đồ án bê tông cốt thép thiết kế bản sàn

đồ án môn học tông cốt thép thiết kế bản sàn và dầm phụ

đồ án môn học bê tông cốt thép thiết kế bản sàn và dầm phụ

Kiến trúc - Xây dựng

... Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Long Giang - 26 - Sinh viên: số Cao Thị Thắm Lớp CTT52DH2 Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép 3.5 Tính toán cốt thép dọc. Thép AII ... Thắm Lớp CTT52DH2 Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Long Giang - 27 - Sinh viên: số Cao Thị Thắm Lớp CTT52DH2 Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép 4.7 Tính cốt treo.Ở chỗ ... CTT52DH2 Đồ Án Môn Học :Bê tông cốt thép Chương 4 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM CHÍNH.4.1 Cơ sở thiết kê.4.2 Sơ đồ tính toán.Dầm chính là dầm lien tục ba nhịp. kích thước dầm đã được giả thiết: 35...
 • 27
 • 1,358
 • 7

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... 2ỉ302ỉ252ỉ122ỉ302ỉ122ỉ122ỉ302ỉ28 7-7 8-8 2ỉ302ỉ302ỉ252ỉ282ỉ12sơ đồ bố trí cốt thép dọc trong cột giữa39001000119006000 đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ(-0.1952 + 0,4). 1,2 = ... 4312444)5,45,35.(27,17.3400)213,185,35.(13,18.40.130=+- So sánh vế trái và vế phải thấy rằng bố trí cốt thép nh trênlà đảm bảo chịu đ-ợc lực của cặp 2.Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X525 đồ án tông cốt thép II Bài ... 2040030150x3480260 2020 204002060x620150400sơ đồ kiểm tra nén cục bộ và gia cố lƯới thép đầu cộtFtcbFN đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ).t(819,2)103,01.(8)351,0.103,01.(1,11.721,0.3)k1.(8)t.k1.(H.P.3Rd1=++=++=).t(471,2721,0632,0.819,2PP.RRdh14===Rg...
 • 51
 • 6,089
 • 9

đồ án kết cấu tông cốt thép thiết kế cầu máng tông cốt thép

đồ án kết cấu bê tông cốt thép thiết kế cầu máng bê tông cốt thép

Quản trị kinh doanh

... A0 = 0,42 → Tính cốt đơn.Nhóm 18 S14K53CTL1 Trang 21 Đồ án môn học Thiết kế cầu máng tông cốt thép ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾ CẦU BTCT Thiết kế cầu máng BTCTA. Tài liệu thiết kế Kênh dẫn nước N ... mặt cốt thép, lấy bằng 1 với cốt thép có gờ.0abhF=µ= 76.3042.9= 0,004.Nhóm 18 S14K53CTL1 Trang 30 Đồ án môn học Thiết kế cầu máng tông cốt thép Hình 2.1 - Sơ đồ tính toán vách máng.2.2. ... đồ án đồ án môn học, chỉ cần tính toán thiết kế các bộ phận cầu máng với một trường hợp: Tổ hợp tải trọng cơ bản. Trình tự thiết kế các bộ phận:1. Xác định sơ đồ tính toán của các bộ phận kết...
 • 35
 • 1,494
 • 1

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG

Kiến trúc - Xây dựng

... VI.Tính cốt thép Chọn vật liệu - Cấp độ bền b tông B15 ( Rb = 8,5 MPa ; Eb = 27. 103 MPa) - Cốt thép dọc dùng thép nhóm C-II ( Rs = Rsc = 280 MPa ; Es = 21. 104 MPa ) Với b tông ... GIỮASVTH : VŨ VĂN QUANG - Lớp 08X5 Trang 49 Đồ án BTCT 2 GVHD: TH.S LÊ THANH HÀĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP IITHIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNGI. SỐ LIỆU CHO TRƯỚC: -Nhà công nghiệp 1 ... μmin.b.h0 = 0,002.40.56 = 4,48 cm2 b.Tính toán cốt thép với cặp nội lực 1 (II-16) Tạm giả thiết : μt = 0,8% Mômen quán tính của tiết diện cốt thép, Is : Is = μt. b. h0. ( 0,5h –...
 • 55
 • 1,661
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP " Thiết kế một dầm cho cầu dường ôtô nhịp giản đơn, bằng BTCT, thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước. " docx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Kiến trúc - Xây dựng

... Nguyªn3 Đồ án tông cốt thép BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG--PHÂN HIỆU CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI NGUYÊN…………….000……………ĐỒ ÁN MÔN HỌCKẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP GIẢNG ... Nguyªn14 Đồ án tông cốt thép 8. Xác định vị trí cốt thép, vẽ biểu đồ bao vật liệu. B-BẢN VẼ: 1. Thể hiện trên khổ giấy A1. 2. Vẽ mặt chính dầm, vẽ các mặt cắt đại diện. 3. Vẽ biểu đồ bao ... 1/800Khối lượng riêng của tông γc=2500(kg/m3)Vật liệu (cốt thép theo ASTM 615M) : Cốt thép chịu lực fy=420 MPA: Cốt đai fy=420MPA: B tông fy=32MPAQuy trình thiết kế cầu 22TCN-272-2005.II-YÊU...
 • 23
 • 1,426
 • 2

Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép " Thiết kế một dầm cho cầu dường ô tô nhịp giản đơn,bằng BTCT,thi công bằng phương pháp đúc rieng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước " doc

Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép

Kiến trúc - Xây dựng

... Tuấn5 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép Wdc=A×γ=0,664325x24=15,9438 (KN/m)Trong đóγ=24KN/m3: trọng lượng riêng tông. Xác định bề rộng cánh tính toánBể rộng cánh tính toán đối ... Tuấn8 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI- CƠ SỞ III…………….000……………ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉPGiáo viên hướng ... Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép Độ võng do 25% xe tải thiết kế cùng với tải trọng làn thiết kế: f2=0.25.mg.(1+IM).y+yL=0.25f1+yL=0.25x18.425+13.077=17.683(mm).⇒fmax=max{f1;f2}=18.425(mm).⇒fmax<Lfl...
 • 21
 • 897
 • 3

Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép " Thiết kế một dầm cho cầu dường ô tô nhịp giản đơn,bằng BTCT,thi công bằng phương pháp đúc rieng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước " ppt

Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép

Kiến trúc - Xây dựng

... Gv:Nguyễn Văn Tuấn2 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI- CƠ SỞ III…………….000……………ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉPGiáo viên ... Gv:Nguyễn Văn Tuấn19 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép Trong đóγ=24KN/m3: trọng lượng riêng tông. Xác định bề rộng cánh tính toánBể rộng cánh tính toán đối với dầm bên trong không lấy ... 43Mu12 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép 678,94566,04451,94334,07209,4373,0373,03209,43334,07451,94566,04678,942 vẽ bi ể u đồ bao vật liệu Tính toán moomen kháng tính toán của...
 • 21
 • 1,106
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP " Thiết kế một dầm cho cầu dường ô tô nhịp giản đơn,bằng BTCT,thi công bằng phương pháp đúc rieng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước " doc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Kiến trúc - Xây dựng

... 1/800Vật liệu (cốt thép theo ASTM 615M): Cốt thép chịu lực: fy =280 Mpa Cốt đai: fy =280 Mpa tông fc’ =28 MPaQuy trình thiết kế cầu 22TCN-272-2005II YÊU CẦU VỀ NỘI DUNGA-TÍNH TOÁN:1. ... SỞ III…………….000……………ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Minh Đức Sinh viên : Nguyễn Văn QuânA Lớp : 60CĐB2 BÀI LÀMĐỀ BÀI: Thiết kế một dầm cho cầu dường ... ycff'=0.03×28028=0,3% thỏa mãn IV-VẼ BIỂU ĐỒ BAO VẬT LIỆU*Tính toán mômen kháng tính toán của dầm khi bị cắt cốt thép. Để tiết kiệm thép, số lượng cốt thép chọn khi tính với mặt cắt có mômen lớn...
 • 18
 • 691
 • 0

Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép " Thiết kế một dầm cho cầu dường ô tô nhịp giản đơn,bằng BTCT,thi công bằng phương pháp đúc rieng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước " pot

Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép

Kiến trúc - Xây dựng

... 8105,779680,614751,23(KNm). Sv:Đào văn thươngnguyễn văn tân Gv:nguyễn văn tuấn6 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép ĐỒ ÁN MÔN HỌCKẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP * * * Giáo viên hướng dẫn ĐÀO VĂN THƯỜNG:Nguyễn V¨n ... văn tân Gv:nguyễn văn tuấn13 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép Sv:Đào văn thươngnguyễn văn tân Gv:nguyễn văn tuấn26 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép Tim g?iĐi?m c?t lí thuy?t1939,542563,551115,8816,491064,62[1305,6][1144,2][968,97][779,93] ... tân Gv:nguyễn văn tuấn7 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép Chiều dài triển khai cốt thépbản ldb(mm) được sử dụng với cốt thép dọc sử dụng trong bài là thép sô 322ldb ='02,0cybffA=...
 • 26
 • 633
 • 0

Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép " Thiết kế một dầm cho cầu dường ô tô nhịp giản đơn,bằng BTCT,thi công bằng phương pháp đúc rieng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước " docx

Đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép

Kiến trúc - Xây dựng

... trọng lượng riêng tông. Xác định bề rộng cánh tính toán Sv:nguyễn văn tân Gv:nguyễn văn tuấn3 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép ĐỒ ÁN MÔN HỌCKẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP * * * Giáo ... tuấn7 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép BiÓu ®å bao Q (KN)2 VÏ bi ể u đồ bao vật liệuTính toán moomen kháng tính toán của dầm khi bị cắt hoặc uốn côt thép: Kết quả tính toán được ... văn tuấn11 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép DAH Q0 DAH Q5 DAH Q4 DAH Q3 DAH Q2 DAH Q1 Sv:nguyễn văn tân Gv:nguyễn văn tuấn14 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép Sv:nguyễn...
 • 30
 • 692
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP " Thiết kế một dầm cho cầu dường ô tô nhịp giản đơn,bằng BTCT,thi công bằng phương pháp đúc rieng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước " pdf

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Kiến trúc - Xây dựng

... Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP * * * Giáo viên hướng dẫn :Nguyễn Văn TuấnSinh viên :LÀNH XUÂN THƯỢNG Lớp :60CĐB20ĐỀ BÀI: Thiết kế một ... Gv:Nguyễn Văn Tuấn1 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép Trong đóγ=24KN/m3: trọng lượng riêng tông. Xác định bề rộng cánh tính toánBể rộng cánh tính toán đối với dầm bên trong không lấy ... 45 tính biến dạng cốt thép chịu kéo theo công thức Sv:Lành Xuân thượng Gv:Nguyễn Văn Tuấn14 Đồ án môn học kết cấu tông cốt thép 2. TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH BỐ TRÍ CỐT THÉP TẠI MẶT CẮT GIỮA...
 • 19
 • 759
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP " Thiết kế một dầm cho cầu dường ôtô nhịp giản đơn, bằng BTCT, thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước " potx

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Kiến trúc - Xây dựng

... 1/800Khối lượng riêng của tông γc=2400(kg/m3)Vật liệu (cốt thép theo ASTM 615M) : Cốt thép chịu lực fy=420 MPA: Cốt đai fy=520MPA: B tông fy=30MPAQuy trình thiết kế cầu 22TCN-272-2005.II-YÊU ... 1716,83 Sv: l nh xuân th ngà ựơ6ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP Giáo viên hướng dẫn:TRỊNH MINH HOÀNG Sinh viên: l nh xuân th ng à ượ Lớp:59CDB20ĐỀ BÀI: Thiết kế một dầm cho cầu dường ôtô ... nghiêng của ứng suất nán chéo + β, θ:đựoc xác định bằng cách tra đồ thị và tra bảng. +α: Góc nghiêng của cốt thép ngang với trục dọc , α =900 +φ: Hệ só sức kháng cắt, với b tông thường, φ=0.9....
 • 23
 • 759
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP " Thiết kế một dầm cho cầu dường ôtô nhịp giản đơn, bằng BTCT, thi công bằng phương pháp đúc riêng từng dầm tại công trường và tải trọng cho trước " ppt

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Kiến trúc - Xây dựng

... trọng tâm cốt thép. Sv: l nh xuân th ngà ựơ11ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP Giáo viên hướng dẫn: NGUYÊN VĂN TUẤN Sinh viên: l nh xuân th ng à ượ Lớp:59CDB20ĐỀ BÀI: Thiết kế một dầm ... 1/800Khối lượng riêng của tông γc=2400(kg/m3)Vật liệu (cốt thép theo ASTM 615M) : Cốt thép chịu lực fy=420 MPA: Cốt đai fy=520MPA: B tông fy=30MPAQuy trình thiết kế cầu 22TCN-272-2005.II-YÊU ... xác định bằng cách tra đồ thị và tra bảng.+α: Góc nghiêng của cốt thép ngang với trục dọc , α =900+φ: Hệ só sức kháng cắt, với b tông thường φ=0.9.+Av: Diện tích cốt thép bị cắt trong cự...
 • 24
 • 656
 • 0

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... uốn cốt thép? - Trong mỗI đoạn dầm cốt thép đuợc tính toán cho tiết diện có momen max. Càng xa tiết diện đó cốt thép cần thiết càng giảm. Để tiết kiệm vật liệu cần cắt hoặc uốn chuyển vùng cốt ... Sơ đồ tính của bản, dầm chính và dầm phụ: TạI sao lại có sự khác nhau đó? - Sơ đồ tính của bản và dầm phụ là sơ đồ khớp dẻo - Sơ đồ tính của dầm chính là sơ đồ đàn hồi. - Dầm chính là kết ... tính theo sơ đồ khớp dẻo để tận dụng tối đa khả năng làm việc của kết cấu. 5. Vì sao các ô bản ở giữa được phép giảm 20% cốt thép? - Ở các bản vùng giữa ( dalle intermédiaire) liên kết bởi bốn...
 • 4
 • 34,484
 • 1,245

Xem thêm