đề thi giữa kì 1 môn tiếng việt lớp 5

Đề thi cuối 1 Môn Tiếng việt lớp 3

Đề thi cuối kì 1 Môn Tiếng việt lớp 3

Tiểu học

... và chữ viết có thể cho các mức điểm : 3 ,5 ; 3 ; 2 ,5 ; 2 ; 1, 5 ; 1 ; 0 ,5. *Lưu ý: Điểm Tiếng Việt = (điểm đọc + điểm viết): 2. Làm trịn số 0 ,5 thành 1. DUYỆT CỦA BGH Tân An, ngày…. tháng…. ... tháng……năm 2009 Lớp 3… Họ và tên:…………………… KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1 MƠN: TIẾNG VIỆT Năm học : 2009 - 2 010 Thời gian: 35 phút*ĐỀ BÀI: BÀI KIỂM TRA ĐỌC: 1/ Đọc thành tiếng: 2/ Đọc ... ngày…… tháng……năm 2009 Lớp 3… Họ và tên:…………………… KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1 MƠN: TIẾNG VIỆT Năm học : 2009 - 2 010 Thời gian: 35 phút*ĐỀ BÀI:BÀI KIỂM TRA VIẾT: 1. Chính tả: ( Nghe -...
 • 4
 • 25,295
 • 283

ĐỀ THI CUỐI II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 THEO CHUẨN KIẾN THỨC

ĐỀ THI CUỐI KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 THEO CHUẨN KIẾN THỨC

Ngữ văn

... ôN TẬP TIẾNG VIỆTLỚP 5 II. Đề bàiA. Đọc thầm và trả lời câu hỏi- Đọc bài văn sau: Buổi sáng mùa hè trong thung ... Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào đều đều…Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau ... gáy b. Tiếng ve kêu c .Tiếng chim cuốcCâu 2: Những dấu hiệu chứng tỏ mọi người đã thức giấc là:a. nh lửa hồng bập bùng trên các bếp.b. Tiếng bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng...
 • 2
 • 96,193
 • 1,282

đề KT Giữa 1 môn Tiếng Việt

đề KT Giữa kì 1 môn Tiếng Việt

Tiểu học

... tờn:Lp: 3 Kiểm tra giữa học i ( năm học 2 010 -2 011 ) Môn: tiếng việt ( Lớp 3 )A. kiểm tra đọc I - Đọc thành tiếng: - Bốc thăm một trong số các bài tập đọc từ tuần 1 đến hết tuần 8. - ... bài tập đọc từ tuần 1 đến hết tuần 8. - Đọc và trả lời câu hỏi. ( Đọc : 4 điểm. Trả lời câu hỏi: 1 điểm) II - Đọc Hiểu: Đọc thầm bài văn sau: Hoa tặng mẹ Một ngời đàn ông dừng xe trớc cửa hàng ... bé vì sao cô khóc. Cô bé nức nở: - Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hồng. Nhng cháu chỉ có 75 xu mà giá một bông hồng những 2 đô la. Ngời đàn ông mỉm cời nói: - Đừng khóc nữa ! Chú sẽ mua...
 • 3
 • 863
 • 8

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 HỌC II NĂM 08 -09

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 HỌC KÌ II NĂM 08 -09

Tư liệu khác

... PHÚ LỘC MÔN : TIẾNG VIỆT - LỚP 5 Họ và tên………………………… Năm học: 2008 – 2009 Lớp :5A…………………………. Thời gian: 40 Phút Điểm Lời phê của thầy (cô) giáoĐỀ RAA.BÀI KIỂM TRA ĐỌCI.Đọc thành tiếng Giáo ... TRA ĐỌC ( 10 đ)I. Đọc thành tiếng: 5 điểmGV cho điêmt tùy thao mức độ đọc và trả lời câu hỏi thuộc nội dung bài đọc của từng học sinhII. Làm bài tập 5 điểmCâu 1: 0 ,5 đ Ý. dCâu 2 0 ,5 đ Ý . ... 1; 3 ;5 b. – 1; 4Câu 8: 1 đThứ tự các dấu là: Hai chấm , chấm hỏi dấu chấm,chấm hỏi,chấm than, chấm than,chấm than,chấm than.( HS điền sai 1 dấu trừ 0, 25 đ)Câu 9: 0 .5 đVD Ngày mai, lớp em đi...
 • 4
 • 25,920
 • 240

Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010 pptx

Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2009-2010 pptx

Mầm non - Tiểu học

... ,-7$8 *1, "9$%*98+:&/,) 17 1     10 17     17 17     1 17  36.#+%:&/,/'0:&/,)$%,")   43   2 1    28 19  ... 87! 16 298 5 !43#$%&'()(*'+(%&,-+(./%(,%&,0 1 '%,2'%&,-+( 5 2./3 1 '%,%&,-+('.4)3 1 ./(()2- 5 1 ./%(,%&,678(*'(,.*'9 15 7)3 .1 ( 5 3):9(*,-(,67JKBLMNOP.NKQNRBJQS0OTUBP.KTK ... /(9'8+ *1= '"+ X%'1V? *1& amp;'"( 1= ?'/_'(X($0"#+%?'/_$8_ 1,  *1= ',")('9)...
 • 6
 • 843
 • 1

Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2008-2009 docx

Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2008-2009 docx

Mầm non - Tiểu học

... 8*3!9O#<!"()!*4C%#P *5 : ?1& lt;! *54 &"1B=@ A#$!"#$%%4 *1B1E! 5# 6*Q!01B(% := *54 N3H"1B=A#$!"#$%O#<!*1B1E! 5# 6*Q!01B(% := *54 &"1B=C ... *4&" ;12 !@* 12 ! *54 N3H"1B=3"#$%L C* 12 ! *5 :" *54 &"1B=/ #$%! 8*3!9O#<!"()!*4/" ;12 !@%#P *54 N3H"1B=#$%! ... 2&A, / 01 H(/MF 5: XFj #21B?# $J 12 **4V1=IC7* E'&3 *5 !@C+ 2#E;(!J 12 *%#0 $!# S%!4* <!O1BJ1G4)%=%(: =T!#$%L!*1B1E!"4$%O>!...
 • 9
 • 759
 • 0

Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2008-2009 pdf

Tài liệu Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2008-2009 pdf

Mầm non - Tiểu học

... !"#$$%#&!B: !  5 3=    5 3 5! $ 1   5 3_ 5 $   % 5 3_ 5  ... %=U> 54 %-  !@9!(D8! Q80  Q % !D: ! &#Q#W U2 5! ! 5 &  U2 5!  5 .  U2 5!  5 & ... &8. A- " !W ! 1 #! 1 7 1 ' 1 7 1  %'!7 1  D-;0)"-(D#89 &-):89#%...
 • 12
 • 629
 • 0

Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2011-2012 ppt

Đề thi giữa kỳ II môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2011-2012 ppt

Mầm non - Tiểu học

... 66 b. 1 6 c. 6 12 d. 2 1 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 1. Các phân số 39 13 ; 5 3; 3322 đều là phân số tối giản. 2. Phân số 10 5 có thể viết thành phép chia 10 : 5 PHẦN ... KHIÊM HỌ TÊN HS : ………………………………………………… LỚP : ………………………………………… Số báo danh KTĐK –GIỮA HỌC 2 - NH 2 011 –2 012 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 KIỂM TRA ĐỌC GT1 GT2 Số mật mã Số thứ tự ………………………………………………………………………………………………………… ... chấm là: a. 45 b. 4 05 c. 450 d. 450 0 2. Phân số bé hơn 97 là : a. 45 35 b. 87 c. 18 13 d. 2722 3. Nếu 8a = 9660 thì giá trị của a là : a. 5 b. 12 c. 60 d. 96 4....
 • 6
 • 823
 • 1

De thi dap an HSG mon Tieng Viet lop 5

De thi dap an HSG mon Tieng Viet lop 5

Tư liệu khác

... hợp nêu cảm nghĩ của em về cảnh họp mặt ấm áp tình cảm gia đình.§Ò thi häc sinh giái bËc tiÓu häcM«n: TiÕng ViÖt 1. Viết lại 5câu tục ngữ hay ca dao có nội dung khuyên bảo về ăn mặc, điđứng, ... bằng hai cách khác nhau.a) Vì bão nên cây không bị đổ.b) Nếu xe hỏng nhưng em vẫn đến lớp đúng giờ. 5. Trong bài Dừa ơi, có viết: "Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút, Lá vẫn xanh hết mực ... cơm với thịt gà rừng.c) Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào thơm mát trảira mênh mông trên khắp các sườn đồi.d) Đứng trên mui vững chắc của chiếc xuồng máy, người nhanh tay cóthể...
 • 3
 • 2,619
 • 26

ĐỀ THI GIỮA 1 MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT

ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT

Toán học

... (SGK Tiếng Việt 5, tập1, trang 45) . 2.Những ngời bạn tốt (SGK Tiếng Việt 5, tập1, trang 64) . 3 .Kì diệu rừng xanh (SGK Tiếng Việt 5, tập1, trang 75) . 4.Cái gì quý nhất (SGK Tiếng Việt 5, tập1, ... tra định kỳ giữa học Inăm học 2009-2 010 Môn tiếng việt- Lớp 5 Họ và tên: Lớp: I.Kiểm tra đọc 1. Đọc thành tiếng( 5 iểm)- Hs chọn đọc một trong các đề sau đây bằng cách bốc thăm : 1. Một chuyên ... cuối tuần 10 Lớp: 5A A. ToánBài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 56 ,07m = cm 3m2cm= cm 0,24kg= .g 93km25ha= km2 12 48dm2= m2 6,0 214 m2= dm2 54 ,6m2 = dm2 2kg9g= kg 45, 04dm2=...
 • 11
 • 1,075
 • 5

Xem thêm