đề ôn thi vào lớp 10 môn toán có lời giải

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết (đề 1)

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết (đề 1)

Tư liệu khác

... viên:Tôn Nữ Bích Vân Theo giả thi t ta phương trình x + y = 600 x Số sản phẩm tăng tổ I là: 100 (sản phẩm) 21 y Số sản phẩm tăng tổ II là: 100 ( sản phẩm) 18 21 x+ y = 120 100 100 Từ phương ... vuông EAC= 450 nên ECA = 450, từ HDC vuông cân D Vậy DH = DC c)Ta BEC = BDC = 900 nên tứ giác BEDC nội tiếp đường tròn đường kính BC AED = ACB (cùng bù với DEB) suy AED ACB, Giáo viên:Tôn ... 18 21 100 x + 100 y = 120 Do x y thỏa mãn hệ phương trình:  Giải x = 200, y = 400( thỏa điều kiện ) Vậy: Số sản phẩm giao tổ I, tổ II theo kế hoạch thứ tự 200 400 sản phẩm Bài 4: a Ta ADH...
 • 4
 • 7,162
 • 72

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 2

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 2

Toán học

... − y = 2 010 3x − y = 2 010  y = 2007 x = 2008  Vậy với m = hệ phương trình cho nghiệm  y = 2007 b Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân mx − y =  y = mx −   ⇔ x y  − = 335  y = x − 100 5   ... − 100 5   (*) Hệ phương trình vô nghiệm ⇔ (*) vô nghiệm ⇔ m = (vì –1 ≠ 100 5) Bài 3: a) Đường thẳng (d) hệ số góc m dạng y = mx + b (d) qua điểm M(– ; – 2) nên: – 2= m(– 1) + b ⇔ b ... trình (1) nghiệm ∆ ’ ≥ ⇔ (m – 1)2 – m2 + ≥ ⇔ – 2m ≥ ⇔ m ≤ b) Với m ≤ (1) nghiệm Gọi nghiệm (1) a nghiệm 3a Áp dụng hệ thức Vi-et ,ta có:  a + 3a = 2m −   a.3a = m − 3 Giáo viên:Tôn Nữ Bích...
 • 4
 • 1,178
 • 28

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 3

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 3

Toán học

... trình cho dạng x2 + 2x - = ∆' = + = ∆' = Phương trình nghiệm : x1 = -1+3 = 2; x2 = -1-3 = -4 b Phương trình hai nghiệm phân biệt ⇔ ' = m2 - (m - 1)3 > (*) Giả sử phương trình hai nghiệm ... + x – = a + b +c = 1+ 1- 2= nên nghiệm: x1= 1; x2= -2 ; suy ra: y1= 2; y2= Vậy tọa độ giao điểm (P) (d) A(-2; 8) B(1;2) c) Hình thang AA’B’B AA’= 8; BB’=2; đường cao A’H = nên diện ... (2); (3) ta có: R Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân-Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng *Ghi chú: Câu 3b 4d câu nâng cao, áp dụng cho trường chuyên *Chúc em ôn tập tốt, tự tin, bình tĩnh, xác làm thi đạt kết...
 • 6
 • 954
 • 25

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4

Toán học

...  a x =  Hệ phương trình nghiệm  y = − 3,5 b Phương trình x − x + = a + b + c = − + = c = =4 Vậy phương trình nghiệm: x1 = 1; x2 = a Bài 3: Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS ... tích (x – 2)( y + 3) (dm2) Theo đề ta hệ phương trình:   x = y  x = y ⇔  1  xy − ( x − 2)( y + 3) = 14 xy − ( xy + 3x − y − 6) = 28  2  Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn ... mãn điều kiện) 55 Trả lời: Chiều cao tam giác 11dm cạnh đáy tam giác dm Bài 5: a Ta sđ BCD = sđ BD Do DE tiếp tuyến đường tròn (O) ⇒ sđ CDE = sđ CD, mà BD = CD (giả thi t) ⇒ BCD = CDE ⇒ DE//...
 • 4
 • 756
 • 12

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4

Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán và bài giải chi tiết số 4

Toán học

...  a x =  Hệ phương trình nghiệm  y = − 3,5 b Phương trình x − x + = a + b + c = − + = c = =4 Vậy phương trình nghiệm: x1 = 1; x2 = a Bài 3: Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS ... tích (x – 2)( y + 3) (dm2) Theo đề ta hệ phương trình:   x = y  x = y ⇔  1  xy − ( x − 2)( y + 3) = 14 xy − ( xy + 3x − y − 6) = 28  2  Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn ... mãn điều kiện) 55 Trả lời: Chiều cao tam giác 11dm cạnh đáy tam giác dm Bài 5: a Ta sđ BCD = sđ BD Do DE tiếp tuyến đường tròn (O) ⇒ sđ CDE = sđ CD, mà BD = CD (giả thi t) ⇒ BCD = CDE ⇒ DE//...
 • 4
 • 723
 • 1

De on thi vao lop 10 mon Toan va bai giai chi tiet

De on thi vao lop 10 mon Toan va bai giai chi tiet

Tư liệu khác

... y = a  x =  Hệ phương trình nghiệm  y = − 3,5 b Phương trình x − x + = a + b + c = − + = c = =4 Vậy phương trình nghiệm: x1 = 1; x2 = a Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn ... Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn Khuyến Đà Nẵng Giải: Bài 1:  x x +1 x −1   x   : x +  −  x −1 x −1  x −1    với x > x Ta có: A =   ( x + 1)( x − ... tích (x – 2)( y + 3) (dm2) Theo đề ta hệ phương trình:   x = y  x = y ⇔  1  xy − ( x − 2)( y + 3) = 14 xy − ( xy + 3x − y − 6) = 28  2  Giáo viên:Tôn Nữ Bích Vân- Trường THCS Nguyễn...
 • 4
 • 585
 • 4

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán lời giải

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán có lời giải

Toán học

... 44} S = { 10; 54;90} tập hợp thoả mãn cá điều kiện trên) Chứng minh tập S không mốt số lẻ đề thi số 41 Năm học 2007 - 2008 Đề thi vào lớp 10 PTTH chuyên tỉnh tháI nguyên Môn toán (đề chung) ... 2009 đề thi số 55 Đề thi vào lớp 10 ptth - tỉnh Nam định Môn toán - ( thời gian 120) Bài I (2 điểm) : Các câu dới , sau câu nêu phơng án trả lời ( A, B, C, D) , phơng án Hãy viết vào làm ... Giáo viên: Nguyễn xuân Tờng Giáo án ôn tập Toán đề thi số 24 Năm học 2005 - 2006 Bài I ( điểm) : Đề thi vào lớp 10 PTTH chuyên Lê Hồng phong Nam định Môn toán (đề chung) ( Thời gian 150) ( ) x...
 • 70
 • 2,630
 • 1

10 Bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

10 Bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Toán học

... đồng tiền mặt đỏ ngửa lên phía đợc hay không ? Tại ? đề số 51 Đề thi tuyển sinh v o lớp 10 chuyên Toán Tin năm 2003-2004 Đại học s phạm HN B i Chứng minh biểu thức sau giá trị không phụ v ... giả thi t b i toán B i Cho x, y, z l số thực thỏa m n điều kiện : x + y + z + xy + yz + zx = Chứng minh : x2 + y2 + z2 - 31 - Toan6789.wordpress.com ON THI VAO LOP 10 đề số 44 Đề thi v o 10 ... F C Toan6789.wordpress.com ON THI VAO LOP 10 đề số 36 Đề thi v o 10 hệ THPT chuyên 1993-1994 Đại học tổng hợp B i a) GiảI phơng trình x + x + 1 + x+ = 2 + b) GiảI hệ phơng trình : x xy + 12...
 • 121
 • 1,537
 • 2

Bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn toán

Bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn toán

Toán học

... D Mét kÕt qu¶ kh¸c C©u 106 : BiƯt thøc ∆' cđa ph¬ng tr×nh 4x - 6x - = lµ: A 13 B 20 C D 25 C©u 107 : Mét nghiƯm cđa p.tr×nh 100 2x2 + 100 2x - 2004 = lµ: A -2 B C − D -1 C©u 108 : BiƯt thøc ∆' cđa ... R = 7,07 (cm) ; V = 1 110, 72(cm3) B R = 7,05 (cm) ; V = 1120,52(cm3) C R = 6,03 (cm) ; V = 1 210, 65(cm3) D R = 7,17 (cm) ; V = 101 0,32(cm3) Câu 227 :Một ống cống hình trụ chiều dài a; diện tích ... 100 nhiªn Gỵi ý: Tríc hÕt cÇn chøng minh bÊt ®¼ng thøc kÐp sau: n +1 − n < < n − n − ( víi n lµ sè tù nhiªn kh¸c 0.) n Tõ ®ã suy : 1 + + + S= + >1+2  − + − + + 101 − 100    100 = 1+ ( 101 ...
 • 40
 • 779
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN NGUYỄN XUÂN THỤ Ý YÊN NAM ĐỊNH

BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN NGUYỄN XUÂN THỤ Ý YÊN NAM ĐỊNH

Lớp 9

... ∆ vuông ICH IC2 = IH2 + HC2 = 62 + 122 = 180 Trong ∆ vuông ICK IC2 = IH IK ⇒ IK = IC2 180 = = 30 , OI = OK = OC = 15 (cm) IH Câu 5: Ta x + x + 2 010 = 2 010 (1) Điều kiện: x ≥ - 2 010 44 ... - x - 2 010 + x + 2 010 - =0 1 1  ÷ -  x +2 010 - ÷ = 2 2  1 = x + 2 010 - (2) 2 1 = - x + 2 010 + (3) 2 x + ≥ Giải (2) : (2) ⇔  (x + 1) = x + 2 010 (4) (4) ⇔ (x + 1)2 = x + 2 010 ⇔ x2 + ... trình nghiệm phân biệt ∀ m  x1 + x = 2(m - 1) (1) Theo hệ thức Vi ét ta có:  (2)  x1 - x = - m - Ta x1 + x = 10 ⇔ (x1 + x2)2 - 2x1x2 = 10 ⇔ (m - 1)2 + (m + 3) = 10 m = ⇔ 4m - 6m + 10 = 10...
 • 73
 • 876
 • 0

tổng hợp đề ôn thi vào lớp 10 môn toán

tổng hợp đề ôn thi vào lớp 10 môn toán

Trung học cơ sở - phổ thông

... EF độ dài không đổi Trường THCS THÔNG TÂY HỘI Quận Gò Vấp-TP HCM ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHÔ THỔNG NĂM HỌC 2015– 2016 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không ... GMEINER KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHÔ PHỔNG Quận Gò Vấp-TP HCM NĂM HỌC 2015– 2016 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ THAM KHẢO Câu : (2 điểm) Giải phương ... Gò Vấp-TP HCM KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHÔ THỔNG NĂM HỌC 2015– 2016 MÔN THI: TOÁN ĐỀ THAM KHẢO Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu : (2 điểm) Giải phương trình...
 • 14
 • 617
 • 1

Xem thêm