2 23 phân tích mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ gói quà miễn phí của siêu thị big c

Đề tài : Đánh giá sự thoả mãn của khách hàng khi đi mua sắm tại siêu thị Big C Huế docx

Đề tài : Đánh giá sự thoả mãn của khách hàng khi đi mua sắm tại siêu thị Big C Huế docx

Báo cáo khoa học

... ATM” siêu thị Big C 66 Bảng 2. 23: Phân tích m c độ hài lòng khách hàng dịch vụ Gói quà miễn phí siêu thị Big C 66 Bảng 2. 24: Phân tích m c độ hài lòng khách hàng dịch vụ ... khách hàng dịch vụ “Máy ATM” siêu thị Big C 66 Bảng 2. 23: Phân tích m c độ hài lòng khách hàng dịch vụ Gói quà miễn phí siêu thị Big C 66 Bảng 2. 24: Phân tích m c độ hài ... thẻ” siêu thị Big C 67 Bảng 2. 25: Phân tích m c độ hài lòng khách hàng dịch vụ “Mua hàng trả góp” siêu thị Big C 68 Bảng 2. 26: Phân tích m c độ hài lòng khách hàng dịch vụ...
 • 79
 • 1,013
 • 2

đánh giá của khách hàng về các yếu tố marketing mix của khách sạn hương giang resort & spa huế

đánh giá của khách hàng về các yếu tố marketing mix của khách sạn hương giang resort & spa huế

Kinh tế

... t quc gia kh c (khỏch quc t) Loi khỏch ny s dng hu ht c c dch v ca khỏch sn, t dch v lu trỳ n c nhng dch v b sung - Nu cn c vo mc ớch ca chuyn i, khỏch c chia lm c c loi sau: + Khỏch du lch thun ... bao gm c c hot ng ch bin thc n, bỏn v phc v nhu cu tiờu dựng c c thc n, ung v cung cp c c dch v kh c nhm thừa c c nhu cu v n ung v gii trớ ti c c nh hng (khỏch sn) cho khỏch nhm mc ớch c lói ... nhu cu cao hn ca khỏch du lch nh gii trớ, chm s c sc kho v sc p, c c nhu cu tin ớch v bt u khai th c c c i tng phc v kh c nh c c cuc gp g, hi hp, hi ngh Ngy nay, nghiờn cu v hot ng kinh doanh ca...
 • 87
 • 1,901
 • 9

nghiên cứu sự đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại nhà hàng lagoon ana mandara resort - huế

nghiên cứu sự đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại nhà hàng lagoon ana mandara resort - huế

Thạc sĩ - Cao học

... hiến chất lượng dịch vụkhách hàng c m nhận, sở cho vi c phân tích chất lượng không áp đặt ý muốn nhà cung ứng dịch vụ lên th c tế khách hàng Chất lượng dịch vụ mong đợi: Khách hàng đề c p ... thu c vào c m nhận khách hàng Vậy chất lượng dịch vụ nhà hàng, theo c ch tiếp c n từ g c độ người tiêu dùng, m c độ thoải mái khách hàng dịch vụ nhà hàng Từ ta suy ra: Chất lượng dịch vụ nhà hàng ... vời Như m c tiêu doanh nghiệp nhà hàng phải đạt thiết kế m c cung c p dịch vụ m c độ cao so với khách hàng họ kỳ vọng 1.3 .2 C c yếu tố c u thành nên chất lượng dịch vụ nhà hàng Dịch vụ ăn uống...
 • 81
 • 833
 • 0

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH MÔ TẢ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC UỐNG ĐÓNG HAI VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM NƯỚC ĐÓNG CHAI ALKALINE

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH MÔ TẢ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NƯỚC UỐNG ĐÓNG HAI VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM NƯỚC ĐÓNG CHAI ALKALINE

Quản trị kinh doanh

... Tầm quan trọng c a c c thu c tính, ch c năng • So sánh hình ảnh liên tưởng và c m nhận về c c thương hiệu  nư c uống đóng chai • Đánh giá c a khách hàng về nư c Alkaline GIỚI THIỆU NỘI DUNG NGHIÊN C U • M c giá đề nghị ... Dam bao cac tieu chuan ve sinh 23 % 22 % Tot cho suc khoe 31% 24 % Duoc chung nhan cua co quan y te 22 % 10% 11% 0% 10% 20 % 30% 40% Quan tam ba Quan tam nhi Quan tam nhat 12% 7% 50% 60% 70% 7 .2 M c độ quan tâm mong đợi thu c ... 3.1% 1.4% 2. 5% Dam bao cac tieu chuan ve sinh 26 .6% Tot cho suc khoe 28 .6% Duoc chung nhan cua co quan y te 22 .7% 0.0% 10.0% 20 .0% Quan tam ba 20 .4% 23 .5% 11.3% 10 .2% 30.0% 40.0% 12. 5% 6.5% 50.0%...
 • 45
 • 767
 • 1

Đánh giá của khách hàng về hệ thống cửa hàng Kinh Đô Bakery tại thị trường Hà Nội

Đánh giá của khách hàng về hệ thống cửa hàng Kinh Đô Bakery tại thị trường Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... đến c a hàng Kinh Đô Barkery? - M c độ mua hàng c a hàng khách hàng? Tần suất mua hàng? - M c độ hài lòng khách hàng mua hàng? + Sản phẩm + Giá + Dịch vụ - Đánh giá khách hàng chuỗi c a hàng ... Nội + M c độ mua hàng c a hàng Kinh Đô + M c độ hài lòng khách hàng mua hàng - Nghiên c u đánh giá khách hàng vê chuỗi c a hàng Kinh Đô Hà Nội điểm: + Sản phẩm Kinh Đô: chất lượng, màu s c, hấp ... Trong c đến 51,5% mua hàng với m c độ hai tháng lần 22 ,1% mua hàng với m c độ hai tháng lần Số lượng khách hàng thương xuyên mua sản phẩm ( mua với m c độ hàng tuần ) 13 ,2% Điều cho thấy lượng khách...
 • 32
 • 1,298
 • 9

Nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm Dr.Thanh của Tân Hiệp Phát

Nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm Dr.Thanh của Tân Hiệp Phát

Kinh tế - Thương mại

... Đắt 22 47.8% Bình thường 24 52. 2% Rẻ 0% k.Sự hài lòng khách hàng dung tích sử dụng Đã hài lòng Số người(Tỉ lệ) Chưa hài lòng 40(87%) 6(13%) Trong người chưa thấy thích hợp c người cho dung tích ... người cho m c điểm chiếm 58.6% ,c 35 người chiếm 35.9% cho m c điểm từ đến c người chiếm 5.5% cho m c điểm ấn tượng .Đối với khung quảng c o tương tự c 45,66,15 người tương ứng với 35 .2% ,51.5%,13.3% ,đối ... 35 .2% ,51.5%,13.3% ,đối với khía c nh quảng c o c nội dung vui nhộn c 37,67 ,22 tương ứng 54.7%,38.3%,7% ,đối với khía c nh quảng c o giúp hiểu rõ c ng dụng sản phẩm c 37,67 ,22 tương ứng với 28 .9%, 52. 3%,18.8%,đối...
 • 35
 • 1,572
 • 14

Nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm Dr.Thanh của Tân Hiệp Phát.

Nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm Dr.Thanh của Tân Hiệp Phát.

Kinh tế - Thương mại

... Đắt 22 47.8% Bình thường 24 52. 2% Rẻ 0% k.Sự hài lòng khách hàng dung tích sử dụng Đã hài lòng Số người(Tỉ lệ) Chưa hài lòng 40(87%) 6(13%) Trong người chưa thấy thích hợp c người cho dung tích ... người cho m c điểm chiếm 58.6% ,c 35 người chiếm 35.9% cho m c điểm từ đến c người chiếm 5.5% cho m c điểm ấn tượng .Đối với khung quảng c o tương tự c 45,66,15 người tương ứng với 35 .2% ,51.5%,13.3% ,đối ... 35 .2% ,51.5%,13.3% ,đối với khía c nh quảng c o c nội dung vui nhộn c 37,67 ,22 tương ứng 54.7%,38.3%,7% ,đối với khía c nh quảng c o giúp hiểu rõ c ng dụng sản phẩm c 37,67 ,22 tương ứng với 28 .9%, 52. 3%,18.8%,đối...
 • 35
 • 955
 • 1

Nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm Dr.Thanh của Tân Hiệp Phát

Nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm Dr.Thanh của Tân Hiệp Phát

Quản trị kinh doanh

... 37( 12. 5%) 9000 1 (2. 2%) 10000 15( 32. 6%) 11000 1 (2. 2%) 120 00 3(6.5%) j.Đánh giá khách hàng m c giá sản phẩm Dr.Thanh Số người Tỉ lệ Đắt 22 47.8% Bình thường 24 52. 2% Rẻ 0% k.Sự hài lòng khách hàng ... người cho m c điểm chiếm 58.6% ,c 35 người chiếm 35.9% cho m c điểm từ đến c người chiếm 5.5% cho m c điểm ấn tượng .Đối với khung quảng c o tương tự c 45,66,15 người tương ứng với 35 .2% ,51.5%,13.3% ,đối ... 35 .2% ,51.5%,13.3% ,đối với khía c nh quảng c o c nội dung vui nhộn c 37,67 ,22 tương ứng 54.7%,38.3%,7% ,đối với khía c nh quảng c o giúp hiểu rõ c ng dụng sản phẩm c 37,67 ,22 tương ứng với 28 .9%, 52. 3%,18.8%,đối...
 • 36
 • 681
 • 0

Đánh giá của khách hàng về hệ thống cửa hàng Kinh Đô Bakery tại thị trường Hà Nội

Đánh giá của khách hàng về hệ thống cửa hàng Kinh Đô Bakery tại thị trường Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... đến c a hàng Kinh Đô Barkery? - M c độ mua hàng c a hàng khách hàng? Tần suất mua hàng? - M c độ hài lòng khách hàng mua hàng? + Sản phẩm + Giá + Dịch vụ - Đánh giá khách hàng chuỗi c a hàng ... Nội + M c độ mua hàng c a hàng Kinh Đô + M c độ hài lòng khách hàng mua hàng - Nghiên c u đánh giá khách hàng vê chuỗi c a hàng Kinh Đô Hà Nội điểm: + Sản phẩm Kinh Đô: chất lượng, màu s c, hấp ... Trong c đến 51,5% mua hàng với m c độ hai tháng lần 22 ,1% mua hàng với m c độ hai tháng lần Số lượng khách hàng thương xuyên mua sản phẩm ( mua với m c độ hàng tuần ) 13 ,2% Điều cho thấy lượng khách...
 • 31
 • 473
 • 1

Nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm Trà thảo mộc Dr. Thanh của Tân Hiệp Phát

Nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm Trà thảo mộc Dr. Thanh của Tân Hiệp Phát

Quản trị kinh doanh

... dẫn cho khách hàng Chú trọng chăm s c khách hàng nhu c u khách hàng ph c vụ tận tình chu đáo, đảm bảo an toàn, riêng tư khách hàng yêu c u Với phương châm làm vi c “ ph c vụ khách hàng tốt để ... 431 180 26 7 495 577 1.000 21 4 4 92 284 27 2 425 20 3 21 4 1.000 4 02 436 4 32 396 431 4 92 4 02 1.000 496 426 29 2 180 28 4 436 496 1.000 410 363 26 7 27 2 4 32 426 410 1.000 Quang cao su dung giong cua nhieu ... Trong 128 đáp viên hỏi phần nh c quảng c o c đến 75 người cho m c điểm chiếm 58 6%, c 35 người chiếm 35 9% cho m c điểm từ đến c người chiếm 5% cho m c điểm ấn tượng Đối với khung quảng c o tương...
 • 68
 • 1,092
 • 5

Nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm Dr.Thanh của Tân Hiệp Phát

Nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm Dr.Thanh của Tân Hiệp Phát

Quản trị kinh doanh

... bắt quy mô thị trường c chiến lư c đắn để đổi sản phẩm phù hợp với khách hàng M c tiêu nghiên c u Phân tích yếu tố t c động đến lựa chọn nư c giải khát sinh viên để từ rút nhận xét m c độ ảnh hưởng ... thường chai chai trở lên chiếm 56% 41% C c yếu tố Dr.Thanh qua m c độ Để biết ý kiến sinh viên sản phẩm Dr Thanh, liệt kê yếu tố quan trọng để khách hàng đánh giá qua m c độ thu kết : Về dung tích, trong ... sản phẩm mà chất lượng đặt lên hàng đầu đạt hài lòng định người tiêu dùng (67%) Vfresh (23 %) cuối C2 (10%) Đối với sinh viên sản phẩm đạt chất lượng cao, giá hợp lí yếu tố c lợi cho s c khỏe quan...
 • 20
 • 422
 • 0

báo cáo về tình hình sử dụng game mobile và đánh giá của khách hàng về dịch vụ hiện tại. đánh giá tiềm năng thị trường game mobile. tháng 2 2013

báo cáo về tình hình sử dụng game mobile và đánh giá của khách hàng về dịch vụ hiện tại. đánh giá tiềm năng thị trường game mobile. tháng 2 2013

Luật thương mại

... Symbian Column1 Kh c Không chạy hệ điều hành Symbian Ios Androi 50 100 Androi Column1 Ios Symbian 22 1 67 62 150 Không chạy hệ điều hành 134 20 0 25 0 Kh c 16 11 2/ 1 /20 13 M c đích chơi game M c đích chơi ... Trên 45 0 0 23 2/ 1 /20 13 Độ tuổi tiêu chí lựa chọn game Nhìn chung nhóm tuổi nhiều kh c biệt tiêu chí lựa chọn game, đồ họa đẹp nội dung hấp dẫn tiêu chí quan trọng 300 25 0 24 2 23 3 21 1 20 0 150 150 ... quan độ tuổi vi c lựa chọn game c phí hay không ta p-value=0 .24 1>0.05, ta chưa thể khẳng định m c độ phụ thu c vi c chơi game tính phí vào độ tuổi 25 0 20 0 150 Game tính phí Game không tính phí...
 • 37
 • 1,187
 • 1

nghiên cứu sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm nước hoa hồng làm trắng da pond’s của unilever

nghiên cứu sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm nước hoa hồng làm trắng da pond’s của unilever

Kinh tế - Thương mại

... trường ĐHCNTPHCM- CSTH với c mẫu 333 CHƯƠNG II: C SỞ LÝ THUYẾT • 2. 1 C c định nghĩa: - “Sự thỏa mãn (hài lòng) khách hàng phản ứng mang tính c m x c khách hàng đáp lại với số kinh nghiệm họ với ... hóa chiếm 33%, siêu thị chiếm 30.9%, c a hàng mỹ phẩm 22 ,7% c a hàng pond’s 13,4 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 4 .2 C c hình th c quảng bá, quảng c o sản phẩm -Truyền thông : Chiếm tỉ lệ cao quảng ... lại chiếm tỉ lệ thấp không quan tâm chiếm 12, 4% CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU - Về thể tích C c sản phẩm POND’S bạn chọn với tỉ lệ cao 60-100ml 37,1% , m c 100-150ml 27 ,8% ,150ml -20 0ml 22 ,7% với...
 • 37
 • 572
 • 0

Về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm nước hoa hồng làm trắng da pond’s của unilever

Về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm nước hoa hồng làm trắng da pond’s của unilever

Kinh tế - Thương mại

... th c Mong muốn người đa dạng nhu c u người nhiều 2. 2 Năm m c độ sản phẩm: Theo Philip Kotler cho sản phẩm c năm m c độ: M c (ích lợi c t lõi): Là dịch vụ hay ích lợi mà khách hàng th c mua M c ... nhu c u tiềm khách hàng + Chăm s c khách hàng chu đáo trư c, sau bán hàng + Luôn tìm c ch nâng cao chất lượng sản phẩm ,c i tiến sản phẩm nhằm tìm c ch làm hạ chi phí , giá thành, nâng cao uy tín ... vấn viên tr c tiếp phát c u hỏi thu lại địa điểm tiếp x c với đáp viên CHƯƠNG 2: C SỞ LÝ THUYẾT 2. 1 C c định nghĩa: - Sự hài lòng: C nhiều định nghĩa kh c hài lòng khách hàng, theo Bachelet định...
 • 29
 • 494
 • 1

Đánh giá của khách hàng về hoạt động tư vấn trên trang web Tâm sự bạn trẻ

Đánh giá của khách hàng về hoạt động tư vấn trên trang web Tâm sự bạn trẻ

Tâm lý học

... vậy, khách hàng hài lòng m c độ kh c Chúng đưa m c độ đánh giá hài lòng khách hàng: Rất không hài lòng Không hài lòng Chưa hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Mối m c độ hài lòng khách hàng khách hàng ... nhiều khách hàng hài lòng với dịch vụ tư vấn Tâm bạn trẻ Khách hàng tư vấn tr c tuyến c m c độ hài long cao khách hàng tư vấn qua thư 7 .2 Đa số khách hàng đánh giá thái độ tư vấn viên m c tốt ... bớt c m x c tiêu c c nhân lên c m x c tích c c giúp khách hàng c sống thoải mái hạnh ph c Khi nh c đến vấn đề c m x c, để giúp khách hàng giảm bớt c m x c tiêu c c nhà tư vấn c n hiểu c m xúc...
 • 116
 • 413
 • 0

Thái độ và ý kiến đánh giá của sinh viên về các lưu xá thiên chúa giáo tại thành phố hồ chí minh

Thái độ và ý kiến đánh giá của sinh viên về các lưu xá thiên chúa giáo tại thành phố hồ chí minh

Khoa học xã hội

... tự c p b c, nhu c u m c độ cao muốn xuất nhu c u m c độ thấp phải thỏa mãn trư c [24 ] 22 Trong thời điểm lý thuyết, Maslow xếp nhu c u người theo c p b c: [25 ] - Nhu c u (basic needs) - Nhu c u ... Báu thu c Trường Đại h c Nha Trang th c vào năm 20 12 nhằm tìm hiểu dịch vụ ký t c xá trường đáp ứng cho sinh viên Nghiên c u nghịch lý nhu c u ký t c xá ngày tăng chất lượng dịch vụ ký t c xá nhà ... xá thấp chi phí bên ngoài, 20 ,7% cho Chỉ c 8 ,2% cho lưu xá cao bên Đối với nữ sinh viên ý kiến l c quan hơn: 88,4% cho chi phí lưu xá thấp bên ngoài, 100% bạn nữ không cho chi phí bên cao Đây...
 • 96
 • 1,448
 • 2

Nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phấm dr thanh của tân hiệp phát

Nghiên cứu về sự đánh giá của khách hàng đối với sản phấm dr thanh của tân hiệp phát

Kinh tế - Thương mại

... M c L c I GI ỚI TH IỆ U CU C NG HI ÊN c u Lído chọn để tài T ân Hiệp Phát khởi đầu từ c sở sản xuất bia với thương hiệu Bia Ben Thành chuyên ph c vụ người c thu nhập trung ... chuyên ph c vụ người c thu nhập trung bình thấp,ng ày Tân Hiệp Phát sở hĩru hàng loạt sản phâm đa dạng từ nư c tăng l c Numbe r One,trà xanh ...
 • 1,507
 • 216
 • 0

Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo hành xe honda của công ty nam thành

Đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ bảo hành xe honda của công ty nam thành

Tài chính - Ngân hàng

... th c dịch vụ c ch x c với th c với khách hàng. Đó cam kết cung c p dịch vụ hạn, c ch lỗi Sự phản hồi/ đáp ứng: sẳn sàng giúp đỡ khách hàng cung c p dịch vụ c ch kịp thời Để khách hàng chờ lâu với ... đợi khách hàng dịch vụ nhận Truyền miệng Nhu c u c nhân Kinh nghiệm Dịch vụ kỳ vọng Khách hàng Khoảng c ch5 Nhà cung c p Dịch vụ nhận Dịch vụ chuyển giao(trư c, sau cung c p dịch ) )vụ0 Khoảng c ch4 ... cho khách hàng c m gi c không hài lòng chất lượng dịch vụ. Nếu doanh nghiệp gặp phải sai sót cung c p dịch vụ khả hồi ph c nhanh chóng c ch chuyên nghiệp tạo hài lòng khách hàng chất lượng dịch...
 • 8
 • 1,686
 • 35

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAVIBANK

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAVIBANK

Tài chính - Ngân hàng

... kh c Cụ thể yếu tố thu c thành phần chất lượng dịch vụ độ tin c y, l c ph c vụ, m c độ đáp ứng, m c độ đồng c m, giá… khách hàng vi c hài lòng chất lượng dịch vụ tùy thu c vào giới tính, độ tuổi, ... thỏa mãn c khách hàng không thỏa mãn với chất lượng dịch vụ siêu thị Thể c 12 khách hàng (8.3%) không thỏa mãn với ngân hàng may khách hàng lựa chọn m c độ không hài lòng Vì ngân hàng c n c giải ... phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cao m c độ thỏa mãn khách hàng Với giá trị trung bình m c độ thỏa mãn khách hàng chất lượng dịch vụ ngân hàng 3. 52 tương ứng với m c độ bình thường,...
 • 24
 • 632
 • 1

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAVIBANK – CHI NHÁNH HUẾ

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAVIBANK – CHI NHÁNH HUẾ

Kế toán

... khảo phụ l c bảng 3 .2) c 75 khách hàng ( 52. 1%) đánh giá thỏa mãn với chất lượng dịch vụ ngân hàng, m c độ trung lập với 51 khách hàng lựa chọn (35.4%), c khách hàng lựa chọn m c độ thỏa mãn, ... ngân hàng tốt, thỏa mãn đa số khách hàng Tuy nhiên, số khách hàng lựa chọn m c độ trung lập cao bên c nh khách hàng thỏa mãn c khách hàng không thỏa mãn với chất lượng dịch vụ siêu thị Thể c 12 ... ứng, m c độ đồng c m, giá… khách hàng vi c hài lòng chất lượng dịch vụ tùy thu c vào giới tính, độ tuổi, thu nhập … Như giới tính c ảnh hưởng đến m c độ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ...
 • 22
 • 400
 • 0

Xem thêm