3 vai trò hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn cho phát triển kinh tế

thực trạng mâu thuẫn giữa nhu cầu vốn khả năng huy động vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam

thực trạng mâu thuẫn giữa nhu cầu vốn và khả năng huy động vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... cầu vốn khả huy động vốn cho phát triển kinh tế nước ta để hiểu rõ vấn đề, trước hết ta tìm hiểu đôi chút vốn đầu tư vai trò việc phát triển kinh tế II Vai trò vốn đầu tư phát triển kinh tế ... TRẠNG MÂU THUẪN GIỮA NHU CẦU VỐN KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM I Nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển kinh tế Việt Nam Mục tiêu phát triển kinh tế Đại hội đại biểu toàn quốc ... khác cho phát triển công nghệ, cở sở hạ tầng Do đó, để có bước ban đầu cho phát triển kinh tế không huy động vốn từ nước Không nước phát triển đường phát triển lại không tranh thủ nguồn vốn đầu...
 • 27
 • 495
 • 0

Phân tích thực trạng mâu thuẫn giữa nhu cầu vốn khả năng huy động vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam

Phân tích thực trạng mâu thuẫn giữa nhu cầu vốn và khả năng huy động vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam

Lý luận chính trị

... cầu vốn khả huy động vốn cho phát triển kinh tế nớc ta để hiểu rõ vấn đề, trớc hết ta tìm hiểu đôi chút vốn đầu t vai trò việc phát triển kinh tế II Vai trò vốn đầu t phát triển kinh tế Khái ... tích thực trạng mâu thuẫn nhu cầu vốn khả huy động vốn cho phát triển kinh tế việt nam I Nhu cầu vốn đầu t cho phát triển kinh tế Việt Nam Mục tiêu phát triển kinh tế Đại hội đại biểu toàn quốc lần ... mục tiêu phát triển nh thiết phải có vốn Nhu cầu vốn cho đầu t phát triển trở nên cấp thiết Nhu cầu vốn đầu t cho phát triển kinh tế Việt Nam 13 Sau nhắc lại mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam...
 • 25
 • 293
 • 0

Những Biện Pháp Cơ Bản Để Gia Tăng Việc Huy Động Vốn Đầu Tư Trong Nước Để Đảm Bảo Nhu Cầu Vốn Cho Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Thời Kỳ 2001-2005

Những Biện Pháp Cơ Bản Để Gia Tăng Việc Huy Động Vốn Đầu Tư Trong Nước Để Đảm Bảo Nhu Cầu Vốn Cho Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Thời Kỳ 2001-2005

Kinh tế - Thương mại

... 39 ,97 3, 22 2,19 36 ,75 25,76 23, 90 30 , 63 21,54 7,00 7,08 50, 83 23, 41 7,42 4,64 35 ,96 33 ,41 41,07 43, 37 35 , 43 22,78 19 93 1994 1995 1996 20,84 10, 43 13, 95 12,96 9,94 28,21 45,22 26,17 1997 21 ,33 ... tăng việc huy động nguồn vốn đầu t nớc đảm bảo nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2001-2005 I Mục tiêu phát triển kinh tế nhu cầu vốn đầu t nớc cho phát triển kinh tế Việt Nam ... Dự báo phát triển kinh tế giải phấp nguồn vốn đầu t nớc cho phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 20012005 48 Đề án môn học Kinh tế phát triển - K40 Xuất phát từ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội...
 • 66
 • 130
 • 0

Hoạt động của công tác dân vận trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

Hoạt động của công tác dân vận trong phát triển kinh tế xã hội ở huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... 74 43. 25 74 43. 25 39 26.06 3. 922.11 36 13. 26 3. 512.10 35 09 .36 34 03. 30 33 50.7 32 43. 10 57.67 158.66 160.20 63. 54 63. 54 1 03. 9 108.80 1 83. 23 181.95 181.95 171.99 190.80 63. 31 79.69 79.69 140.81 289.21 33 11.82 ... chuyờn dựng 92.4 92.4 92 .33 93. 29 93. 29 94 .39 95.42 33 6.64 33 5.07 33 5.91 33 5.61 33 5.61 32 1.29 2.08 2.08 14.76 14.76 14.76 14.76 2.08 13. 74 2.08 13. 74 2.08 13. 74 1.48 13. 47 32 0.20 1.42 13. 47 13. 74 ... c Kinh t 34 B ng 3. 1 Tỡnh hỡnh s d ng ủ t ủai huy n Vn Lõm 2005 2006 7442.19 42 13. 95 39 83. 31 7442.19 4115.61 38 78.2 74 43. 25 74 43. 25 39 94 .31 39 70.06 37 47.77 37 08.42 74 43. 25 39 70.06 37 08.42 39 19.15...
 • 125
 • 507
 • 18

Nghiên cứu hoạt động của hội nông dân đối với phát triển kinh tế hộ tại huyện văn giang, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu hoạt động của hội nông dân đối với phát triển kinh tế hộ tại huyện văn giang, tỉnh hưng yên

Nông - Lâm - Ngư

... riêng kinh tế, văn hoá, xã hội Do tồn phát triển kinh tế nông hộ định tồn phát triển kinh tế xã hội nông thôn Hơn đất nước có kinh tế phát triển trước hết phải có phát triển kinh tế nông hộ Kinh tế ... điểm phát triển kinh tế hộ 80 4.2.6 Hoạt động phối hợp HND với tổ chức, đoàn thể phát triển kinh tế hộ 81 4.2.7 Đánh giá hoạt động HND phát triển kinh tế hộ 82 4 .3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động ... kinh tế hộ 13 2.1.4 Nội dung hoạt động HND phát triển kinh tế hộ 13 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động HND phát triển kinh tế hộ 19 2.2 Cơ sở thực tiễn 22 2.2.1 Sơ lược tình hình phát triển...
 • 152
 • 594
 • 7

Tìm hiểu tình hình hoạt động của hội phụ nữ huyện trong phát triển kinh tế xã hội nông thôn huyện vũ thư tỉnh thái bình

Tìm hiểu tình hình hoạt động của hội phụ nữ huyện trong phát triển kinh tế xã hội nông thôn huyện vũ thư tỉnh thái bình

Kinh tế - Quản lý

... 30 3. 1.2 .Đặc điếm kinh tế, xã hội huy n Vũ Thư tỉnh Thái Bình 30 3. 1.2.1 Tình hình sử dụng đất đai huy n 30 3. 1.2.2 Đặc điểm dân số lao động huy n 32 3. 1.2 .3 ... 69 4 .3. 2 Đánh giá người dân tình hình hoạt động Hội PN huy n phát triển kinh tế xã hội, môi trường nông thôn huy n Vũ Thư .71 4 .3. 2.1 Đánh giá tình hình hoạt động Hội phát triển kinh tế nông ... trường đế nâng cao vai trò Hội phụ nữ huy n 64 4 .3 Đánh giá tình hình hoạt động Hội PN huy n việc phát triển kinh 4 .3. 1.1 Mứ c độ hoạt động giao 66 4 .3. 1.2 ...
 • 80
 • 278
 • 1

Vai tro của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kinh tế.doc

Vai tro của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kinh tế.doc

Kế toán

... hỏi phải mở cửa kinh tế - Phát triển kinh tế trình tiến hóa theo thời gian nhân tố nội (bên trong) định đến toàn trình phát triển b Vai trò tri thức công nghệ việc phát triển kinh tế Ngày điều kiện ... có nhiều cách hiểu khác phát triển lâu bền, cách hiểu chung là, cho phát triển, trước hết phát triển kinh tế, hệ hôm không cản trợ hội phát triển ủca hệ mai sau Phát triển lâu bền “sự cải thiện ... xuất phát điểm nước nghèo phát triển, việc xây dựng phát triển tri thức KHCN phù hợp với bối cảnh nước ta, quan điểm phát triển kinh tế tri thức nêu sở để định hướng, để có giải pháp cụ thể cho...
 • 11
 • 1,281
 • 3

Vai trò nguồn nhân lực trong công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển kinh tế ở thành phố Hà Nội

Vai trò nguồn nhân lực trong công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển kinh tế ở thành phố Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... hóa kinh tế, mở cửa kinh tế, phát triển quan hệ kinh tế quốc tế tất yếu đất nước ta, mở cửa đầu tư phát triển thương mại xuất nhập • 1 .3 Vai trò nguồn nhân lực CNH - HĐH phát triển kinh tế thành ... người sử dụng phát huy trình phát triển kinh tế xã hội đất nước hoạt động xã hội 1.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực: Theo giá trình kinh tế lao động, nguồn nhân lực bao gồm toàn dân cư có thể phát triển ... rút hoạt động người lao động Họ phát minh, sáng chế sử dụng tư liệu lao động, tác động vào đối tượng lao động nhằm tạo sản phẩm phục vụ cho cho xã hội Nguồn nhân lực nguồn “nội lực”, biết phát huy, ...
 • 21
 • 1,014
 • 3

giải pháp tối ưu để nâng cao vai trò của pháp luật thuế ở nước ta trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế

giải pháp tối ưu để nâng cao vai trò của pháp luật thuế ở nước ta trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Kinh tế - Thương mại

... nâng cao vai trò giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh xã hội quan thuế III CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT THUẾ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HỘI ... phát triển kinh tế- xã hội Không tập trung huy động phần cải cho ngân sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu chi tiêu nhà nước mà góp phần điều tiết vĩ mô kinh tế, tạo động lực chuyển dịch cấu kinh tế Thực ... xuất kinh doanh: ………………… III CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT THUẾ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ: ………………… - 14 Thực trạng áp dụng...
 • 17
 • 836
 • 1

Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kinh tế

Vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kinh tế

Khoa học xã hội

... hỏi phải mở cửa kinh tế - Phát triển kinh tế trình tiến hóa theo thời gian nhân tố nội (bên trong) định đến toàn trình phát triển b Vai trò tri thức công nghệ việc phát triển kinh tế Ngày điều kiện ... có nhiều cách hiểu khác phát triển lâu bền, cách hiểu chung là, cho phát triển, trước hết phát triển kinh tế, hệ hôm không cản trợ hội phát triển ủca hệ mai sau Phát triển lâu bền “sự cải thiện ... xuất phát điểm nước nghèo phát triển, việc xây dựng phát triển tri thức KHCN phù hợp với bối cảnh nước ta, quan điểm phát triển kinh tế tri thức nêu sở để định hướng, để có giải pháp cụ thể cho...
 • 11
 • 523
 • 0

Đánh giá tác động của việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến phát triển kinh tế, xã hội môi trường trên địa bàn huyện bình giang tỉnh hải dương

Đánh giá tác động của việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến phát triển kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn huyện bình giang  tỉnh hải dương

Thạc sĩ - Cao học

... trư ng chuy n d ch c u kinh t ti n ñ cho chuy n m c ñích s d ng ñ t ngư c l i, chuy n m c ñích s d ng ñ t t o ñi u ki n cho tăng trư ng chuy n d ch c u kinh t [4] Tuy nhiên tăng trư ng kinh t ... ng 39 4 (ñư ng 194 cũ), ñư ng 39 5 (ñư ng 39 C cũ) n i Bình Giang v i huy n t nh, nh ng n ñư ng giao thông huy t m ch ñã t o ñi u ki n thu n l i cho huy n ti p nh n thông tin kinh t th trư ng, chuy ... ng kinh t - xã h i, môi trư ng phương án quy ho ch phát tri n 12 34 ð I TƯ NG, PH M VI; N I DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 40 3. 1 ð i tư ng ph m vi nghiên c u 40 3. 2 N i dung nghiên c u 40 3. 3...
 • 130
 • 862
 • 4

vai trò của tri thức khoa học,công nghệ cao đối với phát triển kinh tế tri thức

vai trò của tri thức khoa học,công nghệ cao đối với phát triển kinh tế tri thức

Quản trị kinh doanh

... Nền kinh tế tri thức kinh tế sản sinh ra, phổ cập sử dụng tri thức giữ vai trò định phát triển kinh tế, tạo cải nâng cao chất lợng sống Với định nghĩa hiểu kinh tế tri thức trình độ phát triển ... lc chuyn giao cụng ngh coa chn lc, kt hp hu c gia nhp cụng ngh t nc ngoi v y mnh nghiờn cu nc cho phi phự hp 3. Vai trò tri thức khoa học,công nghệ cao phát triển kinh tế tri thức a Nền kinh tế ... Trong kinh tế tri thức, tri thức trở thành lợng sản xuất trực tiếp, vốn quý nguồn nhân lực quan trọng hàng đầu, quy đinh tăng trởng phát triển kinh tế Cơ cấu tính chất phơng thức hoạt động kinh tế...
 • 15
 • 439
 • 0

đề tài vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kinh tế ở việt nam

đề tài vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với việc phát triển kinh tế ở việt nam

Kinh tế - Thương mại

... nhanh kinh tế Vì vấn đề đặt cho Việt Nam phát triển nguồn nhân lực có tri thức, trình độ, tay nghề cho sjư phát triển kinh tế Quá trình phát triển kinh tế nước ta đầu kỷ XXI điều kiện kinh tế tri ... phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ (KH - CN) Ngày KH - CN ứng dụng nhiều vào sống người Đặc biệt, ứng dụng tri thức KH - CN phát triển kinh tế hướng Ở nước phát triển nay, kinh tế phát triển ... có nhiều cách hiểu khác phát triển lâu bền, cách hiểu chung là, cho phát triển, trước hết phát triển kinh tế, hệ hôm không cản trợ hội phát triển ủca hệ mai sau Phát triển lâu bền “sự cải thiện...
 • 29
 • 501
 • 2

nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng ngư dân ở huyện đảo lý sơn, quảng ngãi

nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng ngư dân ở huyện đảo lý sơn, quảng ngãi

Quản trị kinh doanh

... biển .31 c Vấn đề đầu tư học .31 4.1.4 .3 Tình hình kinh tế vùng nghiên cứu 32 a Tổng quan kinh tế huy n 32 b Đóng góp hai ngành kinh tế lớn huy n đảo Lý Sơn 34 4.2 THỰC ... ngành nông nghiệp 34 Ngành công nghiệp – xây dựng đảo chưa phát triển Các hoạt động vận tải biển, thương nghiệp thấp kém, chưa khai thác để phát huy vai trò phát triển kinh tế huy n Ngành du lịch ... Ngành thủy sản có vai trò to lớn phát triển kinh tế huy n Lý Sơn, đặc điểm đánh bắt nhỏ, thuyền hoạt động ven bờ chiếm đến 31 1 tổng số 417 số tàu thuyền máy, với việc ngư dân sử dụng biện pháp đánh...
 • 101
 • 486
 • 0

tạp chí kinh tế đối ngoại đề tài NGUỒN VỐN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN - KINH NGHIỆM CHÍNH SÁCH CỦA ÚC BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

tạp chí kinh tế đối ngoại đề tài NGUỒN VỐN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN - KINH NGHIỆM CHÍNH SÁCH CỦA ÚC VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Báo cáo khoa học

... làm cho kinh tế Để tạo động lực cho phát triển cho kinh tế nói chung khu vực kinh tế tư nhân nói riêng, huy động sử dụng vốn hiệu vấn đề trọng yếu Sự hỗ trợ điều tiết từ phía phủ đóng vai trò ... để phát triển nhanh Bảng 3: Vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế Việt Nam Chia Tổng số Kinh Nhà nước Khu vực có vốn t Kinh tế đầu tư nước nhà nước Giá thực tế Tỷ đồng 2005 34 3 135 161 635 130 398 ... thể cho ngành, lĩnh vực kinh tế quốc dân, có vấn đề vốn cho phát triển Chính phủ Úc đạt nhiều thành tựu đáng kể việc huy động mạnh mẽ nguồn vốn cho phát triển kinh tế, vốn nước từ thu hút vốn...
 • 23
 • 191
 • 0

Xem thêm