đề cương ôn tập học kì 2 toán 10 nc

Tài liệu de cuong on tap hoc ki 2 toan 11 hot hot

Tài liệu de cuong on tap hoc ki 2 toan 11 hot hot

Toán học

... nn++. c. 2 lim( )n n+. d. 2 2 2 lim( )3 3n nn+−. Câu 6. Tính giới hạn sau: a. 2 213 2 lim( )1xx xx→− +−. b. 2 2 2 2lim( ) 2 xx xx→+ −− c.3 2 3 2 lim ( )3 2 xx xx ... II. BÀI TẬP. A-ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH. Câu 1. Tìm 5 số hạng đầu tiên của dãy: a. nu= 2 2 4nn− c. nu=4 2 3 2 1n n− + b. nu=3 2 23nn− + d. nu= 2 3 2 nn+−. Câu 2. Tìm 5 ... 1u =2 và nu = 2 1 2 1nu−+. c. 1u= -2 và nu = 2 1nu n−−. b. 1u=3 và nu =11 2 nnuu−−+. d. 1u =2 và nu =1 2 nu−+. Câu 3.Cho dãy số sau: 1;3;5;7……… ;20 03....
 • 2
 • 554
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I TOÁN – TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN – TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2

Mầm non - Tiểu học

... C DEHĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC I TOÁN – TIẾNG VIỆT HKI LỚP 2 NĂM HỌC: 20 10 - 20 11A. TOÁN: (Ôn từ tuần 1 đến tuần 17)1. Viết các số sau:a) 5 chục 7 đơn vị; 2 chục 9 đơn vị; 8 chục ... ngày 14/ 12/ 2 010 thi Đọc tiếng và đọc hiểu.- Sáng thứ sáu 17/ 12/ 2 010 thi Viết (chính tả + Tập làm văn) và Toán.  Yêu cầu phụ huynh nhắc nhở con mình ôn tập tốt để đạt kết quả cao trong thi ... 35 41 – 24 72 – 68b) 36 + 9 82 + 18 14 + 87 71 – 59 100 – 23 49 – 21 c) 49 kg + 53 kg – 34 kg = = …………. 98 l – 19 l + 3 l = …………………. = ……… 6. Tính nhẩm:a) 59 kg – 12 kg – 6 kg = 100 l –...
 • 3
 • 28,485
 • 702

Đề cường ôn tập học 2 môn toán khối 10 docx

Đề cường ôn tập học kì 2 môn toán khối 10 docx

Toán học

... Chiểu – Thừa Thiên Huế Đề cương ôn tập khối 10 – hk2 -20 09 -20 10 – www.mathvn.com MathVn.Com1ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC II – NĂM HỌC 20 09 – 20 10 MƠN: TỐN – KHỐI 10 A – ĐẠI SỐ Bài 1. Giải ... -- 2 2 2 2tan 2 tan1 tan 2 . tana aa a ; f) F = + + + +1 1 1 1(1 )(1 )(1 )(1 )cos cos2 cos 4 cos8a a a a. g) G = 1 1 1 1 1 1cos (0 ) 2 2 2 2 2 2 2 x xp+ + + < < Bài 29 *. ... c) 3 2 2 30 (2 )x xx x+ -£- d*) 3 2 3 2 204 9x x xx x- + + -³- Bài 4. Giải các bất phương trình sau: a) 2 2 8 2 x x x- - < b) x 2 + 2 3+x - 10 0£ c) 0 123 2 ³++-...
 • 8
 • 1,345
 • 20

ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC 2 KHỐI 11 ĐẦY ĐỦ

ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 KHỐI 11 ĐẦY ĐỦ

Toán học

... TRƯỜNG THPT LANG CHÁNH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 20 08 -20 09MÔN TOÁN 11I. Phần chung cho tất cả các thí sinh1. Phát biểu định nghĩa giới hạn hữu hạn của dãy số 2. Định lí giới hạn hữu ... x5 - 4x3- x + 1b) y = -4x3 + 0,2x 2 -0,14x + 5c)5 42 2+−=xxyd) xxy 2 3 +=e) y = sin2x + cos3xf) y = sin(x 2 + 5x -1) +tan2xg) y = 12 2+−−xx6. Giải phương trình f’(x) ... hạn sau:a) 32 15lim+−nn b) 2 2 2 43limnnn +−c) )lim( 2 nnn −− d) )1lim( 2 +− nnn e) )1lim( 2 +−− nnn 2. Xét tính liên tục của hàm số f(x) = =≠−+1 ,2 1,13xxxxnÕunÕu...
 • 4
 • 915
 • 8

đề cương ôn tập học kỳ 2 toán 9

đề cương ôn tập học kỳ 2 toán 9

Toán học

... sau:1) x 2 – 2x – 6 = 0 2) x 2 – (2 + )x + 2 = 0 3) x 2 – (1 + )x + = 04) 2x4 – 7x 2 – 4 = 0 5) 2x4 + 5x 2 + 2 = 0 6) – = 17) + = 2 8) + = 9) + + + = 10) = 11) – = 12) – = Bài 6: Giải ... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ IIMÔN TOÁN 9I/ LÝ THUYẾT:− Trả lời các câu hỏi ôn tập ở cuối chương III, IV đại số và hình học. − Học thuộc các kiến thức cần nhớ ở ... tính theo m: x1 + x 2 ; x1x 2 ; x1 2 + x 2 2Bài 8: Cho phương trình 024 22 =−+−mmxx(x là ẩn số)a) Giải phương trình khi m = 2. b) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân...
 • 4
 • 956
 • 13

de cuong on tap hoc ki I - toan 9

de cuong on tap hoc ki I - toan 9

Toán học

... ) 2 2 2 )2 27 3 12 2 3 ) 15 20 0 3 450 2 50 : 10 26 ) 2 3 7 4 3 ) 2 3 53 1 1) 72 ) 12 6 3 24 6 5 12 2 2 23 5 3 5) 5 2 2 5 5 25 0 )3 5 3 51 5 5 5 5) 8 5 2 20 5 3 10 ) 10 5 5 5 5) 7 4 28 a ... 2 2 1 2 EF 4 2 3 4 2 3= − + +G 7 2 12 4 2 3= − + +H 2 6 2 5 7 2 10= + + − +I 9 4 5 9 4 5= − − +J 14 6 5 14 6 5= + + −K 11 6 2 11 6 2= − + +L 4 7 4 7= − − + = − − − + −M 4 10 2 5 4 10 ... Bài 2: Rút gọn biểu thức+ −= −+ + + −3 5 3 5 10 3 5 10 3 5A( ) ( )= + + + − − +57 3 6 38 6 57 3 6 38 6B= − + − + +17 12 2 3 2 2 3 2 2C( )= − + 2 3. 6 2D+ += − +− −8 2 2 2 3 2 23...
 • 14
 • 616
 • 5

de cuong on tap hoc ki 1 - toan 7

de cuong on tap hoc ki 1 - toan 7

Toán học

... ya)x : y 7: 20 b)y : z 7 :33 7c)y x tØ lÖ víi 2 vµ 3x+y=(-15) vµ x+16=y=== 2 d)y 45x 8ye)x y z 33x 2yf ) 2 x; y tØ lÖ víi 5 vµ 3x7y=5z2x+y-z=( -28 )− ==− ... 3 y 2 1= − −= + − −6b)Bx 3 víi x Z= ∈−Bài 18 * : Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau: 2 a)A 10 5 x 2 b)B=5- 2x-1= − −1c)Cx 2 3=− +Bài 19: Cho hàm số y = f(x) cho bởi công ... rằng đợt I nhiều hơn đợt II là 2 mấy và cùng công suất máy như nhau.Bài 12: Một cửa hàng có 3 tấm vải dài tổng cộng 126 m. Sau khi bán đi 1 2 tấm thứ nhất, 2 3 tấm thứ hai và 34 tấm...
 • 4
 • 1,822
 • 35

de cuong on tap hoc ki I toan 7

de cuong on tap hoc ki I toan 7

Toán học

... giá trị một phân số của nó. Bài 9: Luyện tập các bài toán về góc. Bài 10: Ôn tập học kì. II) ĐẠI SỐ và HÌNH HỌC LỚP 7 (Học 2) Bài 1:Luyện tập các bài tập về thống kê:Dấu hiệu,lập bảng tần số,tìm ... I) ĐẠI SỐ và HÌNH HỌC LỚP 6 (Học 2) Bài1: -Ôn tập các phép toán trên tập hợp số nguyên. Bài 2: Bội và ước trên tập số nguyên. Bài3 : Phân số ‘tính chất cơ bản và các bài toán vận dụng. Bài ... ; g . 83 2 8.953956.3 2 − ; h. 433:433154.1611+− ; i. 54:733154:733 2 +−++− ; k. 25 11.( -24 ,8)- 25 11.75 ,2 ; l. 22 22 )7(81)71(3−−−+m....
 • 4
 • 1,059
 • 21

Đề cương ôn tập học 1 Toán 7

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 7

Toán học

... Vĩnh Bảo – Hải Phòng Đề cương ôn tập học 1 Toán 7 Năm học 20 10 - 20 11Trường THCS Nhân Hoà – Vĩnh Bảo – Hải Phòng Đề cương ôn tập học 1 Toán 7 Năm học 20 10 - 20 11 Đề 2: I. Phần trắc nghiệm: ... – Vĩnh Bảo – Hải Phịngx 2 51 y - 4 ?Oxyabb Đề cương ôn tập học 1 Toán 7 Năm học 20 10 - 20 11ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC IA. Lý thuyết:I. Đại số: 1. Các phép toán trong Q: Phép cộng: ... ∆CDAc. AM = 1 2 BC.Trường THCS Nhân Hoà – Vĩnh Bảo – Hải Phòng81 2 O 2 1xytO1 2 1abcBA 2 1 2 1abcBA Đề cương ôn tập học 1 Toán 7 Năm học 20 10 - 20 11II. Hình học: 1. Góc bằng...
 • 10
 • 849
 • 29

De cương on tap hoc ki 1- Toan 8

De cương on tap hoc ki 1- Toan 8

Ngữ văn

... 3 2 2 2 2 2 2 2 20x 4x 38 4 3 4 2 5 7 11, : ; , ; ,3 5 2 17 1 2 17 1 6 12 8x x x xa b cy y x x x x x y xy xy  + + − −− − + + + ÷ ÷+ + + +   2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 ... (x-1)(x3+x 2 +x+1); 2/ (2x+1) 2 +2( 4x 2 -1)+(2x-1) 2 3/ (x 2 +xy+y 2 )(x-y) + (x 2 -xy+y 2 )(x+y); 4/ (x – 3)(x + 3) – (x – 3) 2 5/ ( x – 1 ) ( x + 1 ) – ( x – 1) 2 ; 6/ (x 2 –1)(x +2) – (x 2) (x 2 +2x+4)VD2: ... 1, ; , ; , 2 1 2 4 6 9 9 1 1 1x x x xd e fx x x x x x x x x x− − ++ + + +− − + + − − + + −g) 3 2 7 4 2 2x xxy xy− −− ; i) 2 2 2 2 2 xy xx y y x−− − ; h) − + 2 2 2 2x y x y:6x...
 • 6
 • 712
 • 14

đề cương ôn tập học 2 vật lí 11

đề cương ôn tập học kì 2 vật lí 11

Vật lý

... L 2 cách L 2 một đoạn 100 (cm).D. ảnh ảo, nằm trước L 2 cách L 2 một đoạn 100 (cm).Câu 12. Hệ quang học đồng trục gồm thấu kính hội tụ O1 (f1 = 20 cm) và thấu kính hội tụ O 2 (f 2 ... cách O 2 một khoảng 10 (cm).B. ảnh ảo, nằm trước O 2 cách O 2 một khoảng 20 (cm).C. ảnh thật, nằm sau O1 cách O1 một khoảng 50 (cm).D. ảnh thật, nằm trước O 2 cách O 2 một khoảng 20 (cm).Câu ... (cm).B. ảnh ảo, nằm trước O 2 cách O 2 một khoảng 100 (cm).C. ảnh thật, nằm sau O1 cách O1 một khoảng 100 (cm).D. ảnh thật, nằm sau O 2 cách O 2 một khoảng 20 (cm).Câu 13.Cho thấu kính...
 • 5
 • 2,287
 • 15

De cuong On tap hoc ki 1 Toan 6 potx

De cuong On tap hoc ki 1 Toan 6 potx

Tài liệu khác

... hoà Năm học 20 08 - 20 09 Đề cơng ôn tập học imôn: toán 6A. Lý thuyết : I. Phần số học: Làm các câu hỏi ở sau phần ôn tập chơng I , II.II. Phần hình học: Làm các câu hỏi ở sau phần ôn tập chơng ... chẵn.Bài 10. Chứng tỏ rằng:a) (10 n + 8) 9b) (1531 + 20 01) 2 c) (10 n + 53) 3 và 9d) (111 + 11 2 + 113 + + 117 + 118) 12 e) (7 + 7 2 + 73 + 74) 50f) (3 + 3 2 + 33 ... lẻ. 2. 12 8 : 12 4 = 12 23. 173 . 2 3 = 3434. Mọi số nguyên tố có chữ số tận cùng là một trong các chữ số: 1, 3, 7, 9.5. Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 3 thì tổng không...
 • 3
 • 861
 • 5

Đề cương ôn tập học 2

Đề cương ôn tập học kì 2

Tin học

... Hng 1 nn mu , ch mu xanh. Ct 2, 4 nn mu vng (1) STT H v Tờn Lp a ch nh Mụn hc yờu thớch1 CNG ễN TP HC K II (20 09 20 010) MễN: TIN HC 6I Lí THUYTCâu 1. Thanh công cụa) chứa các nút lênh b) ... dụng soạn thảo văn bản, công việc nào trong các công việc sau đây thờng không làm đợc?a) Chỉnh sửa ảnh c) Soạn bảng lơngb) vẽ biểu đồ d) Soạn nội dung th điện tửCâu 12. Chọn khẳng định đúnga. ... lệnh và các bảng chọn d) tất cả saiCâu 2. Muốn mở một văn bản dùng:a) File -> Open -> gõ tên tập tin -> OK b) File -> Save -> gõ tên tập tin -> OKc) Open d) câu a và c đúngCâu...
 • 4
 • 510
 • 0

Đề cương ôn tập học 2 lớp 8 môn Tin

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 8 môn Tin

Tin học

... là:a. x: =10; While x: =10 do x:=x+5; b. x: =10; While x: =10 do x=x+5;c. x: =10; While x =10 do x=x+5; d. x: =10; While x =10 do x:=x+5;Câu 4: Câu lệnh pascal nào sau đây là hợp lệ?a. For i: =100 to ... có phải là số ngun tố?Bài 3: Nhập vào một dãy số và sắp xếp theo thứ tự giảm dầnĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC 2 TIN HỌC 8I. Lý thuyết: - Câu lệnh lặp với số lần lặp biết trước For to do- Câu lệnh ... b. 10 c. 11 d. Không xác địnhCâu 23 : Tìm hiểu đoạn lệnh sau và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặpS:=0; n:=0;While S< =10 do n:=n+1; s:=s+n;a. 9 lần b. 10...
 • 6
 • 8,767
 • 96

Đề cương ôn tập học kỳ 2-Toán 7 (tham khảo)

Đề cương ôn tập học kỳ 2-Toán 7 (tham khảo)

Toán học

... 2: Cho đa thức P = 5x 2 – 7y 2 + y – 1; Q = x 2 – 2y 2 a) Tìm đa thức M = P – Qb) Tính giá trị của M tại x=1 /2 và y=-1/5 Câu 13 Tìm đa thức A biết A + (3x 2 y − 2xy3 ) = 2x 2 y ... -5x+6c) x 2 – 1. d) x 2 – 9.e) x 2 – x. f) x 2 – 2x. g) x 2 – 3x.h) 3x 2 – 4xHÌNH HỌCBÀI 1) . Cho góc nhọn xOy. Điểm H nằm trên tia phân giác của góc xOy. TừH dựng các đường vuông góc ... x4 − 5x + 2 x 2 + 1 vàQ( x) = 5x + 3 x 2 + 5 + 1 x 2 + x4 . 2 a)Tìm M(x)=P(x)+Q(x) b. Chứng tỏ M(x) không có nghiệmCâu 15) Cho đa thức P(x)=5x-1 2 a. Tính P(-1);P(3 10 −)b. Tìm...
 • 6
 • 528
 • 4

Xem thêm