đề ôn thi vào lớp 10 môn toán hưng yên

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết (đề 1)

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết (đề 1)

Tư liệu khác

... Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân Theo giả thi t ta có phương trình x + y = 600 x Số sản phẩm tăng tổ I là: 100 (sản phẩm) 21 y Số sản phẩm tăng tổ II là: 100 ( sản phẩm) 18 21 x+ y = 120 100 100 Từ có ... vuông có EAC= 450 nên ECA = 450, từ HDC vuông cân D Vậy DH = DC c)Ta có BEC = BDC = 900 nên tứ giác BEDC nội tiếp đường tròn đường kính BC AED = ACB (cùng bù với DEB) suy AED ACB, Giáo viên:Tôn ... 100 ( sản phẩm) 18 21 x+ y = 120 100 100 Từ có phương trình thứ hai: x + y = 600   18 21 100 x + 100 y = 120 Do x y thỏa mãn hệ phương trình:  Giải x = 200, y = 400( thỏa điều kiện ) Vậy:...
 • 4
 • 7,164
 • 72

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 2

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 2

Toán học

... − y = 2 010 3x − y = 2 010  y = 2007 x = 2008  Vậy với m = hệ phương trình cho có nghiệm  y = 2007 b Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân mx − y =  y = mx −   ⇔ x y  − = 335  y = x − 100 5   ... Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân Giải: Bài 1: x (2 − x ) + 8x ( x −1) − 2( x − 2) : (2 + x )(2 − x ) x ( x − 2) a ... y  − = 335  y = x − 100 5   (*) Hệ phương trình vô nghiệm ⇔ (*) vô nghiệm ⇔ m = (vì có –1 ≠ 100 5) Bài 3: a) Đường thẳng (d) có hệ số góc m có dạng y = mx + b (d) qua điểm M(– ; – 2) nên: –...
 • 4
 • 1,178
 • 28

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 3

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 3

Toán học

... có: R Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng *Ghi chú: Câu 3b 4d câu nâng cao, áp dụng cho trường chuyên *Chúc em ôn tập tốt, tự tin, bình tĩnh, xác làm thi đạt kết tốt đẹp ... hình chữ nhật c Ta có : MK //BF ( vuông góc AB) ⇒ EMK EM EF = ⇒ MK FB EM MK = EFB ⇒ EF BF EM EF = Vì MF = FB (MF FB hai tiếp tuyến) nên: MK MF (1) Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến ... có u = m - 1, thay vào (1) ta được: (m - 1) + (m - 1)2 = 2m ⇔ m2 - 3m = ⇔ m(m-3) = ⇔ m = m = 3: Cả hai giá trị thỏa mãn điều kiện (*), tương ứng với u = -1 u = 2 Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân-Trường...
 • 6
 • 955
 • 25

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4

Toán học

... tích (x – 2)( y + 3) (dm2) Theo đề ta có hệ phương trình:   x = y  x = y ⇔  1  xy − ( x − 2)( y + 3) = 14 xy − ( xy + 3x − y − 6) = 28  2  Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn ... x + = có a + b + c = − + = c = =4 Vậy phương trình có nghiệm: x1 = 1; x2 = a Bài 3: Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng a) Vẽ đồ thị (P): y = –2x2 Bảng giá trị: x y ... Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng Bài 1:  x x +1 x −1   x   : x +  −  x...
 • 4
 • 756
 • 12

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4

Toán học

... tích (x – 2)( y + 3) (dm2) Theo đề ta có hệ phương trình:   x = y  x = y ⇔  1  xy − ( x − 2)( y + 3) = 14 xy − ( xy + 3x − y − 6) = 28  2  Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn ... x + = có a + b + c = − + = c = =4 Vậy phương trình có nghiệm: x1 = 1; x2 = a Bài 3: Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng a) Vẽ đồ thị (P): y = –2x2 Bảng giá trị: x y ... Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng Bài 1:  x x +1 x −1   x   : x +  −  x...
 • 4
 • 723
 • 1

10 Bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

10 Bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Toán học

... không ? Tại ? đề số 51 Đề thi tuyển sinh v o lớp 10 chuyên Toán Tin năm 2003-2004 Đại học s phạm HN B i Chứng minh biểu thức sau có giá trị không phụ v o x A= x+ + x 2+ + x B i Với số nguyên ... ON THI VAO LOP 10 B i Cho hai số nguyên dơng m, n thỏa m n m > n v m không chia hết cho n Biết số d chia m cho n số d chia m + n cho m n H y tính tỷ số m n đề số 33 Đề thi v o 10 hệ THPT chuyên ... chu vi ECK không đổi B i Tìm giá trị x để biểu thức y = x x + 1989 đạt giá trị nhỏ x2 v tìm giá trị đề số 48 Đề thi tuyển sinh v o lớp 10 chuyên năm học 2000-2001 (1) B i Tìm n nguyên dơng thỏa...
 • 121
 • 1,538
 • 2

Bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn toán

Bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn toán

Toán học

... D Mét kÕt qu¶ kh¸c C©u 106 : BiƯt thøc ∆' cđa ph¬ng tr×nh 4x - 6x - = lµ: A 13 B 20 C D 25 C©u 107 : Mét nghiƯm cđa p.tr×nh 100 2x2 + 100 2x - 2004 = lµ: A -2 B C − D -1 C©u 108 : BiƯt thøc ∆' cđa ... 100 nhiªn Gỵi ý: Tríc hÕt cÇn chøng minh bÊt ®¼ng thøc kÐp sau: n +1 − n < < n − n − ( víi n lµ sè tù nhiªn kh¸c 0.) n Tõ ®ã suy : 1 + + + S= + >1+2  − + − + + 101 − 100    100 = 1+ ( 101 ... thể tích hình trụ : A R = 7,07 (cm) ; V = 1 110, 72(cm3) B R = 7,05 (cm) ; V = 1120,52(cm3) C R = 6,03 (cm) ; V = 1 210, 65(cm3) D R = 7,17 (cm) ; V = 101 0,32(cm3) Câu 227 :Một ống cống hình trụ có...
 • 40
 • 779
 • 0

De on thi vao lop 10 mon Toan va bai giai chi tiet

De on thi vao lop 10 mon Toan va bai giai chi tiet

Tư liệu khác

... tích (x – 2)( y + 3) (dm2) Theo đề ta có hệ phương trình:   x = y  x = y ⇔  1  xy − ( x − 2)( y + 3) = 14 xy − ( xy + 3x − y − 6) = 28  2  Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn ... trình x − x + = có a + b + c = − + = c = =4 Vậy phương trình có nghiệm: x1 = 1; x2 = a Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng Bài 3: a) Vẽ đồ thị (P): y = –2x2 Bảng giá trị: ... Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng Giải: Bài 1:  x x +1 x −1   x   : x + ...
 • 4
 • 586
 • 4

BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN NGUYỄN XUÂN THỤ Ý YÊN NAM ĐỊNH

BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN NGUYỄN XUÂN THỤ Ý YÊN NAM ĐỊNH

Lớp 9

... - 2 010 + x + 2 010 - =0 1 1  ÷ -  x +2 010 - ÷ = 2 2  1 = x + 2 010 - (2) 2 1 = - x + 2 010 + (3) 2 x + ≥ Giải (2) : (2) ⇔  (x + 1) = x + 2 010 (4) (4) ⇔ (x + 1)2 = x + 2 010 ⇔ x2 + x - ... - x = - m - Ta có x1 + x = 10 ⇔ (x1 + x2)2 - 2x1x2 = 10 ⇔ (m - 1)2 + (m + 3) = 10 m = ⇔ 4m - 6m + 10 = 10 ⇔ 2m (2m - 3) = ⇔  m =  2 3) Từ (2) ta có m = -x1x2 - vào (1) ta có: x1 + x2 = (- ... 2009 = 8037 - + 8037 -1 - 8037 (loại) ; x2 = 2  −2 010 ≤ x ≤ Giải (3): (3) ⇔ x = − x + 2 010 ⇔   x = x + 2 010 (5) (5) ⇔ x − x − 2 010 = ∆ = + 2 010 = 8041, + 8041 - 8041 (loại nghiệm x1) x1 = ;...
 • 73
 • 876
 • 0

tổng hợp đề ôn thi vào lớp 10 môn toán

tổng hợp đề ôn thi vào lớp 10 môn toán

Trung học cơ sở - phổ thông

... độ dài không đổi Trường THCS THÔNG TÂY HỘI Quận Gò Vấp-TP HCM ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHÔ THỔNG NĂM HỌC 2015– 2016 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời ... THCS HERMANN GMEINER KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHÔ PHỔNG Quận Gò Vấp-TP HCM NĂM HỌC 2015– 2016 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ THAM KHẢO Câu : (2 ... TRÃI Quận Gò Vấp-TP HCM ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHÔ THỔNG NĂM HỌC 2015– 2016 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu : (2 điểm) Giải...
 • 14
 • 618
 • 1

Xem thêm