định hướng và một số biện pháp hoàn thiện hoạt động xuất khẩu ở công ty cổ phần xnk tạp phẩm

Một số Biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Hoàng Anh

Một số Biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại Hoàng Anh

Kinh tế - Thương mại

... cứu đề tài ″ Một số Biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Hoàng Anh ” Với sở số liệu minh họa lấy Công ty cổ phần ĐTPTTM Hoàng Anh, dựa sở lý luận kết ... sở lý luận hoạt động Xuất kinh tế thị trường Chương II: Thực trạng hoạt động Xuất Công ty CP ĐTPT&TMHoàng Anh Chương III : Một số biện pháp thúc đẩy hoạt động Xuất CÔNG TY CP ĐTPT&TM HOÀNG ... gian thực tập Công ty CP ĐTPT&TM Hoàng Anh em cố gắng phân tích đánh giá hoạt động xuất để từ đưa ra: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất cho Công ty Công ty cổ phần ĐTPTTM Hoàng Anh” Tuy nhiên...
 • 44
 • 277
 • 0

Luận văn:Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xuất khẩu tại công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen docx

Luận văn:Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động xuất khẩu tại công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen docx

Quản trị kinh doanh

... Th.S 20 Tháng 12/2007, Cơng ty C ph T i tên thành Cơng ty C ph n n hành nh n sáp nh p cơng ty: Cơng ty C ph n Tơn Hoa Sen, Cơng ty C ph n V t li u Xây d ng Hoa Sen, Cơng ty C ph Xây d ng Hoa Sen ... a XK t i Cơng ty u hàng XK u th ng XK T ng XK c a HSG GVHD: Th.S 18 TH C TR NG HO CƠNG TY C NG XU T KH U C A PH N T 2.1 Gi i thi u chung v cơng ty c ph n T - Tên Cơng ty: CƠNG TY C PH N T HOA ... l p Cơng ty C ph n Hoa Sen v i v u 30 t ng, 22 nhân viên chi nhánh phân ph i chi bán l tr c thu c Theo nh, Hoa Sen Group phát tri n theo mơ hình cơng ty m - cơng ty Ti n thân c a Cơng ty C ph...
 • 81
 • 498
 • 1

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu Công ty cổ phần Phát triền Truyền thông - Truyền hình

Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở Công ty cổ phần Phát triền Truyền thông - Truyền hình

Kinh tế - Quản lý

... công ty Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập hàng hoá – dịch vụ công ty Chương 3: Định hướng phát triển giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập công ty Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập Công ... GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI CÔNG TY 3.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới 3.1.1 Nguồn vốn kinh doanh 37 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập Công ty cổ phần ... trạng công ty, công ty nên giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khắc phục vướng mắc tồn đọng 3.2.1 Giải pháp từ phía doanh nghiệp 40 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập Công ty cổ phần...
 • 48
 • 176
 • 0

Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu Công ty xuất nhập khẩu kỹ thuật bao bì.pdf

Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì.pdf

Quản trị kinh doanh

... tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu, để tìm điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế hoạt động kinh doanh nhập Công ty PACKEXPORT nhằm đưa số giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động nhập Công ty PACKEXPORT ... bì Phần thứ ba: Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Nhập Công ty Xuất nhập Kỹ thuật Bao bì Trang Phần thứ : HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU LÀ YÊU CẦU BỨC THIẾT CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN ... 2001 tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cải thiện Doanh số sản xuât Công ty đạt năm trước Như vậy, cho dù hoàn cảnh khó khăn nhiều biến động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty khắc phục, phát...
 • 97
 • 731
 • 3

Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu Công ty Xuất nhập khẩu kỹ thuật bao bì.

Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở Công ty Xuất nhập khẩu và kỹ thuật bao bì.

Kinh tế - Thương mại

... tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu, để tìm điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế hoạt động kinh doanh nhập Công ty PACKEXPORT nhằm đa số giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động nhập Công ty PACKEXPORT ... Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Nhập Công ty Xuất nhập Kỹ thuật Bao bì Trang Phần thứ : Hoàn thiện hoạt động nhập yêu cầu thiết doanh nghiệp kinh tế thị trờng I Lý luận chung hoạt động nhập ... nhiều biến động nhng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đợc khắc phục, phát triển lãi II - Thực trạng hoạt động nhập Công ty Xuất nhập kỹ thuật bao bì Đặc điểm hoạt động nhập Công ty a Đặc...
 • 89
 • 439
 • 1

Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu công ty xuất nhập khẩu công ty bao bì khẩu

Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu và công ty bao bì khẩu

Kinh tế - Thương mại

... tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu, để tìm điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế hoạt động kinh doanh nhập Công ty PACKEXPORT nhằm đa số giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động nhập Công ty PACKEXPORT ... Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Nhập Công ty Xuất nhập Kỹ thuật Bao bì Trang Phần thứ : Hoàn thiện hoạt động nhập yêu cầu thiết doanh nghiệp kinh tế thị trờng I Lý luận chung hoạt động nhập ... nhiều biến động nhng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đợc khắc phục, phát triển lãi II - Thực trạng hoạt động nhập Công ty Xuất nhập kỹ thuật bao bì Đặc điểm hoạt động nhập Công ty a Đặc...
 • 89
 • 363
 • 0

Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu Công ty XNK kỹ thuật bao bì

Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở Công ty XNK và kỹ thuật bao bì

Quản trị kinh doanh

... tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu, để tìm điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế hoạt động kinh doanh nhập Công ty PACKEXPORT nhằm đa số giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động nhập Công ty PACKEXPORT ... Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Nhập Công ty Xuất nhập Kỹ thuật Bao bì Trang Phần thứ : Hoàn thiện hoạt động nhập yêu cầu thiết doanh nghiệp kinh tế thị trờng I Lý luận chung hoạt động nhập ... nhiều biến động nhng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đợc khắc phục, phát triển lãi II - Thực trạng hoạt động nhập Công ty Xuất nhập kỹ thuật bao bì Đặc điểm hoạt động nhập Công ty a Đặc...
 • 89
 • 345
 • 0

Đề tài “Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu Công ty XNK kỹ thuật bao bì”

Đề tài “Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở Công ty XNK và kỹ thuật bao bì”

Kinh tế - Thương mại

... tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu, để tìm điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế hoạt động kinh doanh nhập Công ty PACKEXPORT nhằm đưa số giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động nhập Công ty PACKEXPORT ... bì Phần thứ ba: Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Nhập Công ty Xuất nhập Kỹ thuật Bao bì Trang Phần thứ : HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU LÀ YÊU CẦU BỨC THIẾT CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN ... 2001 tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cải thiện Doanh số sản xuât Công ty đạt năm trước Như vậy, cho dù hoàn cảnh khó khăn nhiều biến động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty khắc phục, phát...
 • 98
 • 332
 • 0

Tài liệu Luận văn - Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu Công ty XNK kỹ thuật b docx

Tài liệu Luận văn - Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở Công ty XNK và kỹ thuật b docx

Báo cáo khoa học

... tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu, để tìm điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế hoạt động kinh doanh nhập Công ty PACKEXPORT nhằm đưa số giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động nhập Công ty PACKEXPORT ... bì Phần thứ ba: Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Nhập Công ty Xuất nhập Kỹ thuật Bao bì Trang Phần thứ : HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU LÀ YÊU CẦU BỨC THIẾT CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN ... khăn nhiều biến động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty khắc phục, phát triển lãi II - Thực trạng hoạt động nhập Công ty Xuất nhập kỹ thuật bao bì Đặc điểm hoạt động nhập Công ty a Đặc điểm...
 • 96
 • 410
 • 0

Tài liệu Luận văn: " Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu Công ty XNK kỹ thuật bao bì " doc

Tài liệu Luận văn:

Báo cáo khoa học

... tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu, để tìm điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế hoạt động kinh doanh nhập Công ty PACKEXPORT nhằm đưa số giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động nhập Công ty PACKEXPORT ... bì Phần thứ ba: Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Nhập Công ty Xuất nhập Kỹ thuật Bao bì Trang Phần thứ : HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU LÀ YÊU CẦU BỨC THIẾT CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN ... 2001 tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cải thiện Doanh số sản xuât Công ty đạt năm trước Như vậy, cho dù hoàn cảnh khó khăn nhiều biến động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty khắc phục, phát...
 • 98
 • 406
 • 0

Tài liệu Đề tài “Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu Công ty XNK kỹ thuật bao bì” pptx

Tài liệu Đề tài “Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở Công ty XNK và kỹ thuật bao bì” pptx

Báo cáo khoa học

... tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu, để tìm điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế hoạt động kinh doanh nhập Công ty PACKEXPORT nhằm đưa số giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động nhập Công ty PACKEXPORT ... bì Phần thứ ba: Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Nhập Công ty Xuất nhập Kỹ thuật Bao bì Trang Phần thứ : HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU LÀ YÊU CẦU BỨC THIẾT CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN ... 2001 tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cải thiện Doanh số sản xuât Công ty đạt năm trước Như vậy, cho dù hoàn cảnh khó khăn nhiều biến động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty khắc phục, phát...
 • 98
 • 309
 • 0

Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu công ty XNK kỹ thuật bao bì

Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở công ty XNK và kỹ thuật bao bì

Kinh tế - Thương mại

... tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu, để tìm điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế hoạt động kinh doanh nhập Công ty PACKEXPORT nhằm đa số giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động nhập Công ty PACKEXPORT ... Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Nhập Công ty Xuất nhập Kỹ thuật Bao bì Trang Phần thứ : Hoàn thiện hoạt động nhập yêu cầu thiết doanh nghiệp kinh tế thị trờng I Lý luận chung hoạt động nhập ... tình hình sản xuất kinh doanh Công ty đợc cải thiện Doanh số sản xuât Công ty đạt năm trớc Nh vậy, cho dù hoàn cảnh khó khăn nhiều biến động nhng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đợc khắc...
 • 75
 • 185
 • 0

Luận văn: Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu công ty XNK kỹ thuật bao bì docx

Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở công ty XNK và kỹ thuật bao bì docx

Báo cáo khoa học

... tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu, để tìm điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế hoạt động kinh doanh nhập Công ty PACKEXPORT nhằm đưa số giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động nhập Công ty PACKEXPORT ... đầu Công ty Giám đốc Công ty Bộ trưởng Bộ Thương mại bổ nhiệm miễn nhiệm Giám đốc Công ty tổ chức điều hành hoạt động Công ty theo chế độ thủ trưởng đại diện cho quyền lợi - nghĩa vụ Công ty trước ... 2001 tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cải thiện Doanh số sản xuât Công ty đạt năm trước Như vậy, cho dù hoàn cảnh khó khăn nhiều biến động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty khắc phục, phát...
 • 91
 • 232
 • 0

Luận văn: Thực trạng hoạt động một số biện pháp thúc đẩy hoạt động Xuất khẩu Công ty XNK Hà Tây ppt

Luận văn: Thực trạng hoạt động và một số biện pháp thúc đẩy hoạt động Xuất khẩu ở Công ty XNK Hà Tây ppt

Kinh tế - Thương mại

... Cụng ty Giỳp cụng vic cho Giỏm c Cụng ty cú 03 Phú Giỏm c Cụng ty Phú Giỏm c Cụng ty Giỏm c Cụng ty la chn v ngh Giỏm c S Thng mi b nhim hoc nhim K toỏn trng chu s ch o trc tip ca Giỏm c Cụng ty, ... tốt nghiệp CHNG II THC TRNG HOT NG XUT KHU CA CễNG TY XUT NHP KHU H TY I Tng quan v Cụng ty Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty - Cụng ty Xut nhp khu H Tõy c thnh lp ngy 01/12/1992 theo ... phũng i din II TèNH HèNH HOT NG KINH DOANH CA CễNG TY XUT NHP KHU H TY 1.Mt hng kinh doanh ca Cụng ty : Cụng ty Xut nhp khu H Tõy l mt Cụng ty kinh doanh xut nhp khu tng hp bao gm hng tiờu dựng,...
 • 62
 • 154
 • 0

Luận văn: Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu Công ty XNK kỹ thuật bao bì docx

Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở Công ty XNK và kỹ thuật bao bì docx

Kinh tế - Thương mại

... trạng hoạt động Nhập Công ty Xuất nhập Kỹ thuật Bao bì Phần thứ ba: Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Nhập Công ty Xuất nhập Kỹ thuật Bao bì Phần thứ : HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU LÀ ... trạng số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập Công ty XNK kỹ thuật bao bì Kết cấu luận văn gồm phần: Phần thứ nhất: Hoàn thiện hoạt động Nhập yêu cầu thiết doanh nghiệp kinh tế thị trờng Phần thứ ... nhiều biến động nhng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đợc khắc phục, phát triển lãi II - Thực trạng hoạt động nhập Công ty Xuất nhập kỹ thuật bao bì Đặc điểm hoạt động nhập Công ty a Đặc...
 • 70
 • 216
 • 0

Đề tài “Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu Công ty XNK kỹ thuật bao bì” ppsx

Đề tài “Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở Công ty XNK và kỹ thuật bao bì” ppsx

Báo cáo khoa học

... tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu, để tìm điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế hoạt động kinh doanh nhập Công ty PACKEXPORT nhằm đưa số giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động nhập Công ty PACKEXPORT ... bì Phần thứ ba: Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Nhập Công ty Xuất nhập Kỹ thuật Bao bì Trang Phần thứ : HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU LÀ YÊU CẦU BỨC THIẾT CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NỀN ... 2001 tình hình sản xuất kinh doanh Công ty cải thiện Doanh số sản xuât Công ty đạt năm trước Như vậy, cho dù hoàn cảnh khó khăn nhiều biến động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty khắc phục, phát...
 • 98
 • 167
 • 0

Thực trạng một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu công ty XNK kỹ thuật bao bì

Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu ở công ty XNK và kỹ thuật bao bì

Kinh tế - Thương mại

... tình hình hoạt động kinh doanh nhập khẩu, để tìm điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế hoạt động kinh doanh nhập Công ty PACKEXPORT nhằm đưa số giải pháp để góp phần hoàn thiện hoạt động nhập Công ty PACKEXPORT ... Những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Nhập Công ty Xuất nhập Kỹ thuật Bao bì Luanvan.online Page www.Luanvan.online Phần thứ : HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU LÀ YÊU CẦU BỨC THIẾT CÁC DOANH ... khăn nhiều biến động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty khắc phục, phát triển lãi II - Thực trạng hoạt động nhập Công ty Xuất nhập kỹ thuật bao bì Đặc điểm hoạt động nhập Công ty a Đặc điểm...
 • 97
 • 249
 • 0

Luận văn: Thực trạng một số biện pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ba Đình pptx

Luận văn: Thực trạng và một số biện pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Ba Đình pptx

Quản trị kinh doanh

... viết hoàn thiện LuËn v¨n tèt nghiÖp PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BA ĐÌNH Lịch sử hình thành phát triển Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ba Đình Công Ty Cổ Phần ... đốc công ty nắm sát hoạt động công ty - Tất đơn vị công ty chị đạo ban giám đốc nên hoạt động sản xuất kinh doanh công ty thống - Ban giám đốc kiểm soát hoạt động đơn vị Nhược điểm: - Giám đốc công ... lý công trình Thực công tác an toàn, bảo hộ lao động Đánh giá hiệu hoạt động máy tổ chức Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ba Đình Qua đồ quản lý công ty ta thấy rõ cấu tổ chức Công ty Cổ phần...
 • 38
 • 452
 • 0

Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư, vận tải & xếp dỡ - Chi nhánh Hà Nội

Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại Công ty Vật tư, vận tải & xếp dỡ - Chi nhánh Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... luận hoạt động nhập Thực trạng hoạt động nhập Công ty Vật t, vận tải & xếp dỡ Hà Nội Những điểm mạnh, điểm yếu hoạt động nhập Công ty với nguyên nhân Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động ... nhân viên Công ty Vật t, vận tải & xếp dỡ chi nhánh Hà Nội, em định lựa chọn đề tài: Một số biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập Công ty Vật t, vận tải & xếp dỡ - Chi nhánh Hà Nội để hoàn thành ... trờng Chơng II Phân tích thực trạng hoạt động nhập Công ty Vật t, vận tải & xếp dỡ Hà Nội Chơng III Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động nhập Công ty Vật t, vận tải & xếp dỡ Hà Nội...
 • 80
 • 395
 • 1

Một số biện pháp tăng cường hoạt động xuất khẩu Công ty vật liệu điện dụng cụ khí

Một số biện pháp tăng cường hoạt động xuất khẩu ở Công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí

Kinh tế - Thương mại

... Báo cáo hoạt động kinh doanh công ty 1.30 8,33 Qua bảng cho ta thấy, số lượng lao động Công ty qua năm tăng Vì giai đoạn đầu hoạt động Công ty (1992-1998) nên số lượng lao động Công ty qua năm ... Quyết định số 6908/QĐ-UB ngày 12/12/2000 sát nhập Công ty ăn uống dịch vụ bốn mùa vào Công ty sản xuất -XNK Nam Hà Nội, đổi tên Công ty sản xuất -Xuất nhập Nam Hà Nội thành Công ty sản xuất- dịch ... với công việc, hoạt động kinh doanh công ty dần vào ổn định Sau thành lập, Công ty sản xuất - xuất nhập Nam Hà Nội điều kiện chủ động phát huy mạnh sẵn có, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, ...
 • 105
 • 297
 • 0

Xem thêm