ứng dụng tiến bộ khoa học lỹ thuật và công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng là việc an toàn của công trình thủy lợi

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi ppt

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin trong tính toán đánh giá khả năng làm việc an toàn của Công trình Thủy Lợi ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... bất lợi, hay thi công làm cho sơ đồ chịu lực công trình không giống với sơ đồ sử dụng tính toán nh xảy tai van đờng tràn hồ Dầu Tiếng [5] Vì vậy, việc tính toán kiểm tra khả làm việc an toàn công ... công trình nền, tải trọng điều kiện biên khác 3.3 Việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin tính toán cho phép xem xét đợc nhiều trờng hợp làm việc thực tế công trình, cho kết tính ... Ngày nay, với việc sử dụng công cụ máy tính điện tử, giải đợc với độ xác cao toán thấm không gian, từ đa đợc đánh giá tin cậy khả làm việc an toàn công trình Các phần mềm đợc sử dụng có kết SEEP/3D...
 • 7
 • 562
 • 0

nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

nghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Nông - Lâm - Ngư

... - Đánh giá kết ứng dụng tiến khoa họcthuật trồng rừng nguyên liệu ván dăm Keo lai huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nâng cao khả áp dụng tiến khoa họcthuật ... 1.4.1 Ý nghĩa khoa học - Thực đề tài giúp củng cố kiến thức học vào công tác nghiên cứu khoa học thực tiễn sản xuất lâm nghiệp cách có kết Mang lại cho tác phong làm việc khoa học, khả lập kế hoạch ... nhanh đảm bảo mục tiêu trồng rừng sản xuất đáp ứng tính bền vững sử dụng đất lâm nghiệp Giải tốt mối quan hệ môi trường xã hội, phát triển ứng dụng tiến vào sản xuất, đặc biệt ứng dụng công nghệ...
 • 88
 • 595
 • 1

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông Cửu Long

Tiến sĩ

... hộ, Ứng dụng khoa học kỹ thuật: ứng dụng gói kỹ thuật tiến khoa học kỹ thuật sử dụng mô hình tiến kỹ thuật, hay bao gồm ứng dụng 2/3 gói kỹ thuật, việc công nhận nông hộ trồng lúa có sử dụng ... khai ứng dụng phù hợp tiến kỹ thuật 4.7 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ƯDTBKT TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ VÙNG ĐBSCL Để đánh giá tiến khoa học kỹ thuật sản xuất, có nhiều phương pháp quy trình ứng dụng ... số liệu khảo sát tác giả 2013 - 2014 4.1.3 Mức độ ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật Kết khảo sát cho thấy, số nông hộ có ứng dụng tiến kỹ thuật, đa số nông hộ ứng dụng mô hình tiến kỹ thuật hoạt...
 • 24
 • 486
 • 1

Đánh giá thực trạng ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long

Đánh giá thực trạng và ảnh hưởng của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa tại đồng bằng sông cửu long

Tiến sĩ

... Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam công nhận theo quy định hành Ứng dụng khoa học kỹ thuật: ứng dụng gói kỹ thuật tiến khoa học kỹ thuật sử dụng mô hình tiến kỹ thuật, hay bao gồm ứng ... công nghệ quy trình; đồng nghĩa với phát triển công nghệ, thành tựu công nghệ tiến công nghệ Về chất thay đổi công nghệ phát minh công nghệ (bao gồm trình) , cải tiến liên tục công nghệ (trong ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ VŨ SƠN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TIẾN...
 • 146
 • 627
 • 5

Xem thêm