đề kiểm tra 1 tiết số học 6 chương 3

Đề kiểm tra 1 tiết số học 6

Đề kiểm tra 1 tiết số học 6

Toán học

... −−−−−+54 19 11 30 7 19 85 1 c) 1 5 1 3 4 1 . . .2 17 2 17 17 2− − −+ + d) 3 5 3 3 4 2 10 9 5 10 9 5 + + + ữ ữ e) 75 1 11 9.75 11 2.75++ f) 2)2.( 16 3 5:857 6 +Bài ... x. 1 7 = 1 3 : 0,75 b) 3 1 2x . 10 3 5 = ữ c) 3 1 5 3 2 3) .22 1 3( =+x d) 28 1 25,07−=+x Bài 3: (2,0 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 22,5% số ... số học sinh cả lớp. Bài4: (1, 0 điểm)Tính giá trị của biểu thức: −−++= 6 1 3 1 2 1 999 12 3 999 12 99 1 QKIỂM TRA MỘT TIẾT (Môn: Số Học 6) C - Biểu chấm :Câu 1: (1, 5đ)Câu...
 • 8
 • 1,597
 • 6

Đề kiểm tra 1 tiết ( sinh học 6- Bài số 1)

Đề kiểm tra 1 tiết ( sinh học 6- Bài số 1)

Sinh học

... tên Thứ ngày tháng 10 năm 2 010 KIỂM TRA 1 tiết Lớp 6 MÔN : SINH HỌC LỚP 6 Điểm Lời phê cuẩ thầy giáo Đề bài A/ Trắc nghiệm khách quan . ( 3 điểm , mỗi ý đúng 0,25 đ ) Câu 1 : Khoanh tròn vào ... câu trả lời đúng 1. 1 (0,25 đ) Cơ thể sống có những đặc điểm nào để nhận biết ? A. Có sự trao đổi chất với môi trường B. Lớn lên và sinh sản C. Di chuyển D. Chỉ A và B 1. 2 (0,25 đ ) Đăc điểm ... leo, thân cuốn, tua cuốn Các bạn lớp 6 hỏi nhau: Cây bầu là loai thân gì ? Nó là (1) có cách leo Bằng (2) khác với cây mồng tơi trong vườn cũng là (3) Câu 3: (0,5 Điểm) Ghép nội dung cột A với...
 • 3
 • 8,367
 • 68

Đề kiểm tra 1 tiết số học lớp 6 trường Đa Tốn docx

Đề kiểm tra 1 tiết số học lớp 6 trường Đa Tốn docx

Toán học

... TỰ LUẬN : (7 điểm)Bài 1 : (1 điểm) Tính bằng cách hợp lí nhất : a/ 13 4 + 237 + 16 6 + 5 63 . b/ 15 .38 + 15 . 43 + 15 .19 Bài 2 : (1 điểm) Tìm số tự nhiên x biết :a) x – 16 4 = 6 2 b) 4.(x – 20) – ... đúng:Câu 1 : Số nào trong các số sau đây chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 ?A) 222 B) 2 015 C) 11 8 D) 990Câu 2 : Tập hợp tất cả các ước của 15 là:A) { } 1; 3 ;15 B) { } 1; 3; 5 C) { } 3; 5 ;15 ... sai ?A) Các số nguyên tố đều là số lẻ B) Số 79 là số nguyên tốC) Số 5 chỉ có 2 ước D) Số 57 là hợp số. Câu 6 : Tổng: 9.7.5 .3 + 515 chia hết cho số nào sau đây ?A) 9 B) 7 C) 5 D) 3 II – TỰ LUẬN...
 • 4
 • 1,568
 • 1

KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 BÀI 1

KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 BÀI 1

Toán học

... 37 b/ 4 3 . 63 + 37 .4 3 − 17 0 c/ ( ){ }2 18 7 15 0 96 32 17 10 : − − + −  Bài 2( 2 điểm): Tim số tự nhiên x, biết: a/ 3x + 7 = 19 b/ 6. ( 23 − x) + 18 = 90 c/ ( x – 7) 2 = 16 Bài 3( ... Bài 1( 2 điểm): Thực hiện các phép tính sau: a/ 23 + 18 − 37 b/ 4 3 . 63 + 37 .4 3 − 17 0 c/( ){ }2 18 7 15 0 96 32 17 10 : − − + −  Bài 2( 2 điểm): Tim số tự nhiên x, biết: a/ 3x + ... số 0, 3, 8 , hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau Bài 5( 1 iểm): a/ N = { 1; 2; 3; } b/ N = { 0; 1; 2; 3; } c/ N = { 0; 1; 2; 3 } d/ N = { 1; 2; 3 }{ 23; ...
 • 6
 • 1,374
 • 16

Kiem tra 1 tiet so hoc 6 (bai 1)

Kiem tra 1 tiet so hoc 6 (bai 1)

Toán học

... B= {10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 } Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc BCâu 3 : Tìm x biết : (1. 5 điểm) : 2x+5 =15 Câu 4 : Tính theo cách hợp lí : (1. 5 điểm) 1. 10 3+ 5 16 2. ... 13 ; 14 ; 15 } : (1. 5 điểm) Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc B nhưng không thuộc ACâu 3 : Tìm x biết : (1. 5 điểm)2x-5 =15 Câu 4 : Tính theo cách hợp lí : (1. 5 điểm) 1. 30 08-9982. 16 .64 + 36 . 16 Câu ... như sau :A. 26+ (254+ 46) B. ( 26+ 46) +254 C. (254+ 26) + 46 D. Tính từ trái sangCâu 6 : Kết quả phép chia 44:4 3 là :A. 1 B. 4 C. 1 4D. 4 3 Câu 7 : 9 3 :3 2 bằng :A. 6 2B. 9 3 D. 3 2D. 92Câu...
 • 3
 • 1,210
 • 1

Kiểm tra 1 tiết Số học 6

Kiểm tra 1 tiết Số học 6

Toán học

... B= {10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 } Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc BCâu 3 : Tìm x biết : (1. 5 điểm) : 2x+5 =15 Câu 4 : Tính theo cách hợp lí : (1. 5 điểm) 1. 10 3+ 5 16 ... 4 : 1. 50 điểm 1. Tính hợp lí và đúng kết quả : 0.75 đ 10 3+ 5 16 = (10 3- 3)+( 5 16 +3) : 0.25 =10 0+ 519 : 0.25= 61 9 : 0.252. Tính hợp lí và đúng kết quả : 0.75 đ 17 .72+28 .17 =17 (72+28) : 0.25 =17 .10 0 ... 4 : 1. 00 đA B C D∈∉=⊂II. Tự luận : 7.0 điểmCâu 1 : Viết đúng A={7; 8; 9; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 } : 1. 50 đ (Nếu viết thiếu 15 ghi 0.5 điểm)Câu 2 : Ghi đúng tập hợp C= {3; 5; 7; 9} : 1. 50...
 • 2
 • 313
 • 0

Kiem tra 1 tiet so hoc 6

Kiem tra 1 tiet so hoc 6

Toán học

... {0 ;1; 2 ;3; 4;5 ;6 }D. A = { 1; 2 ;3; 4;5}4. 2 3 .24 baèng :A. 4 12 B. 47 C. 2 12 D. 275. a 12 : a4 baèng :A. a 3 B. a8 C. 1 3 D. 1 8 6. 4 3 baèng:A. 12 B. 16 C. 64 D. 46 II. ... Tiến Kiểm tra 1 Tiết Họ và Tên :…………………………………………… Môn : Toán 6 ( Số Học) Lớp : I. Trắc nghiệm (3 ) 1. Cho tập hợp M={8 ;12 ; 16 } chỉ ra caùch vieát saiA, 16 ∈M B. {8 ;12 ; 16 } ⊂ M C.{ 16 }∈M ... D. 21 M 2. Số phần tử cỉa tập hợp B = {25; 26; 27…;88 } laøA. 63 B. 64 C. 65 D .33 3. Cho tập hợp A = {x∈N ⁄ x ≤ 6 } bằng cách liệt kê là : A. A ={0 ;1; 2 ;3; 4;5} B. A = { 1; 2 ;3; 4;5 ;6 }...
 • 2
 • 398
 • 0

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6

Toán học

... 2x - 13 8 = 2 3 . 3 2 b/ 14 x = 28. 76 + 24.28 câu 2 : a) Phân tích 15 0, 30 0 ra thừa số nguyên tố b) Tìm ƯCLN ( 15 0, 30 0 ) cõu 3: Số học sinh của khối 6 trong một trờng học khoảng 19 0 em ... kẻ 2 mặt NGÀY LẤY THỨ 6 12 /11 / 210 ) ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (bài số 2) Mụn s hc 6 Câu 1 : HÃy khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng nhất trong mỗi bài tập sau: 1. Số 0 2. Trong ... 3, hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ không thừa một học sinh nào. Tính số học sinh khối 6 của tr-ờng đó. Bài 4 : Điền chữ số thích hợp vào dấu * để số 31 4 * a) Chia hết cho 5 b) Chia hết cho 3 ...
 • 2
 • 415
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết - Số Học

Đề kiểm tra 1 tiết - Số Học

Toán học

... Số phải tìm: 12 3, 15 3, 18 3. 0,50,5Câu 2a. 3 2 3 27 2 .3 3 27 8.9 3 27 72 3 72 27 3 9999 : 3 33 xxxxxxx− =− =− == +=== 1 b.( ) 17 69 .17 17 .67 17 17 . 69 67 17 17 .2 17 34 34 :17 2xxxxxx= ... số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3. VÝ dô: 3 3M; 12 3M; 33 3 3M; 3 51 3M; 0,50,5b. Để số 1* 3 chia hết cho 3 ta phải cã 1 * 3 3+ + M, suy ra ... 2a.2 3 10 0 (3. 5 2 .3 ) 10 0 (3. 25 2.27) 10 0 (75 54) 10 0 21 79− − = − − = − − = − =. 1 b.( )27. 76 24.27 260 27. 76 24 260 27 .10 0 260 2700 260 2 960 + + = + + = + = + =. 1 Câu 3 a.Câu trả lời...
 • 4
 • 348
 • 0

kiem tra 1 tiet số học 6 lần 2

kiem tra 1 tiet số học 6 lần 2

Toán học

... } 17 ;34 ; 41; 68 0.5Bài 3 :a/ 51= 3 .17 có 4 ước 0.5Kể tập hợp các ước của 51 là 1; 3; 17 ; 51 0.5b/75 =3. 52ước 75 là 1; 3; 5 ;15 ;25;75c/42=2 .3. 7ước 42 là 1; 2 ;3 ;6; 7 ;14 ; 21; 42d/270=2 .3 3.5 0.5đước ... 200 ≤x≤ 36 5 .hay 202 ≤(x+2)≤ 36 7 và có tổng các chữ số bằng 19 1. 0đBCNN(2 ;3; 4;5 ;6) = 60 (x+2)∈BC(2 ;3; 4;5 ;6) =B (60 )={ }0 ;60 ;12 0 ;18 0;240 ;30 0; 36 0 ;420; 0.25đdo 202 ≤(x+2)≤ 36 7 .nên (x+2)∈{ ... là 1; 2 ;3; 5 ;6; 9 ;10 ;15 ;18 ;27 ;30 ;45;54;90 ; 13 5;270 0.5đBài 4 :{ }90 ,15 0 ,18 / 5 30 A x x x x= < <M M M Vì 90Mx, 15 0Mx ,18 Mx nên x∈ƯC(90 ,15 0 ,18 ) và 5<x< ;30 1. 0đƯCLN (90 .15 0 .18 )=6...
 • 3
 • 1,401
 • 13

KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 HAY

KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 HAY

Toán học

... Bài kiểm tra 1 tiết Môn: S hcHọ và tên HS: Lớp 6 Điểm DuyệtCM Đề ra Đề 2: Câu 1: Thế nào là hợp số ? cho ví dụ.Câu 2: BCNN của hai hay nhiều số là gì? Tìm BCNN của 7 và 15 .Câu 3: Tìm số ... nhiên x biết rằng x 12 và x 21 và 10 0 < x < 200.Câu 4: Lớp 6B có 16 bạn nam và 20 bạn nữ, dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ. Số nam và số nữ đợc chia đều vào các tổ. Có thể ... nhất bao nhêu tổ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?Câu 5: Tìm số tự nhiên x biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8, sau đó chia cho 4 thì đợc 7 Bài làm: ...
 • 3
 • 328
 • 0

KIEM TRA 1 TIET SO HOC 6 (HK1,cot 2)

KIEM TRA 1 TIET SO HOC 6 (HK1,cot 2)

Toán học

... = 22 .3. 5.7 = 4200.50.50.54 Gọi số học sinh đi tham quan là xx∈BC (40, 45) và 700 800x≤ ≤40 = 2 3 .545 = 3 2.5BCNN (40, 45) = 2 3 .3 2.5 = 36 0 BC (40, 45) = {0; 36 0 ; 720; 10 80; …}Vậy ... 240 : 6 40xx==0.250.25 3 a220 2 .5 15 3. 5==ƯCLN (20, 15 ) = 5BCNN (20, 15 ) = 22 .3. 5 = 60 0.250.250.50.5 3 b228 2 .7= , 42 2 .3. 7=, 70 2.5.7=ƯCLN (28, 42, 70) = 2.7 = 14 BCNN ... 7200.50.250.250.250.250.250.2525 Trường hợp 1: a = 1 , b = 2 46 Trường hợp 2: a = 2 , b = 12 3 Trường hợp 3: a = 3 , b = 82Trường hợp 4: a = 6 , b = 41 0.250.250.250.25 1 ...
 • 2
 • 389
 • 1

Xem thêm