đề thi olympic tiếng anh cấp trường lớp 3

Bài giảng đề thi olympic Tiếng Anh cấp trường

Bài giảng đề thi olympic Tiếng Anh cấp trường

Tiểu học

... GD&ĐT DIỄN CHÂU. ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - LỚP5 TRƯỜNG TH DIỄN BÍCH NĂM HỌC: 2010-2011(Thời gian: 40 phút) PHẦN I: NGHE HIỂU 10 Câu 10 điểmBài tập1: Em hãy nghe và khoanh tròn đáp án ... tranh gợi ý Ví dụ: I like eating hamberger very much1.I’m reading books in the 2. My father is an 3. My has four people4. We always eat for dinner5. In spring I sometimes a bikeBài tập 3 ... play. 3. They are going to play hide-and-seek. 4. They want Minh and Peter to play with them.5. Hoa and Nam are not friends.PHẦN II : KIẾN THỨC NGÔN NGỮ 20 Câu 10 điểmBài tập 1: Em hãy khoanh...
 • 6
 • 1,496
 • 51

Đề thi GVDG Tiếng Anh cấp trường 2010-2011

Đề thi GVDG Tiếng Anh cấp trường 2010-2011

Tư liệu khác

... kiểu láo tôm láo cá như thế trong lớp học.” Trong tiếng ồn ào của lớp học, tiếng Hồng Loan vang lên rõ mồn một: “Tiên sư đứa nào chửi tao”. Cô Thùy lặng người! 30 tuổi đời, 7 năm tuổi nghề, cô ... tát, hay ít ra là không đuổi học sinh ra khỏi lớp học?Trang Nhung (Trường THPT Lê Viết Tạo, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa)GVDG-NCP-20105Câu 3: Kiến thức chuyên môn: (4 điểm)Cho đáp án (không ... person may think that he is communicating a clear message when he speaks but if his body is sending a different message, his audience is just not going to (3) ______ as he expected. You may think...
 • 5
 • 378
 • 1

Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh cấp trường (vòng 15)

Hướng dẫn tổ chức thi Olympic Tiếng Anh cấp trường (vòng 15)

Tư liệu khác

... dùng để thi vào ô Mã số sau đó nếu muốnxem theo lớp thì hãy chọn lớp cần xem rồi click vào Lấykết quả. 3. Căn cứ vào kết quả thi, BTC cấp trường (tiểu học, THCS)chọn danh sách thi cấp Quận/Huyện/Thị ... Cán bộ tạo mã số thi thực hiện việc Khóa mã số thi như sau :- Trước hết hãy đăng nhập bằng tên đăng nhập mà bạn đãtạo mã. Chọn vào Thi các cấp và chọn phần tạo mã thi cấp trường. Ở phía dưới ... thi. IV. XEM KẾT QUẢ THI Sau khi thi xong có thể xem kết quả thi để đối chiếu với các biên bản như sau:1. Trước hết, người đã tạo mã số thi hãy đăng nhập , sau đóchọn vào mục “ Thi các cấp ...
 • 6
 • 549
 • 3

HD thi Olympic tieng Anh cap truong V15

HD thi Olympic tieng Anh cap truong V15

Tiếng anh

... Nếu có điều kiện thì BTC cấp trường có thể tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi cấp trường. 2. BTC thi cấp trường phân công giám thị cho các phòng thi, đợt thi đảm bảo mỗi phòng thi có 2 giám thị. Giám ... ghi rõ đợt thi, phòng thi. III. TẠO MÃ SỐ THI Để tổ chức thi cấp trường, BTC cấp trường cử 1 cán bộ Đăng ký thành viên với đối tượng là Giáo viên để có thể tạo mã số thi . Các mã số thi tạo trước ... khai mạc cuộc thi cấp trường, có sự chứng kiến của học sinh). Mã số này chỉ dùng cho 1 đợt thi. 7. Nếu trường tổ chức thi bao nhiêu đợt thi thì phải tạo bấy nhiêu mã số thi cấp trường. Để tạo...
 • 4
 • 308
 • 0

HD thi olympic tieng Anh cap truong

HD thi olympic tieng Anh cap truong

Tiếng anh

... ghi rõ đợt thi, phòng thi. III. TẠO MÃ SỐ THI Để tổ chức thi cấp trường, BTC cấp trường cử 1 cán bộ Đăng ký thành viên với đối tượng là Giáo viên để có thể tạo mã số thi . Các mã số thi tạo trước ... khai mạc cuộc thi cấp trường, có sự chứng kiến của học sinh). Mã số này chỉ dùng cho 1 đợt thi. 5. Nếu trường tổ chức thi bao nhiêu đợt thi thì phải tạo bấy nhiêu mã số thi cấp trường. Để tạo ... Hướng đẫn thi OLIMPIC tiếng Anh cấp trường I.LẬP DANH SÁCH HỌC SINH THI CẤP TRƯỜNG1. Thông báo thời điểm học sinh phải hoàn thành 14 vòng...
 • 3
 • 303
 • 0

Huong dan to chuc thi Olympic tiếng Anh cấp trường NH 10 - 11

Huong dan to chuc thi Olympic tiếng Anh cấp trường NH 10 - 11

Tư liệu khác

... Nếu có điều kiện thì BTC cấp trường có thể tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi cấp trường. 2. BTC thi cấp trường phân công giám thị cho các phòng thi, đợt thi đảm bảo mỗi phòng thi có 2 giám thị. Giám ... khai mạc cuộc thi cấp trường, có sự chứng kiến của học sinh). Mã số này chỉ dùng cho 1 đợt thi. 7. Nếu trường tổ chức thi bao nhiêu đợt thi thì phải tạo bấy nhiêu mã số thi cấp trường. Để tạo ... ghi rõ đợt thi, phòng thi. III. TẠO MÃ SỐ THI Để tổ chức thi cấp trường, BTC cấp trường cử 1 cán bộ Đăng ký thành viên với đối tượng là Giáo viên để có thể tạo mã số thi . Các mã số thi tạo trước...
 • 4
 • 428
 • 0

Tài liệu DANH SÁCH HS THAM DỰ KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

Tài liệu DANH SÁCH HS THAM DỰ KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

Tư liệu khác

... 15.10.2002 3c 3 668596 43 Nguyễn Trần Thành Huy 25.01.2002 3c470259551 Hoàng Hữu Tính 26.06.2002 3c566859099 Trần Lương Diễn 13. 04.2002 3cDANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN ... DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG KHỐI 3 STTSố ID Họ và tên Ngày sinh Lớp điểm thi ThờigianKí tên1.66860064 Nguyễn Văn Thái 05. 03. 2002 3c2668596 43 Nguyễn ... thị Huyền 03. 03. 2001 4c7707641 53 Hoàng thị Trà My 25.01.2001 4c866861899 Nguyễn Minh Nghĩa 23. 03. 2001 4c9660 833 84 Bùi thị Hà Tiên 27.11.2001 4a107 138 8080 Phạm Thị Phương Hà 23. 07.2001...
 • 2
 • 375
 • 1

Tài liệu DANH SÁCH HS THAM DỰ KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

Tài liệu DANH SÁCH HS THAM DỰ KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

Tin học

... 15.10.2002 3c 3 668596 43 Nguyễn Trần Thành Huy 25.01.2002 3c470259551 Hoàng Hữu Tính 26.06.2002 3c566859099 Trần Lương Diễn 13. 04.2002 3cDANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN ... DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG KHỐI 3 STTSố ID Họ và tên Ngày sinh Lớp điểm thi Thời gianKí tên1.66860064 Nguyễn Văn Thái 05. 03. 2002 3c2668596 43 Nguyễn ... thị Huyền 03. 03. 2001 4c7707641 53 Hoàng thị Trà My 25.01.2001 4c866861899 Nguyễn Minh Nghĩa 23. 03. 2001 4c9660 833 84 Bùi thị Hà Tiên 27.11.2001 4a107 138 8080 Phạm Thị Phương Hà 23. 07.2001...
 • 2
 • 335
 • 0

ĐỀ THI HOC SINH GIỎI CẤP TRUONG-LOP 6

ĐỀ THI HOC SINH GIỎI CẤP TRUONG-LOP 6

Tiếng anh

... neighborhood.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TRƯỜNG THCS TRUNG NHỨT ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG    Khóa ngày: 22/04/2007 - Năm học: 2006 – 2007 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: TIẾNG ANHLỚP 6 Thời gian làm ... 6 Thời gian làm bài : 120 phút ( không kể phát đề ) Điểm bằng số Điểm bằng chữ Họ tên và chữ kí GK Số pháchHọc sinh làm bài trực tiếp trên đề thi A. LISTENING: I – Listen to the conversations ... Does……….go to school every day?a. his b. her c. she d. you 3. My house is ………Le Loi street.a. in b. at c. on d. to4.……….is this ? This is my sister.a. What b. Where c. Who d. How5.They play...
 • 4
 • 1,283
 • 4

de thi olympic tieng anh

de thi olympic tieng anh

Tư liệu khác

... playing 33 . How do you have a picnic A. usually B. often C. always D. sometimes 34 . He always swimming in summer A. go B. goes C. going D. to goC©u 3: §Æt c©u hái cho phÇn g¹ch ch©n :1. This ... in the yard. A. playing B. is playing C. are playing D. am playing 32 . The shoes are brown. 33 . It’s six o’clock now. 34 .It’s a table. 26. It’s twelve o’clock, Nam. Let’s home . A. go ... much 30 . Does Ba play football ? No, A. she not play B. she don’t C. she isn’t B. she doesn’t 31 . How many floors in your school ? A. there are B. there has C. are there D. have there 32 ....
 • 5
 • 2,005
 • 40

Bài soạn de thi Olympic tieng Anh 2009-2010

Bài soạn de thi Olympic tieng Anh 2009-2010

Tư liệu khác

... ______________A. families B. friends C. teachers. THI OLYMPIC TING ANH TIU HC - KHI 5CP TRNG NH: 2009-2010 Thi gian lm bi: 40 phỳtH tờn hc sinh: Lp:Trng: im bi thi: Bng s: Bng ch:.S BD:PHN I. NGHE ... happy.Bài tập 4. Hoàn thành các câu sau, sử dụng các tranh gợi ý ( 2,5đ)1. She wants to be a _________________2. She is _________________ 3. In spring, I usually ___________________4. He’s going ... dới đây:Bài tập 1: Nghe và khoanh tròn chữ cái (A, B, hoặc C) của từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành những câu sau: (5)1/ Her name is Thuy. She is years old.A. thirteen B. twelve C. ten2/ She...
 • 3
 • 704
 • 12

Xem thêm