đề thi thử đại học môn sinh trường đại học sư phạm hà nội lần 1

Đề thi vào lớp 10 môn Anh THPT chuyên ĐH phạm Nội 2015

Đề thi vào lớp 10 môn Anh THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội 2015

Tư liệu khác

... Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh trường THPT chuyên Đại học phạm Nội 2 015 cập nhật sau Để nhận điểm thi vào lớp 10 Nội năm 2 015 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) HANOI ... 2 015 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) HANOI (dấu cách) SBD gửi 8 712 VD: SBD bạn 256 thi Nội Soạn tin: THI HANOI 256 gửi 8 712 ...
 • 5
 • 560
 • 1

Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên ĐH phạm Nội 2015

Đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội 2015

Tư liệu khác

... Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán THPT chuyên Đại học phạm Nội cập nhật sau Để nhận điểm thi vào lớp 10 Nội năm 2 015 nhanh nhất, soạn tin: THI (dấu cách) HANOI (dấu cách) SBD gửi 8 712 VD: ... nhất, soạn tin: THI (dấu cách) HANOI (dấu cách) SBD gửi 8 712 VD: SBD bạn 256 thi Nội Soạn tin: THI HANOI 256 gửi 8 712 ...
 • 2
 • 425
 • 5

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI LẦN III doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LẦN III doc

Hóa học - Dầu khí

... B C C P D Si Câu 10 Đáp án D A C D B A A A B D Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B D A A B A A D B A Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án B A C C D B B D C A Câu 31 32 33 34 35 36 ... hóa học? 40 28 A 40 X , 19 Y B 14 X, 29 Y C 14 x , 14 Y D 18 14 19 X, 20 Y 10 Câu43: Cho phản ứng : Cu + H+ + NO 3-  Cu2+ + NO + H2O Tổng hệ số cân (tối giản , có nghĩa) phản ứng là:A.28 B 10 ... axit hữu Tỉ khối Y so với X x Khoảng biến thi n x là: A 1, 36 < x < 1, 50 B 1, 30 < x < 1, 50 C 1, 36 < x < 1, 53 D 1, 30 < x < 1, 53 Câu36: Hòa tan hoàn toàn 13 ,92 gam Fe3O4 dung dịch HNO3 thu 448 ml...
 • 5
 • 657
 • 1

Đề thi sinh chuyên đại học phạm Nội lần thứ 4 năm 2012

Đề thi sinh chuyên đại học sư phạm Hà Nội lần thứ 4 năm 2012

Sinh học

... : (15 30x2):3,4 =900 2A + 2G = 900 Số liên kết hidro Dr : 11 69 2A+3G = 11 69 G = 269 A = 18 1 Xét lần tái ta có : môi trường cung cấp : (22 – 1) ADrdr = 10 83 nu ADrdr = 3 61 (22 – 1) GDrdr = 16 17 nu ... = 269 A = 18 1 alen dr đột biến có : A = 18 0 G = 270 Vậy đột biến xảy thay cặp A –T thành cặp G – X Đáp án : A Câu : ta có theo NTBX X1 = G2 , A1 = T2 ,T1 = A2 ,G1 = X2 X1+ T1/ A1+ G1 = G2+ A2/ ... DẪN GIẢI ĐỀ THI THỬ LẦN -2 012 Câu : R – đỏ , r - vàng Ta có phép lai : P: RRrr GP : 1RR : 4Rr : 1rr : Tỉ lệ kiểu hình : Đáp án : D Câu : ta có : LDr = 15 30 x 1RRrr : Rrrr đỏ rrrr 1rr : 1rrrr :...
 • 15
 • 613
 • 0

Đề thi sinh chuyên đại học phạm Nội lần thứ 5 năm 2012

Đề thi sinh chuyên đại học sư phạm Hà Nội lần thứ 5 năm 2012

Sinh học

... trạng thái dị hợp : 1/ 100 = 0. 01 Xác suất để người mẹ mang gen bạch tạng trạng thái dị hợp : 1/ 100 = 0. 01 Vậy xác xuất để sinh bị bạch tạng : 0.01x0.01x aa = 0.000025 =0.0025% Câu 51 : Đáp án D Sau ... 1/ 8 = ¼ .1/ 2 Câu 11 : Đáp án B Câu 12 : Đáp án D Câu 13 : Đáp án D Do bậc dinh dưỡng cao hiệu suất lượng nhận từ hệ sinh thái thấp Câu 14 : Đáp án D F2 có tỉ lệ tương đương : :1 có : A – B- : ... locus : 3 .10 +3.4 = 42 KG Câu 17 : Đáp án C Câu 18 : Đáp án D Ta có A+ G = 50 %Nu A – G = 20%Nu = mặt khác 2A + 3G = 2760 A=T= 35% nu G= X = 15 %nu 2A + A = 2760 A = T = 840 nu G = X = 360 Câu 19 :...
 • 17
 • 513
 • 0

Đề thi thử ĐH 2013 môn Sinh trường ĐH KHTN Huế doc

Đề thi thử ĐH 2013 môn Sinh trường ĐH KHTN Huế doc

Cao đẳng - Đại học

... cỏc sinh vt d dng mt chui thc n nh sau: Sinh vt tiờu th bc 1: 275 x105 kcal; sinh vt tiờu th bc 2: 28 x105 kcal; sinh vt tiờu th bc 3: 21 x 10 4 kcal; sinh vt tiờu th bc 4: 16 5 x 10 2 kcal; sinh ... trng thnh Cõu 11 : Khi núi v quỏ trỡnh phỏt sinh s sng trờn Trỏi t, kt lun no sau õy l ỳng? A Lch s Trỏi t cú i, ú i C sinh chim thi gian di nht B i Trung sinh c c trng bi s phỏt sinh v hng thnh ... bin xy Xỏc sut cp v chng (7) v (8) th h (III) sinh mt trai v mt gỏi u cú nhúm mỏu A v b bnh trờn l bao nhiờu? 1 1 A B C D 2592 12 96 15 36 11 52 Cõu 26: mt t bo, xột cp nhim sc th tng ng Nu...
 • 8
 • 610
 • 20

Đề thi thử CĐ- ĐH môn Sinh Trường THPT Lê Hồng Phong potx

Đề thi thử CĐ- ĐH môn Sinh Trường THPT Lê Hồng Phong potx

Cao đẳng - Đại học

... án đề thi: 12 7 1[ 1] c… 1] b… 2[ 1] b… 8[ 1] a… 3[ 1] d… 9[ 1] b… 10 [ 1] c… 1] d… 16 [ 1] a… 11 [ 1] b… 17 [ 1] c… 18 [ 1] c… 1] b… 24[ 1] c… 19 [ 1] a… 20[ 1] c… 21[ 1] c… 22[ 1] d… 23[ 25[ 1] d… 26[ 1] b… 1] b… 32[ 1] b… ... 27[ 1] b… 28[ 1] d… 29[ 1] b… 30[ 1] c… 31[ 33[ 1] a… 34[ 1] c… 1] d… 40[ 1] c… 35[ 1] d… 36[ 1] d… 37[ 1] a… 38[ 1] c… 39[ 41[ 1] c… 42[ 1] c… 1] d… 48[ 1] c… 43[ 1] d… 44[ 1] a… 45[ 1] a… 46[ 1] b… 47[ 49[ 1] d… ... 46[ 1] b… 47[ 49[ 1] d… 50[ 1] d… 1] c… 56[ 1] b… 51[ 1] b… 52[ 1] b… 53[ 1] a… 54[ 1] a… 57[ 1] b… 59[ 1] a… 60[ 1] a… 58[ 1] a… 4[ 1] b… 12 [ 1] d… 5[ 1] d… 13 [ 1] c… 6[ 1] b… 14 [ 1] a… 7[ 15 [ 55[ ...
 • 13
 • 341
 • 0

Đề thi thử Đại Học Phạm Nội Lần 1 môn vật lý

Đề thi thử Đại Học Sư Phạm Hà Nội Lần 1 môn vật lý

... B 10 16,5 Hz C 903,5 Hz D 10 20 Hz - HẾT THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1_ 2 014 _Môn Vật Lí Trang 6/7 - Mã đề thi 11 1 ĐÁP ÁN 10 D D A C C B D C D C 11 12 13 14 15 16 17 18 ... điện hiệu dụng qua mạch 1A Giá trị L A 0,35 H B 0,32 H C 0 ,13 H D 0,27 H THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1_ 2 014 _Môn Vật Lí Trang 3/7 - Mã đề thi 11 1 Câu 31: Con lắc đơn dao động ... suất tiêu thụ đoạn mạch A 72 W B 288 W C 48 W D 14 4 W THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC PHẠM _THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1_ 2 014 _Môn Vật Lí Trang 5/7 - Mã đề thi 11 1 π Câu 49: Một lắc lò xo có độ cứng k=20N/m dao...
 • 7
 • 399
 • 0

Tài liệu Đề thi tuyển sinh trường cao đẳng phạm Nội năm 2005 môn Anh văn ppt

Tài liệu Đề thi tuyển sinh trường cao đẳng Sư phạm Hà Nội năm 2005 môn Anh văn ppt

Cao đẳng - Đại học

... hadn’t me 10 C cannot be perfectly accurate 12 B kind enough 14 D production charity B lives next door B even 11 D in spite of 13 D equal 15 B hardly Câu 3: (20 điểm – câu điểm) 16 Have – h 17 Does ... 60 If/ there/ one thing/ not like/ people/ tell lies ĐÁP ÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM NỘI – NĂM 2005 Câu 1: (5 điểm – câu điểm) blood of question regard Câu 2: (10 điểm – câu điểm) ... Câu 3: (20 điểm – câu điểm) 16 Have – h 17 Does – d 18 Are – b 21 Have – c 22 Did – f 23 Has – a 19 Were – g 24 Do – j Câu 4: (15 điểm – câu 1, 5 điểm) 26 determination 27 satisfied 29 childhood...
 • 5
 • 532
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Phạm, Nội (lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Sư Phạm, Hà Nội (lần 3)

Ngoại Ngữ

... NGÂN HOA ENGLISH - 10 6 ngõ 10 0 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Nội Di thi thi chuiin bi cho ki thi THPT Qui5c gia m6n tidng Anh lin i ndm hoc 2 014 - 2 015 , Trudng THPT Chuy1n Dqi hoc Sa phqm ... NGÂN HOA ENGLISH - 10 6 ngõ 10 0 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Nội Di thi thu chuin bi cho ki thi THPT Qudc gia m6n ildng Anh lin i ndm hoc 2 01 - 2 01 5, Trudng THPT Chuy1n Eqi hpc Su phsm Cyciingisa(52)-,healthyandenvironmenta1iyfriendlyformoftransport.Itis(53)tomakeitsafer,rnoreConvenientandattractive,andtoincreasettre(54)-ofjouraeysnradeby ... - 10 6 ngõ 10 0 đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Nội Di thi thi chudn bi cho ki thi TH7T Qu6c gia mdn il[ng Anh lin-3 ndm hpc Questiom X2: Karen doesn't like B being told A be told Question 13 :...
 • 6
 • 430
 • 2

Đề thi thử quốc gia Môn Toán trường THPT Bắc Yên Thành – Nghệ An (Lần 1 – 2015)

Đề thi thử quốc gia Môn Toán trường THPT Bắc Yên Thành – Nghệ An (Lần 1 – 2015)

Toán

... v a b c l (1, 2,9), (1, 3,8), (1, 4,7), (1, 5,6),(2,3,7),(2, 4,6),(3, 4,5) 0.25 0.5 0.25 Ta cú AB (2,4, 16 ) cựng phng vi a (1, 2, 8) , mp(P) cú PVT n (2, 1, 1) Ta cú [ n ,a] = (6 ;15 ;3) cựng phng ... 2cos 2 (1 t ) , t2 t tan 7t 12 t vi , ú (*) m 5t 16 t t 0 ;1 Xột hm s f (t ) 0.25 7t 12 t , t 0 ;1 Lp bng bin thi n ca hm s f (t ) 5t 16 t 7 Kt lun: m ; 9 (1. 0 im) ... (2ln 1) (3 2ln 3) (2 2ln 2) (1. 0 im) Vy 4ln 2ln Chn ngu nhiờn S trng hp cú th l C 11 16 5 0.25 16 5 Trong khụng gian vi h ta Vy P (1. 0 im) 0.25 0.25 Cỏc b (a, b, c) m a b c 12 v a...
 • 5
 • 453
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa Trường THPT chuyên Phạm Nội

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa Trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội

Hóa

... A: 14 ,900 B: 14 ,475 C: 13 ,235 D: 14 7,000g Câu 9: tích sổ ion nước nhiệt độ sau: 20 độ C , K H2O = 7,00 .10 ^ -15 ; 25 độ C, K H2O = 1, 00 10 ^ -14 , 30 độ C, K H2O = 1, 5 10 ^ -14 Từ số liệu ... nHCl=0. 01= n(amino axit) nên có nhóm NH2 nNaOh=0.02 nên có nhóm COOH m 0. 01 mol amino axit =1. 835-0. 01* 36.5 =1. 47 nên M(amino) =14 7 CnHm(NH2)(COOH)2 =14 7 suy M(CnHm)= 41 Nên n =< 41/ 12=3 Nếu n=3 thi C3H5 ... 0, 214 lít B: 0,424 lít C: 0 ,13 4 lít D: 0, 414 lít Câu 24: Cho phản ứng: aC15H21N3O + bKMnO4 + H2SO4 -> C15H15N3O7 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Giá trị a b là: A: 5 ,12 B: 10 ,13 C: 5 ,18 D: Không thể xác định...
 • 25
 • 362
 • 1

Đề thi thử vật lý chuyên Đại học phạm Nội - Lần 7 - Giải chi tiết

Đề thi thử vật lý chuyên Đại học sư phạm Hà Nội - Lần 7 - Giải chi tiết

... = C1 C2 C1 + C2 Lb Cb = ; Lb = L1 + L2 C1 C2 ( L1 + L2 ) C1 + C2 = 1 + 2 L1 1 L2 ω2 = 1 ( L1 + L2 ) L1 12 L2 ω2 L2 ω2 + L1 12 L1 12 L2 ω22 = 1 ( L1 + L2 ) L1 12 L2 ω2 L2 ω2 + L1 12 L1 ... ω2 L1 1 + L ω2 L1 1 + L ω2 2 A ω = B ω = A ω = 1 A ω = 1 L1 + L C1 + C L1 + L C1 + C Trang - - + Nếu ghép nối tiếp : 1 = + Cb C1 C2 + Nếu ghép nối tiếp : Lb = L + L2 1 Khi mạch gồm R1.C1,L1 có ... cm vmax = ω A = 10 0 0 ,1 = 10 m / s 0 ,1  v V = M 1+  m  mv0 = mv + MV  ⇒  M 1 mv0 = mv + MV   m v v =  1+ M  m  Trang - - 0,5 − 10 0 ,1 v= 10 = m/s 0,5 1+ 0 ,1 1− 10 m/s A / = 6,666cm...
 • 11
 • 4,591
 • 34

đề thi thử môn hóa truong THPT chuyen su pham ha noi

đề thi thử môn hóa truong THPT chuyen su pham ha noi

Hóa

... www.tailieuluyenthi.net www.tailieuluyenthi.net A: 14 ,900 B: 14 ,475 C: 13 ,235 D: 14 7,000g Câu 9: tích sổ ion nước nhiệt độ sau: 20 độ C , K H2O = 7,00 .10 ^ -15 ; 25 độ C, K H2O = 1, 00 10 ^ -14 , 30 độ C, ... nHCl=0. 01= n(amino axit) nên có nhóm NH2 nNaOh=0.02 nên có nhóm COOH m 0. 01 mol amino axit =1. 835-0. 01* 36.5 =1. 47 nên M(amino) =14 7 CnHm(NH2)(COOH)2 =14 7 suy M(CnHm)= 41 Nên n =< 41/ 12=3 Nếu n=3 thi C3H5 ... Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 13 /25 www.tailieuluyenthi.net www.tailieuluyenthi.net 4a .10 8 + b. (10 8.2 + 24) = 91, 2 => a= 0 ,1 ; b = 0,2 ý phương...
 • 25
 • 508
 • 0

Tài liệu Đề 13 - Đề thi tuyển sinh trường Cao đẳng phạm Nội năm 2005 ppt

Tài liệu Đề 13 - Đề thi tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội năm 2005 ppt

Cao đẳng - Đại học

... hadn’t me 10 C cannot be perfectly accurate 12 B kind enough 14 D production charity B lives next door B even 11 D in spite of 13 D equal 15 B hardly Câu 3: (20 điểm – câu điểm) 16 Have – h 17 Does ... 60 If/ there/ one thing/ not like/ people/ tell lies ĐÁP ÁN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM NỘI – NĂM 2005 Câu 1: (5 điểm – câu điểm) blood of question regard Câu 2: (10 điểm – câu điểm) ... Câu 3: (20 điểm – câu điểm) 16 Have – h 17 Does – d 18 Are – b 21 Have – c 22 Did – f 23 Has – a 19 Were – g 24 Do – j Câu 4: (15 điểm – câu 1, 5 điểm) 26 determination 27 satisfied 29 childhood...
 • 5
 • 412
 • 0

đề thi thử môn vật lý thpt CHUYÊN PHẠM nội lần 6 2015

đề thi thử môn vật lý thpt CHUYÊN sư PHẠM hà nội lần 6  2015

Trung học cơ sở - phổ thông

... P1 = P + ∆P1 P2 = P + ∆P2 = P + 0, 01 P1 = P + ∆P1 - 0,99∆P1 = P1 – 0,99∆P1 0,1U 12 R Mặt khác ta có ∆P1 = P12 = P12 P1 = 0,1P1 U1 U 12 Đề thi thử THPT QG năm 2 015 Toán – Lý – Hóa – Sinh – Anh ... Với P1 = P + ∆P1 ; P1 = I1.U1 U1 ∆P2 = P2 R U 22 Với P2 = P + ∆P2 0,1U 12 Độ giảm điện đường dây chưa tăng điện áp ∆U = I1R = 0,1U1  R = P1 ∆P P U U P = 12 = 10 0 ⇒ = 10 ∆P2 P2 U1 U1 P P1 = ... anhdungdevelopment@gmail.com , 0982.563.365 truy cập http://dethithpt.com Do U2 P2 P1 − 0,99∆P1 P1 − 0,99.0,1P1 = 10 = 10 = 10 = 10 . (1- 0,099) = 9, 01 U1 P1 P1 P1 Vậy U2 = 9,01U1 Chọn đáp án A Bình luận: Một toán dành...
 • 13
 • 476
 • 0

Đề thi thử đại học - môn sinh trường đại học phạm nội

Đề thi thử đại học - môn sinh trường đại học sư phạm hà nội

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... thay đổi môi trờng sống Đáp án là: A 4 ,1, 2,3 B 4,2 ,1, 3 C 4,2,3 ,1 Câu 13 : Phát biểu sau không xác? A Tính trạng di truyền qua tế bào chất biểu giống mẹ D 2,4 ,1, 3 B Mọi đặc điểm giống mẹ di truyền ... diễn điều kiện sau không cần thi t? A Biến dị phát sinh phải biến dị di truyền đợc B Biến dị phát sinh phải giúp cá thể sinh nhiều phải sống sót hệ C Biến dị phát sinh phải biểu kiểu hình cá thể ... Phân tích vật chất di truyền chủng vi sinh vật gây bệnh thu đợc: Chủng gây bệnh Loại Nu (%) A T U G X Số 10 10 40 40 Số 20 30 20 30 Số 22 22 27 29 Số 35 35 16 14 Kết luận sau không đúng? A Vật chất...
 • 9
 • 734
 • 19

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN SINH HỌC LẦN THỨ 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHUYÊN MÔN SINH HỌC LẦN THỨ 1

Sinh học

... 2n – – 1, 2n – 2n – B 2n, 2n +1+ 1, 2n +1 2n+2 C 2n, 2n +1+ 1, 2n -1- 1, 2n +1 2n -1 D 2n, 2n +1, 2n -1, 2n+2 2n-2 Câu 58: Trong kỹ thuật ADN tái tổ hợp, tế bào nhận thường tế bào E.coli A Chúng sinh sản ... Tiến hành phép lai chuột đen lông xám chủng đời sau thu 10 0% lông xám www.mathvn.com Trang 6/7 - Mã đề thi 311 www.MATHVN.com & www.DeThiThuDaiHoc.com Tiến hành phép lai chuột lông xám F1 với ... bình thường xác suất sinh trai đầu lòng biểu bệnh bao nhiêu? A 1/ 2 B 1/ 4 C 1/ 16 D 1/ 8 Câu 31: Vai trò Lactose chế điều hòa hoạt động operon Lac E.coli : A Gắn vào trình tự vận hành Operator để khởi...
 • 7
 • 1,338
 • 26

Xem thêm