đối với các khoản chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia

nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

Quản trị kinh doanh

... khon cho vay u t kinh doanh bt ng sn: Với tỷ lệ cho vay lĩnh vực bất động sản thấp so với tổng d nợ, nh việc cho vay đợc Chi nhánh thực quy định, quy trình cho vay, cho vay có đảm bảo tài sản Cho ... đồng, tăng 2.847 tỷ đồng so với 31/12/2008, chi m 80% tổng d nợ - Doanh nghiệp quốc doanh: 845 tỷ đồng, tăng 269 tỷ đồng so với 31/12/2008, chi m 16% tổng d nợ - Cho vay tiêu dùng, đời sống, cầm ... hn mc tớn dng + Cho vay theo phng thc tr gúp + Cho vay lu v õy l nhng hỡnh thc cho vay ch yu ca ngõn hng vỡ cú nhng thun li cho khỏch hng v Ngõn hng Mc lói sut cho vay ỏp dng cho tng loi trng...
 • 41
 • 847
 • 0

Tăng cường hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng NNPTNT thành phố Vinh

Tăng cường hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng NNPTNT thành phố Vinh

Kinh tế - Thương mại

... thu hút khách hàng để gia tăng khối lượng tài khoản cá nhân tiền đề phát triển khả đáp ứng nhu cầu chi tiêu cá nhân Mục tiêu lợi nhuận chi nhánh giai đoạn đầu cần đặt mục tiêu khách hàng để phát ... năm 118,5% so với năm trước; chi cho hoạt động tín dụng chi m 88,3%/tổng chi - Chênh lệch thu - chi tài chưa lương 184,62% so với năm trước, đạt 158,5% kế hoạch giao Chênh lệch thu - chi chưa lương ... quan đến gian lận tài khoản thẻ thẻ giả, thẻ bị cắp, thất lạc… Trong đó, gian lận tài khoản thẻ thường xảy với giao dịch không xuất trình thẻ chi m tỷ lệ cao đáng kể so với gian lận thẻ giả • Nguyên...
 • 46
 • 184
 • 1

Thủ tục thanh toán trong nước Thanh toán bằng Uỷ nhiệm chi potx

Thủ tục thanh toán trong nước Thanh toán bằng Uỷ nhiệm chi potx

Thủ tục hành chính

... thực TTHC: Ghi Nợ, ghi Có vào tài khoản khách hàng gửi trả lại 01 liên làm giấy báo Nợ, báo Có cho khách hàng Các bước Mô tả bước Tên bước Khách hàng lập Ủy nhiệm chi theo mẫu quy định gửi Phòng ... quỹ trả lại chứng từ cho khách hàng, từ chối toán nêu rõ lý từ chối toán Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Ủy nhiệm chi (03 liên) Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Ủy nhiệm chi (Mẫu số 07/KT) Văn ... thông tin có liên quan đến trình toán khách hàng Nếu đủ điều kiện toán theo quy định Phòng Kế toán ngân quỹ tiến hành thực toán theo lệnh khách hàng ghi Nợ, ghi Có vào tài khoản thích hợp Nếu không...
 • 4
 • 1,044
 • 1

Thanh toán trong nước – Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi (UNC) pdf

Thanh toán trong nước – Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi (UNC) pdf

Thủ tục hành chính

... củ Kết việc thực TTHC: Giấy báo Nợ Các bước Mô tả bước Tên bước Khách hàng đề nghị Ban TCKT NHPT Phòng TCKT Chi nhánh, Sở Giao dịch Bộ phận kế toán Phòng Giao dịch cung cấp UNC Khách hàng tiến ... toán trả lại cho khách hàng, từ chối toán nêu rõ lý từ chối toán Hồ sơ Thành phần hồ sơ Ủy nhiệm chi Giấy uỷ quyền Chủ tài khoản Kế toán trưởng (nếu có) Ngoài giấy tờ quy định đây, đối tượng khách ... liên quan đến trình toán khách hàng Nếu đủ điều kiện toán theo quy định Ban TCKT Phòng TCKT Bộ phận kế toán tiến hành toán thông báo số tiền toán thông qua giấy báo Nợ tài khoản toán cho khách hàng...
 • 4
 • 938
 • 1

Thủ tục thanh toán trong nước Thanh toán bằng Uỷ nhiệm thu ppsx

Thủ tục thanh toán trong nước Thanh toán bằng Uỷ nhiệm thu ppsx

Thủ tục hành chính

... tài khoản khách hàng gửi trả lại 01 liên làm giấy báo Nợ, báo Có cho khách hàng Các bước Tên bước Mô tả bước Khách hàng lập Ủy nhiệm thu theo mẫu quy định kèm giấy tờ toán (hóa đơn, chứng từ giao ... Phòng Kế toán ngân quỹ trả lại hồ sơ cho khách hàng, từ chối toán nêu rõ lý từ chối toán Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Ủy nhiệm thu (03 liên) + Hóa đơn, chứng từ giao hàng, cung ứng dịch vụ bên mua ... toán ngân quỹ NHCSXH Phòng Kế toán ngân quỹ NHCSXH tiếp nhận, kiểm tra thông tin có liên quan đến trình toán khách hàng Nếu đủ điều kiện toán theo quy định Phòng Kế toán ngân quỹ xử lý nghiệp vụ,...
 • 4
 • 600
 • 1

Thanh toán trong nước – Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu (UNT) pps

Thanh toán trong nước – Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu (UNT) pps

Thủ tục hành chính

... củ Kết việc thực TTHC: Giấy báo Có Các bước Mô tả bước Tên bước Khách hàng đề nghị Ban TCKT NHPT Phòng TCKT Chi nhánh, Sở Giao dịch Bộ phận kế toán Phòng Giao dịch cung cấp UNT Khách hàng tiến ... đến trình toán khách hàng Nếu đủ điều kiện toán theo quy định Ban TCKT Phòng TCKT Bộ phận kế toán tiến hành thu cho khách hàng thông báo số tiền thu thông qua giấy báo Có tài khoản toán cho khách ... toán trả lại cho khách hàng, từ chối thu nêu rõ lý từ chối toán Hồ sơ Thành phần hồ sơ Ủy nhiệm thu Giấy uỷ quyền Chủ tài khoản Kế toán trưởng (nếu có) Ngoài giấy tờ quy định đây, đối tượng khách...
 • 4
 • 555
 • 2

Tìm hiểu hình thức thanh toán bằng Séc, ủy nhiệm thu và ủy nhiệm chi

Tìm hiểu hình thức thanh toán bằng Séc, ủy nhiệm thu và ủy nhiệm chi

Ngân hàng - Tín dụng

... trích tiền tài khoản để chuyển trả cho người thụ hưởng, chuyển số tiền hưởng vào tài khoản Đối với tài khoản tiền gửi này, mục đích người gửi tiền nhằm đảm bảo an toàn tài sản thực khoản toán qua ... thuế, toán nợ Ủy nhiệm chi áp dụng để toán cho người hưởng có tài khoản ngân hàng, khác hệ thống ngân hàng khác tỉnh Ủy nhiệm chi séc lệnh chi tiền song điểm khác ủy nhiệm chi với séc người chị trách ... giao hàng cung ứng dịch vụ cho chủ tài khoản (người mua) theo hợp đồng kí kết (2) Chủ tài khoản lập uỷ nhiệm chi gửi khách hàng (3) Ngân hàng sau kiểm tra tính hợp lệ uỷ nhiệm chi số dư tài khoản...
 • 24
 • 1,419
 • 1

Thanh toán ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu trong nước pdf

Thanh toán ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu trong nước pdf

Ngân hàng - Tín dụng

... vi dân ký với chữ kí đăng kí với ngân hàng trường hợp đề nghị cung ứng séc, bảo chi séc - Điều kiện để khách hàng sử dụng dịch vụ: - Không thuộc đối tượng bị cấm sử dụng Séc không thời gian bị ... Séc trắng bán lần cho khách hàng: Bán theo yêu cầu khách hàng tối đa không 05 (50 tờ) cho tài khoản tiền gửi toán - Tài khoản tiền gửi: Đảm bảo khả toán séc/Uỷ nhiệm thu, bảo chi séc - Séc có ... ứng séc, bảo chi séc, đề nghị toán séc, bảng kê nộp séc, đề nghị Nhờ thu (theo Mẫu BIDV); - Xuất trình Chứng minh thư nhân dân (CMND)/ Hộ chi u hợp lệ công dân Việt Nam; Hoặc Hộ chi u visa Việt...
 • 3
 • 1,101
 • 3

Chủ đề thảo luận : Tìm hiểu hình thức thanh bằng séc, bằng ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi & Tìm hiểu về nghiệp vụ huy động vồn của Ngân hàng thương mại cụ thể pptx

Chủ đề thảo luận : Tìm hiểu hình thức thanh bằng séc, bằng ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi & Tìm hiểu về nghiệp vụ huy động vồn của Ngân hàng thương mại cụ thể pptx

Báo cáo khoa học

... trích tiền tài khoản để chuyển trả cho người thụ hưởng, chuyển số tiền hưởng vào tài khoản Đối với tài khoản tiền gửi này, mục đích người gửi tiền nhằm đảm bảo an toàn tài sản thực khoản toán qua ... thuế, toán nợ Ủy nhiệm chi áp dụng để toán cho người hưởng có tài khoản ngân hàng, khác hệ thống ngân hàng khác tỉnh Ủy nhiệm chi séc lệnh chi tiền song điểm khác ủy nhiệm chi với séc người chị trách ... giao hàng cung ứng dịch vụ cho chủ tài khoản (người mua) theo hợp đồng kí kết (2) Chủ tài khoản lập uỷ nhiệm chi gửi khách hàng (3) Ngân hàng sau kiểm tra tính hợp lệ uỷ nhiệm chi số dư tài khoản...
 • 24
 • 781
 • 1

Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán bằng thẻ tại chi nhánh Agribank Thăng Long

Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán bằng thẻ tại chi nhánh Agribank Thăng Long

Tài chính - Ngân hàng

... trớc cho khách hàng tạo điều kiện cho khách hàng mở rộng mở rộng giao dịch tài khả thu nhập có hạn Khách hàng đợc thực giao dịch trớc, toán sau mà không bị tính lãi khoảng thời gian ngắn Đối với ... dụng quốc tế, 4% cho lần rút tiền mặt tối thiểu 60.000VNĐ, phí thờng niên 200.000 thẻ chuẩn, 300.000 thẻ vàng; nhiều khoản phí khác cao, hạn mức cho lần khoảng thời gian để khách hàng chi tiêu ... vay ngân hàng khoản tiền để chi tiêu hạn mức tín dụng mà NHPHT cho phép Đến cuối tháng, sau nhận đợc bảng bảng thông báo giao dịch NHPHT gửi, khách hàng trả đủ cho ngân hàng số tiền tiêu dùng tháng...
 • 67
 • 426
 • 2

Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán bằng thẻ tại chi nhánh Agribank Thăng Long

Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán bằng thẻ tại chi nhánh Agribank Thăng Long

Tài chính - Ngân hàng

... trớc cho khách hàng tạo điều kiện cho khách hàng mở rộng mở rộng giao dịch tài khả thu nhập có hạn Khách hàng đợc thực giao dịch trớc, toán sau mà không bị tính lãi khoảng thời gian ngắn Đối với ... dụng quốc tế, 4% cho lần rút tiền mặt tối thiểu 60.000VNĐ, phí thờng niên 200.000 thẻ chuẩn, 300.000 thẻ vàng; nhiều khoản phí khác cao, hạn mức cho lần khoảng thời gian để khách hàng chi tiêu ... vay ngân hàng khoản tiền để chi tiêu hạn mức tín dụng mà NHPHT cho phép Đến cuối tháng, sau nhận đợc bảng bảng thông báo giao dịch NHPHT gửi, khách hàng trả đủ cho ngân hàng số tiền tiêu dùng tháng...
 • 68
 • 346
 • 3

Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán bằng thẻ tại chi nháh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long

Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán bằng thẻ tại chi nháh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long

Tài chính - Ngân hàng

... trớc cho khách hàng tạo điều kiện cho khách hàng mở rộng mở rộng giao dịch tài khả thu nhập có hạn Khách hàng đợc thực giao dịch trớc, toán sau mà không bị tính lãi khoảng thời gian ngắn Đối với ... dụng quốc tế, 4% cho lần rút tiền mặt tối thiểu 60.000VNĐ, phí thờng niên 200.000 thẻ chuẩn, 300.000 thẻ vàng; nhiều khoản phí khác cao, hạn mức cho lần khoảng thời gian để khách hàng chi tiêu ... vay ngân hàng khoản tiền để chi tiêu hạn mức tín dụng mà NHPHT cho phép Đến cuối tháng, sau nhận đợc bảng bảng thông báo giao dịch NHPHT gửi, khách hàng trả đủ cho ngân hàng số tiền tiêu dùng tháng...
 • 68
 • 347
 • 0

Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán bằng thẻ tại chi nháh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long

Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán bằng thẻ tại chi nháh ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long

Tài chính - Ngân hàng

... trớc cho khách hàng tạo điều kiện cho khách hàng mở rộng mở rộng giao dịch tài khả thu nhập có hạn Khách hàng đợc thực giao dịch trớc, toán sau mà không bị tính lãi khoảng thời gian ngắn Đối với ... dụng quốc tế, 4% cho lần rút tiền mặt tối thiểu 60.000VNĐ, phí thờng niên 200.000 thẻ chuẩn, 300.000 thẻ vàng; nhiều khoản phí khác cao, hạn mức cho lần khoảng thời gian để khách hàng chi tiêu ... vay ngân hàng khoản tiền để chi tiêu hạn mức tín dụng mà NHPHT cho phép Đến cuối tháng, sau nhận đợc bảng bảng thông báo giao dịch NHPHT gửi, khách hàng trả đủ cho ngân hàng số tiền tiêu dùng tháng...
 • 67
 • 294
 • 0

Dạy học sinh giải toán bằng phương pháp chia công việc bằng nhau.

Dạy học sinh giải toán bằng phương pháp chia công việc bằng nhau.

Tư liệu khác

... nhất, vòi thứ hai chảy phút Như số phần công việc chung phải chia hết cho thời gian vòi, tức chia hết cho 80 ; 360 ; 240 Số nhỏ chia hết cho 80 ; 240 360 720 toán “công việc chung” lượng nước đầy ... tích: Ở “công vi ệ chung” di ệ tích cánh đn g c n Theo cách phân tích toán 1, di ệ tích cánh đồg bi ể th ị s ố ph ầ s ố nh ỏ nh ấ chia h ế cho 15 N ế coi n n u n t t u di ệ tích cánh đồg 45 ph ... - (2 + 3) = (phần) Thời gian để vòi thứ ba chảy đầy bể là: 720 : = 180 (phút) (Đổi 180 phút = giờ) Vậy sau vòi thứ ba chảy đầy bể Ba ví dụ có cách giải khác, muốn đưa cách giải để em học sinh...
 • 4
 • 432
 • 0

THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BẢNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BẢNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

Kế toán

... 31/12/1999 Tham chiu: G Doanh thu Ngi thc hin: NTT Kim tra chi tit Ngy thc hin: 15/04/1999 DIn gii Bỏn cho cụng ty HI Long Bỏn cho thu sn Sn Bỏn cho Thng MI HP Bỏn cho thy sn H Long Bỏn cho bỏn buụn ... s chi tit vi bng tng hp chi tit phI thu khỏch hng Bc 2: Kim tra chi tit khon phI thu - Kim tra i chiu chi tit s d ca tng khỏch hng vi biờn bn i chiu cụng n - Kim tra chi tit nghip v bỏn chu v ... II.1.2.1 i chiu s sỏch Cụng vic i chiu s sỏch bao gm vic i gia cỏc s sỏch theo cỏc bc sau i chiu s d u nm i chiu tng quỏt s phỏt sinh ca tI khon 131, 136 theo tng thỏng, tng nm i chiu s phỏt...
 • 63
 • 293
 • 0

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán bằng thẻ tại chi nhánh NHNN VÀ PTNT Thăng Long

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán bằng thẻ tại chi nhánh NHNN VÀ PTNT Thăng Long

Tài chính - Ngân hàng

... hàng phải tốn chi phí quảng cáo nhỏ lấy ví dụ để quảng cáo chương trình VTV3 ( chương trình giải trí lớn Việt Nam) chí phí phải bỏ cho 30 giây truyền hình 15 triệu VNĐ để thực chương trình khuyếch ... dụng quốc tế, 4% cho lần rút tiền mặt tối thiểu 60.000VNĐ, phí thường niên 200.000 thẻ chuẩn, 300.000 thẻ vàng; nhiều khoản phí khác cao, hạn mức cho lần khoảng thời gian để khách hàng chi tiêu ... thẻ cho khách, nhân viên có thái độ hoà nhã, nhiệt tình với khách hàng, tạo cho khách hàng thoải mái tiện lợi đến giao dịch với ngân hàng 3.4.4Tham vấn với tổ chức thẻ quốc tế trục trặc xảy trình...
 • 36
 • 256
 • 0

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG THẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NN PTNT THĂNG LONG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG THẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NN PTNT THĂNG LONG

Tài chính - Ngân hàng

... dịch vụ , sản phẩm thẻ Cho đến nghiệp vụ thẻ NHNO &PTNT Thăng Long nghèo nàn , đơn điệu sản phẩm; hạn chế tiện ích giá trị gia tăng Thực tế tồn khoảng cách lớn so với trình độ phát triển lĩnh ... khai chương trình , sản phẩm thẻ quốc tế kết nôi BankNet phát triển chức , tiện ích sản phẩm thẻ nội địa có , tiến độ triển khai phần mềm kết nối thẻ quốc tế dự án IPCAS giai đoạn II chậm so với ... vướng mắc trình triển khai dịch vụ toán thẻ chi nhánh NHNO &PTNT Thăng Long Cụ thể : - Đến chi nhánh chưa thể triển khai trương chình , sản phẩm thẻ quốc tế Điều vừa gây lãng phí thời gian tài...
 • 8
 • 305
 • 1

THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BẢNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN.

THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BẢNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN.

Kế toán

... việc đối chi u sổ sách bao gồm việc đối sổ sách theo bớc sau Đối chi u số d đầu năm Đối chi u tổng quát số phát sinh tàI khoản 131 theo tháng, năm Đối chi u số phát sinh, số d khách hàng Đối chi u ... ký, bảng cân đối kế toán Đối chi u số d khách hàng hệ thống sổ chi tiết với bảng tổng hợp chi tiết phảI thu khách hàng Bớc 2: Kiểm tra chi tiết khoản phảI thu - Kiểm tra đối chi u chi tiết số ... giá tính trọng yếu khoản mục kiểm toán báo cáo tài Với công ty A khoản mục sau đợc đánh giá trọng yếu: Hàng tồn kho TàI sản cố định Các khoản đầu t xây dựng dở dang Các khoản vay ngắn hạn,...
 • 54
 • 305
 • 1

Xem thêm