) và vật chất di truyền của nó (phải), và bên dưới ảnh hiển vi của plasmid pSC101. ất. Vi khuẩn điện tử Nhóm prokaryote bao gồm các vi khuẩn (bacteria) và vi khuẩn cổ (archae) các...
 • 32
 • 482
 • 1

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pptx

Điện - Điện tử

... phần hóa học và cấu trúc cũng như cơ chế tái bản của vật chất di truyền các đại phân tử DNA và RNA. I. Bằng chứng vật chất di truyền các nucleic acid 1. Các thí nghiệm biến nạp ở vi ... tiêm vào trong vi khuẩn. Như vậy, vật chất di truyền của phage T2 DNA, chứ không phải protein. 3.2. Thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền của một số virus RNA 173 khuôn cho sợi ... telomere: 147 Chương 5 Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền Trước tiên, chúng ta cần nắm các đặc tính thiết yếu của vật chất di truyền sau đây: (1) Đặc tính thông tin...
 • 32
 • 441
 • 0

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Tài liệu Chương 5: Bản chất Hóa học và Tái bản của Vật chất Di truyền pdf

Điện - Điện tử

... (trái) và vật chất di truyền của nó (phải), và bên dưới ảnh hiển vi của plasmid pSC101. ất. Vi khuẩn điện tử Nhóm prokaryote bao gồm các vi khuẩn (bacteria) và vi khuẩn cổ (archae) các ... một nhóm động vật nguyên sinh có lông tơ, nó (TTGGGG)n; ở Caenorhabditis: (CCCTCCC)n; ở bọn Oxytrichia thuộc Euplotes: (CCCCAAA)n Còn ở các động vật có vú và người, nó 5'-TTAGGG-3' ... Quá trình này gọi biến nạp và chất trong mảnh vỡ tế bào S đã gây sự biến nạp đặc thù đó được gọi tác nhân biến nạp (transformating agent). Vậy bản chất của tác nhân này gì? Nòi S...
 • 32
 • 594
 • 1

Tài liệu Đặc điểm cấu trúc của vật liệu di truyền pot

Tài liệu Đặc điểm cấu trúc của vật liệu di truyền pot

Điện - Điện tử

... có: A = T và G = C; nghĩa là: [A + G] = [T + C] hay = 1 (đây tỷ số giữa các base purine và các base pyrimidine), còn tỷ lệ đặc thù cho từng loài (thực chất đây tỷ lệ giữa hai base không ... các mối liên kết hydro (vốn lực hóa học yếu) được hình thành giữa các cặp base đối di n theo nguyên tắc bổ sung "một purine - một pyrimidine". Cụ thể là, trong DNA chỉ tồn tại ... base đặc thù A-T (với hai liên kết hydro) và G-C (với ba liên kết hydro).14Các dạng của DNA16II.2.2. Chức năng của genĐảm bảo thông tin di truyền được giữ nguyên vẹn để truyền cho thế...
 • 37
 • 1,942
 • 1

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 1

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 1

Môi trường

... thể mới bằng kỹ thuật di truyền. Các gen chuyển được sử dụng để tạo động vật, thực vật chuyển gen có nguồn gốc từ các loài sinh vật khác nhau: động vật, thực vật, vi sinh vật và cả con người. ... u, các nhiễm sắc thể tồn tại trong một thời gian ngắn, mang các yếu tố tái bản và truyền cho các tế bào con. 2. Ðộng vật (Thực vật) chuyển gen Ðộng vật (Thực vật) chuyển gen động vật ... các cơ thể sống biến đổi di truyền, bao gồm cả vi sinh vật. Thuật ngữ GMP (genetically modified plant)-thực vật biến đổi gen và GMA (genetically modified animal)- động vật biến đổi gen cũng...
 • 57
 • 1,117
 • 2

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 2

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 2

Môi trường

... thể di truyền được nếu retrovirus hợp nhất vào một số tế bào sinh dục. Ðối với phương pháp này tỉ lệ sống của các động vật chuyển gen sơ sinh rất thấp. Nếu như các thao tác di truyền ... dụng làm vector để chuyển vật liệu di truyền vào trong tế bào. Nhiều nhóm trong số đó, các papovavirus, adenovirus, retrovirus được sử dụng vào những mục đích chuyên biệt. Ðể sử dụng làm vector, ... nhất sự biểu hiện các gen đã phân phối. Các tế bào biến đổi di truyền có thể được sử dụng để tạo thực vật bao gồm cả sự sửa đổi di truyền mong muốn ở trong tất cả các tế bào của chúng (Voiland,...
 • 37
 • 925
 • 2

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 3

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 3

Môi trường

... sung giữa hai mồi sẽ làm tăng sản phẩm primer dimer (Hình 3.7). Hình 3.7: Sự bổ sung giữa hai mồi tạo nên primer dimer 97 enzyme (alkalin phosphatase hoặc horseradish peroxidase) tạo ... một nhiệt độ. + Kích thước tối thiểu của mồi 18 base (thông thường 18-24 base) để quá trình lai xảy ra tốt hơn. + Mồi phải đặc hiệu có nghĩa nó phải đặc trưng cho trình tự DNA cần được ... kháng thể gắn enzyme được phát hiện bằng cách cho thêm vào một cơ chất làm thay đổi màu do hoạt tính của enzyme. Ðộ màu tạo thành tỉ lệ với lượng enzyme bám ở giếng plastic, từ đó suy ra lượng...
 • 17
 • 733
 • 0

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 4

Mục đích của công tác chọn giống và nhân giống là cải tiến tiềm năng di truyền của cây trồng, vật nuôi...nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp - Chương 4

Môi trường

... Tạo ra động vật chuyển gen làm mô hình nghiên cứu trong chất độc học Phần lớn các dòng động vật chuyển gen sử dụng trong chất độc học để thử nghiệm các chất gây đột biến và các chất gây ung ... ở động vật I. Khái niệm chung 1. Ðộng vật chuyển gen Ðộng vật chuyển gen động vật có gen ngoại lai (gen chuyển) xen vào trong DNA genome của nó. Gen ngoại lai này phải được truyền lại ... lysine có nguồn gốc vi sinh vật vào cơ thể động vật để làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn của vật nuôi có triển vọng trong tầm tay. Việc nghiên cứu để tạo ra vật nuôi chuyển gen hormone...
 • 62
 • 967
 • 2

Xem thêm