đề ôn thi học kì 2 lớp 1

10 ĐỀ ÔN THI HỌC II LỚP 11

10 ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ II LỚP 11

Toán học

... +=−$$!)$C$# .2 =3Câu 4:(3 điểm) !-./0./0*.* /1 ./&/& 1 .0& ** 2. /03 &8?"$##.0 ... $ĐỀ SỐ 10 .Câu 1 (3 điểm) 6 ,xx xx x→+ −− +()    xx x x→−∞+ + +Câu 2:  (1, 5 điểm) ( ... HIỆP DĐ: 0988655868ĐỀ SỐ 1. Câu 1 (3 điểm)  xx xx→− −−  xxx→+ −−Câu 2:  (1, 5 điểm) (...
 • 5
 • 759
 • 2

de thi hoc ki 2 lop 11 2008

de thi hoc ki 2 lop 11 2008

Tiếng anh

... ĐỀ THI HỌC II MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 20 07 -20 08THỜI GIAN 45 PHÚTHọ và tên: ……………………………………………………………… lớp :…………………. SBD:………………………. Đề 1 _________________________________________________________________________I.Choose ... not?………………………………………………………………………………………………………………………… 3. What is the most effective thing we should do?……………………………………………………………………………………………………………………….ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC II MÔN TIẾNG ANH LỚP 11 NĂM HỌC 20 07 -20 08THỜI GIAN 45 PHÚTI.Choose the ... possible.IV. Choose the best anwser (2. 75P) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AD D C C D C A A C CV.Fill in the blanks(1P) 1. It’s cheaper if you book the tickets ………in……… advance. 2. There are some reports which...
 • 3
 • 1,238
 • 19

ĐỀ THI HỌC 2- LỚP 9

ĐỀ THI HỌC KÌ 2- LỚP 9

Ngữ văn

... ?Đáp án và biểu điểm Thi học kỳ II Ngữ văn 9 Phần I. Trắc nghiệm: 2 điểm (mỗi câu đúng: 0 ,25 điểm)Câu 1 2 3 4 5 6 7 8Đáp án B C D A A B C DPhần II. Tự luận: 8 điểm Câu 1 : 5 điểm a) Từ chép ... chỉ thuần tuý miêu tả thi n nhiên, ít sắc thái biểu cảm, không ẩn chứa hồn ng-ời sang thu.b) Chép chính xác khổ thơ 1: 0,5 điểm Nêu cảm nhận về khổ thơ trên: 2, 5 điểmCâu 2. Đoạn văn đúng và ... điểm) Câu 1 Có một học sinh chép khổ thơ đầu bài Sang thu (Hữu Thỉnh) nh sau:Bỗng nhận ra hơng ổiToả vào trong gió seSơng bồng bềnh qua ngõHình nh thu đà vềa) Em hÃy chỉ ra những từ học sinh...
 • 3
 • 1,756
 • 5

De thi hoc ki 2 lop 11 nam 09

De thi hoc ki 2 lop 11 nam 09

Toán học

... AABD bằng :A. 2 3aB. 2 3aC.2aD. 2 2aCâu 2 : Kết quả tính 13 .22 13 lim+nnnlà :A. -1 B. 2 1 C. 2 3D. 2 1 Câu 3 : Kết quả tính nnnn 2 2sin .2 limlà :A. -1 B. 2 1 C. 1 D. 0Câu 4 ... ?A.nn 21 32 lim+B.nnn 2 1 lim 2 3+C.nnn 32. 3 12 lim+D.( )( )3 2 23 12 limnnnn+Câu 25 : Tính đạo hàm của hàm số xxxxy 324 35+= ta có kết quả :A.xxxy 2 3 21 25 24 '+=B.xxxy 2 3 23 5 24 '+=C. 3 21 25 24 '+=xxxyD.xxxy ... = 1 Câu 20 : Tính đạo hàm của hàm số xxy 2 2= với x < 0 hoặc x > 2, ta có kết quả :A.xxxy 2 1 2 '=B.xxxy 22 1 2 '=C.xxxy 2 1 2 '+=D.xxxy 22 12 2'=Câu...
 • 4
 • 525
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC 2 KHỐI 10 ĐẦY ĐỦ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2 KHỐI 10 ĐẦY ĐỦ

Toán học

... ααααααcos3cos43cos)sin4sin33sin)33−=−=db Bài 11 : Chứng minh các đẳng thức sau:4 ( )αααααααααtan2cos2sin12cos2sin1)cos2sin2cos1sin)=++−+=+ca ααππαα2sin 2 23 2 cos3coscos) 22 2=−+−+bb/ ... sau: ( )( ) 12 2 13 2 )0 1 23 )−−≤++≤+−−xxxxcxxxa 12 5 1 2 ) 2 12 13 )−≤−−≤++−xxdxxb Bài 3: giải các bất phương trình ( )( )054 310 3)0 12 4 5) 2 2>−+−≤++−xxxcxxa ... παπαπαπα<<−=<<−= 2 ,3tan)43 ,3 2 cos)ca 2 0 ,3 1 sin) 2 43 ,2cot)πααπαπα<<=<<−=dbBài 14 : tính giá trị của biểu thức sau: 0000 21 0cos2 315 sin135cot 12 0 tan−++=A Bài 14 :...
 • 6
 • 730
 • 4

đề thi Học 2 lớp 4

đề thi Học kì 2 lớp 4

Ngữ văn

... c.85x 12 8= 12 8 85xx=9640= 12 5 b. 14 11 - 75= 14 11 - 14 10 = 14 1 d. 65-6 1 :7 2 = 65- 12 7= 12 3=4 1 Bài 3: (3,5 điểm) Ta có sơ đồ: ? Học sinh trai Học sinh ... )Số học sinh trai là :35 : 7 x 3 = 15 ( học sinh )Cố học sinh gái là :35 : 15 = 20 ( học sinh ) Đáp số: Học sinh trai : 15 học sinh Học sinh gái : 20 học sinh 35 học sinhTrường Tiểu học ... thành phố Đà Nẵng. Đáp án môn : Địa lí- Lớp 4 Thứ ngày tháng 11 năm2008 Đề thi học II Năm học 20 08 -20 09 Môn : Tiếng Việt -Lớp 4Thời gian :40 phútI./ Chính tả: Bài viết:...
 • 14
 • 2,674
 • 34

BỘ ĐỀ THI HỌC 2- LỚP 9

BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 2- LỚP 9

Ngữ văn

... (6điểm)Chọn 1 trong 2 đề để làm văn Đề 1: Phân tích bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải Đề 2: Bằng hiểu biết của mình , viềt bài văn suy nghĩ về chủ đề Trường học thân thi n, học sinh tích ... động trong năn học MÃ ĐỀ NV 92- TP1Câu 1: (2 điểm) Xác định bố cục bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” - Thanh Hải và nêu ý chính của từng phần.Câu 2: (2 điểm) Viết 1 đoạn văn (7 đến 10 câu) , nội dung ... trường học, có sử dụng ít nhất 2 thành phần biệt lập đã học Câu 3: (6 điểm) Chọn 1 trong 2 đề làm văn Đề 1: Cảm nghĩ về nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” Đề 2: Có ý...
 • 4
 • 2,332
 • 9

20 Đề thi học 2 - lớp 9

20 Đề thi học kì 2 - lớp 9

Ngữ văn

... ấy và bày tỏ thái độ của mình Đề 2: Phân tích bài thơ “ Nói với con” của Y Phương 2 ĐỀ LUYỆN TẬP KIỂM TRA HỌC 2 Thầy :Trần Đăng TáMÃ ĐỀ: NV 92- LQD1 Câu 1 (2 điểm): Thế nào là sự liên kết ... (6điểm)Chọn 1 trong 2 đề để làm văn Đề 1: Phân tích bài thơ “ Mùa xuân nho nhỏ” của Thanh Hải Đề 2: Bằng hiểu biết của mình , viềt bài văn suy nghĩ về chủ đề Trường học thân thi n, học sinh tích ... động trong năn học MÃ ĐỀ NV 92- TP1Câu 1: (2 điểm) Xác định bố cục bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” - Thanh Hải và nêu ý chính của từng phần.Câu 2: (2 điểm) Viết 1 đoạn văn (7 đến 10 câu) , nội dung...
 • 4
 • 1,541
 • 7

đề thi học ki` 2 lớp 3

đề thi học ki` 2 lớp 3

Toán học

... SAU 1. Đặt tính rồi tính: 86 12 7 + 3796 65493 – 15 364 4508 x 3 34 626 : 5 2. Tính giá trị của biểu thức: (13 829 + 20 718 ) x 2 = 14 523 – 24 964 : 4 = 3. Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 15 cm, ... TRA CUOÁI HỌC II LỚP 3Môn : Toán ( Thời gian làm bài 40 phút ) PHẦN I: KHOANH VÀO CHỮ ĐẶT TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG 1. Số liền sau của 54 829 là: a. 54839 c. 54 828 b. 54 819 d. 54830 2. Số lớn ... CUOÁI HỌC II LỚP 3Môn : ĐỌC HIỂU – LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( Thời gian làm bài 40 phút )A.Đọc thầm đoạn 3 và đoạn 4 trong bài sau:CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG Cuộc thi đã đến. Sáng sớm, bãi cỏ đông...
 • 4
 • 1,821
 • 12

Đề thi học 2 lớp 11

Đề thi học kì 2 lớp 11

Tư liệu khác

... ////fddd f 1 1 1 10 .20 d 20 d d f 20 10 d 20 (cm)=−+ = ⇒ = =−= 0,5 ®iÓm * §é cao ¶nh: A'B'A'B' k .ABkABA'B' 1. 3 3 (cm) 20 d'k 1 k 20 d== ... chất ảnh . Confidential Friday, April 24 , 20 09Sở GD & ĐT yên báiTrờng thpt nghĩa lộ đề kiểm tra hết học ii năm học 20 08 20 09Môn: vật lý Lớp: 11 Ban KHTN - Ban KHXB&NV - Ban cơ ... trí, tính chất và độ cao của ảnh.ã Thấu kính hội tụ vì f = 20 (cm) > 0 ã Vị trí ảnh: ////fddd f 1 1 1 20 .10 d 20 d d f 10 20 d 20 (cm)=+ = = = = 0,5 điểm ã Độ cao ảnh:...
 • 4
 • 622
 • 0

Xem thêm